[SYSDM] Fix version string cutoff CORE-17429
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Generielt"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 8, 18, 100, 111
9 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 114, 16, 80, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 120, 28, 116, 9
11 LTEXT "Versjon", IDC_ROSVERSION, 120, 37, 116, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 120, 46, 135, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 114, 158, 95, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 120, 170, 116, 9
15 LTEXT "Maskin:", IDC_STATIC, 114, 75, 44, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 120, 87, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 120, 96, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 120, 105, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 120, 114, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 120, 123, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 120, 132, 118, 9
22 CONTROL "Besøk <A HREF=""https://reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "Vis &lisensen...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Maskinvare"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Enhetsbehandler", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Enhetsbehandler viser alt av maskinvare enheter som er innstallert på din datamaskin. Bruk enhetsbehandleren for å endre egenskapene for alle enhetene.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Enhetsbehandler...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Maskinvare veiviser", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Maskinvare veiviseren hjelper deg å installere, avinnstallere, reparere, koble fra, utløse, og konfigurere din maskinvare.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Maskinvare veiviser...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Maskinvare profiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Maskinvare profiler hjelper deg å sette opp og lagre forskjellige maskinvare konfigurasjon.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Maskin&vare profiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avansert"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Du må være logget på som administrator for å kunne endre innstillingene.", IDC_STATIC, 12, 5, 255, 8
51 GROUPBOX "Ytelse", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Visuelle effekter, prosesorplanlegging, minnebruk og virtuelt minne.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Brukerprofiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Skrivebordinnstillinger som er relatert til din pålogging", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Oppstart og gjenoppretting", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Oppstart og gjenoppretting forteller hvordan man kan få startet og hva som lagde problemet med din datamaskin.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Innstillinger", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Miljøvariabler", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Feil rapporteringer", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "System Settings"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Maskinvare profiler"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Du kan sette opp maskinvareprofiler for forskjellige maskinvarekonfigurasjoner. Ved oppstart, kan du velge hvilken profil du vil bruke.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Tilgjengelige maskinvareprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Kopier", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Endre navn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Valg av maskinvareprofil", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "Når ReactOS starter:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Vent til jeg velger en maskinvareprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Velg første profil i listen ovenfor hvis jeg ikke velger profil innen", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
95 LTEXT "Sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Copy Profile"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Endre Profil navn"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "Fra:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "Til:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Brukerprofil"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Brukerprofilene lagrer innstillinger for skrivebord og annen informasjon tilknyttet brukerkontoen din. Du kan opprette seperate profiler for hver datamaskin du bruker, eller du kan velge en sentral profil som er den samme på alle maskinene.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
156 LTEXT "Profiler som er lagret på denne maskinen:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Endre type", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "Slett", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Kopier til", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "Åpne <A>Brukerkontoer</A> i Kontrollpanel for å opprette nye brukerkontoer.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
164 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Change Profile Type"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
174 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
175 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
176 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
177 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
178 END
179
180 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
181 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
182 CAPTION "Copy To"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
186 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
187 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
188 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
189 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
190 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
191 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
192 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
193 END
194
195 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
196 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
197 CAPTION "Oppstart og gjenoppretting"
198 FONT 8, "MS Shell Dlg"
199 BEGIN
200 GROUPBOX "Systemoppstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
201 LTEXT "Standard operativ&system:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
202 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
203 AUTOCHECKBOX "&Tiden operativsystemlisten skal vises:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
204 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
205 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
206 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
207 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
208 AUTOCHECKBOX "Tiden &gjenopprettingsalternativene skal vises:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
209 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
210 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
211 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
212 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
213 LTEXT "Klikk på rediger for å redigere oppstartsalternativfilen.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
214 PUSHBUTTON "&Rediger", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
215 GROUPBOX "Systemfeil", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
216 AUTOCHECKBOX "&Skriv en heldelse til systemloggen", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
217 AUTOCHECKBOX "Se&nd et administrativt varsel", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
218 AUTOCHECKBOX "Start på nytt &automatisk", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
219 GROUPBOX "Skriv feilsøkingsinformasjon", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
220 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
221 LTEXT "Dump &fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
222 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
223 AUTOCHECKBOX "&Overskriv eksisterende filer", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
224 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
225 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
226 END
227
228 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
229 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
230 CAPTION "Virtuell minne"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 LTEXT "Stasjon [Volumnavn]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
234 LTEXT "Sidevekslingsfilstørrelse (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
235 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
236 GROUPBOX "Sidevekslingsfilstørrelse for valgte enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
237 LTEXT "Stasjon:", IDC_STATIC, 20, 80, 24, 8
238 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 100, 80, 100, 9
239 LTEXT "Tilgjengelig ledig plass:", IDC_STATIC, 20, 92, 75, 9
240 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 100, 92, 104, 9
241 LTEXT "&Startstørrelse (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
242 LTEXT "Ma&ksimalt størrelse (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
243 AUTORADIOBUTTON "&Tilpass størrelse", IDC_CUSTOM, 20, 105, 69, 9, WS_GROUP
244 AUTORADIOBUTTON "S&ystem styrt størrelse", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
245 AUTORADIOBUTTON "&Ingen sidevekslingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 79,9
246 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
247 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
248 PUSHBUTTON "Still", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
249 GROUPBOX "Total størrelse på sidevekslingsfil for alle enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
250 LTEXT "Minste tilatte:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
251 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
252 LTEXT "Anbefalt:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
253 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
254 LTEXT "Tildelt nå:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
255 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
256 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
257 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
258 END
259
260 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Miljøvariabel"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 GROUPBOX "Brukervariabeler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
266 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
267 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
268 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
269 PUSHBUTTON "&Rediger...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
270 PUSHBUTTON "&Slett", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
271 GROUPBOX "System variabeler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
272 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
273 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
274 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
275 PUSHBUTTON "Re&diger...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
276 PUSHBUTTON "S&lett", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
277 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
278 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
279 END
280
281 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
282 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
283 CAPTION "Rediger variabel"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 LTEXT "Variabel &navn:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
287 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
288 LTEXT "Variabel &verdi:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
289 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
290 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
291 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
292 END
293
294 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
295 CAPTION "Lisens"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
298 BEGIN
299 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
300 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
301 END
302
303 STRINGTABLE
304 BEGIN
305 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
306 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se informasjon om din datamaskin og endre forskjellig system og maskinvare innstilling."
307 IDS_MEGABYTE "MB Systemminne"
308 IDS_GIGABYTE "GB Systemminne"
309 IDS_TERABYTE "TB Systemminne"
310 IDS_PETABYTE "PB Systemminne"
311 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
312 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
313 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
314 IDS_VARIABLE "Variabel"
315 IDS_VALUE "Verdi"
316 IDS_NO_DUMP "(Ingen)"
317 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
318 IDS_KERNEL_DUMP "Kernel dump"
319 IDS_FULL_DUMP "Fullstendig dump"
320 IDS_USERPROFILE_NAME "Navn"
321 IDS_USERPROFILE_SIZE "Størrelse"
322 IDS_USERPROFILE_TYPE "Type"
323 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
324 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifisert"
325 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
326 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
327 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
328 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
329 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
330 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
331 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
332 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
333 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
334 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
335 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
336 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
337 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
338 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
339 IDS_PAGEFILE_NONE "Ingen"
340 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
341 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
342 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
343 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
344 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
345 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
346 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
347 END