[NTDLL] Add policy kill-switch for manifest based automatic shimming
[reactos.git] / dll / win32 / comdlg32 / lang / cdlg_Sv.rc
1 /*
2 * Resources for Common Dialogs
3 *
4 * Copyright 1999 Bertho Stultiens
5 * Copyright 1999 Klaas van Gend
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the Free Software
19 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
20 */
21
22 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_DEFAULT
23
24 STRINGTABLE
25 {
26 IDS_FILENOTFOUND "Kunde inte hitta filen"
27 IDS_VERIFYFILE "Vad god verifiera så korrekt filnamn är angivet"
28 IDS_CREATEFILE "Filen finns inte.\n\
29 Vill du skapa fil?"
30 IDS_OVERWRITEFILE "Filen finns redan.\n\
31 Vill du ersätta den?"
32 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Illegalt tecken i sökväg"
33 IDS_INVALID_FILENAME "Ett filnamn kan inte innehålla någon av följande tecken:\n\
34 / : < > |"
35 IDS_PATHNOTEXISTING "Sökvägen finns inte"
36 IDS_FILENOTEXISTING "Filen finns inte"
37 IDS_INVALID_FOLDERNAME "The selection contains a non-folder object"
38 }
39
40 STRINGTABLE
41 {
42 IDS_UPFOLDER "Upp en nivå"
43 IDS_NEWFOLDER "Skapa ny mapp"
44 IDS_LISTVIEW "Lista"
45 IDS_REPORTVIEW "Detaljerat"
46 IDS_TODESKTOP "Visa Skrivbordet"
47 }
48
49 STRINGTABLE
50 {
51 PD32_PRINT_TITLE "Skriv ut"
52
53 PD32_VALUE_UREADABLE "Oläsbart fält"
54 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Detta värdet ligger inte inom sidourvalet.\n\
55 Var god skriv in ett värde mellan %d och %d."
56 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO "'från'-fältet kan inte överskrida 'till'-fältet"
57 PD32_MARGINS_OVERLAP "Marginalerna överlappar eller är utanför pappersgränserna.\n\
58 Var god skriv in marginalerna igen."
59 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "Fältet 'Antal kopior' kan inte vara tomt."
60 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Din skrivare saknar stöd för så många kopior som du angav. Vad god skriv in ett värde mellan 1 och %d."
61 PD32_PRINT_ERROR "Ett skrivarfel inträffade."
62 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Det finns ingen standardskrivare."
63 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Kan inte hitta skrivare."
64 PD32_OUT_OF_MEMORY "För lite minne."
65 PD32_GENERIC_ERROR "Ett fel uppstod."
66 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Okänd skrivardrivrutin."
67 PD32_NO_DEVICES "En skrivare måste installeras innan aktiviteter som utskrift eller sidinställningar kan utföras. Installera en skrivare och försök på nytt."
68
69 PD32_DEFAULT_PRINTER "Standardskrivare; "
70 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "Det finns %d dokument i kön"
71 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Marginaler [tum]"
72 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Marginaler [millimeter]"
73 PD32_MILLIMETERS "mm"
74
75 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Klar"
76 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Stannad; "
77 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Fel; "
78 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Väntande borttagning; "
79 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Papperskrångel; "
80 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Slut på papper; "
81 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Fyll på papper manuellt; "
82 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Pappersproblem; "
83 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Skrivaren är avstängd; "
84 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "I/O Aktiv; "
85 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Upptagen; "
86 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Skriver ut; "
87 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Utmatningsfacket är fullt; "
88 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Inte tillgänglig; "
89 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "Väntar; "
90 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "Behandlar; "
91 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Initierar; "
92 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Värmer upp; "
93 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Toner snart slut; "
94 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Ingen toner; "
95 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Page punt; "
96 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Avbruten av användaren; "
97 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Slut på minne; "
98 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Skrivardörren är öppen; "
99 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Skrivarserver okänd; "
100 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Felsäkert läge; "
101 }
102
103 STRINGTABLE /* Font styles */
104 {
105 IDS_FONT_REGULAR "Standard"
106 IDS_FONT_BOLD "Fet"
107 IDS_FONT_ITALIC "Kursiv"
108 IDS_FONT_BOLD_ITALIC "Fet kursiv"
109 }
110
111 STRINGTABLE /* Color names */
112 {
113 IDS_COLOR_BLACK "Svart"
114 IDS_COLOR_MAROON "Rödbrun"
115 IDS_COLOR_GREEN "Grön"
116 IDS_COLOR_OLIVE "Oliv"
117 IDS_COLOR_NAVY "Navy"
118 IDS_COLOR_PURPLE "Lila"
119 IDS_COLOR_TEAL "Teal"
120 IDS_COLOR_GRAY "Grå"
121 IDS_COLOR_SILVER "Silver"
122 IDS_COLOR_RED "Röd"
123 IDS_COLOR_LIME "Lime"
124 IDS_COLOR_YELLOW "Gul"
125 IDS_COLOR_BLUE "Blå"
126 IDS_COLOR_FUCHSIA "Fuchsia"
127 IDS_COLOR_AQUA "Aqua"
128 IDS_COLOR_WHITE "Vit"
129 }
130
131 STRINGTABLE
132 {
133 IDS_FONT_SIZE "Välj en teckenstorlek mellan %d och %d punkter."
134 IDS_SAVE_BUTTON "&Spara"
135 IDS_SAVE_IN "Spara &i:"
136 IDS_SAVE "Spara"
137 IDS_SAVE_AS "Spara som"
138 IDS_OPEN_FILE "Öppna fil"
139 IDS_SELECT_FOLDER "Select Folder"
140 IDS_FONT_SIZE_INPUT "Font size has to be a number."
141 }
142
143 /*
144 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
145 */
146
147 OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Öppna"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 {
152 LTEXT "Fil&namn:", stc3, 6, 6, 76, 9
153 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
154 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
155 LTEXT "&Kataloger:", -1, 110, 6, 92, 9
156 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
157 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
158 LTEXT "Lista filer av &typen:", stc2, 6, 104, 90, 9
159 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
160 LTEXT "&Enheter:", stc4, 110, 104, 92, 9
161 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 DEFPUSHBUTTON "Öppna", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
163 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
165 CHECKBOX "Sk&rivskyddad", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 }
167
168
169 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
170 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
171 CAPTION "Spara som..."
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 {
174 LTEXT "Fil&namn:", stc3, 6, 6, 76, 9
175 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
176 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
177 LTEXT "&Kataloger:", -1, 110, 6, 92, 9
178 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
179 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
180 LTEXT "Lista filer av &typen:", stc2, 6, 104, 90, 9
181 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
182 LTEXT "&Enheter:", stc4, 110, 104, 92, 9
183 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
184 DEFPUSHBUTTON "Spara som", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
185 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
186 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
187 CHECKBOX "Sk&rivskyddad", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
188 }
189
190
191 PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
192 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
193 CAPTION "Skriv ut"
194 FONT 8, "MS Shell Dlg"
195 {
196 LTEXT "Skrivare:", stc1, 6, 6, 40, 9
197 LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
198 GROUPBOX "Skriv ut", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
199 RADIOBUTTON "&Allt", rad1, 16, 45, 60, 12
200 RADIOBUTTON "&Markerat", rad2, 16, 60, 60, 12
201 RADIOBUTTON "&Sidor", rad3, 16, 75, 60, 12
202 DEFPUSHBUTTON "Skriv ut", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
203 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
204 PUSHBUTTON "&Inställningar", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
205 LTEXT "&Från:", stc3, 60, 80, 30, 9
206 LTEXT "&Till:", stc4, 120, 80, 30, 9
207 LTEXT "Utskriftskvalitet:", stc5, 6, 100, 76, 9
208 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
209 CHECKBOX "&Skriv till fil", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
210 CHECKBOX "Sammantryckt", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
211 }
212
213
214 PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
215 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
216 CAPTION "Skrivarinställningar"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg"
218 {
219 GROUPBOX "Skrivare", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
220 RADIOBUTTON "&Standardskrivare", rad1, 16, 16, 150, 12
221 LTEXT "[ingen]", stc1, 35, 30, 120, 9
222 RADIOBUTTON "S&pecificerad skrivare", rad2, 16, 44, 150, 12
223 COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
224 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
225 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
226 PUSHBUTTON "&Inställningar", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
227 GROUPBOX "Orientering", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
228 RADIOBUTTON "S&tående", rad3, 50, 95, 50, 12
229 RADIOBUTTON "&Liggande", rad4, 50, 110, 50, 12
230 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
231 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
232 GROUPBOX "Papper", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
233 LTEXT "St&orlek", stc2, 126, 95, 35, 9
234 LTEXT "&Källa", stc3, 126, 110, 35, 9
235 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
236 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
237 }
238
239
240 CHOOSE_FONT DIALOG 13, 54, 274, 147
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Typsnitt"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg"
244 {
245 LTEXT "&Typsnitt:",stc1 ,6,3,90,9
246 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
247 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
248 LTEXT "Typsnittss&til:",stc2 ,108,3,60,9
249 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
250 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
251 LTEXT "&Storlek:",stc3,179,3,32,9
252 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
253 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
254 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
255 PUSHBUTTON "Avbryt",IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
256 PUSHBUTTON "&Verkställ", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
257 PUSHBUTTON "&Hjälp" , pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
258 GROUPBOX "Effekter",grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
259 CHECKBOX "&Genomstruken", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
260 CHECKBOX "&Understruken", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
261 LTEXT "&Färg:", stc4 ,6,114,80,9
262 COMBOBOX cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
263 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
264 GROUPBOX "Sample",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
265 CTEXT "",stc5,103,81,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
266 LTEXT "Scr&ipt:",stc7 ,98,114,40,9
267 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
268 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
269 }
270
271
272 CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 300, 185
273 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
274 CAPTION "Färg"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg"
276 {
277 LTEXT "&Grundläggande färger:", stc1, 4, 4, 140, 10
278 LTEXT "&Egendefinierade färger:", stc2, 4, 106, 140, 10
279 LTEXT "Enfärgat", stc3, 150, 151, 48, 10
280 LTEXT "&Röd:", IDC_COLOR_RL /*1094*/,247,126,27,10
281 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_R, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
282 LTEXT "&Grön:", IDC_COLOR_GL /*1095*/,247,140,27,10
283 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_G, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
284 LTEXT "&Blå:", IDC_COLOR_BL /*1096*/,247,154,27,10
285 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_B, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
286 LTEXT "&Int:" , IDC_COLOR_HL /*1091*/,200,126,24,10
287 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_H, 224,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
288 LTEXT "&Met:", IDC_COLOR_SL /*1092*/,200,140,24,10
289 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_S, 224,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
290 LTEXT "&Lum:", IDC_COLOR_LL /*1093*/,200,154,24,10
291 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_L, 224,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
292 CONTROL "" , IDC_COLOR_PREDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
293 CONTROL "" , IDC_COLOR_USRDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
294 CONTROL "" , IDC_COLOR_GRAPH, "STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
295 CONTROL "" , IDC_COLOR_LUMBAR, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
296 CONTROL "" , IDC_COLOR_RESULT, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
297 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
298 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
299 PUSHBUTTON "Hjälp", pshHelp,100,166, 44, 14
300 PUSHBUTTON "&Lägg till egendefinierad färg", IDC_COLOR_ADD /*1024*/, 152, 167, 144, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
301 PUSHBUTTON "&Definiera egen färg >>", IDC_COLOR_DEFINE /*1025*/, 4, 149, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
302 PUSHBUTTON "Enfärgat", IDC_COLOR_RES, 300,200,4,14 /* just a dummy */
303 }
304
305
306 FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 62
307 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
308 CAPTION "Sök"
309 FONT 8, "MS Shell Dlg"
310 {
311 LTEXT "&Sök efter:", -1, 4, 8, 52, 8
312 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
313 CHECKBOX "&Bara hela ord", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
314 CHECKBOX "&Skillnad på stora/små bokstäver", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
315 GROUPBOX "Riktning", grp1, 147, 21, 58, 38
316 CONTROL "&Upp", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
317 CONTROL "&Ner", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
318
319 DEFPUSHBUTTON "&Sök efter nästa", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
320 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
321 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
322 }
323
324
325 REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
326 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
327 CAPTION "Sök/ersätt"
328 FONT 8, "MS Shell Dlg"
329 {
330 LTEXT "&Sök efter:", -1, 4, 8, 52, 8
331 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
332 LTEXT "&Ersätt med:", -1, 4, 26, 52, 8
333 EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
334 CHECKBOX "&Bara hela ord", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
335 CHECKBOX "&Skillnad på stora/små bokstäver", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
336
337 DEFPUSHBUTTON "&Sök efter nästa", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
338 PUSHBUTTON "&Ersätt", psh1 , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
339 PUSHBUTTON "Ersätt &alla", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
340 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL , 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
341 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp , 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
342 }
343
344
345 PRINT32 DIALOG 32, 32, 288, 186
346 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
347 DS_CONTEXTHELP
348 CAPTION "Skriv ut"
349 FONT 8, "MS Shell Dlg"
350 {
351 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
352 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
353 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp, 50, 161, 50,14, WS_GROUP
354
355 GROUPBOX "Skrivare", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
356 CONTROL "Skr&iv till fil", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
357 PUSHBUTTON "&Egenskaper", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
358 LTEXT "&Namn:", stc6, 16, 20, 36,8
359 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
360 LTEXT "Status:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
361 LTEXT "", stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
362 LTEXT "Typ:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
363 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
364 LTEXT "Plats:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
365 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
366 LTEXT "Kommentar:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
367 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
368
369 GROUPBOX "Kopior", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
370 LTEXT "Antal k&opior:",stc5,168,105,68,8
371 ICON "", ico3, 170,131, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
372 CONTROL "&Sortera", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
373 EDITTEXT edt3, 240,103, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
374
375 GROUPBOX "Skriv ut", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
376 CONTROL "&Allt", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
377 CONTROL "Si&dor", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
378 CONTROL "&Markering", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
379 EDITTEXT edt1, 73,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
380 EDITTEXT edt2, 120,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
381 RTEXT "&från:", stc2, 52,124, 20,8
382 RTEXT "&till:", stc3, 99,124, 20,8
383 }
384
385 PRINT32_SETUP DIALOG 32, 32, 288, 178
386 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
387 CAPTION "Skrivarinställningar"
388 FONT 8, "MS Shell Dlg"
389 BEGIN
390 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
391 PUSHBUTTON "Avbryt",IDCANCEL,230,156,50,14
392 /* PUSHBUTTON "Network...", psh5, 284,156,48,14 */
393
394 GROUPBOX "Skrivare", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
395 PUSHBUTTON "&Egenskaper", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
396 LTEXT "&Namn:", stc6, 16, 20, 36,8
397 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
398 LTEXT "Status:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
399 LTEXT "", stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
400 LTEXT "Typ:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
401 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
402 LTEXT "Plats:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
403 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
404 LTEXT "Kommentar:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
405 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
406
407 GROUPBOX "Papper", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
408 LTEXT "St&orlek:", stc2, 16,108, 36, 8
409 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
410 LTEXT "&Källa:", stc3, 16,128, 36, 8
411 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
412
413 GROUPBOX "Orientering", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
414 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
415 CONTROL "St&ående", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
416 CONTROL "L&iggande", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
417 END
418
419 PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
420 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
421 CAPTION "Utskriftsformat"
422 FONT 8, "MS Shell Dlg"
423 BEGIN
424 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
425 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
426 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
427 GROUPBOX "Papper", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
428 LTEXT "&Storlek:", stc2, 16, 112, 36, 8
429 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
430 LTEXT "&Tray:", stc3, 16, 132, 36, 8
431 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
432 GROUPBOX "Orientering", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
433 AUTORADIOBUTTON "&Stående", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
434 AUTORADIOBUTTON "&Liggande", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
435 GROUPBOX "", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
436 LTEXT "&Vänster:", stc15, 88, 172, 30, 8
437 EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
438 LTEXT "&Höger:", stc16, 159, 172, 30, 8
439 EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
440 LTEXT "&Överkant:", stc17, 88, 192, 30, 8
441 EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
442 LTEXT "&Under:", stc18, 159, 192, 30, 8
443 EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
444 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
445 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
446 PUSHBUTTON "&Skrivare...", psh3, 182, 220, 50, 14
447 END
448
449 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
450 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
451 CAPTION "Öppna"
452 FONT 8, "MS Shell Dlg"
453 {
454 LTEXT "Leta &i",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
455 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
456
457 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
458 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
459
460 LTEXT "Fil&namn:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
461 EDITTEXT IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
462 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
463
464 LTEXT "&Filformat",IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
465 COMBOBOX IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
466
467 CONTROL "Öppna som &skrivskyddad",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
468
469 DEFPUSHBUTTON "&Öppna", IDOK,222,110,54,14
470 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL,222,128,54,14
471 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp,222,145,54,14
472 }
473
474 NEWFILEOPENV2ORD DIALOG 0, 0, 370, 237
475 STYLE DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
476 CAPTION "Open"
477 FONT 8, "MS Shell Dlg"
478 {
479 LTEXT "Look &in:", IDC_LOOKINSTATIC, 28, 6, 43, 8, SS_NOTIFY
480 COMBOBOX IDC_LOOKIN, 64, 3, 150, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
481
482 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 209, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
483 CONTROL "", IDC_TOOLBARPLACES, "ToolbarWindow32", 0x800 | CCS_NORESIZE | CCS_TOP | CCS_NOPARENTALIGN | CCS_NODIVIDER, 4, 20, 55, 208
484 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC, 64, 20, 300, 155, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
485
486 LTEXT "File &name:", IDC_FILENAMESTATIC, 65, 182, 56, 16, SS_NOTIFY
487 EDITTEXT IDC_FILENAME, 123, 180, 180, 12, ES_AUTOHSCROLL
488 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 123, 180, 180, 150
489
490 LTEXT "Files of &type:", IDC_FILETYPESTATIC, 65, 200, 56, 16, SS_NOTIFY
491 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 123, 198, 180, 53, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
492
493 CONTROL "Open as &read-only", IDC_OPENREADONLY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 123, 218, 150, 10
494
495 DEFPUSHBUTTON "&Open", IDOK, 310, 180, 54, 14
496 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 310, 198, 54, 14
497 PUSHBUTTON "&Help", pshHelp, 310, 215, 54, 14
498 }
499
500 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
501 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
502 WS_THICKFRAME
503 CAPTION "Öppna"
504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
505 {
506 LTEXT "&Filnamn:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
507 EDITTEXT IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_CLIPSIBLINGS | ES_AUTOHSCROLL
508
509 LTEXT "&Filformat", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
510 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 60, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL |
511 WS_CLIPSIBLINGS | CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
512
513 DEFPUSHBUTTON "&Öppna", IDOK, 350, 240, 40, 14, WS_GROUP | WS_CLIPSIBLINGS
514
515 /* drop-down menu for open button */
516 CONTROL "6", psh1, "Button", WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP | WS_TABSTOP |
517 BS_CHECKBOX | BS_PUSHLIKE, 342, 240, 8, 14
518
519 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
520 PUSHBUTTON "&Hjälp", pshHelp, 350, 272, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
521 }