[SYSDM] Add one more IDC_MACHINELINE for model name
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sv-SE.rc
1 /* Swedish translation by Kris Engeman, Andreas Bjerkeholt (Harteex) */
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Allmänt"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Version", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "Dator:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Hårdvara"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Enhetshanteraren", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Enhetshanteraren visar all hårdvara i din dator. Använd enhetshanteraren för att ändra egenskaper på dina enheter.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Enhetshanteraren...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Guiden anslut ny hårdvara", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Guiden anslut ny hårdvara hjälper dig att installera, avinstallera, reparera, koppla ur, mata ut och konfigurera din hårdvara.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Guiden anslut ny hårdvara...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Hårdvaruprofiler ger dig möjligheten att konfigurera och lagra olika hårdvarukonfigurationer.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "&Hårdvaruprofiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avancerat"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Administratörsrättigheter krävs för de flesta av dessa inställningar.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Prestanda", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Prestandainställningar kontrollerar hur program använder minne, vilket påverkar din dators hastighet.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Användarprofiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Skrivbordsinställningar för ditt användarkonto", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Start och återställning", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Start och återställning ställer in hur din dator ska starta och hur den ska bete sig om den stöter på ett fel.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Miljövariabler", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Felrapportering", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "System Settings"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
72 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Hårdvaruprofiler"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Du kan ställa in hårdvaruprofiler för olika hårdvarukonfigurationer. Du kan välja vilken profil du vill använda vid start.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Tillgängliga hårdvaruprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Kopiera", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Byt namn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Val av hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "När ReactOS startar:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Vänta tills jag väljer en hårdvaruprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Använd den första profilen i listan om jag inte väljer en profil", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Copy Profile"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Byt namn"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "Från:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "Till:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Användarprofiler"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Användarprofiler innehåller skrivbordsinställningar och annan information specifikt för ditt användarkonto. Du kan skapa en ny profil för varje dator du använder, eller så kan du använda en central profil som är lika på alla datorer.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
156 LTEXT "Profiler lagrade på den här datorn:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Ändra typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "Ta bort", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Kopiera till", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "För att skapa nya användarkonton, använd <A>användarkonton</A> i kontrollpanelen.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
164 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Start och återställning"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "Systemstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
174 LTEXT "&Standardoperativsystem:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
175 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
176 AUTOCHECKBOX "&Tid att visa listan av operativsystem:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
177 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
178 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
179 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
180 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
181 AUTOCHECKBOX "Tid att &visa återställningsalternativ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
186 LTEXT "För att redigera startalternativen manuellt, tryck på redigera.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
187 PUSHBUTTON "&Redigera", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
188 GROUPBOX "Systemfel", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
189 AUTOCHECKBOX "Skriv en &händelse i loggboken", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
190 AUTOCHECKBOX "Skicka en &administrativ varning", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
191 AUTOCHECKBOX "S&tarta om automatiskt", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
192 GROUPBOX "Skriv information för debugging", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
193 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
194 LTEXT "Dump&fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
195 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 AUTOCHECKBOX "Skriv &över om filen finns", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
197 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
198 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
199 END
200
201 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
202 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
203 CAPTION "Virtuellt minne"
204 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
205 BEGIN
206 LTEXT "Enhet [Etikett]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
207 LTEXT "Växlingsfilsstorlek (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
208 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
209 GROUPBOX "Växlingsfilsstorlek för vald enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
210 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
211 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
212 LTEXT "Tillgängligt utrymme:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
213 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
214 LTEXT "&Ursprunglig storlek (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
215 LTEXT "Ma&ximal storlek (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
216 AUTORADIOBUTTON "&Egen storlek", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
217 AUTORADIOBUTTON "Låt &systemet hantera storleken", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&Ingen växlingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
219 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "Välj", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
222 GROUPBOX "Total växlingsfilsstorlek för alla enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
223 LTEXT "Minsta tillåtna:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
224 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
225 LTEXT "Rekommenderad:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
226 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
227 LTEXT "Nuvarande:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
228 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
229 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
230 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
231 END
232
233 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Miljövariabler"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 GROUPBOX "Användarvariabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
239 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
240 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
241 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Redigera...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
243 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
244 GROUPBOX "Systemvariabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "R&edigera...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
249 PUSHBUTTON "Ta &bort", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
250 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
251 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
252 END
253
254 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
255 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
256 CAPTION "Redigera variabel"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 LTEXT "Variabel&namn:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 LTEXT "Variabel&värde:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
264 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
265 END
266
267 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
268 CAPTION "Licens"
269 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
270 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 BEGIN
272 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
273 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
274 END
275
276 STRINGTABLE
277 BEGIN
278 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
279 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se information om din dator och ändra olika system- och hårdvaruinställningar."
280 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
281 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
282 IDS_TERABYTE "TB RAM"
283 IDS_PETABYTE "PB RAM"
284 IDS_VARIABLE "Variabel"
285 IDS_VALUE "Värde"
286 IDS_NO_DUMP "(None)"
287 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
288 IDS_KERNEL_DUMP "Kerneldump"
289 IDS_FULL_DUMP "Komplett dump"
290 IDS_USERPROFILE_NAME "Namn"
291 IDS_USERPROFILE_SIZE "Storlek"
292 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
293 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
294 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Ändrad"
295 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
296 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
297 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
298 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 16 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
299 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
300 IDS_PAGEFILE_NONE "None"
301 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
302 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
303 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
304 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
305 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
306 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
307 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
308 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
309 END