Sync trunk.
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / ro-RO.rc
1 // Romanian language resource file (Petru Dimitriu, 2009-07-15)
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 #pragma code_page(65001)
6
7 STRINGTABLE
8 BEGIN
9 IDS_NAME "Nume"
10 IDS_TYPE "Tip"
11 IDS_MANUFACTURER "Producator: %1"
12 IDS_LOCATION "Loca?ie: %1"
13 IDS_STATUS "Stare dispozitiv: %1"
14 IDS_UNKNOWN "Necunoscut"
15 IDS_LOCATIONSTR "Loca?ie %1!u! (%2)"
16 IDS_DEVCODE " (Cod %1!u!)"
17 IDS_DEVCODE2 " (Cod %2!u!)"
18 IDS_ENABLEDEVICE "Folosire dispozitiv (activare)"
19 IDS_DISABLEDEVICE "Nu folosi dispozitivul (dezactivare)"
20 IDS_UNKNOWNDEVICE "Dispozitiv necunoscut"
21 IDS_NODRIVERLOADED "Nu exista drivere instalate pentru acest dispozitiv."
22 IDS_DEVONPARENT "pe %1"
23 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Depanare..."
24 IDS_ENABLEDEV "A&ctivare"
25 IDS_REINSTALLDRV "Re&instalare driver"
26 IDS_PROPERTIES "P&roprieta?i"
27 IDS_UPDATEDRV "A&ctualizare driver..."
28 IDS_REBOOT "Repornire &computer..."
29 IDS_NOTAVAILABLE "Indisponibil"
30 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Nesemnat digital"
31 IDS_NODRIVERS "Nu sunt necesare fi?iere driver pentru acest dispozitiv sau nu a fost încarcat niciunul."
32 END
33
34 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
35 STRINGTABLE
36 BEGIN
37 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Acest dispozitiv func?ioneaza bine."
38 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Acest dispozitiv nu e configurat corect."
39 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nu a putut încarca driverul deoarece computerul indica doua tipuri de magistrale $1."
40 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Încarcatorul sau încarcatoarele pentru dispozitivul $1 nu au putut încarca driverul."
41 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Este posibil ca driverul sa fie stricat sau sistemul dumneavoastra ruleaza pe pu?ina memorie."
42 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Acest dispozitiv nu func?ioneaza bine deoarece cel pu?in unul din driverele lui este stricat sau este avariat sistemul de registri."
43 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Driverul acestui dispozitiv solicita un tip de resurse cu care ReactOS nu ?tie sa lucreze."
44 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Alt dispozitiv folose?te deja resursele acestui dispozitiv."
45 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Driverele pentru acest dispozitiv trebuiesc reinstalate."
46 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Acest dispozitiv nu func?ioneaza bine deoarece ReactOS nu poate deschide fi?ierul $1 care încarca driverul."
47 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Acest dispozitiv nu func?ioneaza bine deoare fi?ierul $1 care încarca driverul este stricat."
48 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Defec?iune dispozitiv: Încerca?i sa schimba?i driverul. Daca asta nu rezolva problema, vede?i documenta?ia driverului."
49 IDS_DEV_INVALID_DATA "Acest dispozitiv nu func?ioneaza bine deoarece sistemul BIOS al computerului raporteaza resursele dispozitivului gre?it."
50 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Acest dispozitiv nu func?ioneaza bine deoarece sistemul BIOS al dispozitivului raporteaza resursele dispozitivului gre?it. "
51 IDS_DEV_FAILED_START "Acest dispozitiv fie nu e prezent, fie nu func?ioneaza bine, fie nu are toate driverele instalate."
52 IDS_DEV_LIAR "ReactOS s-a blocat când a încercat sa porneasca dispozitivul ?i astfel nu va mai încerca sa îl porneasca din nou."
53 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Acest dispozitiv nu are la dispozi?ie $1 resurse pentru folosiin?a."
54 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Acest dispozitiv fie nu e prezent, fie nu func?ioneaza bine, fie nu are toate driverele instalate."
55 IDS_DEV_NEED_RESTART "Acest dispozitiv nu poate func?iona ."
56 IDS_DEV_REENUMERATION "Acest dispoztiv produce un conflict de resurse."
57 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nu a putut identifica toate resursele pe care acest dispozitiv le folose?te."
58 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Fi?ierul de informa?ii $1 spune acestui sub-dispozitiv sa foloseasca o resursa pe care dispozitivul-parinte nu o are sau nu o recunoa?te."
59 IDS_DEV_REINSTALL "Driverele pentru acest dispozitiv trebuiesc reinstalate."
60 IDS_DEV_REGISTRY "Se pare ca registrii sunt avaria?i."
61 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS elimina în acest moment dispozitivul."
62 IDS_DEV_DISABLED "Acest dispozitiv nu e pornit înca."
63 IDS_DEV_DISABLED2 "Acest dispozitiv este dezactivat."
64 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Încarcatoarele pentru acest dispozitiv nu pot încarca driverele necesare."
65 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Acest adaptor pentru monitor func?ioneaza bine."
66 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Încarcatoarele pentru acest dispozitiv nu pot încarca driverele necesare."
67 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Acest dispozitiv fie nu e prezent, fie nu func?ioneaza bine, fie nu are toate driverele instalate."
68 IDS_DEV_MOVED "ReactOS instaleaza în acest moment acest dispozitiv."
69 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS instaleaza în acest moment acest dispozitiv."
70 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nu poate specifica resoursele pentru acest dispozitiv."
71 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Driverele pentru acest dispozitiv nu sunt instalate."
72 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Acest dispozitiv este dezactivat deoarece sistemul BIOS al acestuia nu îi rezerva nicio resursa."
73 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Acest dispozitiv folose?te o resursa Interrupt Request - Cerere de Întrerupere (IRQ) care este folosita deja de alt dispozitiv ?i nu poate fi folosita în comun.\nTrebuie sa schimba?i setarile care intra în conflict sau sa elimina?i driverul în mod real care produce conflictul."
74 IDS_DEV_FAILED_ADD "Acest dispozitiv nu func?ioneaza bine deoarcere $1 nu func?ioneaza corect."
75 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nu poate instala driverele pentru acest dispozitiv deoarece nu poate accesa loca?ia unde sunt stocate fi?ierele de instalare."
76 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv nu raspunde la comenzile driverului."
77 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nu poate determina setarile acestui dispozitiv. Consulta?i documenta?ia care a venit cu acesta ?i folosi?i fila Resurse pentru a seta configura?ia."
78 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Computerul dumneavoastra nu con?ine componentele (fizice sau virtuale) necesare pentru a configura ?i a lucra cu acest dispozitiv. \nPentru a folosi acest dispozitiv, contacta?i producatorul computerului pentru o actualizare a sistemului BIOS ?i a firmware-ului."
79 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv a solicitat o întrerupere PCI pe când el este configurat pentru întreruperi ISA (sau viceversa). \nVa rugam folosi?i programul de configurare sistem pentru a configura întreruperile."
80 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nu poate ini?ializa driverul pentru acest dispozitiv."
81 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nu poate încarca driverul pentru acest dispozitiv deoarece acesta este deja încarcat în memorie."
82 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nu poate încarca driverul pentru acest dispozitiv. Este posibil ca acesta sa fie stricat sau sa lipseasca."
83 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nu poate accesa dispozitivul deoarece cheile din registri pentru acest dispozitiv deoarece acestea lipsesc sau nu sunt corect înregistrate."
84 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS a încarcat cu succes driverul pentru acest dispozitiv dar nu gase?te dispozitivul."
85 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nu poate încarca driverul deoarece exista un dispozitiv dublura care deja func?ioneaza."
86 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS a oprit dispozitivul deoarece acesta a indicat probleme."
87 IDS_DEV_HALTED "O aplica?ie sau un serviciu a oprit acest dispozitiv."
88 IDS_DEV_PHANTOM "Acest dispozitiv nu este conectat la computer."
89 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nu poate accesa dispozitivul deoarece sistemul de operare este în curs de închidere."
90 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nu poate folosi acest dispozitiv deoarece acesta a fost pregatit pentru eliminarea în siguran?a dar înca nu a fost deconectat."
91 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Software-ul acestui dispozitiv a fost oprit deoarece se cunoa?te ca acesta întâmpina probleme pe ReactOS. Contacta?i vânzatorul driverului pentru unul nou."
92 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nu poate porni acest dispozitiv deoarece hive-ul de sistem este prea mare."
93 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nu a putut schimba setarile acestui dispozitiv."
94 END
95
96 STRINGTABLE
97 BEGIN
98 IDS_PROP_DEVICEID "Device Instance ID"
99 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Hardware IDs"
100 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Compatible IDs"
101 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Matching Device ID"
102 IDS_PROP_SERVICE "Service"
103 IDS_PROP_ENUMERATOR "Enumerator"
104 IDS_PROP_CAPABILITIES "Capabilities"
105 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Devnode Flags"
106 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Config Flags"
107 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "CSConfig Flags"
108 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Ejection Relations"
109 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Removal Relations"
110 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Bus Relations"
111 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Device Upper Filters"
112 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Device Lower Filters"
113 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Class Upper Filters"
114 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Class Lower Filters"
115 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Class Installers"
116 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Class Coinstallers"
117 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Device Coinstallers"
118 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Firmware Revision"
119 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Current Power State"
120 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Power Capabilities"
121 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Power State Mappings"
122 END
123
124 IDD_HARDWARE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
125 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "&Dispozitive:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
129 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
130 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
131 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
132 GROUPBOX "Proprieta?i dispozitiv",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
133 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
134 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
135 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
136 PUSHBUTTON "&Depanare...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
137 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
138 PUSHBUTTON "P&roprieta?i",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
139 END
140
141 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
142 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
143 CAPTION "General"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
147 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
148 LTEXT "Tip dispozitiv:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
149 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
150 LTEXT "Producator:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
151 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
152 LTEXT "Loca?ie:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
153 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
154 GROUPBOX "Stare dispozitiv", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
155 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
156 PUSHBUTTON "&Depanare", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
157 LTEXT "&Folosire dispozitiv:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
158 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
159 END
160
161 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
162 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
163 CAPTION "Driver"
164 FONT 8, "MS Shell Dlg"
165 BEGIN
166 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
167 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
168 LTEXT "Furnizor driver:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
169 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
170 LTEXT "Data driver:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
171 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
172 LTEXT "Versiune driver:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
173 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
174 LTEXT "Semnatar digital:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
175 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
176 PUSHBUTTON "&Detalii...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 70, 15
177 LTEXT "Pentru a vedea detalii despre fi?ierele driver.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
178 END
179
180 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 224, 230
181 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
182 CAPTION "Detalii fi?iere driver"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
186 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
187 LTEXT "&Fi?iere driver:", -1, 7, 36, 204, 8
188 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
189 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
190 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
191 LTEXT "Furnizor:", -1, 14, 134, 50, 8
192 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
193 LTEXT "Versiune fi?ier:", -1, 14, 150, 50, 8
194 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
195 LTEXT "Drept de autor:", -1, 14, 166, 50, 8
196 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
197 LTEXT "Semnatar digital:", -1, 14, 182, 50, 8
198 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
199 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
200 END
201
202 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
203 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
204 CAPTION "Details"
205 FONT 8, "MS Shell Dlg"
206 BEGIN
207 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
208 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
209 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
210 CONTROL "",IDC_DETAILSPROPVALUE,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
211 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
212 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
213 END
214
215 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
216 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
217 CAPTION "Resources"
218 FONT 8, "MS Shell Dlg"
219 BEGIN
220 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
221 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
222 END
223
224 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
225 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
226 CAPTION "Power"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
228 BEGIN
229 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
230 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
231 END
232
233 #pragma code_page(default)