[SYSDM] Fix typo in the credits
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / nl-NL.rc
1 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Algemeen"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Besturingssysteem:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
11 LTEXT "Versie ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 110, 9
14 LTEXT "Machine:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
20 CONTROL "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
21 PUSHBUTTON "View &licence...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Hardware"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Apparaatbeheer", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
31 LTEXT "Apparaatbeheer geeft een overzicht van alle hardware die op de computer is geïnstalleerd. U kunt in Apparaatbeheer tevens de eigenschappen van elk apparaat wijzigen.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
32 PUSHBUTTON "&Apparaatbeheer...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
33 GROUPBOX "Wizard Hardware", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
34 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Met de wizard Hardware kunt u hardware installeren, verwijderen, repareren ontkoppelen, uitwerpen en configureren.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
36 PUSHBUTTON "Wizard &Hardware...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
37 GROUPBOX "Hardwareprofielen", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
38 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Hardwareprofielen geven u de mogelijkheid om verschillende hardwareconfiguraties in te stellen en op te slaan.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Hardware&profielen...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Geavanceerd"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "Administrator privileges are required for most of these settings.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
49 GROUPBOX "Prestaties", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
50 LTEXT "Met de instellingen voor prestaties regelt u hoe toepassingen het geheugen gebruiken, hetgeen van invloed is op de snelheid van de computer.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
51 PUSHBUTTON "Settings", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
52 GROUPBOX "Gebruikersprofielen", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
53 LTEXT "Desktop settings related to your logon", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
54 PUSHBUTTON "Settings", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
55 GROUPBOX "Opstart- en herstelinstellingen", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
56 LTEXT "Met de opstart- en herstelinstellingen bepaalt u hoe de computer wordt opgestart en wat er moet gebeuren wanneer een fout ervoor zorgt dat de computer vastloopt.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
57 PUSHBUTTON "Settings", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
58 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Omgevingsvariabelen", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "Error Reporting", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
61 END
62
63 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
65 CAPTION "System Settings"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
69 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
70 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
71 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
72 END
73
74 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Hardwareprofielen"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
80 LTEXT "You can set up hardware profiles for different hardware configurations. At startup, you can choose the profile you want to use.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
81 LTEXT "Available hardware profiles:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
82 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Properties", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Copy", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Rename", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Delete", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
90 LTEXT "When ReactOS starts:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
91 AUTORADIOBUTTON "&Wait until I select a hardware profile", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Select the first profile listed if I don't select a profile in", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
93 LTEXT "seconds", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
94 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
95 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
96 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
97 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
98 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
99 END
100
101 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "General"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
107 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
108 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
110 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
112 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
113 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
116 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
117 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
118 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
119 END
120
121 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Copy Profile"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
127 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
128 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
129 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
130 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
131 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
132 END
133
134 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 CAPTION "Rename Profile"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
140 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
141 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
142 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
143 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
144 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
145 END
146
147 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Gebruikersprofielen"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
153 LTEXT "In gebruikersprofielen worden instellingen voor het bureaublad en andere info over uw sessie opgeslagen. U kunt op elke computer die u gebruikt een ander profiel maken, of kiezen voor een zwevend profiel dat op elke computer die u gebruikt hetzelfde is.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
154 LTEXT "&Profielen die op deze computer zijn opgeslagen:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
155 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
156 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
157 PUSHBUTTON "Type &wijzigen", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 13
158 PUSHBUTTON "&Verwijderen", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 13
159 PUSHBUTTON "&Kopiëren naar", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 13
160 CONTROL "To create new user accounts, open <A>User Accounts</A> in Control Panel.",
161 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
162 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 13
163 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 196, 200, 54, 13
164 END
165
166 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Opstart- en herstelinstellingen"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "System startup", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
172 LTEXT "Default operating &system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
173 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
174 AUTOCHECKBOX "&Time to display list of operating systems:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
176 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
177 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
178 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
179 AUTOCHECKBOX "Time to &display recovery options when needed:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
180 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
181 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
182 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
183 LTEXT "sec.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
184 LTEXT "To edit the startup options file manually, click Edit.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
185 PUSHBUTTON "&Edit", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
186 GROUPBOX "System failure", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
187 AUTOCHECKBOX "&Write an event to the system log", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
188 AUTOCHECKBOX "Se&nd an administrative alert", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
189 AUTOCHECKBOX "Automatically &restart", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
190 GROUPBOX "Write debugging information", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
191 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
192 LTEXT "Dump &file:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
193 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
194 AUTOCHECKBOX "&Overwrite any existing file", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
195 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
196 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
197 END
198
199 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
200 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
201 CAPTION "Virtual Memory"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
203 BEGIN
204 LTEXT "Drive [Volume Label]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
205 LTEXT "Paging File Size (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
206 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
207 GROUPBOX "Paging file size for selected drive", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
208 LTEXT "Drive:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
209 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
210 LTEXT "Space available:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
211 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
212 LTEXT "&Initial size (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
213 LTEXT "Ma&ximum size (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
214 AUTORADIOBUTTON "&Custom size", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
215 AUTORADIOBUTTON "S&ystem managed size", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
216 AUTORADIOBUTTON "&No paging file", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
217 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
218 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
219 PUSHBUTTON "Set", IDC_SET, 158, 155, 50, 13
220 GROUPBOX "Total paging file size for all drives", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
221 LTEXT "Minimum allowed:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
222 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
223 LTEXT "Recommended:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
224 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
225 LTEXT "Currently allocated:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
226 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
227 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 13
228 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 168, 232, 48, 13
229 END
230
231 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
232 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
233 CAPTION "Omgevingsvariabelen"
234 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
235 BEGIN
236 GROUPBOX "Gebruikersvariabelen", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
237 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
238 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
239 PUSHBUTTON "&Nieuw...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
240 PUSHBUTTON "&Bewerken...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
241 PUSHBUTTON "&Verwijderen", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
242 GROUPBOX "Systeemvariabelen", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
243 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
244 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
245 PUSHBUTTON "N&ieuw...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
246 PUSHBUTTON "B&ewerken...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
247 PUSHBUTTON "Ve&rwijderen", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
248 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
249 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
250 END
251
252 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
253 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
254 CAPTION "Variabele bewerken"
255 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
256 BEGIN
257 LTEXT "Naam van variabele:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
258 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
259 LTEXT "Waarde van variabele:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
262 PUSHBUTTON "Annuleren", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
263 END
264
265 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
266 CAPTION "Licence"
267 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
268 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
269 BEGIN
270 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
271 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
272 END
273
274 STRINGTABLE
275 BEGIN
276 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systeem"
277 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Systeeminformatie weergeven en omgevingsinstellingen wijzigen."
278 IDS_MEGABYTE "MB of RAM"
279 IDS_GIGABYTE "GB of RAM"
280 IDS_TERABYTE "TB of RAM"
281 IDS_PETABYTE "PB of RAM"
282 IDS_VARIABLE "Variable"
283 IDS_VALUE "Value"
284 IDS_NO_DUMP "(None)"
285 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
286 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
287 IDS_FULL_DUMP "Complete dump"
288 IDS_USERPROFILE_NAME "Name"
289 IDS_USERPROFILE_SIZE "Size"
290 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
291 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
292 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modified"
293 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
294 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
295 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
296 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
297 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
298 IDS_PAGEFILE_NONE "None"
299 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
300 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
301 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nColin Finck\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
302 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
303 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
304 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
305 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
306 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
307 END