[ATL30] Fix m_szAutoName definition and construction in Wine's ATL30 dll.
[reactos.git] / dll / win32 / comdlg32 / lang / cdlg_Et.rc
1 /*
2 * Resources for Common Dialogs
3 *
4 * Copyright 1999 Bertho Stultiens
5 * Copyright 1999 Klaas van Gend
6 * Translated 2018 Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
7 *
8 * This library is free software; you can redistribute it and/or
9 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10 * License as published by the Free Software Foundation; either
11 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16 * Lesser General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19 * License along with this library; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
21 */
22
23 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
24
25 STRINGTABLE
26 {
27 IDS_FILENOTFOUND "Faili ei leitud"
28 IDS_VERIFYFILE "Palun veenduge kas õige faili nimi on antud"
29 IDS_CREATEFILE "Faili ei eksisteeri.\n\
30 Kas soovite luua selle faili?"
31 IDS_OVERWRITEFILE "Fail juba eksisteerib.\n\
32 Kas soovite asendada selle?"
33 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Invalid character(s) in path"
34 IDS_INVALID_FILENAME "Failinimi ei tohi sisaldada järgmisi märke:\n\
35 / : < > |"
36 IDS_PATHNOTEXISTING "Koht ei eksisteeri"
37 IDS_FILENOTEXISTING "Fail ei eksisteeri"
38 IDS_INVALID_FOLDERNAME "Valik sisaldab muid objekte kui kausti."
39 }
40
41 STRINGTABLE
42 {
43 IDS_UPFOLDER "Üks tase üles"
44 IDS_NEWFOLDER "Loo uus kaust"
45 IDS_LISTVIEW "Loend"
46 IDS_REPORTVIEW "Üksikasjad"
47 IDS_TODESKTOP "Sirvi töölauda"
48 }
49
50 STRINGTABLE
51 {
52 PD32_PRINT_TITLE "Prindi"
53
54 PD32_VALUE_UREADABLE "Ebaselge kirje"
55 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "See väärtus ei ole antud lehekülgede vahemikus.\n\
56 Palun sisestage väärtus vahemikus alates %1!d! kuni %2!d!."
57 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "'alates' kirje ei saa ületada 'kuni' kirjet."
58 PD32_MARGINS_OVERLAP "Marginaalid kattuvad või lähevad üle paberi äärte.\n\
59 Please reenter margins."
60 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "'Koopiate arv' väli ei saa tühi olla."
61 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Teie printer ei toeta nii paljude koopiate printimist.\n\
62 Palun sisestage väärtus vahemikus 1 ja %d."
63 PD32_PRINT_ERROR "Printeri tõrge toimus."
64 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Vaikimisi printerit ei ole valitud."
65 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Ei leia printerit."
66 PD32_OUT_OF_MEMORY "Mälu täis."
67 PD32_GENERIC_ERROR "Tõrge toimus."
68 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Tundmatu printeri draiver."
69 PD32_NO_DEVICES "Enne kui saate printimisega seotud käske anda nagu näiteks lehe ülesehitamine või dokumendi printimine, peate ennem paigaldama printeri. Palun paigaldage ja proovige uuesti."
70
71 PD32_DEFAULT_PRINTER "Vaikimisi printer; "
72 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "%d dokumenti on järjekorras"
73 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Marginaalid [tollid]"
74 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Marginaalid [mm]"
75 PD32_MILLIMETERS "mm"
76
77 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Valmis"
78 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Seisatud; "
79 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Viga; "
80 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Pending deletion; "
81 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Paberiummistus; "
82 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Paber on otsas; "
83 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Feed paper manual; "
84 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Paberi probleem; "
85 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Printer ühenduseta; "
86 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "I/O aktiivne; "
87 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Hõivatud; "
88 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Printimine; "
89 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Väljundikast on täis; "
90 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Ei ole saadaval; "
91 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "Ootel; "
92 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "Töötlemine; "
93 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Käivitamine; "
94 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Soojenemine; "
95 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Tooner madal; "
96 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Puudub tooner; "
97 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Lehepunkt; "
98 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Katkestatud kasutaja poolt; "
99 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Mälu täis; "
100 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Printeri uks on lahti; "
101 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Tundmatu printeri server; "
102 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Energiasäästmis režiim; "
103 }
104
105 STRINGTABLE /* Font styles */
106 {
107 IDS_FONT_REGULAR "Tavaline"
108 IDS_FONT_BOLD "Paksult"
109 IDS_FONT_ITALIC "Kursiivis"
110 IDS_FONT_BOLD_ITALIC "Paksult kursiivis"
111 }
112
113 STRINGTABLE /* Color names */
114 {
115 IDS_COLOR_BLACK "Must"
116 IDS_COLOR_MAROON "Kastanpruun"
117 IDS_COLOR_GREEN "Roheline"
118 IDS_COLOR_OLIVE "Oliiv"
119 IDS_COLOR_NAVY "Merevärv"
120 IDS_COLOR_PURPLE "Lilla"
121 IDS_COLOR_TEAL "Sinikasroheline"
122 IDS_COLOR_GRAY "Hall"
123 IDS_COLOR_SILVER "Hõbedane"
124 IDS_COLOR_RED "Punane"
125 IDS_COLOR_LIME "Laim"
126 IDS_COLOR_YELLOW "Kollane"
127 IDS_COLOR_BLUE "Sinine"
128 IDS_COLOR_FUCHSIA "Fuksia"
129 IDS_COLOR_AQUA "Vesine"
130 IDS_COLOR_WHITE "Valge"
131 }
132
133 STRINGTABLE
134 {
135 IDS_FONT_SIZE "Vali fondi suurus vahemikus %1!d! ja %2!d! punkti."
136 IDS_SAVE_BUTTON "&Salvesta"
137 IDS_SAVE_IN "Salvesta &kohas:"
138 IDS_SAVE "Salvest"
139 IDS_SAVE_AS "Salvesta nimega"
140 IDS_OPEN_FILE "Ava fail"
141 IDS_SELECT_FOLDER "Vali kaust"
142 IDS_FONT_SIZE_INPUT "Fondi suurus peab number olema."
143 }
144
145 /*
146 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
147 */
148
149 OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Ava"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 {
154 LTEXT "Faili &nimi:", stc3, 6, 6, 76, 9
155 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
156 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
157 LTEXT "&Kataloogid:", -1, 110, 6, 92, 9
158 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
159 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
160 LTEXT "Loetle faile &tüübiga:", stc2, 6, 104, 90, 9
161 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 LTEXT "Drai&vid:", stc4, 110, 104, 92, 9
163 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
164 DEFPUSHBUTTON "Ava", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
167 CHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
168 }
169
170
171 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
172 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
173 CAPTION "Salvesta nimega..."
174 FONT 8, "MS Shell Dlg"
175 {
176 LTEXT "Faili &nimi", stc3, 6, 6, 76, 9
177 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
178 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
179 LTEXT "&Kataloogid:", -1, 110, 6, 92, 9
180 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
181 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
182 LTEXT "Loetle faile &tüübiga:", stc2, 6, 104, 90, 9
183 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
184 LTEXT "Drai&vid:", stc4, 110, 104, 92, 9
185 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
186 DEFPUSHBUTTON "Salvesta nimega", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
187 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
188 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
189 CHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
190 }
191
192
193 PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
194 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
195 CAPTION "Prindi"
196 FONT 8, "MS Shell Dlg"
197 {
198 LTEXT "Printer:", stc1, 6, 6, 40, 9
199 LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
200 GROUPBOX "Printimisvahemik", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
201 RADIOBUTTON "&Kõik", rad1, 16, 45, 60, 12
202 RADIOBUTTON "&Valik", rad2, 16, 60, 60, 12
203 RADIOBUTTON "&Lehed", rad3, 16, 75, 60, 12
204 DEFPUSHBUTTON "Prindi", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
205 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
206 PUSHBUTTON "&Seadista", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
207 LTEXT "&Alates:", stc3, 60, 80, 30, 9
208 LTEXT "K&uni:", stc4, 120, 80, 30, 9
209 LTEXT "Pr&intimise kvaliteet:", stc5, 6, 100, 76, 9
210 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
211 CHECKBOX "Prindi &failina", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
212 CHECKBOX "Lühendatud", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
213 }
214
215
216 PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
217 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
218 CAPTION "Printimise sedistus"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg"
220 {
221 GROUPBOX "Printer", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
222 RADIOBUTTON "&Vaikimisi printer", rad1, 16, 16, 150, 12
223 LTEXT "[puudub]", stc1, 35, 30, 120, 9
224 RADIOBUTTON "Kindel &printer", rad2, 16, 44, 150, 12
225 COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
226 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
227 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
228 PUSHBUTTON "&Seadistus", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
229 GROUPBOX "Orientatsioon", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
230 RADIOBUTTON "&Portree", rad3, 50, 95, 50, 12
231 RADIOBUTTON "&Maastik", rad4, 50, 110, 50, 12
232 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
233 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
234 GROUPBOX "Paber", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
235 LTEXT "S&uurus", stc2, 126, 95, 35, 9
236 LTEXT "&Allikas", stc3, 126, 110, 35, 9
237 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
238 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
239 }
240
241
242 CHOOSE_FONT DIALOG 13, 54, 274, 147
243 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
244 CAPTION "Font"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg"
246 {
247 LTEXT "&Font:",stc1 ,6,3,90,9
248 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
249 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
250 LTEXT "Fondi &stiil:",stc2 ,108,3,60,9
251 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
252 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
253 LTEXT "&Suurus:",stc3,179,3,32,9
254 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
255 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
256 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
257 PUSHBUTTON "Loobu",IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
258 PUSHBUTTON "&Rakenda", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
259 PUSHBUTTON "&Abi" , pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
260 GROUPBOX "Efektid",grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
261 CHECKBOX "Läbik&riipsuta", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
262 CHECKBOX "&Allajooni", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
263 LTEXT "&Värv:", stc4 ,6,114,80,9
264 COMBOBOX cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
265 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
266 GROUPBOX "Näidis",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
267 CTEXT "",stc5,103,81,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
268 LTEXT "Skr&ipt:",stc7 ,98,114,40,9
269 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
270 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
271 }
272
273
274 CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 300, 185
275 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
276 CAPTION "Värv"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg"
278 {
279 LTEXT "&Põhivärvid:", stc1, 4, 4, 140, 10
280 LTEXT "&Oma värvid:", stc2, 4, 106, 140, 10
281 LTEXT "Värv | L&ausvärv", stc3, 150, 151, 48, 10
282 LTEXT "&Punane:", IDC_COLOR_RL /*1094*/,247,126,27,10
283 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_R, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
284 LTEXT "&Roheline:", IDC_COLOR_GL /*1095*/,247,140,27,10
285 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_G, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
286 LTEXT "&Sinine:", IDC_COLOR_BL /*1096*/,247,154,27,10
287 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_B, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
288 LTEXT "&Toon:" , IDC_COLOR_HL /*1091*/,200,126,24,10
289 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_H, 224,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
290 LTEXT "&Küllastus:", IDC_COLOR_SL /*1092*/,200,140,24,10
291 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_S, 224,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
292 LTEXT "&Heledus:", IDC_COLOR_LL /*1093*/,200,154,24,10
293 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_L, 224,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
294 CONTROL "" , IDC_COLOR_PREDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
295 CONTROL "" , IDC_COLOR_USRDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
296 CONTROL "" , IDC_COLOR_GRAPH, "STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
297 CONTROL "" , IDC_COLOR_LUMBAR, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
298 CONTROL "" , IDC_COLOR_RESULT, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
299 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
300 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
301 PUSHBUTTON "Abi", pshHelp,100,166, 44, 14
302 PUSHBUTTON "&Lisa oma värvidele", IDC_COLOR_ADD /*1024*/, 152, 167, 144, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
303 PUSHBUTTON "&Oma värvide määramine >>", IDC_COLOR_DEFINE /*1025*/, 4, 149, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
304 PUSHBUTTON "Värv | La&usvärv", IDC_COLOR_RES, 300,200,4,14 /* just a dummy */
305 }
306
307
308 FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 62
309 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
310 CAPTION "Leia"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg"
312 {
313 LTEXT "Le&ia mida:", -1, 4, 8, 52, 8
314 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
315 CHECKBOX "Sobita &terve sõna ainult", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
316 CHECKBOX "Sobita &juhus", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
317 GROUPBOX "Suund", grp1, 147, 21, 58, 38
318 CONTROL "&Üles", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
319 CONTROL "&Alla", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
320
321 DEFPUSHBUTTON "&Leia järgmine", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
322 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
323 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
324 }
325
326
327 REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
328 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
329 CAPTION "Asenda"
330 FONT 8, "MS Shell Dlg"
331 {
332 LTEXT "Le&ia mida:", -1, 4, 8, 52, 8
333 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
334 LTEXT "As&enda millega:", -1, 4, 26, 52, 8
335 EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
336 CHECKBOX "Sobita &terve sõna ainult", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
337 CHECKBOX "Sobita &juhus", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
338
339 DEFPUSHBUTTON "&Leia järgmine", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
340 PUSHBUTTON "&Asenda", psh1 , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
341 PUSHBUTTON "Asenda &kõik", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
342 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL , 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp , 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
344 }
345
346
347 PRINT32 DIALOG 32, 32, 288, 186
348 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
349 DS_CONTEXTHELP
350 CAPTION "Prindi"
351 FONT 8, "MS Shell Dlg"
352 {
353 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
354 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
355 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp, 50, 161, 50,14, WS_GROUP
356
357 GROUPBOX "Printer", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
358 CONTROL "Prindi &faili", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
359 PUSHBUTTON "&Atribuudid", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
360 LTEXT "&Nimi:", stc6, 16, 20, 36,8
361 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
362 LTEXT "Olek:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
363 LTEXT "", stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
364 LTEXT "Tüüp:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
365 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
366 LTEXT "Kus:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
367 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
368 LTEXT "Kommentaar:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
369 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
370
371 GROUPBOX "Koopiad", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
372 LTEXT "&Koopiate arv:", stc5,168,105,68,8
373 ICON "", ico3, 170,131, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
374 CONTROL "V&õrdle", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
375 EDITTEXT edt3, 240,103, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
376
377 GROUPBOX "Printimise vahemik", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
378 CONTROL "&Kõik", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
379 CONTROL "&Lehed", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
380 CONTROL "&Valik", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
381 EDITTEXT edt1, 73,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
382 EDITTEXT edt2, 120,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
383 RTEXT "&alates:", stc2, 52,124, 20,8
384 RTEXT "&kuni:", stc3, 99,124, 20,8
385 }
386
387 PRINT32_SETUP DIALOG 32, 32, 288, 178
388 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
389 CAPTION "Printimise seadistus"
390 FONT 8, "MS Shell Dlg"
391 BEGIN
392 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
393 PUSHBUTTON "Cancel",IDCANCEL,230,156,50,14
394 /* PUSHBUTTON "Network...", psh5, 284,156,48,14 */
395
396 GROUPBOX "Printer", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
397 PUSHBUTTON "&Atribuudid", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
398 LTEXT "&Nimi:", stc6, 16, 20, 36,8
399 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
400 LTEXT "Olek:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
401 LTEXT "", stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
402 LTEXT "Tüüp:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
403 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
404 LTEXT "Kus:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
405 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
406 LTEXT "Kommentaar:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
407 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
408
409 GROUPBOX "Paber", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
410 LTEXT "&Suurus:", stc2, 16,108, 36, 8
411 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
412 LTEXT "&Allikas:", stc3, 16,128, 36, 8
413 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
414
415 GROUPBOX "Orientatsioon", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
416 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
417 CONTROL "&Portree", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
418 CONTROL "&Maastik", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
419 END
420
421 PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
422 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
423 CAPTION "Seadista paber"
424 FONT 8, "MS Shell Dlg"
425 BEGIN
426 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
427 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
428 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
429 GROUPBOX "Paber", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
430 LTEXT "&Suurus:", stc2, 16, 112, 36, 8
431 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
432 LTEXT "S&alv:", stc3, 16, 132, 36, 8
433 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
434 GROUPBOX "Orientatsioon", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
435 AUTORADIOBUTTON "&Portree", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
436 AUTORADIOBUTTON "&Maastik", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
437 GROUPBOX "", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
438 LTEXT "&Vasakult:", stc15, 88, 172, 30, 8
439 EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
440 LTEXT "&Paremalt:", stc16, 159, 172, 30, 8
441 EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
442 LTEXT "&Ülevalt:", stc17, 88, 192, 30, 8
443 EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
444 LTEXT "&Alt:", stc18, 159, 192, 30, 8
445 EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
446 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
447 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
448 PUSHBUTTON "P&rinter...", psh3, 182, 220, 50, 14
449 END
450
451 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
452 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
453 CAPTION "Ava"
454 FONT 8, "MS Shell Dlg"
455 {
456 LTEXT "&Vaata kohas:",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
457 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
458
459 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
460 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
461
462 LTEXT "Faili &nimi:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
463 EDITTEXT IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
464 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
465
466 LTEXT "Faile &tüübiga:",IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
467 COMBOBOX IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
468
469 CONTROL "Ava &kirjutuskaitstuna",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
470
471 DEFPUSHBUTTON "&Ava", IDOK,222,110,54,14
472 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL,222,128,54,14
473 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp,222,145,54,14
474 }
475
476 NEWFILEOPENV2ORD DIALOG 0, 0, 370, 237
477 STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
478 CAPTION "Open"
479 FONT 8, "MS Shell Dlg"
480 {
481 LTEXT "Look &in:", IDC_LOOKINSTATIC, 28, 6, 43, 8, SS_NOTIFY
482 COMBOBOX IDC_LOOKIN, 64, 3, 150, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
483
484 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 209, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
485 CONTROL "", IDC_TOOLBARPLACES, "ToolbarWindow32", 0x800 | CCS_NORESIZE | CCS_TOP | CCS_NOPARENTALIGN | CCS_NODIVIDER, 4, 20, 55, 208
486 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC, 64, 20, 300, 155, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
487
488 LTEXT "File &name:", IDC_FILENAMESTATIC, 65, 182, 56, 16, SS_NOTIFY
489 EDITTEXT IDC_FILENAME, 123, 180, 180, 12, ES_AUTOHSCROLL
490 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 123, 180, 180, 150
491
492 LTEXT "Files of &type:", IDC_FILETYPESTATIC, 65, 200, 56, 16, SS_NOTIFY
493 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 123, 198, 180, 53, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
494
495 CONTROL "Open as &read-only", IDC_OPENREADONLY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 123, 218, 150, 10
496
497 DEFPUSHBUTTON "&Open", IDOK, 310, 180, 54, 14
498 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 310, 198, 54, 14
499 PUSHBUTTON "&Help", pshHelp, 310, 215, 54, 14
500 }
501
502 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
503 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
504 WS_THICKFRAME
505 CAPTION "Ava"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 {
508 LTEXT "File nimi:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
509 EDITTEXT IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_CLIPSIBLINGS | ES_AUTOHSCROLL
510
511 LTEXT "Faile tüübiga:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
512 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 60, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL |
513 WS_CLIPSIBLINGS | CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
514
515 DEFPUSHBUTTON "&Ava", IDOK, 350, 240, 32, 14, WS_GROUP | WS_CLIPSIBLINGS
516
517 /* drop-down menu for open button */
518 CONTROL "6", psh1, "Button", WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP | WS_TABSTOP |
519 BS_CHECKBOX | BS_PUSHLIKE, 342, 240, 8, 14
520
521 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
522 PUSHBUTTON "&Abi", pshHelp, 350, 272, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
523 }