[SYSDM] Move system information controls 16 points higher
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Загальні"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Операційна система:", IDC_STATIC, 4, 116, 82, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Версія", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "Комп'ютер:", IDC_STATIC, 124, 132, 36, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
27 CONTROL "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
28 PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
29 END
30
31 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Обладнання"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Диспетчер пристроїв", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Диспетчер пристроїв перелічує все обладнання, установлене на цьому комп'ютері. За його допомогою можна змінити властивості будь-якого пристрою.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Диспетчер пристроїв...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
40 GROUPBOX "Установка обладнання", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
41 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Майстер установки обладнання допомагає установити, відключити, відновити, витягнути, та налаштувати ваше обладнання.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Установка обладнання...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
44 GROUPBOX "Профілі обладнання", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
45 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Профілі обладнання дають змогу установлювати й зберігати різні конфігурації обладнання.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
47 PUSHBUTTON "&Профілі обладнання...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
48 END
49
50 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
51 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
52 CAPTION "Додатково"
53 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
54 BEGIN
55 LTEXT "Потрібно мати права адміністратора, щоб виконати більшу частину цих змін.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
56 GROUPBOX "Швидкодія", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
57 LTEXT "Візуальні ефекти, використання процесора, оперативної та віртуальної пам'яті.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
58 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
59 GROUPBOX "Профілі користувачів", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
60 LTEXT "Параметри робочого стола, які стосуються входу до системи.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
61 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
62 GROUPBOX "Завантаження й відновлення", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
63 LTEXT "Завантаження й відновлення системи, налагоджувальна інформація.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
64 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
65 PUSHBUTTON "Налаштування системи", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
66 PUSHBUTTON "Змінні оточення", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Звіт про помилки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
68 END
69
70 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
72 CAPTION "Налаштування системи"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
74 BEGIN
75 GROUPBOX "Інформація про версію", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
76 CONTROL "Позначити як робочу станцію", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
77 LTEXT "ReactOS повудована як серверна ОС, і так само про себе повідомляє. Обрати прапорець, щоб змінити це лише для програм.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
78 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
79 END
80
81 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Профілі обладнання"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
87 LTEXT "Можна створити декілька профілів для різних конфігурацій устаткування й вибирати потрібний профіль під час завантаження системи.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
88 LTEXT "Наявні профілі обладнання:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
89 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
90 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "В&ластивості", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "&Копіювати", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "Переі&менувати", IDC_HRDPROFRENAME, 116, 106, 54, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 GROUPBOX "Вибір профілю устаткування", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
97 LTEXT "Під час завантаження ReactOS слід:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
98 AUTORADIOBUTTON "зачекати, п&оки користувач не вибере профіль", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 185, 8, WS_GROUP
99 AUTORADIOBUTTON "ви&брати перший профіль у списку, якщо вибір не зроблено за", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 230, 8
100 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
101 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
102 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
103 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
104 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
105 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
106 END
107
108 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "General"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
114 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
115 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
116 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
117 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
119 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
120 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
123 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
124 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
125 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
126 END
127
128 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
129 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
130 CAPTION "Copy Profile"
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
134 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
135 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
136 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
138 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
139 END
140
141 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
143 CAPTION "Перейменування профілю"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 LTEXT "З:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
147 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
148 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
149 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
150 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
151 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
152 END
153
154 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Профілі користувачів"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
160 LTEXT "Профілі користувачів містять параметри робочого стола та інші відомості стосовно облікових записів користувачів. Ви можете створити окремі профілі для кожного з комп'ютерів, на яких ви працюєте, або використовувати один спільний профіль для всіх комп'ютерів.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 39 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
161 LTEXT "Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
162 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
163 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
164 PUSHBUTTON "Змінити тип", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
165 PUSHBUTTON "Видалити", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "Копіювати...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
167 CONTROL "Для створення нового профілю відкрийте <A>Профілі користувачів</A> в Панелі керування.",
168 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
170 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
171 END
172
173 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
174 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
175 CAPTION "Завантаження й відновлення"
176 FONT 8, "MS Shell Dlg"
177 BEGIN
178 GROUPBOX "Завантаження операційної системи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
179 LTEXT "&Операційна система за замовчуванням:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
180 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
181 AUTOCHECKBOX "&Показувати список операційних систем:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
186 AUTOCHECKBOX "По&казувати варіанти відновлення:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
187 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
188 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
189 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
190 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
191 LTEXT "Відредагувати список завантаження вручну.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
192 PUSHBUTTON "&Змінити", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
193 GROUPBOX "Відмова системи", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
194 AUTOCHECKBOX "Записати подію до системного &журналу", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
195 AUTOCHECKBOX "&Надіслати адміністративне оповіщення", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
196 AUTOCHECKBOX "&Автоматичне перезавантаження", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
197 GROUPBOX "Записати налагоджувальну інформацію", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
198 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
199 LTEXT "&Файл дампа пам'яті:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
200 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
201 AUTOCHECKBOX "За&мінювати наявний файл", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
202 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
203 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
204 END
205
206 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
207 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
208 CAPTION "Віртуальна пам'ять"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
210 BEGIN
211 LTEXT "Диск [мітка тому]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
212 LTEXT "Файл довантаження (МБ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
213 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
214 GROUPBOX "Розмір файлу довантаження для вибраного диска", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
215 LTEXT "Диск:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
216 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
217 LTEXT "Доступно:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
218 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
219 LTEXT "&Вихідний розмір (МБ):", -1, 22, 118, 75, 9
220 LTEXT "&Максимальний розмір (МБ):", -1, 22, 131, 92, 9
221 AUTORADIOBUTTON "&Особливий розмір", IDC_CUSTOM, 20, 105, 79, 9, WS_GROUP
222 AUTORADIOBUTTON "&Розмір, установлюваний системою", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 143, 9
223 AUTORADIOBUTTON "&Без файлу довантаження", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 103,9
224 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 115, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
225 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 115, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 PUSHBUTTON "Установити", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
227 GROUPBOX "Загальний розмір файлу довантаження для всіх дисків", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
228 LTEXT "Мінімальний розмір:", IDC_STATIC, 18, 188, 88, 9
229 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 93, 188, 100, 9
230 LTEXT "Рекомендовано:", IDC_STATIC, 18, 199, 55, 9
231 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 93, 199, 100, 9
232 LTEXT "Поточний розмір:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
233 LTEXT "", IDC_CURRENT, 93, 210, 100, 9
234 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
235 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
236 END
237
238 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
239 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
240 CAPTION "Змінні оточення"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
242 BEGIN
243 GROUPBOX "Змінні користувача", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
244 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
245 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
246 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
247 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
249 GROUPBOX "Системні змінні", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
250 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
251 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
252 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
253 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
255 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
256 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
257 END
258
259 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
260 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
261 CAPTION "Редагування змінної"
262 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
263 BEGIN
264 LTEXT "&Ім'я змінної:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
265 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
266 LTEXT "&Значення змінної:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
267 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
268 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
269 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
270 END
271
272 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
273 CAPTION "Ліцензійна угода"
274 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
275 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
276 BEGIN
277 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
278 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
279 END
280
281 STRINGTABLE
282 BEGIN
283 IDS_CPLSYSTEMNAME "Система"
284 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Перегляд відомостей про систему комп'ютера та зміна параметрів обладнання, швидкодії, автоматичних оновлень."
285 IDS_MEGABYTE "Мб ОЗП"
286 IDS_GIGABYTE "Гб ОЗП"
287 IDS_TERABYTE "Тб ОЗП"
288 IDS_PETABYTE "Пб ОЗП"
289 IDS_VARIABLE "Змінна"
290 IDS_VALUE "Значення"
291 IDS_NO_DUMP "(Немає)"
292 IDS_MINI_DUMP "Мінідамп (64Кб)"
293 IDS_KERNEL_DUMP "Дамп ядра"
294 IDS_FULL_DUMP "Повний дамп"
295 IDS_USERPROFILE_NAME "Ім'я"
296 IDS_USERPROFILE_SIZE "Розмір"
297 IDS_USERPROFILE_TYPE "Тип"
298 IDS_USERPROFILE_STATUS "Стан"
299 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Змінено"
300 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
301 IDS_WARNINITIALSIZE "Введіть числове значення для початкового розміру файлу довантаження."
302 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Введіть числове значення для максимального розміру файлу довантаження."
303 IDS_WARNINITIALRANGE "Початковий розмір файлу довантаження не повинен бути меншим 16 Мб і не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
304 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Максимальний розмір файлу довантаження не повинен бути меншим від початкового та не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
305 IDS_PAGEFILE_NONE "Немає"
306 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
307 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
308 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
309 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
311 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
312 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
313 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
314 END