[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Dizge:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Sürüm:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "Makine:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 CONTROL "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ana Sayfa</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
22 PUSHBUTTON "&Ruhsatı Göster...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
23 END
24
25 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Donanım"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 GROUPBOX "Aygıt Yöneticisi", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
31 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
32 LTEXT "Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızdaki kurulu donanım aygıtlarının tümünü dizelgeler. Bir aygıtın husûiyetlerini değiştirmek için Aygıt Yöneticisi'ni kullanınız.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
33 PUSHBUTTON "&Aygıt Yöneticisi...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
34 GROUPBOX "Donanım Yardımcısı", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
35 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
36 LTEXT "Donanım Yardımcısı; donanımınızı kurmanıza, kaldırmanıza, onarmanıza, çıkarmanıza ve yapılandırmanıza yardım eder.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
37 PUSHBUTTON "&Donanım Yardımcısı...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
38 GROUPBOX "Donanım Profilleri", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
39 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
40 LTEXT "Donanım profilleri, ayrı donanım yapılandırmalarını kurmanız ve saklamanız için bir yol sunar.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
41 PUSHBUTTON "D&onanım Profilleri...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
42 END
43
44 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
45 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
46 CAPTION "Gelişmiş"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
48 BEGIN
49 LTEXT "Bu ayarların çoğu için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
50 GROUPBOX "Başarım", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
51 LTEXT "Bilgisayarınızın hızını etkileyen başarım seçenekleri, uygulamaların belleği ne biçimde kullanacağını denetler.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
52 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
53 GROUPBOX "Kullanıcı Profilleri", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
54 LTEXT "Oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarları.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
55 PUSHBUTTON "A&yarlar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
56 GROUPBOX "Başlangıç ve Kurtarma", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
57 LTEXT "Başlangıç ve kurtarma seçenekleri, bilgisayarınıza, ne biçimde açılacağını ve bir yanlışlık bilgisayarınızın durmasına neden olduğunda ne yapacağını bildirir.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
58 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
59 PUSHBUTTON "&Dizge Ayarları", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "&Ortam Değişkenleri", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Ya&nlışlık Bildirimi", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
62 END
63
64 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
66 CAPTION "Dizge Ayarları"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
68 BEGIN
69 GROUPBOX "Sürüm Bilgisi",IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
70 CONTROL "İş İstasyonu Olarak Bildir", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
71 LTEXT "ReactOS, bir sunucu işletim dizgesi olarak yapılmıştır ve öyle bildirilir. Yalnızca uygulamalar için, bunu değiştirmek için bu kutucuğu imleyiniz.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
72 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 166, 83, 50, 14
73 END
74
75 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Donanım Profilleri"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
81 LTEXT "Ayrı donanım yapılandırmaları için donanım profilleri anıklayabilirsiniz. Başlangıçta, kullanmak istediğiniz profili seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
82 LTEXT "Var Olan Donanım Profilleri:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
83 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Çoğalt", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Adını Değiştir", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
91 LTEXT "ReactOS başladığında:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
92 AUTORADIOBUTTON "&bir donanım profili seçene dek bekle.", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
93 AUTORADIOBUTTON "b&ir profil seçmezsem dizelgelenen ilk profili seç:", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
94 LTEXT "Sâniye Sonra", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
95 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
96 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
97 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
98 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 143, 213, 50, 14
99 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
100 END
101
102 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "Umûmî"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
108 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
109 LTEXT "Yuva Kimliği:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
110 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
111 LTEXT "Dizilik Numarası:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
112 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
113 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
114 AUTOCHECKBOX "&Bu Bir Taşınabilir Bilgisayardır", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 AUTORADIOBUTTON "&Yerleştirme Durumu Bilinmiyor", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "B&ilgisayar Yerleştirilmiş", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
117 AUTORADIOBUTTON "Bi&lgisayar Yerleştirilmemiş", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
118 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
119 AUTOCHECKBOX "&ReactOS Başladığında Bu Profili Bir Seçenek Olarak Tüm Zamanlarda Kat", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
120 END
121
122 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Profili Çoğalt"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 LTEXT "&Şuradan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
128 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
129 LTEXT "Ş&uraya:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
130 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
131 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
132 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
133 END
134
135 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
136 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
137 CAPTION "Profilin Adını Değiştir"
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 LTEXT "&Şundan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
141 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
142 LTEXT "Ş&una:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
143 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
144 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
145 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
146 END
147
148 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
150 CAPTION "Kullanıcı Profilleri"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
154 LTEXT "Kullanıcı profilleri, oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarlarını ve diğer bilgileri içerir. Kullandığınız tüm bilgisayarlarda ayrı bir profil oluşturulabilir ya da kullandığınız tüm bilgisayarlarda aynı olan gezici bir profil seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
155 LTEXT "Bu Bilgisayarda Saklanan Profiller:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
156 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
157 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
158 PUSHBUTTON "&Türü Değiştir", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
159 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "&Şuraya Çoğalt", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
161 CONTROL "Yeni kullanıcı hesapları oluşturmak için Denetim Masası'ndaki <A>Kullanıcı Hesapları</A>'nı açınız.",
162 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
163 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 134, 198, 54, 15
164 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
165 END
166
167 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
169 CAPTION "Başlangıç ve Kurtarma"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 BEGIN
172 GROUPBOX "Dizge Başlangıcı", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
173 LTEXT "&Ön Tanımlı İşletim Dizgesi:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
174 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
175 AUTOCHECKBOX "İ&şletim Dizgeleri Dizelgesini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
176 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
177 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
178 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
179 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
180 AUTOCHECKBOX "&Gerektiğinde Kurtarma Seçeneklerini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
181 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
182 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
183 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
184 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
185 LTEXT "Başlangıç seçenekleri kütüğünü elle düzenlemek için Düzenle'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
186 PUSHBUTTON "&Düzenle", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
187 GROUPBOX "Dizge Başarısızlığı", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
188 AUTOCHECKBOX "D&izge Kaydına Bir Olay Yaz", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
189 AUTOCHECKBOX "&Bir Yönetim Uyarısı Gönder", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
190 AUTOCHECKBOX "K&endiliğinden Yeniden Başlat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
191 GROUPBOX "Yanlışlık Ayıklama Bilgisi Yazma", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
192 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
193 LTEXT "Dö&küm Kütüğü:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
194 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
195 AUTOCHECKBOX "&Var Olan Bir Kütüğün Üzerine Yaz", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
196 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 258, 50, 15
197 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
198 END
199
200 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
202 CAPTION "Farazî Bellek"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
204 BEGIN
205 LTEXT "Sürücü [Birim Etiketi]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
206 LTEXT "Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
207 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
208 GROUPBOX "Seçili Sürücü İçin Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
209 LTEXT "Sürücü:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
210 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
211 LTEXT "Var Olan Boşluk:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
212 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
213 LTEXT "&Başlangıç Büyüklüğü (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
214 LTEXT "&En Çok Büyüklük (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
215 AUTORADIOBUTTON "&Husûsî Büyüklük", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
216 AUTORADIOBUTTON "&Dizge Yönetimli Büyüklük", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
217 AUTORADIOBUTTON "&Sayfalama Kütüğü Yok", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
218 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
219 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 PUSHBUTTON "&Ayarla", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
221 GROUPBOX "Tüm Sürücüler İçin Toplam Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
222 LTEXT "En Az İzin Verilen:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
223 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
224 LTEXT "Önerilen:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
225 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
226 LTEXT "Şimdiki Ayrılmış:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
227 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
228 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114, 230, 48, 15
229 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
230 END
231
232 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
233 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
234 CAPTION "Ortam Değişkenleri"
235 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
236 BEGIN
237 GROUPBOX "Kullanıcı Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
238 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
239 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
240 PUSHBUTTON "&Yeni...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
241 PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
243 GROUPBOX "Dizge Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
244 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
245 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
246 PUSHBUTTON "Y&eni...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
247 PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "S&il", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
249 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
250 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
251 END
252
253 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
254 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
255 CAPTION "Değişken Düzenle"
256 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
257 BEGIN
258 LTEXT "&Değişken Adı:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
259 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
260 LTEXT "D&eğişken Değeri:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
261 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
262 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 50, 50, 14
263 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
264 END
265
266 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
267 CAPTION "Ruhsat"
268 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
269 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
270 BEGIN
271 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
272 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 106, 140, 54, 15
273 END
274
275 STRINGTABLE
276 BEGIN
277 IDS_CPLSYSTEMNAME "Dizge"
278 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayar üzerine bilgi görüntüler ve türlü dizge ve donanım ayarlarını değiştirir."
279 IDS_MEGABYTE "MB Bellek"
280 IDS_GIGABYTE "GB Bellek"
281 IDS_TERABYTE "TB Bellek"
282 IDS_PETABYTE "PB Bellek"
283 IDS_VARIABLE "Değişken"
284 IDS_VALUE "Değer"
285 IDS_NO_DUMP "(Yok)"
286 IDS_MINI_DUMP "Küçük Döküm (64 KB)"
287 IDS_KERNEL_DUMP "Çekirdek Dökümü"
288 IDS_FULL_DUMP "Tüm Döküm"
289 IDS_USERPROFILE_NAME "Ad"
290 IDS_USERPROFILE_SIZE "Büyüklük"
291 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tür"
292 IDS_USERPROFILE_STATUS "Durum"
293 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Değiştirilmiş"
294 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Dizge Denetim Masası Uygulaması"
295 IDS_WARNINITIALSIZE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
296 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
297 IDS_WARNINITIALRANGE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü, 16 MB'tan küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
298 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü, kendisinin başlangıç büyüklüğünden küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
299 IDS_PAGEFILE_NONE "Yok"
300 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Dizge Yönetimli"
301 IDS_INFOREBOOT "Değişiklikleri uygulamak için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız."
302 IDS_DEVS "\nReactOS Takımı\n\nTasarı Eş Güdümcüsü:\n\nAleksey Bragin\n\nGeliştirme Takımı:\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyantn\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nSürüm Mühendisleri:\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nUmûmî Ağ Sitesi Takımı:\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nOrtam Takımı:\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nAyrıca, tüm katkıda bulunanlara teşekkürler:\nWine Takımı\n\n"
303 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Profil Silmeyi Onayla"
304 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE """%s"" donanım profilini silmeyi istemekten emin misiniz?"
305 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profil adı önceden kullanımda."
306 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
307 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uyarı"
308 END