[SYSDM] Add one more IDC_MACHINELINE for model name
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS System Control Panel Applet
3 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for System Control Panel Applet
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Generale"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "Sistem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 10, 153, 30, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Calculator:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
29 CONTROL "Vizitați<A HREF=""http://www.reactos.org/""> pagina web ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
30 PUSHBUTTON "&Licență…", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
31 END
32
33 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
34 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
35 CAPTION "Dispozitive"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
37 BEGIN
38 GROUPBOX "Gestionar de dispozitive", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
39 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Gestionarul de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest instrument pentru configurarea oricărui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
41 PUSHBUTTON "Deschide &Gestionar", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
42 GROUPBOX "Asistent de adăugare a componentelor fizice", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
43 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
44 LTEXT "Acest instrument vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
45 PUSHBUTTON "Deschide Asist&ent", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
46 GROUPBOX "Profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
47 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
48 LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor oferă o modalitate de gestiune a grupurilor de configurații fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
49 PUSHBUTTON "&Profiluri dispozitive…", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
50 END
51
52 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Avansate"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 LTEXT "Notă: Majoritatea opțiunilor de aici necesită drepturi de administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
58 GROUPBOX "Performanță", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
59 LTEXT "Opțiunile de performanță determină modul în care aplicațiile utilizează memoria, determinând astfel viteza calculatorului.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
60 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
61 GROUPBOX "Profiluri de utilizator", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
62 LTEXT "Opțiuni legate de conturile de utilizator stocate în calculator.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
63 PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
64 GROUPBOX "Pornire și recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
65 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul de încărcare a sistemului, acțiunile în caz de eroare, și alte informații de depanare.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
66 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
67 PUSHBUTTON "&Configurare sistem…", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
68 PUSHBUTTON "&Variabile de mediu…", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "Raportează erori", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
70 END
71
72 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
74 CAPTION "Opțiuni de sistem"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
76 BEGIN
77 GROUPBOX "Informații versiune", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
78 CONTROL "Solicit &autoraportarea sistemului ca stație de lucru", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
79 LTEXT "ReactOS este construit ca sistem server și se raportează ca atare. Bifați această căsuță pentru a dedica sistemul exclusiv aplicațiilor.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 166, 83, 50, 14
81 END
82
83 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Profiluri ale dispozitivelor"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
89 LTEXT "Mulțimea configurațiilor componentelor fizice formează un profil al dispozitivelor. Astfel la pornire poate fi specificat un profil preferat din mai multe, stabilite anterior.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
90 LTEXT "Profiluri disponibile:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
91 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Copiere…", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Redenumire…", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 GROUPBOX "Selecție profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
99 LTEXT "La pornirea ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
100 AUTORADIOBUTTON "&Așteaptă alegerea explicită a unui profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 190, 8, WS_GROUP
101 AUTORADIOBUTTON "Alege a&utomat primul profil în lipsa unei alegeri timp de", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
102 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
103 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
104 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
105 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
106 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 143, 213, 50, 14
107 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
108 END
109
110 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Generale"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
117 LTEXT "ID andocare:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
119 LTEXT "Număr serial:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
121 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
122 AUTOCHECKBOX "Acesta este un calculator porta&bil", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 120, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 AUTORADIOBUTTON "Sta&rea de andocare este nespecificată", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul &este andocat", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
125 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul n&u este andocat", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
126 GROUPBOX "Selecție profile de dispozitive", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
127 AUTOCHECKBOX "In&clude întotdeauna acest profil ca opțiune la pornirea ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
128 END
129
130 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Copiere profil"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
136 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
137 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
138 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
139 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
140 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
141 END
142
143 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
144 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
145 CAPTION "Redenumire profil"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
149 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
150 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
151 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
152 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
153 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
154 END
155
156 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
158 CAPTION "Profiluri de utilizator"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
162 LTEXT "Mulțimea opțiunilor legate de conturile de utilizator (opțiunile de interfață și alte preferințe) formează un profil de utilizator. Gestionând aceste profiluri, puteți deține pe diferite calculatoare fie profiluri diferite, fie unul comun de „călător”.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
163 LTEXT "Profiluri stocate în acest calculator:", IDC_STATIC, 6, 56, 204, 9
164 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
165 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
166 PUSHBUTTON "S&chimbare tip…", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 60, 155, 60, 15
167 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USERPROFILE_DELETE, 125, 155, 60, 15
168 PUSHBUTTON "&Copiere în…", IDC_USERPROFILE_COPY, 190, 155, 60, 15
169 CONTROL "Pentru crearea de noi conturi de utilizator, vedeți <A>Conturi de utilizator</A> în Panoul de control.",
170 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
171 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 134, 198, 54, 15
172 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
173 END
174
175 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
176 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
177 CAPTION "Pornire și Recuperare"
178 FONT 8, "MS Shell Dlg"
179 BEGIN
180 GROUPBOX "Pornirea sistemului", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
181 LTEXT "Sistemul de operare implicit:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
182 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
183 AUTOCHECKBOX "&Perioada de afișare a sistemelor de operare:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
184 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 178, 54, 30, 12, ES_NUMBER
185 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
186 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
187 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 56, 30, 8
188 AUTOCHECKBOX "Perioada de afișare a &opțiunilor de recuperare:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
189 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 178, 68, 30, 12, ES_NUMBER
190 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
191 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
192 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 70, 30, 8
193 LTEXT "Puteți alege editarea manuală a opțiunilor de pornire:", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
194 PUSHBUTTON "&Editare…", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
195 GROUPBOX "Căderea sistemului", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
196 AUTOCHECKBOX "&Consemnează evenimentul în jurnalul de sistem", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 178, 10
197 AUTOCHECKBOX "T&ransmite alertă administrativă", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
198 AUTOCHECKBOX "Repornește &automat sistemul", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
199 GROUPBOX "Scriere informații de depanare", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
200 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 180, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
201 LTEXT "Fișierul de &depanare („cutie neagră”):", IDC_STATIC, 17, 198, 190, 8
202 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
203 AUTOCHECKBOX "S&uprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
204 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 258, 50, 15
205 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
206 END
207
208 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
209 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
210 CAPTION "Memorie virtuală"
211 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
212 BEGIN
213 LTEXT "Unitate [etichetă volum]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
214 LTEXT "Limite de paginare (Mo)", IDC_STATIC, 135, 5, 96, 9
215 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
216 GROUPBOX "Dimensiune fișier de paginare (din selecție)", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
217 LTEXT "Unitate:", IDC_STATIC, 20, 80, 50, 8
218 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
219 LTEXT "Spațiu disponibil:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
220 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
221 LTEXT "Di&mensiunea inițială (Mo):", -1, 32, 118, 87, 9
222 LTEXT "Dimensiunea ma&ximă (Mo):", -1, 32, 131, 87, 9
223 AUTORADIOBUTTON "Limite parti&cularizate:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 154, 9, WS_GROUP
224 AUTORADIOBUTTON "&Limite gestionate de sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
225 AUTORADIOBUTTON "Fă&ră paginare", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
226 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
227 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
228 PUSHBUTTON "&Aplică", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
229 GROUPBOX "Paginare", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
230 LTEXT "Minimă permisă:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
231 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
232 LTEXT "Recomandată:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
233 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
234 LTEXT "Actuală:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
235 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
236 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 114, 230, 48, 15
237 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
238 END
239
240 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Variabile de mediu"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
244 BEGIN
245 GROUPBOX "Variable de cont utilizator", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
246 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
247 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
248 PUSHBUTTON "N&ouă…", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
249 PUSHBUTTON "E&ditare…", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
250 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
251 GROUPBOX "Variabile de sistem", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
252 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
253 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
254 PUSHBUTTON "No&uă…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
255 PUSHBUTTON "Edit&are…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
256 PUSHBUTTON "Ște&rge", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
257 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
258 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
259 END
260
261 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
262 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
263 CAPTION "Editare variablă"
264 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
265 BEGIN
266 LTEXT "N&ume variabilă:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
267 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
268 LTEXT "&Valoare variabilă:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
269 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
270 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 50, 50, 14
271 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
272 END
273
274 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
275 CAPTION "Licență"
276 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
277 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
278 BEGIN
279 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
280 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 106, 140, 54, 15
281 END
282
283 STRINGTABLE
284 BEGIN
285 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistem"
286 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Afișarea informațiilor de sistem și schimbarea configurației fizice sau de sistem."
287 IDS_MEGABYTE "Mo de memorie"
288 IDS_GIGABYTE "Go de memorie"
289 IDS_TERABYTE "To de memorie"
290 IDS_PETABYTE "Po de memorie"
291 IDS_VARIABLE "Variabilă"
292 IDS_VALUE "Valoare"
293 IDS_NO_DUMP "(Fără fișier de depanare)"
294 IDS_MINI_DUMP "Depanare elementară (64ko)"
295 IDS_KERNEL_DUMP "Depanare nucleu"
296 IDS_FULL_DUMP "Depanare completă"
297 IDS_USERPROFILE_NAME "Nume"
298 IDS_USERPROFILE_SIZE "Mărime"
299 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tip"
300 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stare"
301 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modificat"
302 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Specificare valori de sistem"
303 IDS_WARNINITIALSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea inițială a fișierului de paginare."
304 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea maximă a fișierului de paginare."
305 IDS_WARNINITIALRANGE "Dimensiunea inițială a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între 16 Mo și spațiul liber disponibil al unității selectate."
306 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Dimensiunea maximă a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între dimensiunea inițială și spațiul liber disponibil al unității selectate."
307 IDS_PAGEFILE_NONE "Nespecificat"
308 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Gestionat de sistem"
309 IDS_INFOREBOOT "Pentru aplicarea modificărilor este necesară repornirea calculatorului."
310 IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nIngineri de distribuție\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
311 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirmați eliminarea profilului"
312 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Sigur doriți eliminarea profilului de dispozitive „%s”?"
313 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profilul este deja în uz."
314 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
315 IDS_HWPROFILE_WARNING "Avertisment"
316 END