[SYSDM] Add one more IDC_MACHINELINE for model name
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Control Panel Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for System Applet
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Загальні"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
15 BEGIN
16 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
17 LTEXT "Операційна система:", IDC_STATIC, 4, 116, 82, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
19 LTEXT "Версія", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
20 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
21 LTEXT "Комп'ютер:", IDC_STATIC, 124, 132, 36, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
28 CONTROL "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
29 PUSHBUTTON "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
30 END
31
32 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
33 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
34 CAPTION "Обладнання"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 GROUPBOX "Диспетчер пристроїв", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
38 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Диспетчер пристроїв перелічує все обладнання, установлене на цьому комп'ютері. За його допомогою можна змінити властивості будь-якого пристрою.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
40 PUSHBUTTON "&Диспетчер пристроїв...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
41 GROUPBOX "Установка обладнання", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Майстер установки обладнання допомагає установити, відключити, відновити, витягнути, та налаштувати ваше обладнання.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Установка обладнання...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
45 GROUPBOX "Профілі обладнання", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
46 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
47 LTEXT "Профілі обладнання дають змогу установлювати й зберігати різні конфігурації обладнання.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
48 PUSHBUTTON "&Профілі обладнання...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
49 END
50
51 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Додатково"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
55 BEGIN
56 LTEXT "Потрібно мати права адміністратора, щоб виконати більшу частину цих змін.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
57 GROUPBOX "Швидкодія", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
58 LTEXT "Візуальні ефекти, використання процесора, оперативної та віртуальної пам'яті.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
59 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
60 GROUPBOX "Профілі користувачів", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
61 LTEXT "Параметри робочого стола, які стосуються входу до системи.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
62 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
63 GROUPBOX "Завантаження й відновлення", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
64 LTEXT "Завантаження й відновлення системи, налагоджувальна інформація.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
65 PUSHBUTTON "Параметри", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
66 PUSHBUTTON "Налаштування системи", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
67 PUSHBUTTON "Змінні оточення", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
68 PUSHBUTTON "Звіт про помилки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
69 END
70
71 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
73 CAPTION "Налаштування системи"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
75 BEGIN
76 GROUPBOX "Інформація про версію", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
77 CONTROL "Позначити як робочу станцію", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
78 LTEXT "ReactOS повудована як серверна ОС, і так само про себе повідомляє. Обрати прапорець, щоб змінити це лише для програм.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
79 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
80 END
81
82 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Профілі обладнання"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
88 LTEXT "Можна створити декілька профілів для різних конфігурацій устаткування й вибирати потрібний профіль під час завантаження системи.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
89 LTEXT "Наявні профілі обладнання:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
90 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
91 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
92 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
93 PUSHBUTTON "В&ластивості", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
94 PUSHBUTTON "&Копіювати", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "Переі&менувати", IDC_HRDPROFRENAME, 116, 106, 54, 14, WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 GROUPBOX "Вибір профілю устаткування", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
98 LTEXT "Під час завантаження ReactOS слід:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
99 AUTORADIOBUTTON "зачекати, п&оки користувач не вибере профіль", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 185, 8, WS_GROUP
100 AUTORADIOBUTTON "ви&брати перший профіль у списку, якщо вибір не зроблено за", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 230, 8
101 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
102 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
103 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
104 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
105 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
106 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
107 END
108
109 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "General"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
115 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
116 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
117 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
118 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
119 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
120 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
121 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
124 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
125 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
126 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
127 END
128
129 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Copy Profile"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
135 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
136 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
137 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
138 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
139 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
140 END
141
142 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
143 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
144 CAPTION "Перейменування профілю"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 LTEXT "З:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
148 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
149 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
150 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
151 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
152 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
153 END
154
155 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Профілі користувачів"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
161 LTEXT "Профілі користувачів містять параметри робочого стола та інші відомості стосовно облікових записів користувачів. Ви можете створити окремі профілі для кожного з комп'ютерів, на яких ви працюєте, або використовувати один спільний профіль для всіх комп'ютерів.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 39 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
162 LTEXT "Профілі, які зберігаються на цьому комп'ютері:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
163 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
164 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
165 PUSHBUTTON "Змінити тип", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
166 PUSHBUTTON "Видалити", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
167 PUSHBUTTON "Копіювати...", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
168 CONTROL "Для створення нового профілю відкрийте <A>Профілі користувачів</A> в Панелі керування.",
169 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
170 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
171 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
172 END
173
174 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
175 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
176 CAPTION "Завантаження й відновлення"
177 FONT 8, "MS Shell Dlg"
178 BEGIN
179 GROUPBOX "Завантаження операційної системи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
180 LTEXT "&Операційна система за замовчуванням:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
181 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
182 AUTOCHECKBOX "&Показувати список операційних систем:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
183 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
184 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
185 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
186 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
187 AUTOCHECKBOX "По&казувати варіанти відновлення:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
188 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
189 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
190 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
191 LTEXT "сек", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
192 LTEXT "Відредагувати список завантаження вручну.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
193 PUSHBUTTON "&Змінити", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
194 GROUPBOX "Відмова системи", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
195 AUTOCHECKBOX "Записати подію до системного &журналу", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
196 AUTOCHECKBOX "&Надіслати адміністративне оповіщення", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
197 AUTOCHECKBOX "&Автоматичне перезавантаження", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
198 GROUPBOX "Записати налагоджувальну інформацію", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
199 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
200 LTEXT "&Файл дампа пам'яті:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
201 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
202 AUTOCHECKBOX "За&мінювати наявний файл", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
203 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
204 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
205 END
206
207 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
208 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
209 CAPTION "Віртуальна пам'ять"
210 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
211 BEGIN
212 LTEXT "Диск [мітка тому]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
213 LTEXT "Файл довантаження (МБ)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
214 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
215 GROUPBOX "Розмір файлу довантаження для вибраного диска", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
216 LTEXT "Диск:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
217 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
218 LTEXT "Доступно:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
219 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
220 LTEXT "&Вихідний розмір (МБ):", -1, 22, 118, 75, 9
221 LTEXT "&Максимальний розмір (МБ):", -1, 22, 131, 92, 9
222 AUTORADIOBUTTON "&Особливий розмір", IDC_CUSTOM, 20, 105, 79, 9, WS_GROUP
223 AUTORADIOBUTTON "&Розмір, установлюваний системою", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 143, 9
224 AUTORADIOBUTTON "&Без файлу довантаження", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 103,9
225 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 115, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
226 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 115, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
227 PUSHBUTTON "Установити", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
228 GROUPBOX "Загальний розмір файлу довантаження для всіх дисків", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
229 LTEXT "Мінімальний розмір:", IDC_STATIC, 18, 188, 88, 9
230 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 93, 188, 100, 9
231 LTEXT "Рекомендовано:", IDC_STATIC, 18, 199, 55, 9
232 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 93, 199, 100, 9
233 LTEXT "Поточний розмір:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
234 LTEXT "", IDC_CURRENT, 93, 210, 100, 9
235 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
236 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
237 END
238
239 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
241 CAPTION "Змінні оточення"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 GROUPBOX "Змінні користувача", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
248 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
249 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
250 GROUPBOX "Системні змінні", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
251 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
252 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
253 PUSHBUTTON "&Створити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
254 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
255 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
256 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
257 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
258 END
259
260 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
261 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
262 CAPTION "Редагування змінної"
263 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
264 BEGIN
265 LTEXT "&Ім'я змінної:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
266 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
267 LTEXT "&Значення змінної:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
268 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
269 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
270 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
271 END
272
273 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
274 CAPTION "Ліцензійна угода"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
277 BEGIN
278 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
279 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
280 END
281
282 STRINGTABLE
283 BEGIN
284 IDS_CPLSYSTEMNAME "Система"
285 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Перегляд відомостей про систему комп'ютера та зміна параметрів обладнання, швидкодії, автоматичних оновлень."
286 IDS_MEGABYTE "Мб ОЗП"
287 IDS_GIGABYTE "Гб ОЗП"
288 IDS_TERABYTE "Тб ОЗП"
289 IDS_PETABYTE "Пб ОЗП"
290 IDS_VARIABLE "Змінна"
291 IDS_VALUE "Значення"
292 IDS_NO_DUMP "(Немає)"
293 IDS_MINI_DUMP "Мінідамп (64Кб)"
294 IDS_KERNEL_DUMP "Дамп ядра"
295 IDS_FULL_DUMP "Повний дамп"
296 IDS_USERPROFILE_NAME "Ім'я"
297 IDS_USERPROFILE_SIZE "Розмір"
298 IDS_USERPROFILE_TYPE "Тип"
299 IDS_USERPROFILE_STATUS "Стан"
300 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Змінено"
301 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
302 IDS_WARNINITIALSIZE "Введіть числове значення для початкового розміру файлу довантаження."
303 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Введіть числове значення для максимального розміру файлу довантаження."
304 IDS_WARNINITIALRANGE "Початковий розмір файлу довантаження не повинен бути меншим 16 Мб і не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
305 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Максимальний розмір файлу довантаження не повинен бути меншим від початкового та не повинен перевищувати об'єм вільного місця на обраному диску."
306 IDS_PAGEFILE_NONE "Немає"
307 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
308 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
309 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
310 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
311 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
312 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
313 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
314 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
315 END