[ACPPAGE][SYSDM] Update Ukrainian translation (#1435)
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk, Yaroslav Kibysh
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Загальні"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Операційна система:", IDC_STATIC, 4, 116, 82, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Версія", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
22 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
23 LTEXT "Комп'ютер:", IDC_STATIC, 124, 132, 36, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
30 CONTROL "Відвідайте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
31 PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Обладнання"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Диспетчер пристроїв", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
40 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Диспетчер пристроїв перелічує все обладнання, установлене на цьому комп'ютері. За його допомогою можна змінити властивості будь-якого пристрою.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
42 PUSHBUTTON "&Диспетчер пристроїв...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
43 GROUPBOX "Установка обладнання", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Майстер установки обладнання допомагає установити, відключити, відновити, витягнути, та налаштувати ваше обладнання.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Установка обладнання...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
47 GROUPBOX "Профілі обладнання", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
48 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
49 LTEXT "Профілі обладнання дають змогу установлювати й зберігати різні конфігурації обладнання.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
50 PUSHBUTTON "&Профілі обладнання...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
51 END
52
53 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Додатково"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
57 BEGIN
58 LTEXT "Потрібно мати права адміністратора, щоб виконати більшу частину цих змін.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
59 GROUPBOX "Швидкодія", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
60 LTEXT "Візуальні ефекти, використання процесора, оперативної та віртуальної пам'яті.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
61 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
62 GROUPBOX "Профілі користувачів", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
63 LTEXT "Параметри робочого стола, які стосуються входу до системи.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
64 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65 GROUPBOX "Завантаження й відновлення", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
66 LTEXT "Завантаження й відновлення системи, налагоджувальна інформація.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
67 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
68 PUSHBUTTON "Налаштування системи", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "Змінні оточення", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "Звіт про помилки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
71 END
72
73 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
75 CAPTION "Налаштування системи"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Інформація про версію", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
79 LTEXT "ReactOS повудована як серверна ОС, і так само про себе повідомляє. Обрати прапорець, щоб змінити це лише для програм.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 CONTROL "Позначити як робочу станцію", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
81 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
82 END
83
84 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Профілі обладнання"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
90 LTEXT "Можна створити декілька профілів для різних конфігурацій устаткування й вибирати потрібний профіль під час завантаження системи.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
91 LTEXT "Наявні профілі обладнання:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
92 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "В&ластивості", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Копіювати", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Переі&менувати", IDC_HRDPROFRENAME, 116, 106, 54, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 GROUPBOX "Вибір профілю устаткування", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
100 LTEXT "Під час завантаження ReactOS слід:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
101 AUTORADIOBUTTON "зачекати, п&оки користувач не вибере профіль", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 185, 8, WS_GROUP
102 AUTORADIOBUTTON "ви&брати перший профіль у списку, якщо вибір не зроблено за", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 230, 8
103 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
104 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
105 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
106 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
108 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
109 END
110
111 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "General"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
118 LTEXT "Стикувальний вузол:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
120 LTEXT "Серійний номер:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
121 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
122 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
123 AUTOCHECKBOX "Це &переносний комп'ютер", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "Стан &вузла невідомий", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Комп'ютер &пристикований", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
126 AUTORADIOBUTTON "Комп'ютер в&ідстикований", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
127 GROUPBOX "Вибір профілів обладнання", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
128 AUTOCHECKBOX "Завжди п&оказувати цей профіль при завантаженні ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
129 END
130
131 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Копіювати профіль"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 LTEXT "Звідки:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
137 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
138 LTEXT "В:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
139 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
140 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
141 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
142 END
143
144 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Перейменування профілю"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 LTEXT "З:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
150 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
151 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
152 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
154 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
155 END
156
157 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Профілі користувачів"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
163 LTEXT "Профілі користувачів містять відомості стосовно облікових записів користувачів. Ви можете створити окремі профілі для кожного з комп'ютерів, на яких ви працюєте, або використовувати один спільний профіль для всіх комп'ютерів.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 39
164 LTEXT "Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
165 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
166 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
167 PUSHBUTTON "Змінити тип", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
168 PUSHBUTTON "Видалити", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "Копіювати...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
170 CONTROL "Для створення нового профілю відкрийте <A>Профілі користувачів</A> в Панелі керування.",
171 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
172 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
173 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
174 END
175
176 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
177 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
178 CAPTION "Завантаження й відновлення"
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 GROUPBOX "Завантаження операційної системи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
182 LTEXT "&Операційна система за замовчуванням:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
183 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
184 AUTOCHECKBOX "&Показувати список операційних систем:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
185 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
186 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
187 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
188 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
189 AUTOCHECKBOX "По&казувати варіанти відновлення:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
190 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
191 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
192 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
193 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
194 LTEXT "Відредагувати список завантаження вручну.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
195 PUSHBUTTON "&Змінити", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
196 GROUPBOX "Відмова системи", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
197 AUTOCHECKBOX "Записати подію до системного &журналу", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
198 AUTOCHECKBOX "&Надіслати адміністративне оповіщення", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
199 AUTOCHECKBOX "&Автоматичне перезавантаження", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
200 GROUPBOX "Записати налагоджувальну інформацію", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
201 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
202 LTEXT "&Файл дампа пам'яті:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
203 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
204 AUTOCHECKBOX "За&мінювати наявний файл", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
205 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
206 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
207 END
208
209 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
210 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
211 CAPTION "Віртуальна пам'ять"
212 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
213 BEGIN
214 LTEXT "Диск [мітка тому]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
215 LTEXT "Файл довантаження (МБ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
216 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
217 GROUPBOX "Розмір файлу довантаження для вибраного диска", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
218 LTEXT "Диск:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
219 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
220 LTEXT "Доступно:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
221 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
222 LTEXT "&Вихідний розмір (МБ):", -1, 22, 118, 75, 9
223 LTEXT "&Максимальний розмір (МБ):", -1, 22, 131, 92, 9
224 AUTORADIOBUTTON "&Особливий розмір", IDC_CUSTOM, 20, 105, 79, 9, WS_GROUP
225 AUTORADIOBUTTON "&Розмір, установлюваний системою", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 143, 9
226 AUTORADIOBUTTON "&Без файлу довантаження", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 103,9
227 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 115, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
228 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 115, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
229 PUSHBUTTON "Установити", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
230 GROUPBOX "Загальний розмір файлу довантаження для всіх дисків", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
231 LTEXT "Мінімальний розмір:", IDC_STATIC, 18, 188, 88, 9
232 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 93, 188, 100, 9
233 LTEXT "Рекомендовано:", IDC_STATIC, 18, 199, 55, 9
234 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 93, 199, 100, 9
235 LTEXT "Поточний розмір:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
236 LTEXT "", IDC_CURRENT, 93, 210, 100, 9
237 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
238 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
239 END
240
241 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
242 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
243 CAPTION "Змінні оточення"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
245 BEGIN
246 GROUPBOX "Змінні користувача", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
247 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
248 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
249 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
250 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
251 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
252 GROUPBOX "Системні змінні", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
253 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
254 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
255 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
256 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
257 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
258 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
259 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
260 END
261
262 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
263 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
264 CAPTION "Редагування змінної"
265 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
266 BEGIN
267 LTEXT "&Ім'я змінної:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
268 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
269 LTEXT "&Значення змінної:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
270 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
271 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
272 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
273 END
274
275 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
276 CAPTION "Ліцензійна угода"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
278 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
279 BEGIN
280 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
281 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
282 END
283
284 STRINGTABLE
285 BEGIN
286 IDS_CPLSYSTEMNAME "Система"
287 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Перегляд відомостей про систему комп'ютера та зміна параметрів обладнання, швидкодії, автоматичних оновлень."
288 IDS_MEGABYTE "Мб ОЗП"
289 IDS_GIGABYTE "Гб ОЗП"
290 IDS_TERABYTE "Тб ОЗП"
291 IDS_PETABYTE "Пб ОЗП"
292 IDS_MEGAHERTZ "МГц"
293 IDS_GIGAHERTZ "ГГц"
294 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
295 IDS_VARIABLE "Змінна"
296 IDS_VALUE "Значення"
297 IDS_NO_DUMP "(Немає)"
298 IDS_MINI_DUMP "Мінідамп (64Кб)"
299 IDS_KERNEL_DUMP "Дамп ядра"
300 IDS_FULL_DUMP "Повний дамп"
301 IDS_USERPROFILE_NAME "Ім'я"
302 IDS_USERPROFILE_SIZE "Розмір"
303 IDS_USERPROFILE_TYPE "Тип"
304 IDS_USERPROFILE_STATUS "Стан"
305 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Змінено"
306 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Локальний"
307 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Переміщуваний"
308 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Обов'язковий"
309 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Ви дійсно хочете видалити профіль %s?"
310 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Підтвердження видалення"
311 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Елемент панелі керування"
312 IDS_WARNINITIALSIZE "Введіть числове значення для початкового розміру файлу довантаження."
313 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Введіть числове значення для максимального розміру файлу довантаження."
314 IDS_WARNINITIALRANGE "Початковий розмір файлу довантаження не повинен бути меншим 16 Мб і не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
315 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Максимальний розмір файлу довантаження не повинен бути меншим від початкового та не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
316 IDS_PAGEFILE_NONE "Немає"
317 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "За вибором системи"
318 IDS_INFOREBOOT "Необхідно перезавантажити комп'ютер для застосування нових параметрів."
319 IDS_DEVS "\nКоманда ReactOS\n\nКординатор проекту\n\nОлексій Брагін\n\nКоманда розробників\n\nОлександр Андрійович\nОлексій Брагін\nОлександр Шапошніков\nАмін Халді\nЕндрю Грінвуд\nАндрій Коротаєв\nАрт Єркс\nБенедикт Фрейзен\nКамерон Гутман\nКрістоф фон Віттіх\nКолін Фінк\nДаніель Реймер\nДевід Кінтана\nДмитро Чапишев\nЕрік Коль\nГед Мерфі\nЯніс Адамопулос\nГрегор Брунмар\nГермес Белуска-Маіто\nЕрве Пуссіно\nДжеймс Табор\nДжеффрі Морлан\nЖером Гарду\nЙоганнес Андервальд\nКаміль Хорнічек\nКатаяма Хірофумі MZ\nKJK::Гіперіон\nМаартен Босма\nМагнус Олсен\nМарк Піулахс\nМарк Янсен\nМаттіас Купфер\nМайк Норделл\nПетро Хейтер\nПітер Уорд\nП'єр Швейцер\nСавелій Третьяков\nСтаніслав Метеликів\nСтефан Гінсберг\nСильвен Петреоль\nТомас Блюмель\nТомас Фабер\nТімо Кройцер\nВадим Галянт\n\nАлекс Іонеску\nФіліп Навара\nГуннар Дальнес\nМартін Фукс\nРойс Мітчелл III\nБрендон Тернер\nБрайан Палмер\nКаспер Хорнструп\nДевід Уелч\nЕмануеле Аліберті\nГе ван Гелдорп\nГрегор Аніч\nДжейсон Філбі\nДжес Колін\nМайкл Вірт\nНатан Вудс\nРоберт Дікенсон\nРекс Джоліфф\nVizzini \n\nРеліз-інженери\n\nАмін Халді\nКолін Фінк\nЙоахім Хенце\nТомас Фабер\nZ98\n\nРозробники веб-сайту\n\nКолін Фінк\nJaix Bly\nКлеменс Фрідл\nZ98\n\nДизайнери\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nПодяки\n\nвсім хто допоміг проекту\nКоманді Wine\n\n"
320 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Підтвердження видалення профілю"
321 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Ви дійсно хочете видалити профіль обладнання ""%s""?"
322 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Ім'я вже зайнято."
323 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Профіль"
324 IDS_HWPROFILE_WARNING "Увага"
325 END