[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Dizge:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Sürüm:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
16 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
17 LTEXT "Makine:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
24 CONTROL "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ana Sayfa</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
25 PUSHBUTTON "&Ruhsatı Göster...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
26 END
27
28 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
29 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
30 CAPTION "Donanım"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
32 BEGIN
33 GROUPBOX "Aygıt Yöneticisi", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
34 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızdaki kurulu donanım aygıtlarının tümünü dizelgeler. Bir aygıtın husûiyetlerini değiştirmek için Aygıt Yöneticisi'ni kullanınız.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
36 PUSHBUTTON "&Aygıt Yöneticisi...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
37 GROUPBOX "Donanım Yardımcısı", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
38 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Donanım Yardımcısı; donanımınızı kurmanıza, kaldırmanıza, onarmanıza, çıkarmanıza ve yapılandırmanıza yardım eder.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Donanım Yardımcısı...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
41 GROUPBOX "Donanım Profilleri", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
42 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Donanım profilleri, ayrı donanım yapılandırmalarını kurmanız ve saklamanız için bir yol sunar.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
44 PUSHBUTTON "D&onanım Profilleri...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
45 END
46
47 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
48 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
49 CAPTION "Gelişmiş"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
51 BEGIN
52 LTEXT "Bu ayarların çoğu için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
53 GROUPBOX "Başarım", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
54 LTEXT "Bilgisayarınızın hızını etkileyen başarım seçenekleri, uygulamaların belleği ne biçimde kullanacağını denetler.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
55 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
56 GROUPBOX "Kullanıcı Profilleri", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
57 LTEXT "Oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarları.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
58 PUSHBUTTON "A&yarlar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
59 GROUPBOX "Başlangıç ve Kurtarma", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
60 LTEXT "Başlangıç ve kurtarma seçenekleri, bilgisayarınıza, ne biçimde açılacağını ve bir yanlışlık bilgisayarınızın durmasına neden olduğunda ne yapacağını bildirir.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
61 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
62 PUSHBUTTON "&Dizge Ayarları", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
63 PUSHBUTTON "&Ortam Değişkenleri", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
64 PUSHBUTTON "Ya&nlışlık Bildirimi", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
65 END
66
67 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
69 CAPTION "Dizge Ayarları"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
71 BEGIN
72 GROUPBOX "Sürüm Bilgisi",IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
73 CONTROL "İş İstasyonu Olarak Bildir", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
74 LTEXT "ReactOS, bir sunucu işletim dizgesi olarak yapılmıştır ve öyle bildirilir. Yalnızca uygulamalar için, bunu değiştirmek için bu kutucuğu imleyiniz.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
75 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 166, 83, 50, 14
76 END
77
78 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Donanım Profilleri"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
84 LTEXT "Ayrı donanım yapılandırmaları için donanım profilleri anıklayabilirsiniz. Başlangıçta, kullanmak istediğiniz profili seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
85 LTEXT "Var Olan Donanım Profilleri:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
86 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
87 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Çoğalt", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "&Adını Değiştir", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
94 LTEXT "ReactOS başladığında:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
95 AUTORADIOBUTTON "&bir donanım profili seçene dek bekle.", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "b&ir profil seçmezsem dizelgelenen ilk profili seç:", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
97 LTEXT "Sâniye Sonra", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
98 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
99 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
100 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
101 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 143, 213, 50, 14
102 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
103 END
104
105 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Umûmî"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
112 LTEXT "Yuva Kimliği:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
114 LTEXT "Dizilik Numarası:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
116 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
117 AUTOCHECKBOX "&Bu Bir Taşınabilir Bilgisayardır", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 AUTORADIOBUTTON "&Yerleştirme Durumu Bilinmiyor", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 AUTORADIOBUTTON "B&ilgisayar Yerleştirilmiş", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
120 AUTORADIOBUTTON "Bi&lgisayar Yerleştirilmemiş", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
121 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
122 AUTOCHECKBOX "&ReactOS Başladığında Bu Profili Bir Seçenek Olarak Tüm Zamanlarda Kat", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
123 END
124
125 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Profili Çoğalt"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 LTEXT "&Şuradan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
131 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
132 LTEXT "Ş&uraya:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
133 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
134 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
135 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
136 END
137
138 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "Profilin Adını Değiştir"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 LTEXT "&Şundan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
144 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
145 LTEXT "Ş&una:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
146 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
147 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
148 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
149 END
150
151 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
152 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
153 CAPTION "Kullanıcı Profilleri"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
157 LTEXT "Kullanıcı profilleri, oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarlarını ve diğer bilgileri içerir. Kullandığınız tüm bilgisayarlarda ayrı bir profil oluşturulabilir ya da kullandığınız tüm bilgisayarlarda aynı olan gezici bir profil seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
158 LTEXT "Bu Bilgisayarda Saklanan Profiller:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
159 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
160 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
161 PUSHBUTTON "&Türü Değiştir", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
162 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
163 PUSHBUTTON "&Şuraya Çoğalt", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
164 CONTROL "Yeni kullanıcı hesapları oluşturmak için Denetim Masası'ndaki <A>Kullanıcı Hesapları</A>'nı açınız.",
165 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
166 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 134, 198, 54, 15
167 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
168 END
169
170 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
172 CAPTION "Başlangıç ve Kurtarma"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
174 BEGIN
175 GROUPBOX "Dizge Başlangıcı", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
176 LTEXT "&Ön Tanımlı İşletim Dizgesi:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
177 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
178 AUTOCHECKBOX "İ&şletim Dizgeleri Dizelgesini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
179 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
180 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
181 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
182 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
183 AUTOCHECKBOX "&Gerektiğinde Kurtarma Seçeneklerini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
184 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
185 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
186 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
187 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
188 LTEXT "Başlangıç seçenekleri kütüğünü elle düzenlemek için Düzenle'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
189 PUSHBUTTON "&Düzenle", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
190 GROUPBOX "Dizge Başarısızlığı", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
191 AUTOCHECKBOX "D&izge Kaydına Bir Olay Yaz", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
192 AUTOCHECKBOX "&Bir Yönetim Uyarısı Gönder", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
193 AUTOCHECKBOX "K&endiliğinden Yeniden Başlat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
194 GROUPBOX "Yanlışlık Ayıklama Bilgisi Yazma", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
195 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
196 LTEXT "Dö&küm Kütüğü:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
197 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
198 AUTOCHECKBOX "&Var Olan Bir Kütüğün Üzerine Yaz", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
199 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 258, 50, 15
200 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
201 END
202
203 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
204 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Farazî Bellek"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
207 BEGIN
208 LTEXT "Sürücü [Birim Etiketi]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
209 LTEXT "Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
210 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
211 GROUPBOX "Seçili Sürücü İçin Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
212 LTEXT "Sürücü:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
213 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
214 LTEXT "Var Olan Boşluk:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
215 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
216 LTEXT "&Başlangıç Büyüklüğü (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
217 LTEXT "&En Çok Büyüklük (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&Husûsî Büyüklük", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
219 AUTORADIOBUTTON "&Dizge Yönetimli Büyüklük", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
220 AUTORADIOBUTTON "&Sayfalama Kütüğü Yok", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
221 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
222 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
223 PUSHBUTTON "&Ayarla", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
224 GROUPBOX "Tüm Sürücüler İçin Toplam Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
225 LTEXT "En Az İzin Verilen:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
226 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
227 LTEXT "Önerilen:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
228 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
229 LTEXT "Şimdiki Ayrılmış:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
230 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
231 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114, 230, 48, 15
232 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
233 END
234
235 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
236 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
237 CAPTION "Ortam Değişkenleri"
238 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
239 BEGIN
240 GROUPBOX "Kullanıcı Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
241 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
242 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
243 PUSHBUTTON "&Yeni...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
244 PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
245 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
246 GROUPBOX "Dizge Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
247 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
248 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
249 PUSHBUTTON "Y&eni...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
250 PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
251 PUSHBUTTON "S&il", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
252 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
253 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
254 END
255
256 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
257 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
258 CAPTION "Değişken Düzenle"
259 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
260 BEGIN
261 LTEXT "&Değişken Adı:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 LTEXT "D&eğişken Değeri:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
264 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
265 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 50, 50, 14
266 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
267 END
268
269 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
270 CAPTION "Ruhsat"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
272 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
273 BEGIN
274 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
275 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 106, 140, 54, 15
276 END
277
278 STRINGTABLE
279 BEGIN
280 IDS_CPLSYSTEMNAME "Dizge"
281 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayar üzerine bilgi görüntüler ve türlü dizge ve donanım ayarlarını değiştirir."
282 IDS_MEGABYTE "MB Bellek"
283 IDS_GIGABYTE "GB Bellek"
284 IDS_TERABYTE "TB Bellek"
285 IDS_PETABYTE "PB Bellek"
286 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
287 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
288 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
289 IDS_VARIABLE "Değişken"
290 IDS_VALUE "Değer"
291 IDS_NO_DUMP "(Yok)"
292 IDS_MINI_DUMP "Küçük Döküm (64 KB)"
293 IDS_KERNEL_DUMP "Çekirdek Dökümü"
294 IDS_FULL_DUMP "Tüm Döküm"
295 IDS_USERPROFILE_NAME "Ad"
296 IDS_USERPROFILE_SIZE "Büyüklük"
297 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tür"
298 IDS_USERPROFILE_STATUS "Durum"
299 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Değiştirilmiş"
300 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Dizge Denetim Masası Uygulaması"
301 IDS_WARNINITIALSIZE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
302 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
303 IDS_WARNINITIALRANGE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü, 16 MB'tan küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
304 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü, kendisinin başlangıç büyüklüğünden küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
305 IDS_PAGEFILE_NONE "Yok"
306 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Dizge Yönetimli"
307 IDS_INFOREBOOT "Değişiklikleri uygulamak için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız."
308 IDS_DEVS "\nReactOS Takımı\n\nTasarı Eş Güdümcüsü:\n\nAleksey Bragin\n\nGeliştirme Takımı:\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyantn\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nSürüm Mühendisleri:\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nUmûmî Ağ Sitesi Takımı:\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nOrtam Takımı:\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nAyrıca, tüm katkıda bulunanlara teşekkürler:\nWine Takımı\n\n"
309 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Profil Silmeyi Onayla"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE """%s"" donanım profilini silmeyi istemekten emin misiniz?"
311 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profil adı önceden kullanımda."
312 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
313 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uyarı"
314 END