a87f40e9c72cf26b4f91d784f853314601750f7c
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-05-04
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
16 LTEXT "Verze", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
18 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
19 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
20 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
27 CONTROL "Navštívit <A HREF=""https://reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
28 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
29 END
30
31 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Hardware"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Správce zařízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Správce zařízení zobrazuje seznam všech hardwarových zařízení nainstalovaných na tomto počítači. Ve Správci zařízení lze změnit vlastnosti libovolného zařízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Správce zařízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
40 GROUPBOX "Průvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Průvodce hardwarem umožňuje přidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Průvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
44 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
45 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a uložení různých hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
47 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
48 END
49
50 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Pokročilé"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
54 BEGIN
55 LTEXT "Pro většinu těchto nastavení jsou požadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
56 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
57 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje způsob použití paměti programy, což ovlivňuje rychlost počítače.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
58 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
59 GROUPBOX "Uživatelské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
60 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k přihlášení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
61 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
62 GROUPBOX "Spuštění a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Možnosti spuštění a zotavení říkají počítači, jak se spustit a co dělat, jestliže jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
64 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
66 PUSHBUTTON "Proměnné prostředí", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Hlášení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
68 END
69
70 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
72 CAPTION "Nastavení systému"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Informace o verzi", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
76 LTEXT "ReactOS je vytvořen jako serverový OS a jako takový se také hlásí. Po zaškrtnutí tohoto políčka se pro aplikace toto chování změní.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
77 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
78 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
79 END
80
81 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Hardwarové profily"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
87 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro různé konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude použito, lze vybrat při startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
88 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
89 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 GROUPBOX "Výběr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "Při spuštění systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 AUTORADIOBUTTON "Č&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
99 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude žádný zvolen během", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
100 LTEXT "vteřin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
101 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
102 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
103 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
106 END
107
108 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "Obecné"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
114 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
115 LTEXT "ID doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
117 LTEXT "Sériové číslo:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
119 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
120 AUTOCHECKBOX "Toto je &přenosný počítač", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 AUTORADIOBUTTON "&Stav dokování je neznámý", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač je &dokován", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
123 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač &není dokován", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
124 GROUPBOX "Výběr hardwarových profilů", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
125 AUTOCHECKBOX "&Po spuštění systému vždy zahrnout tento profil do výběru.", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
126 END
127
128 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
129 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
130 CAPTION "Kopírovat profil"
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
134 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
135 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
136 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
138 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
139 END
140
141 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "Přejmenovat profil"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
147 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
148 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
149 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
151 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
152 END
153
154 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Uživatelské profily"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
160 LTEXT "Uživatelské profily obsahují nastavení plochy a další informace vztahující se k přihlášení. Na každém použitém počítači může být vytvořen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na všech počítačích.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
161 LTEXT "Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
162 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
163 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
164 PUSHBUTTON "Změnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
165 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
167 CONTROL "Nové uživatelské účty lze vytvářet po otevření položky <A>Uživatelské účty</A> v Ovládacích panelech.",
168 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
170 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
171 END
172
173 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
175 CAPTION "Change Profile Type"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
179 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
180 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
181 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
182 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
183 END
184
185 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
186 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
187 CAPTION "Copy To"
188 FONT 8, "MS Shell Dlg"
189 BEGIN
190 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
191 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
192 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
193 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
194 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
195 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
196 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
197 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
198 END
199
200 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
202 CAPTION "Spuštění a zotavení"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg"
204 BEGIN
205 GROUPBOX "Spuštění systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
206 LTEXT "Výchozí operační s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
207 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
208 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operačních systémů:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
209 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
210 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
211 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
212 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
213 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení možnos&tí zotavení v případě potřeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
214 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
215 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
216 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
217 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
218 LTEXT "Soubor s možnostmi spuštění lze upravit ručně kliknutím na tlačítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
219 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
220 GROUPBOX "Při selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
221 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
222 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
223 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
224 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
225 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
226 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
227 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
228 AUTOCHECKBOX "Přepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
229 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
230 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
231 END
232
233 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Virtuální paměť"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
239 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 100, 5, 118, 9
240 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
241 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
242 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 34, 8
243 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
244 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
245 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
246 LTEXT "&Počáteční velikost (MB):", -1, 22, 118, 78, 9
247 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 78, 9
248 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 60, 9, WS_GROUP
249 AUTORADIOBUTTON "Velikost určí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
250 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
251 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
252 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
253 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
254 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru všech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
255 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
256 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
257 LTEXT "Doporučeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
258 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
259 LTEXT "Aktuálně přiděleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
260 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
261 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
262 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
263 END
264
265 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
266 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
267 CAPTION "Proměnné prostředí"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
269 BEGIN
270 GROUPBOX "Uživatelské proměnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
271 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
272 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
273 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
274 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
275 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
276 GROUPBOX "Systémové proměnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
277 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
278 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
279 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
280 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
281 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
282 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
283 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
284 END
285
286 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
287 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
288 CAPTION "Úpravy proměnných"
289 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
290 BEGIN
291 LTEXT "&Název proměnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
292 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
293 LTEXT "&Hodnota proměnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
294 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
295 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
296 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
297 END
298
299 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
300 CAPTION "Licence"
301 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
302 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
303 BEGIN
304 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
305 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
306 END
307
308 STRINGTABLE
309 BEGIN
310 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
311 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto počítači a změnit různá systémová a hardwarová nastavení."
312 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
313 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
314 IDS_TERABYTE "TB RAM"
315 IDS_PETABYTE "PB RAM"
316 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
317 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
318 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
319 IDS_VARIABLE "Proměnná"
320 IDS_VALUE "Hodnota"
321 IDS_NO_DUMP "(Není)"
322 IDS_MINI_DUMP "Zkrácený výpis (64KB)"
323 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis jádra"
324 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis"
325 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
326 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
327 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
328 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
329 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
330 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
331 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
332 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
333 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
334 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
335 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
336 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
337 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
338 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Systémový aplet kontrolních panelů"
339 IDS_WARNINITIALSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro počáteční velikost stránkovacího souboru."
340 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro maximální velikost stránkovacího souboru."
341 IDS_WARNINITIALRANGE "Počáteční velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než 2 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
342 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maximální velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než velikost počáteční, nesmí být větší než 4095 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
343 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
344 IDS_PAGEFILE_NONE "Není"
345 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Spravováno systémem"
346 IDS_INFOREBOOT "Změny se projeví po restartování počítače."
347 IDS_DEVS "\nTým ReactOS\n\nPKoordinátor\n\nAleksey Bragin\n\nVývojáři\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
348 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potvrďte smazání profilu"
349 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Opravdu chcete odstranit hardwarový profil ""%s""?"
350 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Zadané jméno profilu se již používá."
351 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
352 IDS_HWPROFILE_WARNING "Varování"
353 END