[SYSDM] Fix version string cutoff CORE-17429
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk, Yaroslav Kibysh
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Загальні"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 8, 18, 100, 111
17 LTEXT "Операційна система:", IDC_STATIC, 114, 16, 80, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 120, 28, 116, 9
19 LTEXT "Версія", IDC_ROSVERSION, 120, 37, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 120, 46, 135, 9
21 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 114, 158, 95, 9
22 LTEXT "", IDC_UPTIME, 120, 170, 116, 9
23 LTEXT "Комп'ютер:", IDC_STATIC, 114, 75, 44, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 120, 87, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 120, 96, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 120, 105, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 120, 114, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 120, 123, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 120, 132, 118, 9
30 CONTROL "Відвідайте <A HREF=""https://reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
31 PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Обладнання"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Диспетчер пристроїв", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
40 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Диспетчер пристроїв перелічує все обладнання, установлене на цьому комп'ютері. За його допомогою можна змінити властивості будь-якого пристрою.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
42 PUSHBUTTON "&Диспетчер пристроїв...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
43 GROUPBOX "Установка обладнання", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Майстер установки обладнання допомагає установити, відключити, відновити, витягнути, та налаштувати ваше обладнання.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Установка обладнання...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
47 GROUPBOX "Профілі обладнання", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
48 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
49 LTEXT "Профілі обладнання дають змогу установлювати й зберігати різні конфігурації обладнання.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
50 PUSHBUTTON "&Профілі обладнання...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
51 END
52
53 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Додатково"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
57 BEGIN
58 LTEXT "Потрібно мати права адміністратора, щоб виконати більшу частину цих змін.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
59 GROUPBOX "Швидкодія", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
60 LTEXT "Візуальні ефекти, використання процесора, оперативної та віртуальної пам'яті.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
61 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
62 GROUPBOX "Профілі користувачів", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
63 LTEXT "Параметри робочого стола, які стосуються входу до системи.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
64 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65 GROUPBOX "Завантаження й відновлення", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
66 LTEXT "Завантаження й відновлення системи, налагоджувальна інформація.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
67 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
68 PUSHBUTTON "Налаштування системи", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "Змінні оточення", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "Звіт про помилки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
71 END
72
73 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
75 CAPTION "Налаштування системи"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Інформація про версію", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
79 LTEXT "ReactOS повудована як серверна ОС, і так само про себе повідомляє. Обрати прапорець, щоб змінити це лише для програм.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 CONTROL "Позначити як робочу станцію", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
81 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
82 END
83
84 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Профілі обладнання"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
90 LTEXT "Можна створити декілька профілів для різних конфігурацій устаткування й вибирати потрібний профіль під час завантаження системи.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
91 LTEXT "Наявні профілі обладнання:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
92 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "В&ластивості", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Копіювати", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Переі&менувати", IDC_HRDPROFRENAME, 116, 106, 54, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 GROUPBOX "Вибір профілю устаткування", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
100 LTEXT "Під час завантаження ReactOS слід:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
101 AUTORADIOBUTTON "зачекати, п&оки користувач не вибере профіль", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 185, 8, WS_GROUP
102 AUTORADIOBUTTON "ви&брати перший профіль у списку, якщо вибір не зроблено за", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 230, 8
103 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
104 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
105 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
106 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
108 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
109 END
110
111 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "General"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
118 LTEXT "Стикувальний вузол:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
120 LTEXT "Серійний номер:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
121 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
122 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
123 AUTOCHECKBOX "Це &переносний комп'ютер", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "Стан &вузла невідомий", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Комп'ютер &пристикований", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
126 AUTORADIOBUTTON "Комп'ютер в&ідстикований", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
127 GROUPBOX "Вибір профілів обладнання", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
128 AUTOCHECKBOX "Завжди п&оказувати цей профіль при завантаженні ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
129 END
130
131 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Копіювати профіль"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 LTEXT "Звідки:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
137 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
138 LTEXT "В:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
139 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
140 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
141 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
142 END
143
144 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Перейменування профілю"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 LTEXT "З:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
150 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
151 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
152 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
154 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
155 END
156
157 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Профілі користувачів"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
163 LTEXT "Профілі користувачів містять відомості стосовно облікових записів користувачів. Ви можете створити окремі профілі для кожного з комп'ютерів, на яких ви працюєте, або використовувати один спільний профіль для всіх комп'ютерів.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 39
164 LTEXT "Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
165 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
166 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
167 PUSHBUTTON "Змінити тип", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
168 PUSHBUTTON "Видалити", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "Копіювати...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
170 CONTROL "Для створення нового профілю відкрийте <A>Профілі користувачів</A> в Панелі керування.",
171 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
172 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
173 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
174 END
175
176 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
177 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
178 CAPTION "Change Profile Type"
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
182 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
183 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
184 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
185 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
186 END
187
188 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
189 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
190 CAPTION "Copy To"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg"
192 BEGIN
193 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
194 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
196 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
197 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
198 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
200 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
201 END
202
203 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
204 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Завантаження й відновлення"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg"
207 BEGIN
208 GROUPBOX "Завантаження операційної системи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
209 LTEXT "&Операційна система за замовчуванням:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
210 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
211 AUTOCHECKBOX "&Показувати список операційних систем:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
212 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
213 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
214 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
215 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
216 AUTOCHECKBOX "По&казувати варіанти відновлення:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
217 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
218 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
219 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
220 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
221 LTEXT "Відредагувати список завантаження вручну.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
222 PUSHBUTTON "&Змінити", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
223 GROUPBOX "Відмова системи", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
224 AUTOCHECKBOX "Записати подію до системного &журналу", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
225 AUTOCHECKBOX "&Надіслати адміністративне оповіщення", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
226 AUTOCHECKBOX "&Автоматичне перезавантаження", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
227 GROUPBOX "Записати налагоджувальну інформацію", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
228 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
229 LTEXT "&Файл дампа пам'яті:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
230 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
231 AUTOCHECKBOX "За&мінювати наявний файл", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
232 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
233 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
234 END
235
236 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
237 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
238 CAPTION "Віртуальна пам'ять"
239 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
240 BEGIN
241 LTEXT "Диск [мітка тому]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
242 LTEXT "Файл довантаження (МБ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
243 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
244 GROUPBOX "Розмір файлу довантаження для вибраного диска", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
245 LTEXT "Диск:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
246 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
247 LTEXT "Доступно:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
248 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
249 LTEXT "&Вихідний розмір (МБ):", -1, 22, 118, 75, 9
250 LTEXT "&Максимальний розмір (МБ):", -1, 22, 131, 92, 9
251 AUTORADIOBUTTON "&Особливий розмір", IDC_CUSTOM, 20, 105, 79, 9, WS_GROUP
252 AUTORADIOBUTTON "&Розмір, установлюваний системою", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 143, 9
253 AUTORADIOBUTTON "&Без файлу довантаження", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 103,9
254 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 115, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
255 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 115, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
256 PUSHBUTTON "Установити", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
257 GROUPBOX "Загальний розмір файлу довантаження для всіх дисків", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
258 LTEXT "Мінімальний розмір:", IDC_STATIC, 18, 188, 88, 9
259 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 93, 188, 100, 9
260 LTEXT "Рекомендовано:", IDC_STATIC, 18, 199, 55, 9
261 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 93, 199, 100, 9
262 LTEXT "Поточний розмір:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
263 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 93, 210, 100, 9
264 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
265 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
266 END
267
268 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
269 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
270 CAPTION "Змінні оточення"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
272 BEGIN
273 GROUPBOX "Змінні користувача", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
274 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
275 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
276 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
277 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
278 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
279 GROUPBOX "Системні змінні", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
280 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
281 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
282 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
283 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
284 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
285 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
286 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
287 END
288
289 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
290 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
291 CAPTION "Редагування змінної"
292 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
293 BEGIN
294 LTEXT "&Ім'я змінної:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
295 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "&Значення змінної:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
297 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
298 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
299 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
300 END
301
302 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
303 CAPTION "Ліцензійна угода"
304 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
305 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
306 BEGIN
307 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
308 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
309 END
310
311 STRINGTABLE
312 BEGIN
313 IDS_CPLSYSTEMNAME "Система"
314 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Перегляд відомостей про систему комп'ютера та зміна параметрів обладнання, швидкодії, автоматичних оновлень."
315 IDS_MEGABYTE "Мб ОЗП"
316 IDS_GIGABYTE "Гб ОЗП"
317 IDS_TERABYTE "Тб ОЗП"
318 IDS_PETABYTE "Пб ОЗП"
319 IDS_MEGAHERTZ "МГц"
320 IDS_GIGAHERTZ "ГГц"
321 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
322 IDS_VARIABLE "Змінна"
323 IDS_VALUE "Значення"
324 IDS_NO_DUMP "(Немає)"
325 IDS_MINI_DUMP "Мінідамп (64Кб)"
326 IDS_KERNEL_DUMP "Дамп ядра"
327 IDS_FULL_DUMP "Повний дамп"
328 IDS_USERPROFILE_NAME "Ім'я"
329 IDS_USERPROFILE_SIZE "Розмір"
330 IDS_USERPROFILE_TYPE "Тип"
331 IDS_USERPROFILE_STATUS "Стан"
332 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Змінено"
333 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Локальний"
334 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Переміщуваний"
335 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Обов'язковий"
336 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Ви дійсно хочете видалити профіль %s?"
337 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Підтвердження видалення"
338 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Невідомий профіль"
339 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Видалений профіль"
340 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
341 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Елемент панелі керування"
342 IDS_WARNINITIALSIZE "Введіть числове значення для початкового розміру файлу довантаження."
343 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Введіть числове значення для максимального розміру файлу довантаження."
344 IDS_WARNINITIALRANGE "Початковий розмір файлу довантаження не повинен бути меншим 2 Мб і не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
345 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Максимальний розмір файлу довантаження не повинен бути меншим від початкового та не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
346 IDS_PAGEFILE_MB "%u МБ"
347 IDS_PAGEFILE_NONE "Немає"
348 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "За вибором системи"
349 IDS_INFOREBOOT "Необхідно перезавантажити комп'ютер для застосування нових параметрів."
350 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Підтвердження видалення профілю"
351 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Ви дійсно хочете видалити профіль обладнання ""%s""?"
352 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Ім'я вже зайнято."
353 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Профіль"
354 IDS_HWPROFILE_WARNING "Увага"
355 END