Synchronize with trunk revision 59636 (just before Alex's CreateProcess revamp).
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/devmgr/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2013-06-01
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 STRINGTABLE
9 BEGIN
10 IDS_NAME "Název"
11 IDS_TYPE "Typ"
12 IDS_MANUFACTURER "Výrobce: %1"
13 IDS_LOCATION "Umístění: %1"
14 IDS_STATUS "Status zařízení: %1"
15 IDS_UNKNOWN "Neznámý"
16 IDS_LOCATIONSTR "Umístění %1!u! (%2)"
17 IDS_DEVCODE " (Kód %1!u!)"
18 IDS_DEVCODE2 " (Kód %2!u!)"
19 IDS_ENABLEDEVICE "Používat toto zařízení (zapnout)"
20 IDS_DISABLEDEVICE "Nepoužívat toto zařízení (vypnout)"
21 IDS_UNKNOWNDEVICE "Neznámé zařízení"
22 IDS_NODRIVERLOADED "Pro toto zařízení nejsou nainstalovány žádné ovladače."
23 IDS_DEVONPARENT "na %1"
24 IDS_TROUBLESHOOTDEV "Ř&ešení problémů..."
25 IDS_ENABLEDEV "Povolit zaříze&ní"
26 IDS_REINSTALLDRV "Pře&instalovat ovladač"
27 IDS_PROPERTIES "Vlas&tnosti"
28 IDS_UPDATEDRV "A&ktualizovat ovladač..."
29 IDS_REBOOT "Resta&rtovat počítač..."
30 IDS_NOTAVAILABLE "Není dostupné"
31 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Není digitálně podepsáno"
32 IDS_NODRIVERS "Pro toto zařízení nejsou vyžadovány nebo nebyly načteny žádné soubory ovladačů."
33 END
34
35 /* puvodni anglicke error messages prevzaty z: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Toto zařízení funguje správně."
39 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Toto zařízení není správně nastaveno."
40 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nemohl načíst ovladač pro toto zařízení, protože počítač hlásí dva typy sběrnice %1."
41 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Device loader %1 nemohl načíst ovladač tohoto zařízení."
42 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Ovladač tohoto zařízení je poškozený nebo má systém málo paměti či jiných zdrojů."
43 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Toto zařízení nefunguje správně, protože je špatný některý z jeho ovladačů nebo registr."
44 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Ovladač tohoto zařízení požaduje zdroj, který ReactOS neumí zpracovat."
45 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Zdroje, které toto zařízení vyžaduje, jsou už používány jiným zařízením."
46 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Ovladače tohoto zařízení musí být přeinstalovány."
47 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Toto zařízení nefunguje správně, protože ReactOS nedokáže načíst soubor %1, který načítá ovladače pro toto zařízení."
48 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Toto zařízení nefunguje správně, protože soubor %1, který načítá ovladače pro toto zařízení, je poškozený."
49 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Selhání zařízení: Zkuste změnit ovladač tohoto zařízení nebo konzultujte manuál."
50 IDS_DEV_INVALID_DATA "Toto zařízení nefunguje správně, protože BIOS v počítači nesprávně hlásí zdroje zařízení."
51 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Toto zařízení nefunguje správně, protože BIOS v zařízení nesprávně hlásí zdroje zařízení."
52 IDS_DEV_FAILED_START "Zařízení není přítomno, nepracuje správně nebo nemá nainstalované všechny ovladače."
53 IDS_DEV_LIAR "ReactOS přestal odpovídat při pokusu o spuštění tohoto zařízení, a proto se nebude znovu pokoušet spustit zařízení."
54 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Toto zařízení nedokáže nalézt volné %1 zdroje."
55 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Zařízení není přítomno, nepracuje správně nebo nemá nainstalované všechny ovladače."
56 IDS_DEV_NEED_RESTART "Toto zařízení nebude pracovat správně, dokud nebude počítač zrestartován."
57 IDS_DEV_REENUMERATION "Toto zařízení způsobuje konflikt zdrojů."
58 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nedokázal identifikovat všechny zdroje, které toto zařízení užívá."
59 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Informační soubor ovladače %1 požaduje po tomto zařízení použití zdroje, který jeho rodičovské zařízení nemá nebo nepoznává."
60 IDS_DEV_REINSTALL "Ovladače tohoto zařízení musí být přeinstalovány."
61 IDS_DEV_REGISTRY "Registry jsou možná poškozeny."
62 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS odstraňuje toto zařízení."
63 IDS_DEV_DISABLED "Toto zařízení není spuštěno."
64 IDS_DEV_DISABLED2 "Toto zařízení je vypnuto."
65 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Loadery tohoto zařízení nemohou načíst požadované ovladače."
66 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Tento zobrazovací adaptér funguje správně."
67 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Loadery tohoto zařízení nemohou načíst požadované ovladače."
68 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Zařízení není přítomno, nepracuje správně nebo nemá nainstalované všechny ovladače."
69 IDS_DEV_MOVED "ReactOS právě nastavuje toto zařízení."
70 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS právě nastavuje toto zařízení."
71 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nemohl určit zdroje tohoto zařízení."
72 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Ovladače tohoto zařízení nejsou naintalovány."
73 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Toto zařízení je vypnuto, protože mu BIOS nepřiřadil žádné zdroje."
74 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Toto zařízení využívá IRQ, které je využíváno jiným zařízením a nemůže být sdíleno.\nJe potřeba změnit konfliktní nastavení nebo odebrat ovladač způsobující konflikt."
75 IDS_DEV_FAILED_ADD "Toto zařízení nepracuje správně, protože %1 nepracuje správně."
76 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nemůže nainstalovat ovladače tohoto zařízení, protože nemá přístup na disk nebo síťové umístění, na kterém se nacházejí instalační soubory."
77 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Toto zařízení neodpovídá svému ovladači."
78 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nedokáže určit nastavení tohoto zařízení. Konzultujte manuál, který byl přibalen k zařízení a použijte záložku ""Zdroje"" k vybrání nastavení."
79 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware tohoto počítače nezahrnuje dost informací nutných pro správné nastavení a použití tohoto zařízení.\nAby bylo možné použít toto zařízení, kontaktujte výrobce počítače k získání novější verze firmwaru nebo BIOSu."
80 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Toto zařízení požaduje PCI přerušení, ale je konfigurováno pro ISA přerušení (či naopak).\nProsím, nastavte správně přerušení pro toto zařízení."
81 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nemůže incializovat ovladač zařízení pro toto zařízení."
82 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nemůže načíst ovladač pro toto zařízení, protože předchozí instance ovladače je stále v paměti."
83 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nemůže načíst ovladač pro toto zařízení. Ovladač může být poškozený nebo chybět."
84 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nemůže získat přístup k tomuto zařízení, protože jeho service key informace v registru chybí nebo je zapsána nesprávně."
85 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS úspěšně načetl ovladač zařízení, ale nemůže najít zařízení."
86 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nemůže načíst ovladač tohoto zařízení, protože v systému už je spuštěno duplicitní zařízení."
87 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS zastavil toto zařízení, protože způsobovalo problémy."
88 IDS_DEV_HALTED "Aplikace nebo služba zastavila toto zařízení."
89 IDS_DEV_PHANTOM "Toto zařízení nyní není připojeno k počítači."
90 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nemohl získat přístup k tomuto zařízení, protože operační systém se právě vypíná."
91 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nemůže používat toto zařízení, protože bylo připraveno pro bezpečné odebrání a ještě nebylo odebráno."
92 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Softwaru tohoto zařízení nebylo dovoleno spuštění, protože způsobuje v systému ReactOS problémy. Kontaktujte prodejce pro nový ovladač."
93 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nemůže spustit nové zařízení, protože systémová složka registru je příliš velká (překračuje limit velikosti registru)."
94 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nedokázal změnit nastavení tohoto zařízení."
95 END
96
97 STRINGTABLE
98 BEGIN
99 IDS_PROP_DEVICEID "Device Instance ID"
100 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Hardware IDs"
101 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Compatible IDs"
102 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Matching Device ID"
103 IDS_PROP_SERVICE "Service"
104 IDS_PROP_ENUMERATOR "Enumerator"
105 IDS_PROP_CAPABILITIES "Capabilities"
106 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Devnode Flags"
107 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Config Flags"
108 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig Flags"
109 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Ejection Relations"
110 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Removal Relations"
111 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Bus Relations"
112 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Device Upper Filters"
113 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Device Lower Filters"
114 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Class Upper Filters"
115 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Class Lower Filters"
116 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Class Installers"
117 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Class Coinstallers"
118 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Device Coinstallers"
119 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Firmware Revision"
120 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Current Power State"
121 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Power Capabilities"
122 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Power State Mappings"
123 END
124
125 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
126 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 LTEXT "&Zařízení:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
130 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
131 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
132 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
133 GROUPBOX "Vlastnosti zařízení",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
134 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
135 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
136 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
137 PUSHBUTTON "Ř&ešení problémů...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
138 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
139 PUSHBUTTON "Vlas&tnosti",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
140 END
141
142 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
143 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
144 CAPTION "Obecné"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
148 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
149 LTEXT "Typ zařízení:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
150 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
151 LTEXT "Výrobce:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
152 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
153 LTEXT "Umístění:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
154 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
155 GROUPBOX "Stav zařízení", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
156 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
157 PUSHBUTTON "Ř&ešení problémů...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
158 LTEXT "Využití &zařízení:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
159 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
160 END
161
162 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
163 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
164 CAPTION "Ovladač"
165 FONT 8, "MS Shell Dlg"
166 BEGIN
167 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
168 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
169 LTEXT "Zprostředkovatel:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
170 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
171 LTEXT "Datum ovladače:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
172 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
173 LTEXT "Verze ovladače:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
174 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
175 LTEXT "Digitální podpis:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
176 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
177 PUSHBUTTON "&Detaily ovladače...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
178 LTEXT "Zobrazí detaily souborů ovladače.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
179 PUSHBUTTON "&Aktualizovat ovladač...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
180 LTEXT "Aktualizuje ovladač zařízení.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
181 END
182
183 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 224, 230
184 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
185 CAPTION "Detaily souborů ovladače"
186 FONT 8, "MS Shell Dlg"
187 BEGIN
188 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
189 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
190 LTEXT "Soubory ovla&dače:", -1, 7, 36, 204, 8
191 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
192 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
193 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
194 LTEXT "Zprostředkovatel:", -1, 14, 134, 66, 8
195 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 80, 134, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
196 LTEXT "Verze souboru:", -1, 14, 150, 66, 8
197 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 80, 150, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
198 LTEXT "Autorská práva:", -1, 14, 166, 66, 8
199 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 80, 166, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
200 LTEXT "Digitální podpis:", -1, 14, 182, 66, 8
201 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 80, 182, 137, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
202 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
203 END
204
205 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
206 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
207 CAPTION "Detaily"
208 FONT 8, "MS Shell Dlg"
209 BEGIN
210 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
211 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
212 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
213 CONTROL "",IDC_DETAILSPROPVALUE,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
214 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
215 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
216 END
217
218 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
219 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
220 CAPTION "Prostředky"
221 FONT 8, "MS Shell Dlg"
222 BEGIN
223 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
224 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
225 END
226
227 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
228 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
229 CAPTION "Napájení"
230 FONT 8, "MS Shell Dlg"
231 BEGIN
232 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
233 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
234 END