[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS System Control Panel Applet
3 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for System Control Panel Applet
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Generale"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "Sistem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 10, 153, 30, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Timp de operare:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
23 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
24 LTEXT "Calculator:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
30 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
31 CONTROL "Vizitați<A HREF=""http://www.reactos.org/""> pagina web ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
32 PUSHBUTTON "&Licență…", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
33 END
34
35 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Dispozitive"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 GROUPBOX "Gestionar de dispozitive", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Gestionarul de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest instrument pentru configurarea oricărui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
43 PUSHBUTTON "Deschide &Gestionar", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
44 GROUPBOX "Asistent de adăugare a componentelor fizice", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
45 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Acest instrument vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
47 PUSHBUTTON "Deschide Asist&ent", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
48 GROUPBOX "Profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor oferă o modalitate de gestiune a grupurilor de configurații fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "&Profiluri dispozitive…", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
52 END
53
54 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
56 CAPTION "Avansate"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
58 BEGIN
59 LTEXT "Notă: Majoritatea opțiunilor de aici necesită drepturi de administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
60 GROUPBOX "Performanță", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
61 LTEXT "Opțiunile de performanță determină modul în care aplicațiile utilizează memoria, determinând astfel viteza calculatorului.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
62 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
63 GROUPBOX "Profiluri de utilizator", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
64 LTEXT "Opțiuni legate de conturile de utilizator stocate în calculator.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
65 PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
66 GROUPBOX "Pornire și recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul de încărcare a sistemului, acțiunile în caz de eroare, și alte informații de depanare.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
68 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69 PUSHBUTTON "&Configurare sistem…", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "&Variabile de mediu…", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "Raportează erori", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "Opțiuni de sistem"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Informații versiune", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
80 CONTROL "Solicit &autoraportarea sistemului ca stație de lucru", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
81 LTEXT "ReactOS este construit ca sistem server și se raportează ca atare. Bifați această căsuță pentru a dedica sistemul exclusiv aplicațiilor.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
82 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 166, 83, 50, 14
83 END
84
85 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Profiluri ale dispozitivelor"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
91 LTEXT "Mulțimea configurațiilor componentelor fizice formează un profil al dispozitivelor. Astfel la pornire poate fi specificat un profil preferat din mai multe, stabilite anterior.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
92 LTEXT "Profiluri disponibile:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
93 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Copiere…", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "&Redenumire…", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
100 GROUPBOX "Selecție profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
101 LTEXT "La pornirea ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
102 AUTORADIOBUTTON "&Așteaptă alegerea explicită a unui profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 190, 8, WS_GROUP
103 AUTORADIOBUTTON "Alege a&utomat primul profil în lipsa unei alegeri timp de", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
104 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
105 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
106 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
107 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
108 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 143, 213, 50, 14
109 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
110 END
111
112 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Generale"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
119 LTEXT "ID andocare:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
121 LTEXT "Număr serial:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
122 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
123 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
124 AUTOCHECKBOX "Acesta este un calculator porta&bil", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 120, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Sta&rea de andocare este nespecificată", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul &este andocat", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
127 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul n&u este andocat", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
128 GROUPBOX "Selecție profile de dispozitive", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
129 AUTOCHECKBOX "In&clude întotdeauna acest profil ca opțiune la pornirea ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
130 END
131
132 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Copiere profil"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
138 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
139 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
140 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
141 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
142 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
143 END
144
145 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Redenumire profil"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
151 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
152 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
153 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
154 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
155 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
156 END
157
158 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Profiluri de utilizator"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
164 LTEXT "Mulțimea opțiunilor legate de conturile de utilizator (opțiunile de interfață și alte preferințe) formează un profil de utilizator. Gestionând aceste profiluri, puteți deține pe diferite calculatoare fie profiluri diferite, fie unul comun de „călător”.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
165 LTEXT "Profiluri stocate în acest calculator:", IDC_STATIC, 6, 56, 204, 9
166 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
167 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
168 PUSHBUTTON "S&chimbare tip…", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 60, 155, 60, 15
169 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USERPROFILE_DELETE, 125, 155, 60, 15
170 PUSHBUTTON "&Copiere în…", IDC_USERPROFILE_COPY, 190, 155, 60, 15
171 CONTROL "Pentru crearea de noi conturi de utilizator, vedeți <A>Conturi de utilizator</A> în Panoul de control.",
172 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
173 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 134, 198, 54, 15
174 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
175 END
176
177 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
178 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
179 CAPTION "Pornire și Recuperare"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 GROUPBOX "Pornirea sistemului", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
183 LTEXT "Sistemul de operare implicit:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
184 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
185 AUTOCHECKBOX "&Perioada de afișare a sistemelor de operare:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
186 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 178, 54, 30, 12, ES_NUMBER
187 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
188 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
189 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 56, 30, 8
190 AUTOCHECKBOX "Perioada de afișare a &opțiunilor de recuperare:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
191 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 178, 68, 30, 12, ES_NUMBER
192 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
193 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
194 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 70, 30, 8
195 LTEXT "Puteți alege editarea manuală a opțiunilor de pornire:", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
196 PUSHBUTTON "&Editare…", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
197 GROUPBOX "Căderea sistemului", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
198 AUTOCHECKBOX "&Consemnează evenimentul în jurnalul de sistem", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 178, 10
199 AUTOCHECKBOX "T&ransmite alertă administrativă", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
200 AUTOCHECKBOX "Repornește &automat sistemul", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
201 GROUPBOX "Scriere informații de depanare", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
202 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 180, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
203 LTEXT "Fișierul de &depanare („cutie neagră”):", IDC_STATIC, 17, 198, 190, 8
204 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
205 AUTOCHECKBOX "S&uprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
206 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 258, 50, 15
207 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
208 END
209
210 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
211 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
212 CAPTION "Memorie virtuală"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 LTEXT "Unitate [etichetă volum]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
216 LTEXT "Limite de paginare (Mo)", IDC_STATIC, 135, 5, 96, 9
217 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
218 GROUPBOX "Dimensiune fișier de paginare (din selecție)", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
219 LTEXT "Unitate:", IDC_STATIC, 20, 80, 50, 8
220 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
221 LTEXT "Spațiu disponibil:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
222 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
223 LTEXT "Di&mensiunea inițială (Mo):", -1, 32, 118, 87, 9
224 LTEXT "Dimensiunea ma&ximă (Mo):", -1, 32, 131, 87, 9
225 AUTORADIOBUTTON "Limite parti&cularizate:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 154, 9, WS_GROUP
226 AUTORADIOBUTTON "&Limite gestionate de sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
227 AUTORADIOBUTTON "Fă&ră paginare", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
228 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
229 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
230 PUSHBUTTON "&Aplică", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
231 GROUPBOX "Paginare", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
232 LTEXT "Minimă permisă:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
233 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
234 LTEXT "Recomandată:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
235 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
236 LTEXT "Actuală:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
237 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
238 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 114, 230, 48, 15
239 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
240 END
241
242 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
243 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Variabile de mediu"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
246 BEGIN
247 GROUPBOX "Variable de cont utilizator", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
248 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
249 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
250 PUSHBUTTON "N&ouă…", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
251 PUSHBUTTON "E&ditare…", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
252 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
253 GROUPBOX "Variabile de sistem", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
254 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
255 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
256 PUSHBUTTON "No&uă…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
257 PUSHBUTTON "Edit&are…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
258 PUSHBUTTON "Ște&rge", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
259 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
260 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
261 END
262
263 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
264 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
265 CAPTION "Editare variablă"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 BEGIN
268 LTEXT "N&ume variabilă:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
269 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
270 LTEXT "&Valoare variabilă:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
271 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
272 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 50, 50, 14
273 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
274 END
275
276 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
277 CAPTION "Licență"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
280 BEGIN
281 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
282 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 106, 140, 54, 15
283 END
284
285 STRINGTABLE
286 BEGIN
287 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistem"
288 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Afișarea informațiilor de sistem și schimbarea configurației fizice sau de sistem."
289 IDS_MEGABYTE "Mo de memorie"
290 IDS_GIGABYTE "Go de memorie"
291 IDS_TERABYTE "To de memorie"
292 IDS_PETABYTE "Po de memorie"
293 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
294 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
295 IDS_UPTIME_FORMAT "%u zile, %02u:%02u:%02u"
296 IDS_VARIABLE "Variabilă"
297 IDS_VALUE "Valoare"
298 IDS_NO_DUMP "(Fără fișier de depanare)"
299 IDS_MINI_DUMP "Depanare elementară (64ko)"
300 IDS_KERNEL_DUMP "Depanare nucleu"
301 IDS_FULL_DUMP "Depanare completă"
302 IDS_USERPROFILE_NAME "Nume"
303 IDS_USERPROFILE_SIZE "Mărime"
304 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tip"
305 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stare"
306 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modificat"
307 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Specificare valori de sistem"
308 IDS_WARNINITIALSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea inițială a fișierului de paginare."
309 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea maximă a fișierului de paginare."
310 IDS_WARNINITIALRANGE "Dimensiunea inițială a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între 16 Mo și spațiul liber disponibil al unității selectate."
311 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Dimensiunea maximă a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între dimensiunea inițială și spațiul liber disponibil al unității selectate."
312 IDS_PAGEFILE_NONE "Nespecificat"
313 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Gestionat de sistem"
314 IDS_INFOREBOOT "Pentru aplicarea modificărilor este necesară repornirea calculatorului."
315 IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nIngineri de distribuție\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
316 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirmați eliminarea profilului"
317 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Sigur doriți eliminarea profilului de dispozitive „%s”?"
318 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profilul este deja în uz."
319 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
320 IDS_HWPROFILE_WARNING "Avertisment"
321 END