[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / dll / win32 / comdlg32 / lang / cdlg_Tr.rc
1 /*
2 * Resources for Common Dialogs
3 *
4 * Copyrights: 2006 Fatih Aşıcı, 2013-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net)
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 */
20
21 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
22
23 STRINGTABLE
24 {
25 IDS_FILENOTFOUND "Kütük bulunamadı."
26 IDS_VERIFYFILE "Lütfen doğru kütük adı verilmiş olduğunu doğrulayınız."
27 IDS_CREATEFILE "Kütük yok.\n\
28 Kütük oluşturmak ister misiniz?"
29 IDS_OVERWRITEFILE "Kütük önceden var.\n\
30 Onu değiştirmek ister misiniz?"
31 IDS_INVALID_FILENAME_TITLE "Yolda geçersiz damga ya da damgalar var."
32 IDS_INVALID_FILENAME "Bir kütük adı aşağıdaki damgaların rastgele birini içeremez:\n\
33 / : < > |"
34 IDS_PATHNOTEXISTING "Kütük yolu yok."
35 IDS_FILENOTEXISTING "Kütük yok."
36 IDS_INVALID_FOLDERNAME "Seçim dizin olmayan bir nesne içeriyor."
37 }
38
39 STRINGTABLE
40 {
41 IDS_UPFOLDER "Bir Düzey Yukarı"
42 IDS_NEWFOLDER "Yeni Dizin Oluştur"
43 IDS_LISTVIEW "Dizelge"
44 IDS_REPORTVIEW "Ayrıntılar"
45 IDS_TODESKTOP "Masaüstünü Araştır"
46 }
47
48 STRINGTABLE
49 {
50 PD32_PRINT_TITLE "Yazdır"
51
52 PD32_VALUE_UREADABLE "Okunamayan Giriş"
53 PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Bu değer sayfa aralığı içinde yer almıyor.\n\
54 Lütfen %1!d! ile %2!d! arasında bir değer giriniz."
55 PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO """Şuradan"" girişi ""Şuraya"" girişini geçemez."
56 PD32_MARGINS_OVERLAP "Kıyılar, örtüşüyor ya da kâğıt hudutlarının dışına çıkıyor.\n\
57 Lütfen kıyıları yeniden giriniz."
58 PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY """Kopya Sayısı"" alanı boş olamaz."
59 PD32_TOO_LARGE_COPIES "Bu denli çok sayıda kopya yazıcınız eliyle desteklenmiyor.\n\
60 Lütfen 1 ile %d arasında bir değer giriniz."
61 PD32_PRINT_ERROR "Bir yazıcı yanlışlığı oluştu."
62 PD32_NO_DEFAULT_PRINTER "Ön tanımlı yazıcı tanımlanmadı."
63 PD32_CANT_FIND_PRINTER "Yazıcı bulunamıyor."
64 PD32_OUT_OF_MEMORY "Bellek dolu."
65 PD32_GENERIC_ERROR "Bir yanlışlık oluştu."
66 PD32_DRIVER_UNKNOWN "Bilinmeyen yazıcı sürücüsü."
67 PD32_NO_DEVICES "Sayfa ayarlamak veyâ bir belge yazdırmak gibi yazıcıyla ilgili görevleri yapabilmenizden önce bir yazıcı kurmanız gerekir. Lütfen bir yazıcı kurunuz ve yeniden deneyiniz."
68
69 PD32_DEFAULT_PRINTER "Ön tanımlı yazıcı; "
70 PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE "Kuyrukta %d belge var."
71 PD32_MARGINS_IN_INCHES "Kıyılar (inç)"
72 PD32_MARGINS_IN_MILLIMETERS "Kıyılar (mm)"
73 PD32_MILLIMETERS "mm"
74
75 PD32_PRINTER_STATUS_READY "Anık"
76 PD32_PRINTER_STATUS_PAUSED "Durakladı; "
77 PD32_PRINTER_STATUS_ERROR "Yanlışlık; "
78 PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Silme bekleniyor; "
79 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM "Kâğıt sıkıştı; "
80 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT "Kâğıt yok; "
81 PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED "Elle kâğıt koyma; "
82 PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM "Kâğıt sorunu; "
83 PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE "Yazıcı çevrim dışı; "
84 PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE "G/Ç Etkin; "
85 PD32_PRINTER_STATUS_BUSY "Dolu; "
86 PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING "Yazdırıyor; "
87 PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL "Çıkış tepsisi dolu; "
88 PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE "Kullanılamaz; "
89 PD32_PRINTER_STATUS_WAITING "Bekliyor; "
90 PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING "İşliyor; "
91 PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING "Başlatılıyor; "
92 PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP "Isınıyor; "
93 PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW "Toner az; "
94 PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER "Toner yok; "
95 PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT "Sayfa atışı; "
96 PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Kullanıcı eliyle iptal edildi; "
97 PD32_PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY "Bellek dolu; "
98 PD32_PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN "Yazıcı kapağı açık; "
99 PD32_PRINTER_STATUS_SERVER_UNKNOWN "Yazıcı sunucusu bilinmiyor; "
100 PD32_PRINTER_STATUS_POWER_SAVE "Güç tutum kipinde; "
101 }
102
103 STRINGTABLE /* Font styles */
104 {
105 IDS_FONT_REGULAR "Ölçünlü"
106 IDS_FONT_BOLD "Kalın"
107 IDS_FONT_ITALIC "Eğik"
108 IDS_FONT_BOLD_ITALIC "Kalın ve Eğik"
109 }
110
111 STRINGTABLE /* Color names */
112 {
113 IDS_COLOR_BLACK "Kara"
114 IDS_COLOR_MAROON "Vişne Çürüğü"
115 IDS_COLOR_GREEN "Yeşil"
116 IDS_COLOR_OLIVE "Zeytinyağı"
117 IDS_COLOR_NAVY "Deniz Mâvisi"
118 IDS_COLOR_PURPLE "Mor"
119 IDS_COLOR_TEAL "Çamurcun"
120 IDS_COLOR_GRAY "Kül Rengi"
121 IDS_COLOR_SILVER "Gümüş"
122 IDS_COLOR_RED "Al"
123 IDS_COLOR_LIME "Misket Limonu"
124 IDS_COLOR_YELLOW "Sarı"
125 IDS_COLOR_BLUE "Mâvi"
126 IDS_COLOR_FUCHSIA "Küpe Çiçeği"
127 IDS_COLOR_AQUA "Turkuaz"
128 IDS_COLOR_WHITE "Ak"
129 }
130
131 STRINGTABLE
132 {
133 IDS_FONT_SIZE "%1!d! ile %2!d! punto arasında bir yazı tipi büyüklüğü seçiniz."
134 IDS_SAVE_BUTTON "&Sakla"
135 IDS_SAVE_IN "S&aklama Yeri:"
136 IDS_SAVE "Sakla"
137 IDS_SAVE_AS "Ayrı Sakla"
138 IDS_OPEN_FILE "Kütük Aç"
139 IDS_SELECT_FOLDER "Dizin Seç"
140 IDS_FONT_SIZE_INPUT "Yazı tipi büyüklüğü bir sayı olmalıdır."
141 }
142
143 /*
144 * WARNING: DO NOT CHANGE THE SIZE OF THE STANDARD DIALOG TEMPLATES.
145 */
146
147 OPEN_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Aç"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 {
152 LTEXT "&Kütük Adı:", stc3, 6, 6, 76, 9
153 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
154 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
155 LTEXT "&Dizinler:", -1, 110, 6, 92, 9
156 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
157 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
158 LTEXT "K&ütük Türü Dizelgesi:", stc2, 6, 104, 90, 9
159 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
160 LTEXT "&Sürücüler:", stc4, 110, 104, 92, 9
161 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
162 DEFPUSHBUTTON "Aç", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
163 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
165 CHECKBOX "Y&alnızca Okunur", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
166 }
167
168
169 SAVE_FILE DIALOG 36, 24, 275, 134
170 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
171 CAPTION "Ayrı Sakla"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 {
174 LTEXT "&Kütük Adı:", stc3, 6, 6, 76, 9
175 EDITTEXT edt1, 6, 16, 90, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT | WS_BORDER | WS_TABSTOP
176 LISTBOX lst1, 6, 32, 90, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
177 LTEXT "&Dizinler:", -1, 110, 6, 92, 9
178 LTEXT "", stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
179 LISTBOX lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
180 LTEXT "K&ütük Türü Dizelgesi:", stc2, 6, 104, 90, 9
181 COMBOBOX cmb1, 6, 114, 90, 60, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
182 LTEXT "&Sürücüler:", stc4, 110, 104, 92, 9
183 COMBOBOX cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
184 DEFPUSHBUTTON "Ayrı Sakla", IDOK, 208, 6, 60, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
185 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 208, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
186 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 208, 46, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
187 CHECKBOX "Y&alnızca Okunur", chx1, 208, 68, 65, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
188 }
189
190
191 PRINT DIALOG 36, 24, 264, 134
192 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
193 CAPTION "Yazdır"
194 FONT 8, "MS Shell Dlg"
195 {
196 LTEXT "&Yazıcı:", stc1, 6, 6, 40, 9
197 LTEXT "", stc2, 60, 6, 150, 9
198 GROUPBOX "Yazdırma Aralığı", grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
199 RADIOBUTTON "&Tümü", rad1, 16, 45, 60, 12
200 RADIOBUTTON "S&eçim", rad2, 16, 60, 60, 12
201 RADIOBUTTON "&Sayfalar", rad3, 16, 75, 60, 12
202 DEFPUSHBUTTON "Yazdır", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
203 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
204 PUSHBUTTON "&Ayarla", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
205 LTEXT "&Şuradan:", stc3, 60, 80, 30, 9
206 LTEXT "Ş&uraya:", stc4, 120, 80, 30, 9
207 LTEXT "Ya&zdırma Niteliği:", stc5, 6, 100, 76, 9
208 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
209 CHECKBOX "&Kütüğe Yaz", chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
210 CHECKBOX "Y&oğun", chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
211 }
212
213
214 PRINT_SETUP DIALOG 36, 24, 264, 134
215 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
216 CAPTION "Yazıcı Ayarla"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg"
218 {
219 GROUPBOX "Yazıcı", grp1, 6, 6, 180, 72, BS_GROUPBOX
220 RADIOBUTTON "&Ön Tanımlı Yazıcı", rad1, 16, 16, 150, 12
221 LTEXT "[Yok]", stc1, 35, 30, 120, 9
222 RADIOBUTTON "&Belirli Yazıcı", rad2, 16, 44, 150, 12
223 COMBOBOX cmb1, 35, 58, 145, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
224 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
225 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
226 PUSHBUTTON "&Ayarla", psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
227 GROUPBOX "Yön", grp2, 6, 82, 100, 50, BS_GROUPBOX
228 RADIOBUTTON "&Portre", rad3, 50, 95, 50, 12
229 RADIOBUTTON "&Kır Resmi", rad4, 50, 110, 50, 12
230 ICON "LANDSCAP", stc10, 10, 95, 32, 32
231 ICON "PORTRAIT", stc11, 10, 95, 32, 32
232 GROUPBOX "Kâğıt", grp3, 116, 82, 178, 50, BS_GROUPBOX
233 LTEXT "B&oyutlar", stc2, 126, 95, 35, 9
234 LTEXT "Ka&ynak", stc3, 126, 110, 35, 9
235 COMBOBOX cmb2, 155, 95, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
236 COMBOBOX cmb3, 155, 110, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
237 }
238
239
240 CHOOSE_FONT DIALOG 13, 54, 274, 147
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
242 CAPTION "Yazı Tipi"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg"
244 {
245 LTEXT "Ya&zı Tipi:",stc1 ,6,3,90,9
246 COMBOBOX cmb1, 6,13,94,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
247 CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
248 LTEXT "Yaz&ı Tipi Biçemi:",stc2 ,108,3,60,9
249 COMBOBOX cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
250 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
251 LTEXT "&Büyüklük:",stc3,179,3,32,9
252 COMBOBOX cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
253 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
254 DEFPUSHBUTTON "Tamam",IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
255 PUSHBUTTON "İptal",IDCANCEL,218,23,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
256 PUSHBUTTON "&Uygula", psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
257 PUSHBUTTON "&Yardım" , pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
258 GROUPBOX "Etkiler",grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
259 CHECKBOX "&Üstü Çizili", chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
260 CHECKBOX "&Altı Çizili", chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
261 LTEXT "&Renk:", stc4 ,6,114,80,9
262 COMBOBOX cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
263 CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
264 GROUPBOX "Örnek",grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
265 CTEXT "",stc5,103,81,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
266 LTEXT "B&etik:",stc7 ,98,114,40,9
267 COMBOBOX cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
268 CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
269 }
270
271
272 CHOOSE_COLOR DIALOG 36, 24, 300, 185
273 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
274 CAPTION "Renk"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg"
276 {
277 LTEXT "&Ana Renkler:", stc1, 4, 4, 140, 10
278 LTEXT "&Husûsî Renkler:", stc2, 4, 106, 140, 10
279 LTEXT "Renk | D&üz", stc3, 150, 151, 48, 10
280 LTEXT "A&l:", IDC_COLOR_RL /*1094*/,247,126,27,10
281 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_R, 275,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
282 LTEXT "Y&eşil:", IDC_COLOR_GL /*1095*/,247,140,27,10
283 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_G, 275,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
284 LTEXT "&Mâvi:", IDC_COLOR_BL /*1096*/,247,154,27,10
285 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_B, 275,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
286 LTEXT "&Renk:" , IDC_COLOR_HL /*1091*/,200,126,24,10
287 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_H, 224,124,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
288 LTEXT "&Doygunluk:", IDC_COLOR_SL /*1092*/,200,140,24,10
289 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_S, 224,138,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
290 LTEXT "&Parlaklık:", IDC_COLOR_LL /*1093*/,200,154,24,10
291 EDITTEXT IDC_COLOR_EDIT_L, 224,152,21,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
292 CONTROL "" , IDC_COLOR_PREDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
293 CONTROL "" , IDC_COLOR_USRDEF, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
294 CONTROL "" , IDC_COLOR_GRAPH, "STATIC",WS_BORDER|SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,4,118,116
295 CONTROL "" , IDC_COLOR_LUMBAR, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 278,4,8,116
296 CONTROL "" , IDC_COLOR_RESULT, "STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP, 152,124,40,26
297 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 4, 167, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
298 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 58, 167, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
299 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp,100,166, 44, 14
300 PUSHBUTTON "H&usûsî Renklere Ekle", IDC_COLOR_ADD /*1024*/, 152, 167, 144, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
301 PUSHBUTTON "Hu&sûsî Renkleri Belirle >>", IDC_COLOR_DEFINE /*1025*/, 4, 149, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
302 PUSHBUTTON "Renk | Düz", IDC_COLOR_RES, 300,200,4,14 /* just a dummy */
303 }
304
305
306 FINDDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 62
307 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
308 CAPTION "Bul"
309 FONT 8, "MS Shell Dlg"
310 {
311 LTEXT "&Şunu Bul:", -1, 4, 8, 52, 8
312 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
313 CHECKBOX "Ya&lnızca Tüm Dizgiyi Karşılaştır", chx1, 4, 26, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
314 CHECKBOX "&Büyük-Küçük Harfliği Karşılaştır", chx2, 4, 42, 140, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
315 GROUPBOX "Yön", grp1, 147, 21, 58, 38
316 CONTROL "Y&ukarı", rad1, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 151, 30, 48, 12
317 CONTROL "&Aşağı", rad2, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 151, 44, 48, 12
318
319 DEFPUSHBUTTON "Sonrakini Bul", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
320 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
321 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
322 }
323
324
325 REPLACEDLGORD DIALOG 36, 24, 276, 94
326 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
327 CAPTION "Değiştir"
328 FONT 8, "MS Shell Dlg"
329 {
330 LTEXT "&Şunu Bul:", -1, 4, 8, 52, 8
331 EDITTEXT edt1, 57, 7, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
332 LTEXT "Ş&ununla Değiştir:", -1, 4, 26, 52, 8
333 EDITTEXT edt2, 57, 24, 148, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
334 CHECKBOX "Y&alnızca Tüm Dizgiyi Karşılaştır", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
335 CHECKBOX "&Büyük-Küçük Harfliği Karşılaştır", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
336
337 DEFPUSHBUTTON "Sonrakini Bul", IDOK, 212, 6, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
338 PUSHBUTTON "&Değiştir", psh1 , 212, 24, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
339 PUSHBUTTON "&Tümünü Değiştir", psh2 , 212, 42, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
340 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL , 212, 60, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
341 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp , 212, 78, 60, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
342 }
343
344
345 PRINT32 DIALOG 32, 32, 288, 186
346 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
347 DS_CONTEXTHELP
348 CAPTION "Yazdır"
349 FONT 8, "MS Shell Dlg"
350 {
351 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 176,164, 50,14, WS_GROUP | BS_DEFPUSHBUTTON
352 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 230,164, 50,14, WS_GROUP
353 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 50, 161, 50,14, WS_GROUP
354
355 GROUPBOX "Yazıcı", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
356 CONTROL "&Kütüğe Yaz", chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
357 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
358 LTEXT "&Ad:", stc6, 16, 20, 36,8
359 COMBOBOX cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
360 LTEXT "Durum:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
361 LTEXT "", stc12, 65, 36, 120,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
362 LTEXT "Tür:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
363 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
364 LTEXT "Konum:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
365 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
366 LTEXT "Açıklama:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
367 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
368
369 GROUPBOX "Kopyalar", grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
370 LTEXT "K&opya Sayısı:",stc5,168,105,68,8
371 ICON "", ico3, 170,131, 76,24, WS_GROUP | SS_CENTERIMAGE
372 CONTROL "Ha&rmanla", chx2,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,168,118,100,12
373 EDITTEXT edt3, 240,103, 32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
374
375 GROUPBOX "Aralığı Yazdır", grp1, 8,92, 144,64, WS_GROUP
376 CONTROL "&Tümü", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
377 CONTROL "&Sayfalar", rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
378 CONTROL "S&eçim", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
379 EDITTEXT edt1, 73,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
380 EDITTEXT edt2, 120,122, 26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
381 RTEXT "&Şuradan:", stc2, 52,124, 20,8
382 RTEXT "Ş&uraya:", stc3, 99,124, 20,8
383 }
384
385 PRINT32_SETUP DIALOG 32, 32, 288, 178
386 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_CONTEXTHELP
387 CAPTION "Yazıcı Ayarla"
388 FONT 8, "MS Shell Dlg"
389 BEGIN
390 DEFPUSHBUTTON "Tamam",IDOK,176,156,50,14,WS_GROUP
391 PUSHBUTTON "İptal",IDCANCEL,230,156,50,14
392 /* PUSHBUTTON "A&ğ...", psh5, 284,156,48,14 */
393
394 GROUPBOX "Yazıcı", grp4, 8, 4, 272,84, WS_GROUP
395 PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", psh2, 212, 17, 60,14, WS_GROUP
396 LTEXT "&Ad:", stc6, 16, 20, 36,8
397 COMBOBOX cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
398 LTEXT "Durum:", stc8, 16, 36, 47,10, SS_NOPREFIX
399 LTEXT "", stc12, 65, 36, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
400 LTEXT "Tür:", stc7, 16, 48, 47,10, SS_NOPREFIX
401 LTEXT "", stc11, 65, 48, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
402 LTEXT "Konum:", stc10, 16, 60, 47,10, SS_NOPREFIX
403 LTEXT "", stc14, 65, 60, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
404 LTEXT "Açıklama:", stc9, 16, 72, 47,10, SS_NOPREFIX
405 LTEXT "", stc13, 65, 72, 212,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
406
407 GROUPBOX "Kâğıt", grp2, 8, 92, 164,56, WS_GROUP
408 LTEXT "B&oyutlar:", stc2, 16,108, 36, 8
409 COMBOBOX cmb2, 52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
410 LTEXT "Ka&ynak:", stc3, 16,128, 36, 8
411 COMBOBOX cmb3, 52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
412
413 GROUPBOX "Yön", grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
414 ICON "", ico1, 195,112, 18,20, WS_GROUP
415 CONTROL "&Portre", rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP |WS_TABSTOP,224,106,52,12
416 CONTROL "&Kır Resmi", rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,224,126,52,12
417 END
418
419 PAGESETUPDLGORD DIALOG 32, 32, 240, 240
420 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
421 CAPTION "Sayfa Ayarla"
422 FONT 8, "MS Shell Dlg"
423 BEGIN
424 CONTROL "", rct1, "Static", SS_WHITERECT, 80, 8, 80, 80
425 CONTROL "", rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
426 CONTROL "", rct3, "Static", SS_GRAYRECT, 84, 88, 80, 4
427 GROUPBOX "Kâğıt", grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
428 LTEXT "B&üyüklük:", stc2, 16, 112, 36, 8
429 COMBOBOX cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
430 LTEXT "Ka&ynak:", stc3, 16, 132, 36, 8
431 COMBOBOX cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
432 GROUPBOX "Yön", grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
433 AUTORADIOBUTTON "&Portre", rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
434 AUTORADIOBUTTON "&Kır Resmi", rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
435 GROUPBOX "", grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
436 LTEXT "So&l:", stc15, 88, 172, 30, 8
437 EDITTEXT edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
438 LTEXT "&Sağ:", stc16, 159, 172, 30, 8
439 EDITTEXT edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
440 LTEXT "&Üst:", stc17, 88, 192, 30, 8
441 EDITTEXT edt5, 119, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
442 LTEXT "&Alt:", stc18, 159, 192, 30, 8
443 EDITTEXT edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
444 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
445 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
446 PUSHBUTTON "Ya&zıcı...", psh3, 182, 220, 50, 14
447 END
448
449 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
450 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN
451 CAPTION "Aç"
452 FONT 8, "MS Shell Dlg"
453 {
454 LTEXT "&Bak:",IDC_LOOKINSTATIC,4,6,43,8, SS_NOTIFY
455 COMBOBOX IDC_LOOKIN,49,3,132,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
456
457 LTEXT "" , IDC_TOOLBARSTATIC, 181, 2, 102, 17, NOT WS_GROUP | NOT WS_VISIBLE
458 LISTBOX IDC_SHELLSTATIC,4,20,272,85, LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_HSCROLL | NOT WS_VISIBLE
459
460 LTEXT "&Kütük Adı:",IDC_FILENAMESTATIC,5,112,56,16, SS_NOTIFY
461 EDITTEXT IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
462 CONTROL "", cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
463
464 LTEXT "K&ütük Türü:",IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
465 COMBOBOX IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
466
467 CONTROL "Y&alnızca Okunur Olarak Aç",IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
468
469 DEFPUSHBUTTON "Aç", IDOK,222,110,54,14
470 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL,222,128,54,14
471 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp,222,145,54,14
472 }
473
474 NEWFILEOPENV3ORD DIALOG 0, 0, 440, 300
475 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN |
476 WS_THICKFRAME
477 CAPTION "Aç"
478 FONT 8, "MS Shell Dlg"
479 {
480 LTEXT "&Kütük Adı:", IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
481 EDITTEXT IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_CLIPSIBLINGS | ES_AUTOHSCROLL
482
483 LTEXT "K&ütük Türü:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT | WS_CLIPSIBLINGS
484 COMBOBOX IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 60, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL |
485 WS_CLIPSIBLINGS | CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
486
487 DEFPUSHBUTTON "Aç", IDOK, 350, 240, 40, 14, WS_GROUP | WS_CLIPSIBLINGS
488
489 /* drop-down menu for open button */
490 CONTROL "6", psh1, "Button", WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP | WS_TABSTOP |
491 BS_CHECKBOX | BS_PUSHLIKE, 342, 240, 8, 14
492
493 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 395, 240, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
494 PUSHBUTTON "&Yardım", pshHelp, 350, 272, 40, 14, WS_CLIPSIBLINGS
495 }