90f11345a2650b7928204278b089e66f1f9c5b9b
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Dizge:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Sürüm:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
16 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
17 LTEXT "Makine:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
24 CONTROL "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ana Sayfa</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
25 PUSHBUTTON "&Ruhsatı Göster...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
26 END
27
28 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Donanım"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Aygıt Yöneticisi", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızdaki kurulu donanım aygıtlarının tümünü dizelgeler. Bir aygıtın husûiyetlerini değiştirmek için Aygıt Yöneticisi'ni kullanınız.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Aygıt Yöneticisi...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
37 GROUPBOX "Donanım Yardımcısı", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
38 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Donanım Yardımcısı; donanımınızı kurmanıza, kaldırmanıza, onarmanıza, çıkarmanıza ve yapılandırmanıza yardım eder.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Donanım Yardımcısı...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
41 GROUPBOX "Donanım Profilleri", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Donanım profilleri, ayrı donanım yapılandırmalarını kurmanız ve saklamanız için bir yol sunar.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "D&onanım Profilleri...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Gelişmiş"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 LTEXT "Bu ayarların çoğu için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
53 GROUPBOX "Başarım", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
54 LTEXT "Bilgisayarınızın hızını etkileyen başarım seçenekleri, uygulamaların belleği ne biçimde kullanacağını denetler.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
55 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
56 GROUPBOX "Kullanıcı Profilleri", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
57 LTEXT "Oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarları.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
58 PUSHBUTTON "A&yarlar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
59 GROUPBOX "Başlangıç ve Kurtarma", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
60 LTEXT "Başlangıç ve kurtarma seçenekleri, bilgisayarınıza, ne biçimde açılacağını ve bir yanlışlık bilgisayarınızın durmasına neden olduğunda ne yapacağını bildirir.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
61 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
62 PUSHBUTTON "&Dizge Ayarları", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
63 PUSHBUTTON "&Ortam Değişkenleri", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Ya&nlışlık Bildirimi", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
65 END
66
67 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
69 CAPTION "Dizge Ayarları"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Sürüm Bilgisi",IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
73 LTEXT "ReactOS, bir sunucu işletim dizgesi olarak yapılmıştır ve öyle bildirilir. Yalnızca uygulamalar için, bunu değiştirmek için bu kutucuğu imleyiniz.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
74 CONTROL "İş İstasyonu Olarak Bildir", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
75 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 166, 83, 50, 14
76 END
77
78 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Donanım Profilleri"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
84 LTEXT "Ayrı donanım yapılandırmaları için donanım profilleri anıklayabilirsiniz. Başlangıçta, kullanmak istediğiniz profili seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
85 LTEXT "Var Olan Donanım Profilleri:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
86 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
87 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Çoğalt", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Adını Değiştir", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
94 LTEXT "ReactOS başladığında:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
95 AUTORADIOBUTTON "&bir donanım profili seçene dek bekle.", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "b&ir profil seçmezsem dizelgelenen ilk profili seç:", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
97 LTEXT "Sâniye Sonra", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
98 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
99 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
100 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
101 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 143, 213, 50, 14
102 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
103 END
104
105 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Umûmî"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
112 LTEXT "Yuva Kimliği:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
114 LTEXT "Dizilik Numarası:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
116 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
117 AUTOCHECKBOX "&Bu Bir Taşınabilir Bilgisayardır", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 AUTORADIOBUTTON "&Yerleştirme Durumu Bilinmiyor", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 AUTORADIOBUTTON "B&ilgisayar Yerleştirilmiş", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
120 AUTORADIOBUTTON "Bi&lgisayar Yerleştirilmemiş", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
121 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
122 AUTOCHECKBOX "&ReactOS Başladığında Bu Profili Bir Seçenek Olarak Tüm Zamanlarda Kat", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
123 END
124
125 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Profili Çoğalt"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 LTEXT "&Şuradan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
131 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
132 LTEXT "Ş&uraya:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
133 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
134 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
135 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
136 END
137
138 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "Profilin Adını Değiştir"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 LTEXT "&Şundan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
144 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
145 LTEXT "Ş&una:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
146 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
147 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
148 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
149 END
150
151 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Kullanıcı Profilleri"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
157 LTEXT "Kullanıcı profilleri, oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarlarını ve diğer bilgileri içerir. Kullandığınız tüm bilgisayarlarda ayrı bir profil oluşturulabilir ya da kullandığınız tüm bilgisayarlarda aynı olan gezici bir profil seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
158 LTEXT "Bu Bilgisayarda Saklanan Profiller:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
159 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
160 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
161 PUSHBUTTON "&Türü Değiştir", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
162 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
163 PUSHBUTTON "&Şuraya Çoğalt", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
164 CONTROL "Yeni kullanıcı hesapları oluşturmak için Denetim Masası'ndaki <A>Kullanıcı Hesapları</A>'nı açınız.",
165 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
166 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 134, 198, 54, 15
167 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
168 END
169
170 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Change Profile Type"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
176 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
177 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
178 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
179 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
180 END
181
182 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
183 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
184 CAPTION "Copy To"
185 FONT 8, "MS Shell Dlg"
186 BEGIN
187 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
188 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
189 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
190 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
191 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
192 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
193 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
194 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
195 END
196
197 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
198 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
199 CAPTION "Başlangıç ve Kurtarma"
200 FONT 8, "MS Shell Dlg"
201 BEGIN
202 GROUPBOX "Dizge Başlangıcı", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
203 LTEXT "&Ön Tanımlı İşletim Dizgesi:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
204 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
205 AUTOCHECKBOX "İ&şletim Dizgeleri Dizelgesini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
206 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
207 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
208 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
209 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
210 AUTOCHECKBOX "&Gerektiğinde Kurtarma Seçeneklerini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
211 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
212 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
213 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
214 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
215 LTEXT "Başlangıç seçenekleri kütüğünü elle düzenlemek için Düzenle'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
216 PUSHBUTTON "&Düzenle", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
217 GROUPBOX "Dizge Başarısızlığı", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
218 AUTOCHECKBOX "D&izge Kaydına Bir Olay Yaz", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
219 AUTOCHECKBOX "&Bir Yönetim Uyarısı Gönder", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
220 AUTOCHECKBOX "K&endiliğinden Yeniden Başlat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
221 GROUPBOX "Yanlışlık Ayıklama Bilgisi Yazma", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
222 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
223 LTEXT "Dö&küm Kütüğü:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
224 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
225 AUTOCHECKBOX "&Var Olan Bir Kütüğün Üzerine Yaz", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
226 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 258, 50, 15
227 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
228 END
229
230 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
231 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
232 CAPTION "Farazî Bellek"
233 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
234 BEGIN
235 LTEXT "Sürücü [Birim Etiketi]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
236 LTEXT "Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
237 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
238 GROUPBOX "Seçili Sürücü İçin Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
239 LTEXT "Sürücü:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
240 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
241 LTEXT "Var Olan Boşluk:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
242 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
243 LTEXT "&Başlangıç Büyüklüğü (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
244 LTEXT "&En Çok Büyüklük (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
245 AUTORADIOBUTTON "&Husûsî Büyüklük", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
246 AUTORADIOBUTTON "&Dizge Yönetimli Büyüklük", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
247 AUTORADIOBUTTON "&Sayfalama Kütüğü Yok", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
248 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
249 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
250 PUSHBUTTON "&Ayarla", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
251 GROUPBOX "Tüm Sürücüler İçin Toplam Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
252 LTEXT "En Az İzin Verilen:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
253 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
254 LTEXT "Önerilen:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
255 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
256 LTEXT "Şimdiki Ayrılmış:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
257 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
258 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114, 230, 48, 15
259 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
260 END
261
262 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
263 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
264 CAPTION "Ortam Değişkenleri"
265 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
266 BEGIN
267 GROUPBOX "Kullanıcı Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
268 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
269 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
270 PUSHBUTTON "&Yeni...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
271 PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
272 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
273 GROUPBOX "Dizge Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
274 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
275 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
276 PUSHBUTTON "Y&eni...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
277 PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
278 PUSHBUTTON "S&il", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
279 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
280 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
281 END
282
283 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
284 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
285 CAPTION "Değişken Düzenle"
286 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
287 BEGIN
288 LTEXT "&Değişken Adı:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
289 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
290 LTEXT "D&eğişken Değeri:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
291 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
292 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 50, 50, 14
293 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
294 END
295
296 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
297 CAPTION "Ruhsat"
298 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
299 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
300 BEGIN
301 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
302 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 106, 140, 54, 15
303 END
304
305 STRINGTABLE
306 BEGIN
307 IDS_CPLSYSTEMNAME "Dizge"
308 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayar üzerine bilgi görüntüler ve türlü dizge ve donanım ayarlarını değiştirir."
309 IDS_MEGABYTE "MB Bellek"
310 IDS_GIGABYTE "GB Bellek"
311 IDS_TERABYTE "TB Bellek"
312 IDS_PETABYTE "PB Bellek"
313 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
314 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
315 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
316 IDS_VARIABLE "Değişken"
317 IDS_VALUE "Değer"
318 IDS_NO_DUMP "(Yok)"
319 IDS_MINI_DUMP "Küçük Döküm (64 KB)"
320 IDS_KERNEL_DUMP "Çekirdek Dökümü"
321 IDS_FULL_DUMP "Tüm Döküm"
322 IDS_USERPROFILE_NAME "Ad"
323 IDS_USERPROFILE_SIZE "Büyüklük"
324 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tür"
325 IDS_USERPROFILE_STATUS "Durum"
326 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Değiştirilmiş"
327 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Local"
328 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Roaming"
329 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Mandatory"
330 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete %s's profile?"
331 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Delete"
332 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Account Unknown"
333 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Account Deleted"
334 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
335 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Dizge Denetim Masası Uygulaması"
336 IDS_WARNINITIALSIZE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
337 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
338 IDS_WARNINITIALRANGE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü, 16 MB'tan küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
339 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü, kendisinin başlangıç büyüklüğünden küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
340 IDS_PAGEFILE_NONE "Yok"
341 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Dizge Yönetimli"
342 IDS_INFOREBOOT "Değişiklikleri uygulamak için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız."
343 IDS_DEVS "\nReactOS Takımı\n\nTasarı Eş Güdümcüsü:\n\nAleksey Bragin\n\nGeliştirme Takımı:\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyantn\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nSürüm Mühendisleri:\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nUmûmî Ağ Sitesi Takımı:\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nOrtam Takımı:\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nAyrıca, tüm katkıda bulunanlara teşekkürler:\nWine Takımı\n\n"
344 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Profil Silmeyi Onayla"
345 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE """%s"" donanım profilini silmeyi istemekten emin misiniz?"
346 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profil adı önceden kullanımda."
347 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
348 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uyarı"
349 END