[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sv-SE.rc
1 /* Swedish translation by Kris Engeman, Andreas Bjerkeholt (Harteex) */
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Allmänt"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Version", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
16 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
17 LTEXT "Dator:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
24 CONTROL "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
25 PUSHBUTTON "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
26 END
27
28 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Hårdvara"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Enhetshanteraren", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Enhetshanteraren visar all hårdvara i din dator. Använd enhetshanteraren för att ändra egenskaper på dina enheter.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Enhetshanteraren...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
37 GROUPBOX "Guiden anslut ny hårdvara", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
38 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Guiden anslut ny hårdvara hjälper dig att installera, avinstallera, reparera, koppla ur, mata ut och konfigurera din hårdvara.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Guiden anslut ny hårdvara...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
41 GROUPBOX "Hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Hårdvaruprofiler ger dig möjligheten att konfigurera och lagra olika hårdvarukonfigurationer.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Hårdvaruprofiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Avancerat"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 LTEXT "Administratörsrättigheter krävs för de flesta av dessa inställningar.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
53 GROUPBOX "Prestanda", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
54 LTEXT "Prestandainställningar kontrollerar hur program använder minne, vilket påverkar din dators hastighet.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
55 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
56 GROUPBOX "Användarprofiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
57 LTEXT "Skrivbordsinställningar för ditt användarkonto", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
58 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
59 GROUPBOX "Start och återställning", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
60 LTEXT "Start och återställning ställer in hur din dator ska starta och hur den ska bete sig om den stöter på ett fel.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
61 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
62 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
63 PUSHBUTTON "Miljövariabler", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Felrapportering", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
65 END
66
67 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
69 CAPTION "System Settings"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
73 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
74 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
75 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
76 END
77
78 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Hårdvaruprofiler"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
84 LTEXT "Du kan ställa in hårdvaruprofiler för olika hårdvarukonfigurationer. Du kan välja vilken profil du vill använda vid start.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
85 LTEXT "Tillgängliga hårdvaruprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
86 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
87 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Kopiera", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Byt namn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 GROUPBOX "Val av hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
94 LTEXT "När ReactOS startar:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
95 AUTORADIOBUTTON "&Vänta tills jag väljer en hårdvaruprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "&Använd den första profilen i listan om jag inte väljer en profil", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
97 LTEXT "sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
98 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
99 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
100 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
101 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
102 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
103 END
104
105 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "General"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
112 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
114 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
116 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
117 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
120 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
121 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
122 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
123 END
124
125 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Copy Profile"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
131 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
132 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
133 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
134 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
135 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
136 END
137
138 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "Byt namn"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 LTEXT "Från:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
144 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
145 LTEXT "Till:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
146 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
147 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
148 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
149 END
150
151 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Användarprofiler"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
157 LTEXT "Användarprofiler innehåller skrivbordsinställningar och annan information specifikt för ditt användarkonto. Du kan skapa en ny profil för varje dator du använder, eller så kan du använda en central profil som är lika på alla datorer.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
158 LTEXT "Profiler lagrade på den här datorn:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
159 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
160 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
161 PUSHBUTTON "Ändra typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
162 PUSHBUTTON "Ta bort", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
163 PUSHBUTTON "Kopiera till", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
164 CONTROL "För att skapa nya användarkonton, använd <A>användarkonton</A> i kontrollpanelen.",
165 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
166 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
167 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
168 END
169
170 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Start och återställning"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 GROUPBOX "Systemstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
176 LTEXT "&Standardoperativsystem:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
177 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
178 AUTOCHECKBOX "&Tid att visa listan av operativsystem:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
179 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
180 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
181 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
182 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
183 AUTOCHECKBOX "Tid att &visa återställningsalternativ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
184 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
185 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
186 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
187 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
188 LTEXT "För att redigera startalternativen manuellt, tryck på redigera.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
189 PUSHBUTTON "&Redigera", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
190 GROUPBOX "Systemfel", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
191 AUTOCHECKBOX "Skriv en &händelse i loggboken", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
192 AUTOCHECKBOX "Skicka en &administrativ varning", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
193 AUTOCHECKBOX "S&tarta om automatiskt", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
194 GROUPBOX "Skriv information för debugging", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
195 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
196 LTEXT "Dump&fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
197 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
198 AUTOCHECKBOX "Skriv &över om filen finns", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
200 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
201 END
202
203 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
204 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Virtuellt minne"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
207 BEGIN
208 LTEXT "Enhet [Etikett]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
209 LTEXT "Växlingsfilsstorlek (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
210 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
211 GROUPBOX "Växlingsfilsstorlek för vald enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
212 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
213 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
214 LTEXT "Tillgängligt utrymme:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
215 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
216 LTEXT "&Ursprunglig storlek (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
217 LTEXT "Ma&ximal storlek (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&Egen storlek", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
219 AUTORADIOBUTTON "Låt &systemet hantera storleken", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
220 AUTORADIOBUTTON "&Ingen växlingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
221 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
222 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
223 PUSHBUTTON "Välj", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
224 GROUPBOX "Total växlingsfilsstorlek för alla enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
225 LTEXT "Minsta tillåtna:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
226 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
227 LTEXT "Rekommenderad:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
228 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
229 LTEXT "Nuvarande:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
230 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
231 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
232 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
233 END
234
235 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
236 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
237 CAPTION "Miljövariabler"
238 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
239 BEGIN
240 GROUPBOX "Användarvariabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
241 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
242 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
243 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
244 PUSHBUTTON "&Redigera...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
245 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
246 GROUPBOX "Systemvariabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
247 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
248 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
249 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
250 PUSHBUTTON "R&edigera...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
251 PUSHBUTTON "Ta &bort", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
252 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
253 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
254 END
255
256 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
257 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
258 CAPTION "Redigera variabel"
259 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
260 BEGIN
261 LTEXT "Variabel&namn:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 LTEXT "Variabel&värde:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
264 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
265 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
266 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
267 END
268
269 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
270 CAPTION "Licens"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
272 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
273 BEGIN
274 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
275 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
276 END
277
278 STRINGTABLE
279 BEGIN
280 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
281 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se information om din dator och ändra olika system- och hårdvaruinställningar."
282 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
283 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
284 IDS_TERABYTE "TB RAM"
285 IDS_PETABYTE "PB RAM"
286 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
287 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
288 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
289 IDS_VARIABLE "Variabel"
290 IDS_VALUE "Värde"
291 IDS_NO_DUMP "(None)"
292 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
293 IDS_KERNEL_DUMP "Kerneldump"
294 IDS_FULL_DUMP "Komplett dump"
295 IDS_USERPROFILE_NAME "Namn"
296 IDS_USERPROFILE_SIZE "Storlek"
297 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
298 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
299 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Ändrad"
300 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
301 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
302 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
303 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
304 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
305 IDS_PAGEFILE_NONE "None"
306 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
307 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
308 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
309 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
311 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
312 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
313 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
314 END