[STOBJECT] Change Turkish translation.
[reactos.git] / dll / shellext / acppage / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_ACPPAGESHEET DIALOGEX 0, 0, 224, 226
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Compatibilitate"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 LTEXT "Dacă aveți probleme cu acest program în ReactOS, selectați un sistem de operare care să fie raportat aplicației.\nConștientizați că aceasta este o funcționalitate în dezvoltare.", IDC_EXPLANATION, 7, 7, 210, 31
11 GROUPBOX "Modul de compatibilitate", IDC_COMPATGROUP, 7, 41, 210, 49
12 CHECKBOX "Lansați acest program în modul de compatibilitate pentru:", IDC_CHKRUNCOMPATIBILITY, 18, 57, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
13 COMBOBOX IDC_COMPATIBILITYMODE, 18, 70, 188, 85, CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
14 GROUPBOX "Configurația de afișare", -1, 7, 99, 210, 61, BS_GROUPBOX
15 CHECKBOX "Lansează în 256 culori", IDC_CHKRUNIN256COLORS, 18, 114, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
16 CHECKBOX "Lansează în rezoluție de 640x480 pixeli", IDC_CHKRUNIN640480RES, 18, 129, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
17 CHECKBOX "Dezactivează temele vizuale", IDC_CHKDISABLEVISUALTHEMES, 18, 144, 188, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
18 PUSHBUTTON "E&ditează modurile de compatibilitate…", IDC_EDITCOMPATIBILITYMODES, 117, 167, 100, 15
19 CONTROL "Aflați mai multe despre <A>compatibilitate de program</A>.", IDC_INFOLINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 7, 207, 210, 10, WS_EX_NOPARENTNOTIFY
20 END
21
22 IDD_EDITCOMPATIBILITYMODES DIALOGEX 0, 0, 230, 139
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Modurile de compatibilitate"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
26 BEGIN
27 COMBOBOX IDC_NEWCOMPATIBILITYMODE, 9, 6, 148, 14, CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
28 LISTBOX IDC_COMPATIBILITYMODE, 9, 25, 148, 86, LBS_NOTIFY | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_BORDER
29 PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_ADD, 162, 6, 60, 14, WS_DISABLED
30 PUSHBUTTON "E&ditare…", IDC_EDIT, 162, 24, 60, 14, WS_DISABLED
31 PUSHBUTTON "&Elimnă", IDC_DELETE, 162, 42, 60, 14, WS_DISABLED
32 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 95, 116, 60, 14
33 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 162, 116, 60, 14
34 END
35
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_TABTITLE "Compatibilitate"
39 IDS_FAILED_NETWORK "Modurile de compatibilitate nu pot fi instituite pentru acest program deoarece rezidă pe o unitate de stocare în rețea."
40 IDS_FAILED_PROTECTED "Modurile de compatibilitate nu pot fi instituite pentru acest program deoarece este parte din ReactOS."
41 IDS_YOU_DID_NOT_ADD "Nu ați specificat un mod. Doriți să specificați unul?"
42 END
43