[SYSDM] Fix version string cutoff CORE-17429
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2015-05-04
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Obecné"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
12 BEGIN
13 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 8, 18, 100, 111
14 LTEXT "Systém:", IDC_STATIC, 114, 16, 80, 9
15 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 120, 28, 116, 9
16 LTEXT "Verze", IDC_ROSVERSION, 120, 37, 116, 9
17 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 120, 46, 135, 9
18 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 114, 158, 95, 9
19 LTEXT "", IDC_UPTIME, 120, 170, 116, 9
20 LTEXT "Počítač:", IDC_STATIC, 114, 75, 44, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 120, 87, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 120, 96, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 120, 105, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 120, 114, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 120, 123, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 120, 132, 118, 9
27 CONTROL "Navštívit <A HREF=""https://reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
28 PUSHBUTTON "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
29 END
30
31 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Hardware"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Správce zařízení", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Správce zařízení zobrazuje seznam všech hardwarových zařízení nainstalovaných na tomto počítači. Ve Správci zařízení lze změnit vlastnosti libovolného zařízení.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Správce zařízení...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
40 GROUPBOX "Průvodce hardwarem", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Průvodce hardwarem umožňuje přidávat, odebírat, opravovat, odpojovat, vysouvat a konfigurovat hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Průvodce hardwarem...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
44 GROUPBOX "Hardwarové profily", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
45 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Hardwarové profily dovolují nastavení a uložení různých hardwarových konfigurací.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
47 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
48 END
49
50 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Pokročilé"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
54 BEGIN
55 LTEXT "Pro většinu těchto nastavení jsou požadována administrátorská práva.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
56 GROUPBOX "Výkon", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
57 LTEXT "Nastavení výkonu upravuje způsob použití paměti programy, což ovlivňuje rychlost počítače.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
58 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
59 GROUPBOX "Uživatelské profily", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
60 LTEXT "Nastavení plochy vztahující se k přihlášení", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
61 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
62 GROUPBOX "Spuštění a zotavení systému", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Možnosti spuštění a zotavení říkají počítači, jak se spustit a co dělat, jestliže jej chyba donutí zastavit.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
64 PUSHBUTTON "Nastavení", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65 PUSHBUTTON "Nastavení systému", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
66 PUSHBUTTON "Proměnné prostředí", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Hlášení chyb", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
68 END
69
70 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
72 CAPTION "Nastavení systému"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Informace o verzi", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
76 LTEXT "ReactOS je vytvořen jako serverový OS a jako takový se také hlásí. Po zaškrtnutí tohoto políčka se pro aplikace toto chování změní.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
77 CONTROL "Hlásit se jako pracovní stanice", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
78 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
79 END
80
81 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Hardwarové profily"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
87 LTEXT "Zde lze nastavovat hardwarové profily pro různé konfigurace hardwaru. Nastavení, které bude použito, lze vybrat při startu systému.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
88 LTEXT "Dostupné hardwarové profily:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
89 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Kopírovat", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Přejmenovat", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 GROUPBOX "Výběr hardwarového profilu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "Při spuštění systému ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 AUTORADIOBUTTON "Č&ekat, dokud nebude vybrán hardwarový profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
99 AUTORADIOBUTTON "&Zvolit první profil, pokud nebude žádný zvolen během", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
100 LTEXT "vteřin", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
101 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
102 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
103 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
106 END
107
108 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "Obecné"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
114 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
115 LTEXT "ID doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
117 LTEXT "Sériové číslo:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
119 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
120 AUTOCHECKBOX "Toto je &přenosný počítač", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 AUTORADIOBUTTON "&Stav dokování je neznámý", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač je &dokován", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
123 AUTORADIOBUTTON "Tento počítač &není dokován", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
124 GROUPBOX "Výběr hardwarových profilů", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
125 AUTOCHECKBOX "&Po spuštění systému vždy zahrnout tento profil do výběru.", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
126 END
127
128 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
129 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
130 CAPTION "Kopírovat profil"
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
134 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
135 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
136 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
138 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
139 END
140
141 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "Přejmenovat profil"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
147 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
148 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
149 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
151 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
152 END
153
154 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Uživatelské profily"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
160 LTEXT "Uživatelské profily obsahují nastavení plochy a další informace vztahující se k přihlášení. Na každém použitém počítači může být vytvořen jiný profil, nebo lze zvolit sdílený profil, který je stejný na všech počítačích.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
161 LTEXT "Profily uložené na tomto počítači:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
162 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
163 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
164 PUSHBUTTON "Změnit typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
165 PUSHBUTTON "Odstranit", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "Kopírovat do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
167 CONTROL "Nové uživatelské účty lze vytvářet po otevření položky <A>Uživatelské účty</A> v Ovládacích panelech.",
168 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
170 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
171 END
172
173 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
175 CAPTION "Change Profile Type"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
179 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
180 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
181 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
182 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
183 END
184
185 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
186 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
187 CAPTION "Copy To"
188 FONT 8, "MS Shell Dlg"
189 BEGIN
190 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
191 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
192 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
193 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
194 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
195 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
196 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
197 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
198 END
199
200 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
202 CAPTION "Spuštění a zotavení"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg"
204 BEGIN
205 GROUPBOX "Spuštění systému", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
206 LTEXT "Výchozí operační s&ystém:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
207 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
208 AUTOCHECKBOX "Dob&a zobrazení seznamu operačních systémů:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
209 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
210 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
211 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
212 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
213 AUTOCHECKBOX "Doba zobrazení možnos&tí zotavení v případě potřeby:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
214 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
215 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
216 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
217 LTEXT "s", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
218 LTEXT "Soubor s možnostmi spuštění lze upravit ručně kliknutím na tlačítko Upravit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
219 PUSHBUTTON "&Upravit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
220 GROUPBOX "Při selhání systému", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
221 AUTOCHECKBOX "&Zapsat událost do systémového výpisu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
222 AUTOCHECKBOX "Odes&lat výstrahu správy", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
223 AUTOCHECKBOX "Automaticky &restartovat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
224 GROUPBOX "Zapsat ladicí informace", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
225 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
226 LTEXT "Výpis ze &souboru:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
227 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
228 AUTOCHECKBOX "Přepsat &existující soubor", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
229 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
230 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
231 END
232
233 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Virtuální paměť"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 LTEXT "Jednotka [Jmenovka]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
239 LTEXT "Velikost stránkovacího souboru (MB)", IDC_STATIC, 100, 5, 118, 9
240 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
241 GROUPBOX "Velikost stránkovacího souboru vybrané jednotky", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
242 LTEXT "Jednotka:", IDC_STATIC, 20, 80, 34, 8
243 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
244 LTEXT "Volné místo:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
245 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
246 LTEXT "&Počáteční velikost (MB):", -1, 22, 118, 78, 9
247 LTEXT "Ma&ximální velikost (MB):", -1, 22, 131, 78, 9
248 AUTORADIOBUTTON "&Vlastní velikost", IDC_CUSTOM, 20, 105, 60, 9, WS_GROUP
249 AUTORADIOBUTTON "Velikost určí s&ystém", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
250 AUTORADIOBUTTON "&Vypnout", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
251 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
252 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
253 PUSHBUTTON "N&astavit", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
254 GROUPBOX "Celková velikost stránkovacího souboru všech jednotek", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
255 LTEXT "Minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
256 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
257 LTEXT "Doporučeno:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
258 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
259 LTEXT "Aktuálně přiděleno:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
260 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
261 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
262 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
263 END
264
265 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
266 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
267 CAPTION "Proměnné prostředí"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
269 BEGIN
270 GROUPBOX "Uživatelské proměnné", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
271 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
272 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
273 PUSHBUTTON "&Nová...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
274 PUSHBUTTON "&Upravit...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
275 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
276 GROUPBOX "Systémové proměnné", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
277 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
278 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
279 PUSHBUTTON "No&vá...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
280 PUSHBUTTON "U&pravit...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
281 PUSHBUTTON "O&dstranit", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
282 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
283 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
284 END
285
286 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
287 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
288 CAPTION "Úpravy proměnných"
289 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
290 BEGIN
291 LTEXT "&Název proměnné:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
292 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
293 LTEXT "&Hodnota proměnné:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
294 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
295 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
296 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
297 END
298
299 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
300 CAPTION "Licence"
301 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
302 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
303 BEGIN
304 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
305 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
306 END
307
308 STRINGTABLE
309 BEGIN
310 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
311 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zde lze zobrazit informace o tomto počítači a změnit různá systémová a hardwarová nastavení."
312 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
313 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
314 IDS_TERABYTE "TB RAM"
315 IDS_PETABYTE "PB RAM"
316 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
317 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
318 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
319 IDS_VARIABLE "Proměnná"
320 IDS_VALUE "Hodnota"
321 IDS_NO_DUMP "(Není)"
322 IDS_MINI_DUMP "Zkrácený výpis (64KB)"
323 IDS_KERNEL_DUMP "Výpis jádra"
324 IDS_FULL_DUMP "Úplný výpis"
325 IDS_USERPROFILE_NAME "Název"
326 IDS_USERPROFILE_SIZE "Velikost"
327 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
328 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stav"
329 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Upraveno"
330 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
331 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
332 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
333 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
334 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
335 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
336 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
337 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
338 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Systémový aplet kontrolních panelů"
339 IDS_WARNINITIALSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro počáteční velikost stránkovacího souboru."
340 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Zadejte číselnou hodnotu pro maximální velikost stránkovacího souboru."
341 IDS_WARNINITIALRANGE "Počáteční velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než 2 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
342 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maximální velikost stránkovacího souboru nesmí být menší než velikost počáteční, nesmí být větší než 4095 MB a nesmí překročit množství volného místa na zvolené diskové jednotce."
343 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
344 IDS_PAGEFILE_NONE "Není"
345 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Spravováno systémem"
346 IDS_INFOREBOOT "Změny se projeví po restartování počítače."
347 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potvrďte smazání profilu"
348 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Opravdu chcete odstranit hardwarový profil ""%s""?"
349 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Zadané jméno profilu se již používá."
350 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
351 IDS_HWPROFILE_WARNING "Varování"
352 END