bc2a408eb81691ecca1ed9f17986ffeab8f87262
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk, Yaroslav Kibysh
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Загальні"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Операційна система:", IDC_STATIC, 4, 116, 82, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Версія", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
22 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
23 LTEXT "Комп'ютер:", IDC_STATIC, 124, 132, 36, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
30 CONTROL "Відвідайте <A HREF=""https://reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
31 PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
32 END
33
34 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Обладнання"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Диспетчер пристроїв", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
40 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Диспетчер пристроїв перелічує все обладнання, установлене на цьому комп'ютері. За його допомогою можна змінити властивості будь-якого пристрою.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
42 PUSHBUTTON "&Диспетчер пристроїв...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
43 GROUPBOX "Установка обладнання", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
44 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
45 LTEXT "Майстер установки обладнання допомагає установити, відключити, відновити, витягнути, та налаштувати ваше обладнання.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
46 PUSHBUTTON "&Установка обладнання...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
47 GROUPBOX "Профілі обладнання", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
48 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
49 LTEXT "Профілі обладнання дають змогу установлювати й зберігати різні конфігурації обладнання.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
50 PUSHBUTTON "&Профілі обладнання...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
51 END
52
53 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Додатково"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
57 BEGIN
58 LTEXT "Потрібно мати права адміністратора, щоб виконати більшу частину цих змін.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
59 GROUPBOX "Швидкодія", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
60 LTEXT "Візуальні ефекти, використання процесора, оперативної та віртуальної пам'яті.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
61 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
62 GROUPBOX "Профілі користувачів", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
63 LTEXT "Параметри робочого стола, які стосуються входу до системи.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
64 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
65 GROUPBOX "Завантаження й відновлення", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
66 LTEXT "Завантаження й відновлення системи, налагоджувальна інформація.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
67 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
68 PUSHBUTTON "Налаштування системи", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
69 PUSHBUTTON "Змінні оточення", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "Звіт про помилки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
71 END
72
73 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
75 CAPTION "Налаштування системи"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
77 BEGIN
78 GROUPBOX "Інформація про версію", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
79 LTEXT "ReactOS повудована як серверна ОС, і так само про себе повідомляє. Обрати прапорець, щоб змінити це лише для програм.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
80 CONTROL "Позначити як робочу станцію", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
81 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
82 END
83
84 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Профілі обладнання"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
90 LTEXT "Можна створити декілька профілів для різних конфігурацій устаткування й вибирати потрібний профіль під час завантаження системи.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
91 LTEXT "Наявні профілі обладнання:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
92 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
93 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "В&ластивості", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Копіювати", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "Переі&менувати", IDC_HRDPROFRENAME, 116, 106, 54, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 GROUPBOX "Вибір профілю устаткування", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
100 LTEXT "Під час завантаження ReactOS слід:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
101 AUTORADIOBUTTON "зачекати, п&оки користувач не вибере профіль", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 185, 8, WS_GROUP
102 AUTORADIOBUTTON "ви&брати перший профіль у списку, якщо вибір не зроблено за", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 230, 8
103 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
104 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
105 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
106 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
107 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
108 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
109 END
110
111 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "General"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
118 LTEXT "Стикувальний вузол:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
120 LTEXT "Серійний номер:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
121 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
122 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
123 AUTOCHECKBOX "Це &переносний комп'ютер", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 AUTORADIOBUTTON "Стан &вузла невідомий", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Комп'ютер &пристикований", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
126 AUTORADIOBUTTON "Комп'ютер в&ідстикований", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
127 GROUPBOX "Вибір профілів обладнання", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
128 AUTOCHECKBOX "Завжди п&оказувати цей профіль при завантаженні ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
129 END
130
131 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
132 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
133 CAPTION "Копіювати профіль"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 LTEXT "Звідки:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
137 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
138 LTEXT "В:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
139 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
140 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
141 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
142 END
143
144 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Перейменування профілю"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 LTEXT "З:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
150 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
151 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
152 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
154 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
155 END
156
157 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
159 CAPTION "Профілі користувачів"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
163 LTEXT "Профілі користувачів містять відомості стосовно облікових записів користувачів. Ви можете створити окремі профілі для кожного з комп'ютерів, на яких ви працюєте, або використовувати один спільний профіль для всіх комп'ютерів.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 39
164 LTEXT "Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
165 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
166 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
167 PUSHBUTTON "Змінити тип", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
168 PUSHBUTTON "Видалити", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "Копіювати...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
170 CONTROL "Для створення нового профілю відкрийте <A>Профілі користувачів</A> в Панелі керування.",
171 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
172 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
173 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
174 END
175
176 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
177 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
178 CAPTION "Change Profile Type"
179 FONT 8, "MS Shell Dlg"
180 BEGIN
181 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 11, 206, 28
182 AUTORADIOBUTTON "&Roaming profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
183 AUTORADIOBUTTON "&Local profile", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
184 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
185 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
186 END
187
188 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
189 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
190 CAPTION "Copy To"
191 FONT 8, "MS Shell Dlg"
192 BEGIN
193 GROUPBOX "Copy &profile to", -1, 8, 9, 185, 52
194 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Browse", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
196 GROUPBOX "Permitted to use", -1, 8, 77, 185, 48
197 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
198 PUSHBUTTON "&Change", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
200 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
201 END
202
203 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
204 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
205 CAPTION "Завантаження й відновлення"
206 FONT 8, "MS Shell Dlg"
207 BEGIN
208 GROUPBOX "Завантаження операційної системи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
209 LTEXT "&Операційна система за замовчуванням:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
210 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
211 AUTOCHECKBOX "&Показувати список операційних систем:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
212 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
213 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
214 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
215 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
216 AUTOCHECKBOX "По&казувати варіанти відновлення:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
217 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
218 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
219 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
220 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
221 LTEXT "Відредагувати список завантаження вручну.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
222 PUSHBUTTON "&Змінити", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
223 GROUPBOX "Відмова системи", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
224 AUTOCHECKBOX "Записати подію до системного &журналу", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
225 AUTOCHECKBOX "&Надіслати адміністративне оповіщення", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
226 AUTOCHECKBOX "&Автоматичне перезавантаження", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
227 GROUPBOX "Записати налагоджувальну інформацію", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
228 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
229 LTEXT "&Файл дампа пам'яті:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
230 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
231 AUTOCHECKBOX "За&мінювати наявний файл", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
232 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
233 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
234 END
235
236 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
237 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
238 CAPTION "Віртуальна пам'ять"
239 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
240 BEGIN
241 LTEXT "Диск [мітка тому]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
242 LTEXT "Файл довантаження (МБ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
243 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
244 GROUPBOX "Розмір файлу довантаження для вибраного диска", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
245 LTEXT "Диск:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
246 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 88, 80, 100, 9
247 LTEXT "Доступно:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
248 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
249 LTEXT "&Вихідний розмір (МБ):", -1, 22, 118, 75, 9
250 LTEXT "&Максимальний розмір (МБ):", -1, 22, 131, 92, 9
251 AUTORADIOBUTTON "&Особливий розмір", IDC_CUSTOM, 20, 105, 79, 9, WS_GROUP
252 AUTORADIOBUTTON "&Розмір, установлюваний системою", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 143, 9
253 AUTORADIOBUTTON "&Без файлу довантаження", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 103,9
254 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 115, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
255 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 115, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
256 PUSHBUTTON "Установити", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
257 GROUPBOX "Загальний розмір файлу довантаження для всіх дисків", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
258 LTEXT "Мінімальний розмір:", IDC_STATIC, 18, 188, 88, 9
259 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 93, 188, 100, 9
260 LTEXT "Рекомендовано:", IDC_STATIC, 18, 199, 55, 9
261 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 93, 199, 100, 9
262 LTEXT "Поточний розмір:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
263 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 93, 210, 100, 9
264 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
265 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
266 END
267
268 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
269 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
270 CAPTION "Змінні оточення"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
272 BEGIN
273 GROUPBOX "Змінні користувача", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
274 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
275 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
276 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
277 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
278 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
279 GROUPBOX "Системні змінні", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
280 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
281 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
282 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
283 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
284 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
285 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
286 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
287 END
288
289 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
290 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
291 CAPTION "Редагування змінної"
292 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
293 BEGIN
294 LTEXT "&Ім'я змінної:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
295 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "&Значення змінної:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
297 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
298 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
299 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
300 END
301
302 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
303 CAPTION "Ліцензійна угода"
304 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
305 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
306 BEGIN
307 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
308 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
309 END
310
311 STRINGTABLE
312 BEGIN
313 IDS_CPLSYSTEMNAME "Система"
314 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Перегляд відомостей про систему комп'ютера та зміна параметрів обладнання, швидкодії, автоматичних оновлень."
315 IDS_MEGABYTE "Мб ОЗП"
316 IDS_GIGABYTE "Гб ОЗП"
317 IDS_TERABYTE "Тб ОЗП"
318 IDS_PETABYTE "Пб ОЗП"
319 IDS_MEGAHERTZ "МГц"
320 IDS_GIGAHERTZ "ГГц"
321 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
322 IDS_VARIABLE "Змінна"
323 IDS_VALUE "Значення"
324 IDS_NO_DUMP "(Немає)"
325 IDS_MINI_DUMP "Мінідамп (64Кб)"
326 IDS_KERNEL_DUMP "Дамп ядра"
327 IDS_FULL_DUMP "Повний дамп"
328 IDS_USERPROFILE_NAME "Ім'я"
329 IDS_USERPROFILE_SIZE "Розмір"
330 IDS_USERPROFILE_TYPE "Тип"
331 IDS_USERPROFILE_STATUS "Стан"
332 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Змінено"
333 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Локальний"
334 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Переміщуваний"
335 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Обов'язковий"
336 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Ви дійсно хочете видалити профіль %s?"
337 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Підтвердження видалення"
338 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Невідомий профіль"
339 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Видалений профіль"
340 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "When %s logs onto this computer, should the operating system use the roaming profile or just the locally cached copy of the roaming profile."
341 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Елемент панелі керування"
342 IDS_WARNINITIALSIZE "Введіть числове значення для початкового розміру файлу довантаження."
343 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Введіть числове значення для максимального розміру файлу довантаження."
344 IDS_WARNINITIALRANGE "Початковий розмір файлу довантаження не повинен бути меншим 2 Мб і не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
345 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Максимальний розмір файлу довантаження не повинен бути меншим від початкового та не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
346 IDS_PAGEFILE_MB "%u МБ"
347 IDS_PAGEFILE_NONE "Немає"
348 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "За вибором системи"
349 IDS_INFOREBOOT "Необхідно перезавантажити комп'ютер для застосування нових параметрів."
350 IDS_DEVS "\nКоманда ReactOS\n\nКординатор проекту\n\nОлексій Брагін\n\nКоманда розробників\n\nОлександр Андрійович\nОлексій Брагін\nОлександр Шапошніков\nАмін Халді\nЕндрю Грінвуд\nАндрій Коротаєв\nАрт Єркс\nБенедикт Фрейзен\nКамерон Гутман\nКрістоф фон Віттіх\nКолін Фінк\nДаніель Реймер\nДевід Кінтана\nДмитро Чапишев\nЕрік Коль\nГед Мерфі\nЯніс Адамопулос\nГрегор Брунмар\nГермес Белуска-Маіто\nЕрве Пуссіно\nДжеймс Табор\nДжеффрі Морлан\nЖером Гарду\nЙоганнес Андервальд\nКаміль Хорнічек\nКатаяма Хірофумі MZ\nKJK::Гіперіон\nМаартен Босма\nМагнус Олсен\nМарк Піулахс\nМарк Янсен\nМаттіас Купфер\nМайк Норделл\nПетро Хейтер\nПітер Уорд\nП'єр Швейцер\nСавелій Третьяков\nСтаніслав Метеликів\nСтефан Гінсберг\nСильвен Петреоль\nТомас Блюмель\nТомас Фабер\nТімо Кройцер\nВадим Галянт\n\nАлекс Іонеску\nФіліп Навара\nГуннар Дальнес\nМартін Фукс\nРойс Мітчелл III\nБрендон Тернер\nБрайан Палмер\nКаспер Хорнструп\nДевід Уелч\nЕмануеле Аліберті\nГе ван Гелдорп\nГрегор Аніч\nДжейсон Філбі\nДжес Колін\nМайкл Вірт\nНатан Вудс\nРоберт Дікенсон\nРекс Джоліфф\nVizzini\n\nРеліз-інженери\n\nАмін Халді\nКолін Фінк\nЙоахім Хенце\nТомас Фабер\nZ98\n\nРозробники веб-сайту\n\nКолін Фінк\nJaix Bly\nКлеменс Фрідл\nZ98\n\nДизайнери\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nПодяки\n\nвсім хто допоміг проекту\nКоманді Wine\n\n"
351 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Підтвердження видалення профілю"
352 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Ви дійсно хочете видалити профіль обладнання ""%s""?"
353 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Ім'я вже зайнято."
354 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Профіль"
355 IDS_HWPROFILE_WARNING "Увага"
356 END