[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / hu-HU.rc
1 /* Hungarian translation by Peter Lukacs */
2
3 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Általános"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Operációs rendszer:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Verzió", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "Számítógép:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 CONTROL "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
22 PUSHBUTTON "View &licence...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
23 END
24
25 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Hardver"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 GROUPBOX "Eszközkezelő", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
31 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
32 LTEXT "Az Eszközkezelő felsorolja az összes hardverelemet, amelyek telepítve vannak az Ön számítógépén. Az Eszközkezelőben bármelyik eszköz beállításait megváltoztathatja.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
33 PUSHBUTTON "&Eszközkezelő...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
34 GROUPBOX "Hardver varázsló", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
35 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
36 LTEXT "A Hardver varázsló segíti Önt hardvereszközei telepítésénél, eltávolításánál, kijavításánál, leválasztásánál, kiadásánál, beállításánál.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
37 PUSHBUTTON "&Hardver varázsló...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
38 GROUPBOX "Hardver profilok", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
39 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "A hardver profilok használatával eltérő hardver környezetet hozhat létre, és menthet el.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
41 PUSHBUTTON "Hard&ver profilok...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
42 END
43
44 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
45 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
46 CAPTION "Speciális"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
48 BEGIN
49 LTEXT "Administrator privileges are required for most of these settings.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
50 GROUPBOX "Teljesítmény", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
51 LTEXT "A teljesítmény-beállításokkal lehet megadni azt, hogy a programok hogyan használják a memóriát. Ez hatással van számítógépe sebességre.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
52 PUSHBUTTON "Settings", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
53 GROUPBOX "Felhasználói profilok", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
54 LTEXT "Desktop settings related to your logon", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
55 PUSHBUTTON "Settings", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
56 GROUPBOX "Indítás és helyreállítás", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
57 LTEXT "Az indítási és helyreállítási beállításokkal adhatja meg operációs rendszerének, hogy hogyan induljon el, és hogy mit tegyen, ha egy hiba miatt leáll számítógépe.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
58 PUSHBUTTON "Settings", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
59 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "Környezeti változók", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Error Reporting", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
62 END
63
64 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
66 CAPTION "System Settings"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
68 BEGIN
69 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
70 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
71 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
73 END
74
75 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Hardver profilok"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
81 LTEXT "You can set up hardware profiles for different hardware configurations. At startup, you can choose the profile you want to use.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
82 LTEXT "Available hardware profiles:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
83 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Properties", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Copy", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Rename", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Delete", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
91 LTEXT "When ReactOS starts:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
92 AUTORADIOBUTTON "&Wait until I select a hardware profile", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
93 AUTORADIOBUTTON "&Select the first profile listed if I don't select a profile in", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
94 LTEXT "seconds", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
95 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
96 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
97 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
98 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 143, 213, 50, 14
99 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
100 END
101
102 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "General"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
108 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
109 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
110 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
111 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
112 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
113 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
114 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
118 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
119 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
120 END
121
122 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Copy Profile"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
128 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
129 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
130 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
131 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 199, 9, 50, 14
132 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
133 END
134
135 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Rename Profile"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
141 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
142 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
143 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
144 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 199, 9, 50, 14
145 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
146 END
147
148 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Felhasználói profilok"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
154 LTEXT "A felhasználói profilok tárolják személyes adatait, és az asztala beállításait. Minden számítógépen létrehozhat különböző profilokat, vagy kiválaszthat egy vándor profilt, amely mindegyik gépen egyforma beállításokat fog eredményezni, ahol csak használja.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
155 LTEXT "A számítógépen tárolt profilok:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
156 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
157 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
158 PUSHBUTTON "Típus megváltoztatása", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
159 PUSHBUTTON "Törlés", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "Másolás", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
161 CONTROL "To create new user accounts, open <A>User Accounts</A> in Control Panel.",
162 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
163 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 134, 198, 54, 15
164 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
165 END
166
167 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
169 CAPTION "Indítás és helyreállítás"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 BEGIN
172 GROUPBOX "System startup", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
173 LTEXT "Default operating &system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
174 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
175 AUTOCHECKBOX "&Time to display list of operating systems:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
176 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
177 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
178 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
179 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
180 AUTOCHECKBOX "Time to &display recovery options when needed:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
181 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
182 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
183 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
184 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
185 LTEXT "To edit the startup options file manually, click Edit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
186 PUSHBUTTON "&Edit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
187 GROUPBOX "System failure", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
188 AUTOCHECKBOX "&Write an event to the system log", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
189 AUTOCHECKBOX "Se&nd an administrative alert", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
190 AUTOCHECKBOX "Automatically &restart", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
191 GROUPBOX "Write debugging information", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
192 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
193 LTEXT "Dump &file:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
194 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
195 AUTOCHECKBOX "&Overwrite any existing file", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
196 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 141, 258, 50, 15
197 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
198 END
199
200 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
202 CAPTION "Virtual Memory"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
204 BEGIN
205 LTEXT "Drive [Volume Label]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
206 LTEXT "Paging File Size (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
207 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
208 GROUPBOX "Paging file size for selected drive", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
209 LTEXT "Drive:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
210 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
211 LTEXT "Space available:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
212 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
213 LTEXT "&Initial size (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
214 LTEXT "Ma&ximum size (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
215 AUTORADIOBUTTON "&Custom size", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
216 AUTORADIOBUTTON "S&ystem managed size", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
217 AUTORADIOBUTTON "&No paging file", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
218 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
219 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 PUSHBUTTON "Set", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
221 GROUPBOX "Total paging file size for all drives", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
222 LTEXT "Minimum allowed:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
223 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
224 LTEXT "Recommended:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
225 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
226 LTEXT "Currently allocated:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
227 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
228 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 114, 230, 48, 15
229 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
230 END
231
232 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
233 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
234 CAPTION "Környezeti változók"
235 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
236 BEGIN
237 GROUPBOX "Felhasználói változók", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
238 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
239 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
240 PUSHBUTTON "&Új...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
241 PUSHBUTTON "&Szerkesztés...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Törlés", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
243 GROUPBOX "Rendszerváltozók", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
244 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
245 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
246 PUSHBUTTON "Ú&j...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
247 PUSHBUTTON "S&zerkesztés...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "Tö&rlés", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
249 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
250 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
251 END
252
253 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
254 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
255 CAPTION "Változó szerkesztése"
256 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
257 BEGIN
258 LTEXT "Változó &neve:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
259 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
260 LTEXT "Vál&tozó értéke:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
261 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
262 DEFPUSHBUTTON "Rendben", IDOK, 116, 50, 50, 14
263 PUSHBUTTON "Mégsem", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
264 END
265
266 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
267 CAPTION "Licence"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
269 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
270 BEGIN
271 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
272 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
273 END
274
275 STRINGTABLE
276 BEGIN
277 IDS_CPLSYSTEMNAME "Rendszer"
278 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "A számítógéppel kapcsolatos információk megjelenítése, különböző rendszer és hardver beállítások módosítása."
279 IDS_MEGABYTE "MB of RAM"
280 IDS_GIGABYTE "GB of RAM"
281 IDS_TERABYTE "TB of RAM"
282 IDS_PETABYTE "PB of RAM"
283 IDS_VARIABLE "Variable"
284 IDS_VALUE "Value"
285 IDS_NO_DUMP "(None)"
286 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
287 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
288 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
289 IDS_USERPROFILE_NAME "Name"
290 IDS_USERPROFILE_SIZE "Size"
291 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
292 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
293 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modified"
294 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
295 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
296 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
297 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
298 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
299 IDS_PAGEFILE_NONE "None"
300 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
301 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
302 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
303 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
304 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
305 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
306 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
307 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
308 END