3b54123c373ea55aa7d6a23a23cad99a591a4054
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS System Control Panel Applet
3 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for System Control Panel Applet
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Generale"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "Sistem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Versiune", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Timp de operare:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
23 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
24 LTEXT "Calculator:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
30 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
31 CONTROL "Vizitați<A HREF=""https://reactos.org/""> pagina web ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
32 PUSHBUTTON "&Licență…", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
33 END
34
35 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Dispozitive"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 GROUPBOX "Gestionar de dispozitive", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Gestionarul de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest instrument pentru configurarea oricărui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
43 PUSHBUTTON "Deschide &Gestionar", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
44 GROUPBOX "Asistent de adăugare a componentelor fizice", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
45 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Acest instrument vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
47 PUSHBUTTON "Deschide Asist&ent", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
48 GROUPBOX "Profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor oferă o modalitate de gestiune a grupurilor de configurații fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "&Profiluri dispozitive…", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
52 END
53
54 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
56 CAPTION "Avansate"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
58 BEGIN
59 LTEXT "Notă: Majoritatea opțiunilor de aici necesită drepturi de administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
60 GROUPBOX "Performanță", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
61 LTEXT "Opțiunile de performanță determină modul în care aplicațiile utilizează memoria, determinând astfel viteza calculatorului.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
62 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
63 GROUPBOX "Profiluri de utilizator", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
64 LTEXT "Opțiuni legate de conturile de utilizator stocate în calculator.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
65 PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
66 GROUPBOX "Pornire și recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul de încărcare a sistemului, acțiunile în caz de eroare, și alte informații de depanare.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
68 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69 PUSHBUTTON "&Configurare sistem…", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "&Variabile de mediu…", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "Raportează erori", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "Opțiuni de sistem"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Informații versiune", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
80 LTEXT "ReactOS este construit ca sistem server și se raportează ca atare. Bifați această căsuță pentru a dedica sistemul exclusiv aplicațiilor.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
81 CONTROL "Solicit &autoraportarea sistemului ca stație de lucru", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
82 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 166, 83, 50, 14
83 END
84
85 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Profiluri ale dispozitivelor"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
91 LTEXT "Mulțimea configurațiilor componentelor fizice formează un profil al dispozitivelor. Astfel la pornire poate fi specificat un profil preferat din mai multe, stabilite anterior.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
92 LTEXT "Profiluri disponibile:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
93 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Copiere…", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "&Redenumire…", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
100 GROUPBOX "Selecție profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
101 LTEXT "La pornirea ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
102 AUTORADIOBUTTON "&Așteaptă alegerea explicită a unui profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 190, 8, WS_GROUP
103 AUTORADIOBUTTON "Alege a&utomat primul profil în lipsa unei alegeri timp de", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
104 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
105 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
106 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
107 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
108 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 143, 213, 50, 14
109 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
110 END
111
112 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Generale"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
119 LTEXT "ID andocare:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
121 LTEXT "Număr serial:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
122 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
123 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
124 AUTOCHECKBOX "Acesta este un calculator porta&bil", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 120, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Sta&rea de andocare este nespecificată", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul &este andocat", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
127 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul n&u este andocat", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
128 GROUPBOX "Selecție profile de dispozitive", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
129 AUTOCHECKBOX "In&clude întotdeauna acest profil ca opțiune la pornirea ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
130 END
131
132 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Copiere profil"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
138 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
139 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
140 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
141 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
142 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
143 END
144
145 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Redenumire profil"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
151 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
152 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
153 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
154 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
155 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
156 END
157
158 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Profiluri de utilizator"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
164 LTEXT "Mulțimea opțiunilor legate de conturile de utilizator (opțiunile de interfață și alte preferințe) formează un profil de utilizator. Gestionând aceste profiluri, puteți deține pe diferite calculatoare fie profiluri diferite, fie unul comun de „călător”.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
165 LTEXT "Profiluri stocate în acest calculator:", IDC_STATIC, 6, 56, 204, 9
166 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
167 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
168 PUSHBUTTON "S&chimbare tip…", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 60, 155, 60, 15
169 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USERPROFILE_DELETE, 125, 155, 60, 15
170 PUSHBUTTON "&Copiere în…", IDC_USERPROFILE_COPY, 190, 155, 60, 15
171 CONTROL "Pentru crearea de noi conturi de utilizator, vedeți <A>Conturi de utilizator</A> în Panoul de control.",
172 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
173 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 134, 198, 54, 15
174 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
175 END
176
177 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
178 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
179 CAPTION "Change Profile Type"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
183 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
184 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
185 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
186 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
187 END
188
189 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
190 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
191 CAPTION "Copy To"
192 FONT 8, "MS Shell Dlg"
193 BEGIN
194 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
195 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
197 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
198 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
199 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
200 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
201 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
202 END
203
204 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
205 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
206 CAPTION "Pornire și Recuperare"
207 FONT 8, "MS Shell Dlg"
208 BEGIN
209 GROUPBOX "Pornirea sistemului", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
210 LTEXT "Sistemul de operare implicit:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
211 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
212 AUTOCHECKBOX "&Perioada de afișare a sistemelor de operare:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
213 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 178, 54, 30, 12, ES_NUMBER
214 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
215 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
216 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 56, 30, 8
217 AUTOCHECKBOX "Perioada de afișare a &opțiunilor de recuperare:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
218 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 178, 68, 30, 12, ES_NUMBER
219 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
220 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
221 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 70, 30, 8
222 LTEXT "Puteți alege editarea manuală a opțiunilor de pornire:", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
223 PUSHBUTTON "&Editare…", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
224 GROUPBOX "Căderea sistemului", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
225 AUTOCHECKBOX "&Consemnează evenimentul în jurnalul de sistem", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 178, 10
226 AUTOCHECKBOX "T&ransmite alertă administrativă", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
227 AUTOCHECKBOX "Repornește &automat sistemul", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
228 GROUPBOX "Scriere informații de depanare", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
229 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 180, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
230 LTEXT "Fișierul de &depanare („cutie neagră”):", IDC_STATIC, 17, 198, 190, 8
231 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
232 AUTOCHECKBOX "S&uprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
233 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 258, 50, 15
234 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
235 END
236
237 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
238 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
239 CAPTION "Memorie virtuală"
240 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
241 BEGIN
242 LTEXT "Unitate [etichetă volum]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
243 LTEXT "Limite de paginare (Mo)", IDC_STATIC, 135, 5, 96, 9
244 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
245 GROUPBOX "Dimensiune fișier de paginare (din selecție)", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
246 LTEXT "Unitate:", IDC_STATIC, 20, 80, 50, 8
247 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
248 LTEXT "Spațiu disponibil:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
249 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
250 LTEXT "Di&mensiunea inițială (Mo):", -1, 32, 118, 87, 9
251 LTEXT "Dimensiunea ma&ximă (Mo):", -1, 32, 131, 87, 9
252 AUTORADIOBUTTON "Limite parti&cularizate:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 154, 9, WS_GROUP
253 AUTORADIOBUTTON "&Limite gestionate de sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
254 AUTORADIOBUTTON "Fă&ră paginare", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
255 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
256 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
257 PUSHBUTTON "&Aplică", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
258 GROUPBOX "Paginare", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
259 LTEXT "Minimă permisă:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
260 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
261 LTEXT "Recomandată:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
262 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
263 LTEXT "Actuală:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
264 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
265 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 114, 230, 48, 15
266 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
267 END
268
269 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
270 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 CAPTION "Variabile de mediu"
272 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
273 BEGIN
274 GROUPBOX "Variable de cont utilizator", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
275 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
276 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
277 PUSHBUTTON "N&ouă…", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
278 PUSHBUTTON "E&ditare…", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
279 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
280 GROUPBOX "Variabile de sistem", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
281 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
282 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
283 PUSHBUTTON "No&uă…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
284 PUSHBUTTON "Edit&are…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
285 PUSHBUTTON "Ște&rge", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
286 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
287 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
288 END
289
290 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
291 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
292 CAPTION "Editare variablă"
293 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
294 BEGIN
295 LTEXT "N&ume variabilă:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
296 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
297 LTEXT "&Valoare variabilă:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
298 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
299 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 50, 50, 14
300 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
301 END
302
303 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
304 CAPTION "Licență"
305 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
306 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
307 BEGIN
308 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
309 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 106, 140, 54, 15
310 END
311
312 STRINGTABLE
313 BEGIN
314 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistem"
315 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Afișarea informațiilor de sistem și schimbarea configurației fizice sau de sistem."
316 IDS_MEGABYTE "Mo de memorie"
317 IDS_GIGABYTE "Go de memorie"
318 IDS_TERABYTE "To de memorie"
319 IDS_PETABYTE "Po de memorie"
320 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
321 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
322 IDS_UPTIME_FORMAT "%u zile, %02u:%02u:%02u"
323 IDS_VARIABLE "Variabilă"
324 IDS_VALUE "Valoare"
325 IDS_NO_DUMP "(Fără fișier de depanare)"
326 IDS_MINI_DUMP "Depanare elementară (64ko)"
327 IDS_KERNEL_DUMP "Depanare nucleu"
328 IDS_FULL_DUMP "Depanare completă"
329 IDS_USERPROFILE_NAME "Nume"
330 IDS_USERPROFILE_SIZE "Mărime"
331 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tip"
332 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stare"
333 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modificat"
334 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
335 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
336 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
337 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
338 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
339 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
340 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
341 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
342 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Specificare valori de sistem"
343 IDS_WARNINITIALSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea inițială a fișierului de paginare."
344 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea maximă a fișierului de paginare."
345 IDS_WARNINITIALRANGE "Dimensiunea inițială a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între 2 Mo și spațiul liber disponibil al unității selectate."
346 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Dimensiunea maximă a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între dimensiunea inițială și spațiul liber disponibil al unității selectate."
347 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
348 IDS_PAGEFILE_NONE "Nespecificat"
349 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Gestionat de sistem"
350 IDS_INFOREBOOT "Pentru aplicarea modificărilor este necesară repornirea calculatorului."
351 IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nIngineri de distribuție\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
352 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirmați eliminarea profilului"
353 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Sigur doriți eliminarea profilului de dispozitive „%s”?"
354 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profilul este deja în uz."
355 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
356 IDS_HWPROFILE_WARNING "Avertisment"
357 END