[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS System Control Panel Applet
3 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for System Control Panel Applet
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Generale"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "Sistem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 10, 153, 30, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Calculator:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
28 CONTROL "Vizitați<A HREF=""http://www.reactos.org/""> pagina web ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
29 PUSHBUTTON "&Licență…", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
30 END
31
32 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Dispozitive"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "Gestionar de dispozitive", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Gestionarul de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest instrument pentru configurarea oricărui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Deschide &Gestionar", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
41 GROUPBOX "Asistent de adăugare a componentelor fizice", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Acest instrument vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "Deschide Asist&ent", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
45 GROUPBOX "Profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor oferă o modalitate de gestiune a grupurilor de configurații fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "&Profiluri dispozitive…", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Avansate"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 LTEXT "Notă: Majoritatea opțiunilor de aici necesită drepturi de administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
57 GROUPBOX "Performanță", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
58 LTEXT "Opțiunile de performanță determină modul în care aplicațiile utilizează memoria, determinând astfel viteza calculatorului.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
59 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
60 GROUPBOX "Profiluri de utilizator", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
61 LTEXT "Opțiuni legate de conturile de utilizator stocate în calculator.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
62 PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
63 GROUPBOX "Pornire și recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
64 LTEXT "Aceste opțiuni determină modul de încărcare a sistemului, acțiunile în caz de eroare, și alte informații de depanare.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
65 PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
66 PUSHBUTTON "&Configurare sistem…", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "&Variabile de mediu…", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
68 PUSHBUTTON "Raportează erori", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
69 END
70
71 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
73 CAPTION "Opțiuni de sistem"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Informații versiune", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
77 CONTROL "Solicit &autoraportarea sistemului ca stație de lucru", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
78 LTEXT "ReactOS este construit ca sistem server și se raportează ca atare. Bifați această căsuță pentru a dedica sistemul exclusiv aplicațiilor.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
79 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 166, 83, 50, 14
80 END
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Profiluri ale dispozitivelor"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Mulțimea configurațiilor componentelor fizice formează un profil al dispozitivelor. Astfel la pornire poate fi specificat un profil preferat din mai multe, stabilite anterior.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "Profiluri disponibile:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Copiere…", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "&Redenumire…", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 GROUPBOX "Selecție profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
98 LTEXT "La pornirea ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "&Așteaptă alegerea explicită a unui profil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 190, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "Alege a&utomat primul profil în lipsa unei alegeri timp de", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
101 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
104 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Generale"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
116 LTEXT "ID andocare:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
118 LTEXT "Număr serial:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
120 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
121 AUTOCHECKBOX "Acesta este un calculator porta&bil", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 120, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "Sta&rea de andocare este nespecificată", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul &este andocat", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
124 AUTORADIOBUTTON "Calculatorul n&u este andocat", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
125 GROUPBOX "Selecție profile de dispozitive", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
126 AUTOCHECKBOX "In&clude întotdeauna acest profil ca opțiune la pornirea ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
127 END
128
129 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Copiere profil"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
135 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
136 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
137 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
138 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
139 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
140 END
141
142 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
143 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
144 CAPTION "Redenumire profil"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 LTEXT "Din:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
148 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
149 LTEXT "În:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
150 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
151 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 199, 9, 50, 14
152 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
153 END
154
155 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Profiluri de utilizator"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
161 LTEXT "Mulțimea opțiunilor legate de conturile de utilizator (opțiunile de interfață și alte preferințe) formează un profil de utilizator. Gestionând aceste profiluri, puteți deține pe diferite calculatoare fie profiluri diferite, fie unul comun de „călător”.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
162 LTEXT "Profiluri stocate în acest calculator:", IDC_STATIC, 6, 56, 204, 9
163 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
164 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
165 PUSHBUTTON "S&chimbare tip…", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 60, 155, 60, 15
166 PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USERPROFILE_DELETE, 125, 155, 60, 15
167 PUSHBUTTON "&Copiere în…", IDC_USERPROFILE_COPY, 190, 155, 60, 15
168 CONTROL "Pentru crearea de noi conturi de utilizator, vedeți <A>Conturi de utilizator</A> în Panoul de control.",
169 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
170 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 134, 198, 54, 15
171 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
172 END
173
174 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
175 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
176 CAPTION "Pornire și Recuperare"
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 GROUPBOX "Pornirea sistemului", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
180 LTEXT "Sistemul de operare implicit:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
181 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
182 AUTOCHECKBOX "&Perioada de afișare a sistemelor de operare:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
183 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 178, 54, 30, 12, ES_NUMBER
184 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
185 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
186 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 56, 30, 8
187 AUTOCHECKBOX "Perioada de afișare a &opțiunilor de recuperare:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
188 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 178, 68, 30, 12, ES_NUMBER
189 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
190 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
191 LTEXT "secunde", IDC_STATIC, 209, 70, 30, 8
192 LTEXT "Puteți alege editarea manuală a opțiunilor de pornire:", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
193 PUSHBUTTON "&Editare…", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
194 GROUPBOX "Căderea sistemului", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
195 AUTOCHECKBOX "&Consemnează evenimentul în jurnalul de sistem", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 178, 10
196 AUTOCHECKBOX "T&ransmite alertă administrativă", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
197 AUTOCHECKBOX "Repornește &automat sistemul", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
198 GROUPBOX "Scriere informații de depanare", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
199 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 180, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
200 LTEXT "Fișierul de &depanare („cutie neagră”):", IDC_STATIC, 17, 198, 190, 8
201 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
202 AUTOCHECKBOX "S&uprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
203 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 258, 50, 15
204 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
205 END
206
207 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
208 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
209 CAPTION "Memorie virtuală"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
211 BEGIN
212 LTEXT "Unitate [etichetă volum]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
213 LTEXT "Limite de paginare (Mo)", IDC_STATIC, 135, 5, 96, 9
214 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
215 GROUPBOX "Dimensiune fișier de paginare (din selecție)", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
216 LTEXT "Unitate:", IDC_STATIC, 20, 80, 50, 8
217 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
218 LTEXT "Spațiu disponibil:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
219 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
220 LTEXT "Di&mensiunea inițială (Mo):", -1, 32, 118, 87, 9
221 LTEXT "Dimensiunea ma&ximă (Mo):", -1, 32, 131, 87, 9
222 AUTORADIOBUTTON "Limite parti&cularizate:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 154, 9, WS_GROUP
223 AUTORADIOBUTTON "&Limite gestionate de sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
224 AUTORADIOBUTTON "Fă&ră paginare", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
225 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "&Aplică", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
228 GROUPBOX "Paginare", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
229 LTEXT "Minimă permisă:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
230 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
231 LTEXT "Recomandată:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
232 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
233 LTEXT "Actuală:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
234 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
235 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 114, 230, 48, 15
236 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
237 END
238
239 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
241 CAPTION "Variabile de mediu"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 GROUPBOX "Variable de cont utilizator", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "N&ouă…", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "E&ditare…", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
249 PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
250 GROUPBOX "Variabile de sistem", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
251 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
252 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
253 PUSHBUTTON "No&uă…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "Edit&are…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
255 PUSHBUTTON "Ște&rge", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
256 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
257 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
258 END
259
260 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Editare variablă"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 LTEXT "N&ume variabilă:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
266 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
267 LTEXT "&Valoare variabilă:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
268 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
269 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 50, 50, 14
270 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
271 END
272
273 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
274 CAPTION "Licență"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
277 BEGIN
278 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
279 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 106, 140, 54, 15
280 END
281
282 STRINGTABLE
283 BEGIN
284 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistem"
285 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Afișarea informațiilor de sistem și schimbarea configurației fizice sau de sistem."
286 IDS_MEGABYTE "Mo de memorie"
287 IDS_GIGABYTE "Go de memorie"
288 IDS_TERABYTE "To de memorie"
289 IDS_PETABYTE "Po de memorie"
290 IDS_VARIABLE "Variabilă"
291 IDS_VALUE "Valoare"
292 IDS_NO_DUMP "(Fără fișier de depanare)"
293 IDS_MINI_DUMP "Depanare elementară (64ko)"
294 IDS_KERNEL_DUMP "Depanare nucleu"
295 IDS_FULL_DUMP "Depanare completă"
296 IDS_USERPROFILE_NAME "Nume"
297 IDS_USERPROFILE_SIZE "Mărime"
298 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tip"
299 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stare"
300 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modificat"
301 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Specificare valori de sistem"
302 IDS_WARNINITIALSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea inițială a fișierului de paginare."
303 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Introduceți o valoare numerică pentru dimensiunea maximă a fișierului de paginare."
304 IDS_WARNINITIALRANGE "Dimensiunea inițială a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între 16 Mo și spațiul liber disponibil al unității selectate."
305 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Dimensiunea maximă a fișierului de paginare trebuie să fie încadrată între dimensiunea inițială și spațiul liber disponibil al unității selectate."
306 IDS_PAGEFILE_NONE "Nespecificat"
307 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Gestionat de sistem"
308 IDS_INFOREBOOT "Pentru aplicarea modificărilor este necesară repornirea calculatorului."
309 IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nIngineri de distribuție\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirmați eliminarea profilului"
311 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Sigur doriți eliminarea profilului de dispozitive „%s”?"
312 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profilul este deja în uz."
313 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
314 IDS_HWPROFILE_WARNING "Avertisment"
315 END