[SYSDM] Make MHz and GHz strings translatable
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Umûmî"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
11 LTEXT "Dizge:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
13 LTEXT "Sürüm:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
14 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
15 LTEXT "Makine:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ana Sayfa</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "&Ruhsatı Göster...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Donanım"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Aygıt Yöneticisi", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızdaki kurulu donanım aygıtlarının tümünü dizelgeler. Bir aygıtın husûiyetlerini değiştirmek için Aygıt Yöneticisi'ni kullanınız.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "&Aygıt Yöneticisi...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
35 GROUPBOX "Donanım Yardımcısı", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Donanım Yardımcısı; donanımınızı kurmanıza, kaldırmanıza, onarmanıza, çıkarmanıza ve yapılandırmanıza yardım eder.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "&Donanım Yardımcısı...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Donanım Profilleri", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Donanım profilleri, ayrı donanım yapılandırmalarını kurmanız ve saklamanız için bir yol sunar.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "D&onanım Profilleri...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Gelişmiş"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Bu ayarların çoğu için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Başarım", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Bilgisayarınızın hızını etkileyen başarım seçenekleri, uygulamaların belleği ne biçimde kullanacağını denetler.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "&Ayarlar", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Kullanıcı Profilleri", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarları.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "A&yarlar", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Başlangıç ve Kurtarma", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Başlangıç ve kurtarma seçenekleri, bilgisayarınıza, ne biçimde açılacağını ve bir yanlışlık bilgisayarınızın durmasına neden olduğunda ne yapacağını bildirir.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Aya&rlar", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "&Dizge Ayarları", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "&Ortam Değişkenleri", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Ya&nlışlık Bildirimi", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Dizge Ayarları"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Sürüm Bilgisi",IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "İş İstasyonu Olarak Bildir", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
72 LTEXT "ReactOS, bir sunucu işletim dizgesi olarak yapılmıştır ve öyle bildirilir. Yalnızca uygulamalar için, bunu değiştirmek için bu kutucuğu imleyiniz.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Donanım Profilleri"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Ayrı donanım yapılandırmaları için donanım profilleri anıklayabilirsiniz. Başlangıçta, kullanmak istediğiniz profili seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Var Olan Donanım Profilleri:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Çoğalt", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Adını Değiştir", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "ReactOS başladığında:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&bir donanım profili seçene dek bekle.", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "b&ir profil seçmezsem dizelgelenen ilk profili seç:", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "Sâniye Sonra", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Umûmî"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Yuva Kimliği:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Dizilik Numarası:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "&Bu Bir Taşınabilir Bilgisayardır", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "&Yerleştirme Durumu Bilinmiyor", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "B&ilgisayar Yerleştirilmiş", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "Bi&lgisayar Yerleştirilmemiş", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Donanım Profilleri Seçimi", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "&ReactOS Başladığında Bu Profili Bir Seçenek Olarak Tüm Zamanlarda Kat", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Profili Çoğalt"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "&Şuradan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "Ş&uraya:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Profilin Adını Değiştir"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "&Şundan:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "Ş&una:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 199, 9, 50, 14
146 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Kullanıcı Profilleri"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Kullanıcı profilleri, oturum açmanızla ilgili masaüstü ayarlarını ve diğer bilgileri içerir. Kullandığınız tüm bilgisayarlarda ayrı bir profil oluşturulabilir ya da kullandığınız tüm bilgisayarlarda aynı olan gezici bir profil seçebilirsiniz.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35
156 LTEXT "Bu Bilgisayarda Saklanan Profiller:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "&Türü Değiştir", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "&Şuraya Çoğalt", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "Yeni kullanıcı hesapları oluşturmak için Denetim Masası'ndaki <A>Kullanıcı Hesapları</A>'nı açınız.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
164 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Başlangıç ve Kurtarma"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "Dizge Başlangıcı", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
174 LTEXT "&Ön Tanımlı İşletim Dizgesi:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
175 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
176 AUTOCHECKBOX "İ&şletim Dizgeleri Dizelgesini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
177 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
178 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
179 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
180 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
181 AUTOCHECKBOX "&Gerektiğinde Kurtarma Seçeneklerini Görüntüleme Süresi:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "Sâniye", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
186 LTEXT "Başlangıç seçenekleri kütüğünü elle düzenlemek için Düzenle'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
187 PUSHBUTTON "&Düzenle", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
188 GROUPBOX "Dizge Başarısızlığı", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
189 AUTOCHECKBOX "D&izge Kaydına Bir Olay Yaz", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
190 AUTOCHECKBOX "&Bir Yönetim Uyarısı Gönder", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
191 AUTOCHECKBOX "K&endiliğinden Yeniden Başlat", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
192 GROUPBOX "Yanlışlık Ayıklama Bilgisi Yazma", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
193 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
194 LTEXT "Dö&küm Kütüğü:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
195 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 AUTOCHECKBOX "&Var Olan Bir Kütüğün Üzerine Yaz", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
197 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 258, 50, 15
198 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
199 END
200
201 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
202 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
203 CAPTION "Farazî Bellek"
204 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
205 BEGIN
206 LTEXT "Sürücü [Birim Etiketi]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
207 LTEXT "Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
208 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
209 GROUPBOX "Seçili Sürücü İçin Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
210 LTEXT "Sürücü:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
211 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
212 LTEXT "Var Olan Boşluk:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
213 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
214 LTEXT "&Başlangıç Büyüklüğü (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
215 LTEXT "&En Çok Büyüklük (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
216 AUTORADIOBUTTON "&Husûsî Büyüklük", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
217 AUTORADIOBUTTON "&Dizge Yönetimli Büyüklük", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&Sayfalama Kütüğü Yok", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
219 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "&Ayarla", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
222 GROUPBOX "Tüm Sürücüler İçin Toplam Sayfalama Kütüğü Büyüklüğü", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
223 LTEXT "En Az İzin Verilen:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
224 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
225 LTEXT "Önerilen:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
226 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
227 LTEXT "Şimdiki Ayrılmış:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
228 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
229 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 114, 230, 48, 15
230 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
231 END
232
233 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Ortam Değişkenleri"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 GROUPBOX "Kullanıcı Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
239 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
240 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
241 PUSHBUTTON "&Yeni...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Düzenle...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
243 PUSHBUTTON "&Sil", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
244 GROUPBOX "Dizge Değişkenleri", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "Y&eni...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "D&üzenle...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
249 PUSHBUTTON "S&il", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
250 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
251 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
252 END
253
254 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
255 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
256 CAPTION "Değişken Düzenle"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 LTEXT "&Değişken Adı:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 LTEXT "D&eğişken Değeri:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 116, 50, 50, 14
264 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
265 END
266
267 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
268 CAPTION "Ruhsat"
269 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
270 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 BEGIN
272 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
273 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 106, 140, 54, 15
274 END
275
276 STRINGTABLE
277 BEGIN
278 IDS_CPLSYSTEMNAME "Dizge"
279 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Bilgisayar üzerine bilgi görüntüler ve türlü dizge ve donanım ayarlarını değiştirir."
280 IDS_MEGABYTE "MB Bellek"
281 IDS_GIGABYTE "GB Bellek"
282 IDS_TERABYTE "TB Bellek"
283 IDS_PETABYTE "PB Bellek"
284 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
285 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
286 IDS_VARIABLE "Değişken"
287 IDS_VALUE "Değer"
288 IDS_NO_DUMP "(Yok)"
289 IDS_MINI_DUMP "Küçük Döküm (64 KB)"
290 IDS_KERNEL_DUMP "Çekirdek Dökümü"
291 IDS_FULL_DUMP "Tüm Döküm"
292 IDS_USERPROFILE_NAME "Ad"
293 IDS_USERPROFILE_SIZE "Büyüklük"
294 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tür"
295 IDS_USERPROFILE_STATUS "Durum"
296 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Değiştirilmiş"
297 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Dizge Denetim Masası Uygulaması"
298 IDS_WARNINITIALSIZE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
299 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü için bir sayılık değer giriniz."
300 IDS_WARNINITIALRANGE "Sayfalama kütüğünün başlangıç büyüklüğü, 16 MB'tan küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
301 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Sayfalama kütüğünün en çok büyüklüğü, kendisinin başlangıç büyüklüğünden küçük olmamalıdır ve seçili sürücüde var olan boşluğu aşmamalıdır."
302 IDS_PAGEFILE_NONE "Yok"
303 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Dizge Yönetimli"
304 IDS_INFOREBOOT "Değişiklikleri uygulamak için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız."
305 IDS_DEVS "\nReactOS Takımı\n\nTasarı Eş Güdümcüsü:\n\nAleksey Bragin\n\nGeliştirme Takımı:\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyantn\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nSürüm Mühendisleri:\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nUmûmî Ağ Sitesi Takımı:\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nOrtam Takımı:\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nAyrıca, tüm katkıda bulunanlara teşekkürler:\nWine Takımı\n\n"
306 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Profil Silmeyi Onayla"
307 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE """%s"" donanım profilini silmeyi istemekten emin misiniz?"
308 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profil adı önceden kullanımda."
309 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
310 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uyarı"
311 END