[SYSDM] Fix controls order and label height in IDD_SYSSETTINGS dialog
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / da-DK.rc
1 LANGUAGE LANG_DANISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generelt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Version", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
15 LTEXT "Machine:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "View &licence...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Hardware"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Enhedshåntering", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Enhedshåntering viser alle dine hardware enheder installeret på din computer. Brug Enhedshåntering til at skifte indstillinger for alle Hardware Enheder.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Enhedshåntering...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Hardware Guide", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Hardware Guiden hjælper dig med at Installer, Afinstaller, Reparerer, Afmontere, Fjerne, og konfigurer din hardware.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Hardware Guide...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Hardware Profiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Hardware Profiler Giver dig en mulighed for at sætte og gemme forskellinge hardware indstillinger.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Hard&ware Profiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avanceret"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Administrator privileges are required for most of these settings.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Performance", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Hukommelses indstillingerne styrer programmers brug af hukommelse, hvilket påvirker hastigheden af din computer.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "Settings", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Bruger Profiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Desktop settings related to your logon", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Settings", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Opstart og Gendannelse", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Opstart og Gendannelse fortæller din computer hvordan den skal starte og hvad den skal gøre hvis en kritisk fejl opstår som får din computer til at stoppe.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Settings", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Miljø Variabler", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Error Reporting", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "System Settings"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Hardware Profiler"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "You can set up hardware profiles for different hardware configurations. At startup, you can choose the profile you want to use.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Available hardware profiles:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Properties", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Copy", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Rename", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Slet", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "When ReactOS starts:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Wait until I select a hardware profile", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Select the first profile listed if I don't select a profile in", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "seconds", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Copy Profile"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Rename Profile"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Bruger Profiler"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Bruger Profiler indeholde skrivebords indstillinger og andre informationer relateret til dit login. En Anden bruger profil bliver oprette på alle computere du logger på, eller du kan vælge en Roaming profil some er den samme på alle computer du logger på.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
156 LTEXT "Bruger Profiler gemt på denne computer:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Skift &Type", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "&Slet", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "&Kopiere Til", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "To create new user accounts, open <A>User Accounts</A> in Control Panel.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
164 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Opstart og Gendannelse"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "System startup", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
174 LTEXT "Default operating &system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
175 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
176 AUTOCHECKBOX "&Time to display list of operating systems:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
177 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
178 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
179 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
180 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
181 AUTOCHECKBOX "Time to &display recovery options when needed:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
186 LTEXT "To edit the startup options file manually, click Edit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
187 PUSHBUTTON "&Edit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
188 GROUPBOX "System failure", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
189 AUTOCHECKBOX "&Write an event to the system log", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
190 AUTOCHECKBOX "Se&nd an administrative alert", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
191 AUTOCHECKBOX "Automatically &restart", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
192 GROUPBOX "Write debugging information", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
193 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
194 LTEXT "Dump &file:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
195 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 AUTOCHECKBOX "&Overwrite any existing file", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
197 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
198 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
199 END
200
201 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
202 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
203 CAPTION "Virtual Memory"
204 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
205 BEGIN
206 LTEXT "Drive [Volume Label]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
207 LTEXT "Paging File Size (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
208 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
209 GROUPBOX "Paging file size for selected drive", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
210 LTEXT "Drive:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
211 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
212 LTEXT "Space available:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
213 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
214 LTEXT "&Initial size (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
215 LTEXT "Ma&ximum size (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
216 AUTORADIOBUTTON "&Custom size", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
217 AUTORADIOBUTTON "S&ystem managed size", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&No paging file", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
219 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "Set", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
222 GROUPBOX "Total paging file size for all drives", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
223 LTEXT "Minimum allowed:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
224 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
225 LTEXT "Recommended:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
226 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
227 LTEXT "Currently allocated:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
228 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
229 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
230 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
231 END
232
233 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Miljø Variabler"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 GROUPBOX "Brugere Variabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
239 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
240 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
241 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Redigere...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
243 PUSHBUTTON "&Slet", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
244 GROUPBOX "System Variabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "R&edigere...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
249 PUSHBUTTON "S&let", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
250 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
251 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
252 END
253
254 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
255 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
256 CAPTION "Redigere Variable"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 LTEXT "&Navn:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 LTEXT "&Indhold:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
264 PUSHBUTTON "Fortryd", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
265 END
266
267 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
268 CAPTION "Licence"
269 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
270 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 BEGIN
272 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
273 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
274 END
275
276 STRINGTABLE
277 BEGIN
278 IDS_CPLSYSTEMNAME "System Indstillinger"
279 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se mere information omkring din computer, og skift diverse system og hardware indstillinger."
280 IDS_MEGABYTE "MB of RAM"
281 IDS_GIGABYTE "GB of RAM"
282 IDS_TERABYTE "TB of RAM"
283 IDS_PETABYTE "PB of RAM"
284 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
285 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
286 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
287 IDS_VARIABLE "Variable"
288 IDS_VALUE "Value"
289 IDS_NO_DUMP "(None)"
290 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
291 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
292 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
293 IDS_USERPROFILE_NAME "Name"
294 IDS_USERPROFILE_SIZE "Size"
295 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
296 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
297 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modified"
298 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
299 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
300 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
301 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
302 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
303 IDS_PAGEFILE_NONE "None"
304 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
305 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
306 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
307 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
308 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
309 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
310 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
311 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
312 END