[SYSDM] Fix version string cutoff CORE-17429
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sv-SE.rc
1 /* Swedish translation by Kris Engeman, Andreas Bjerkeholt (Harteex) */
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Allmänt"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 8, 18, 100, 111
11 LTEXT "Operativsystem:", IDC_STATIC, 114, 16, 80, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 120, 28, 116, 9
13 LTEXT "Version", IDC_ROSVERSION, 120, 37, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 120, 46, 135, 9
15 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 114, 158, 95, 9
16 LTEXT "", IDC_UPTIME, 120, 170, 116, 9
17 LTEXT "Dator:", IDC_STATIC, 114, 75, 44, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 120, 87, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 120, 96, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 120, 105, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 120, 114, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 120, 123, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 120, 132, 118, 9
24 CONTROL "Besök <A HREF=""https://reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
25 PUSHBUTTON "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
26 END
27
28 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Hårdvara"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Enhetshanteraren", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Enhetshanteraren visar all hårdvara i din dator. Använd enhetshanteraren för att ändra egenskaper på dina enheter.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Enhetshanteraren...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
37 GROUPBOX "Guiden anslut ny hårdvara", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
38 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Guiden anslut ny hårdvara hjälper dig att installera, avinstallera, reparera, koppla ur, mata ut och konfigurera din hårdvara.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Guiden anslut ny hårdvara...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
41 GROUPBOX "Hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Hårdvaruprofiler ger dig möjligheten att konfigurera och lagra olika hårdvarukonfigurationer.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Hårdvaruprofiler...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Avancerat"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 LTEXT "Administratörsrättigheter krävs för de flesta av dessa inställningar.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
53 GROUPBOX "Prestanda", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
54 LTEXT "Prestandainställningar kontrollerar hur program använder minne, vilket påverkar din dators hastighet.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
55 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
56 GROUPBOX "Användarprofiler", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
57 LTEXT "Skrivbordsinställningar för ditt användarkonto", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
58 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
59 GROUPBOX "Start och återställning", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
60 LTEXT "Start och återställning ställer in hur din dator ska starta och hur den ska bete sig om den stöter på ett fel.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
61 PUSHBUTTON "Inställningar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
62 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
63 PUSHBUTTON "Miljövariabler", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Felrapportering", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
65 END
66
67 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
69 CAPTION "System Settings"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Version Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
73 LTEXT "ReactOS is built as a server OS and reports as such. Check this box to change this for applications only.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
74 CONTROL "Report as Workstation", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
75 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
76 END
77
78 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Hårdvaruprofiler"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
84 LTEXT "Du kan ställa in hårdvaruprofiler för olika hårdvarukonfigurationer. Du kan välja vilken profil du vill använda vid start.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
85 LTEXT "Tillgängliga hårdvaruprofiler:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
86 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
87 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Egenskaper", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Kopiera", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Byt namn", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 GROUPBOX "Val av hårdvaruprofiler", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
94 LTEXT "När ReactOS startar:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
95 AUTORADIOBUTTON "&Vänta tills jag väljer en hårdvaruprofil", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "&Använd den första profilen i listan om jag inte väljer en profil", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
97 LTEXT "sekunder", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
98 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
99 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
100 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
101 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
102 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
103 END
104
105 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "General"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
112 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
114 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
116 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
117 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
120 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
121 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
122 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
123 END
124
125 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Copy Profile"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
131 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
132 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
133 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
134 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
135 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
136 END
137
138 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "Byt namn"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 LTEXT "Från:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
144 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
145 LTEXT "Till:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
146 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
147 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
148 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
149 END
150
151 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Användarprofiler"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
157 LTEXT "Användarprofiler innehåller skrivbordsinställningar och annan information specifikt för ditt användarkonto. Du kan skapa en ny profil för varje dator du använder, eller så kan du använda en central profil som är lika på alla datorer.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
158 LTEXT "Profiler lagrade på den här datorn:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
159 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
160 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
161 PUSHBUTTON "Ändra typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
162 PUSHBUTTON "Ta bort", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
163 PUSHBUTTON "Kopiera till", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
164 CONTROL "För att skapa nya användarkonton, använd <A>användarkonton</A> i kontrollpanelen.",
165 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
166 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
167 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
168 END
169
170 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Change Profile Type"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
176 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
177 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
178 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
179 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
180 END
181
182 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
183 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
184 CAPTION "Copy To"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg"
186 BEGIN
187 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
188 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
189 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
190 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
191 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
192 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
193 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
194 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
195 END
196
197 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
198 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
199 CAPTION "Start och återställning"
200 FONT 8, "MS Shell Dlg"
201 BEGIN
202 GROUPBOX "Systemstart", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
203 LTEXT "&Standardoperativsystem:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
204 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
205 AUTOCHECKBOX "&Tid att visa listan av operativsystem:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
206 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
207 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
208 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
209 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
210 AUTOCHECKBOX "Tid att &visa återställningsalternativ:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
211 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
212 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
213 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
214 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
215 LTEXT "För att redigera startalternativen manuellt, tryck på redigera.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
216 PUSHBUTTON "&Redigera", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
217 GROUPBOX "Systemfel", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
218 AUTOCHECKBOX "Skriv en &händelse i loggboken", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
219 AUTOCHECKBOX "Skicka en &administrativ varning", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
220 AUTOCHECKBOX "S&tarta om automatiskt", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
221 GROUPBOX "Skriv information för debugging", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
222 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
223 LTEXT "Dump&fil:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
224 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
225 AUTOCHECKBOX "Skriv &över om filen finns", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
226 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
227 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
228 END
229
230 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
231 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
232 CAPTION "Virtuellt minne"
233 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
234 BEGIN
235 LTEXT "Enhet [Etikett]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
236 LTEXT "Växlingsfilsstorlek (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
237 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
238 GROUPBOX "Växlingsfilsstorlek för vald enhet", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
239 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 20, 80, 24, 8
240 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
241 LTEXT "Tillgängligt utrymme:", IDC_STATIC, 20, 92, 68, 9
242 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
243 LTEXT "&Ursprunglig storlek (MB):", -1, 22, 118, 82, 9
244 LTEXT "Ma&ximal storlek (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
245 AUTORADIOBUTTON "&Egen storlek", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
246 AUTORADIOBUTTON "Låt &systemet hantera storleken", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 112, 9
247 AUTORADIOBUTTON "&Ingen växlingsfil", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
248 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 105, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
249 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 105, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
250 PUSHBUTTON "Välj", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
251 GROUPBOX "Total växlingsfilsstorlek för alla enheter", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
252 LTEXT "Minsta tillåtna:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
253 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
254 LTEXT "Rekommenderad:", IDC_STATIC, 18, 199, 58, 9
255 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
256 LTEXT "Nuvarande:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
257 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
258 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
259 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
260 END
261
262 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
263 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
264 CAPTION "Miljövariabler"
265 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
266 BEGIN
267 GROUPBOX "Användarvariabler", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
268 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
269 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
270 PUSHBUTTON "&Ny...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
271 PUSHBUTTON "&Redigera...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
272 PUSHBUTTON "&Ta bort", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
273 GROUPBOX "Systemvariabler", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
274 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
275 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
276 PUSHBUTTON "N&y...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
277 PUSHBUTTON "R&edigera...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
278 PUSHBUTTON "Ta &bort", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
279 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
280 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
281 END
282
283 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
284 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
285 CAPTION "Redigera variabel"
286 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
287 BEGIN
288 LTEXT "Variabel&namn:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
289 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
290 LTEXT "Variabel&värde:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
291 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
292 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
293 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
294 END
295
296 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
297 CAPTION "Licens"
298 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
299 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
300 BEGIN
301 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
302 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
303 END
304
305 STRINGTABLE
306 BEGIN
307 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
308 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se information om din dator och ändra olika system- och hårdvaruinställningar."
309 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
310 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
311 IDS_TERABYTE "TB RAM"
312 IDS_PETABYTE "PB RAM"
313 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
314 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
315 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
316 IDS_VARIABLE "Variabel"
317 IDS_VALUE "Värde"
318 IDS_NO_DUMP "(None)"
319 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
320 IDS_KERNEL_DUMP "Kerneldump"
321 IDS_FULL_DUMP "Komplett dump"
322 IDS_USERPROFILE_NAME "Namn"
323 IDS_USERPROFILE_SIZE "Storlek"
324 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
325 IDS_USERPROFILE_STATUS "Status"
326 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Ändrad"
327 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
328 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
329 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
330 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
331 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
332 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
333 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
334 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
335 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
336 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
337 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
338 IDS_WARNINITIALRANGE "The initial size of the paging file must not be smaller than 2 MB, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
339 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "The maximum size of the paging file must not be smaller than its initial size, must not be larger than 4095 MB and must not exceed the available space on the selected drive."
340 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
341 IDS_PAGEFILE_NONE "None"
342 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
343 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
344 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
345 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
346 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
347 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
348 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
349 END