300d3ad860cd9f7c8ec63995f183bb11e929f58b
[reactos.git] / dll / win32 / devmgr / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS Device Manager Applet
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/devmgr/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for devmgr
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE
12 BEGIN
13 IDS_NAME "Ім'я"
14 IDS_TYPE "Тип"
15 IDS_MANUFACTURER "Виробник: %1"
16 IDS_LOCATION "Розміщення: %1"
17 IDS_STATUS "Стан пристрою: %1"
18 IDS_UNKNOWN "Невідомий"
19 IDS_LOCATIONSTR "Розміщення %1!u! (%2)"
20 IDS_DEVCODE " (Код %1!u!)"
21 IDS_DEVCODE2 " (Код %2!u!)"
22 IDS_ENABLEDEVICE "Цей пристрій використовується (увімкнений)"
23 IDS_DISABLEDEVICE "Цей пристрій не використовується (вимкнений)"
24 IDS_UNKNOWNDEVICE "Невідомий пристрій"
25 IDS_NODRIVERLOADED "Для цього пристрою не встановлені драйвери."
26 IDS_DEVONPARENT "на %1"
27 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Усунення несправностей..."
28 IDS_ENABLEDEV "Вв&імкнути пристрій"
29 IDS_REINSTALLDRV "&Перевстановити драйвер"
30 IDS_PROPERTIES "&Властивості"
31 IDS_UPDATEDRV "&Оновити драйвер..."
32 IDS_REBOOT "Перезавантажити &комп'ютер..."
33 IDS_NOTAVAILABLE "Недоступно"
34 IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Немає цифрового підпису"
35 IDS_NODRIVERS "Файли драйверів для цього пристрою не потрібні або не були завантажені."
36 IDS_RESOURCE_COLUMN "Resource type"
37 IDS_SETTING_COLUMN "Setting"
38 IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Memory range"
39 IDS_RESOURCE_INTERRUPT "IRQ"
40 IDS_RESOURCE_DMA "DMA"
41 IDS_RESOURCE_PORT "I/O range"
42 END
43
44 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
45 STRINGTABLE
46 BEGIN
47 IDS_DEV_NO_PROBLEM "Цей пристрій працює нормально."
48 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Цей пристрій не налаштований правильно."
49 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS не може завантажити драйвер для цього пристрою, тому що система повідомляє про два види шин типу %1."
50 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "Система завантаження обладнання %1 не може завантажити драйвер цього пристрою."
51 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Драйвер для цього пристрою є несправним або системі бракує пам'яті чи інших ресурсів."
52 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Цей пристрій працює неправильно, оскільки один з його драйверів або реєстр є несправними."
53 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Драйвер для цього пристрою вимагає ресурсів, з якими ReactOS не вміє працювати."
54 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Інший пристрій використовує ресурси, потрібні цьому пристрою."
55 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Драйвери цього пристрою треба переустановити."
56 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Цей пристрій працює неправильно, оскільки ReactOS не може завантажити файл %1 , який завантажує драйвери пристрою."
57 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Цей пристрій працює неправильно, оскільки файл %1 , який завантажує драйвери пристрою, є несправним."
58 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Помилка пристрою: Спробуйте змінити драйвер цього пристрою. Якщо це не допомагає, дивіться документацію пристрою."
59 IDS_DEV_INVALID_DATA "Цей пристрій працює неправильно, оскільки BIOS комп'ютера невірно передає ресурси для пристрою."
60 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Цей пристрій працює неправильно, оскільки BIOS пристрою невірно передає ресурси для пристрою. "
61 IDS_DEV_FAILED_START "Цей пристрій відсутній, працює некоректно або не має всіх встановлених драйверів."
62 IDS_DEV_LIAR "ReactOS не відповідає на запити при спробі запуску цього пристрою, і тому ніколи не буде намагатися запустити цей пристрій знов."
63 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Цей пристрій не може знайти вільних %1 ресурсів для їх використання."
64 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Цей пристрій відсутній, працює некоректно або не має всіх встановлених драйверів."
65 IDS_DEV_NEED_RESTART "Цей пристрій не зможе коректно працювати, поки ви не перезавантажите комп'ютер."
66 IDS_DEV_REENUMERATION "Цей пристрій спричинив конфлікт ресурсів."
67 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS не може розпізнати всі ресурси, які використовуються пристроєм."
68 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Інформаційний файл пристрою %1 каже цьому похідному пристрою використати ресурс, якого батьківський пристрій не має чи не розпізнає."
69 IDS_DEV_REINSTALL "Драйвери цього пристрою треба переустановити."
70 IDS_DEV_REGISTRY "Ваш системний реєстр може бути пошкоджений."
71 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS видалить цей пристрій."
72 IDS_DEV_DISABLED "Цей пристрій не запущений."
73 IDS_DEV_DISABLED2 "Цей пристрій відключений."
74 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Завантажувачі цього пристрою на можуть завантажити необхідні драйвери."
75 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "" /* unused */
76 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "" /* unused */
77 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Цей пристрій відсутній, працює некоректно або не має всіх встановлених драйверів."
78 IDS_DEV_MOVED "ReactOS налаштовує цей пристрій."
79 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS налаштовує цей пристрій."
80 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS не може вказати ресурси для цього пристрою."
81 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Драйвери для цього пристрою не встановлені."
82 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Цей пристрій вимкнено, оскільки BIOS не виділив для пристрою ресурсів."
83 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Цей пристрій використувує ресурс Запиту Переривань (IRQ), який використовується іншим пристроєм та не може бути спільним.\nВи повинні змінити конфліктуючі налаштування або видалити драйвер реального режиму, що спричинює конфлікт."
84 IDS_DEV_FAILED_ADD "Цей пристрій працює неправильно, оскільки %1 працює неправильно."
85 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS не може встановити драйвери для цього пристрою, оскільки не має доступу до диску чи мережного ресурсу, які містять файли установки."
86 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Цей пристрій не відповідає його драйверу."
87 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS не може визначити налаштуванн для цього пристрою. Зверніться до документації пристрою, і використовуйте вкладку Ресурси для налаштування конфігурації."
88 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Мікропрограма вашого комп'ютера не містить досить інформації для коректних налаштування та використання цього пристрою. \nЩоб використовувати цей пристрій, зверніться до виробника комп'ютера для отримання оновлених мікропрограми чи BIOS."
89 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Цей пристрій запитує переривання PCI, а він налаштований на переривання ISA (або навпаки). \nВикористайте програму налаштування комп'ютера для зміни параметрів переривань цього пристрою."
90 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS не може ініціалізувати драйвер пристрою для даного обладнання."
91 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS не може завантажити драйвер цого пристрою, оскільки попередня версія драйвера пристрою все ще знаходиться в пам'яті."
92 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS не може завантажити драйвер для цого пристрою. Драйвер зіпсований або відсутній."
93 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS не може отримати доступ до цього пристрою, оскільки дані сервісного ключа реєстру відсутні чи записані невірно."
94 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS успішно завантажив драйвер цього пристрою але не може знайти сам пристрій."
95 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS не може завантажити драйвер для цого пристрою, оскільки в системі вже працює такий же пристрій."
96 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS зупинив цей пристрій, оскільки в його роботі виявилися проблеми."
97 IDS_DEV_HALTED "Додаток або служба відключили цей апаратний пристрій."
98 IDS_DEV_PHANTOM "В даний момент цей пристрій не під'єднаний до комп'ютера."
99 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS не може отримати доступ до цього пристрою, оскільки операційна система завершує свою роботу."
100 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS не може використовувати цей пристрій, оскільки він був підготовлений для безпечнрго видалення, але ще не був видалений з комп'ютера"
101 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Запуск програмного забезпечення для цього пристрою був заблокований, оскільки воно має відомі проблеми з ReactOS. Зверніться до постачальника за новим драйвером."
102 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS не може запустити нові пристрої, оскільки системний кущ занадто великий (перевищує допустимий розмір реєстру)."
103 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS не зміг змінити параметри цього пристрою."
104 END
105
106 STRINGTABLE
107 BEGIN
108 IDS_PROP_DEVICEID "Код екземпляру пристрою"
109 IDS_PROP_HARDWAREIDS "Коди (ID) обладнання"
110 IDS_PROP_COMPATIBLEIDS "Сумісні коди (ID)"
111 IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "Відповідний код (ID) пристрою"
112 IDS_PROP_SERVICE "Служба"
113 IDS_PROP_ENUMERATOR "Лічильник"
114 IDS_PROP_CAPABILITIES "Можливості"
115 IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "Прапорці Devnode"
116 IDS_PROP_CONFIGFLAGS "Прапорці Config"
117 IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "Прапорці CSConfig"
118 IDS_PROP_EJECTIONRELATIONS "Залежності виймання"
119 IDS_PROP_REMOVALRELATIONS "Залежності видалення"
120 IDS_PROP_BUSRELATIONS "Залежності шини"
121 IDS_PROP_DEVUPPERFILTERS "Верхні фільтри пристрою"
122 IDS_PROP_DEVLOWERFILTERS "Нижні фільтри пристрою"
123 IDS_PROP_CLASSUPPERFILTERS "Верхні фільтри класу"
124 IDS_PROP_CLASSLOWERFILTERS "Нижні фільтри класу"
125 IDS_PROP_CLASSINSTALLER "Встановлювачі класів"
126 IDS_PROP_CLASSCOINSTALLER "Співвстановлювачі класів"
127 IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "Співвстановлювачі пристроїв"
128 IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "Мікропрограма"
129 IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "Поточний стан електроживлення"
130 IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "Можливості електроживлення"
131 IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "Співставлення енергозбереження"
132 END
133
134 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 300, 400
135 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 LTEXT "&Пристрої:", IDC_DEVICES, 7, 6, 196, 10
139 CONTROL "", IDC_LV_DEVICES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
140 LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 16, 196, 50
141 GROUPBOX "Властивості пристрою", IDC_PROPERTIESGROUP, 7, 76, 196, 105
142 LTEXT "", IDC_MANUFACTURER, 14, 88, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
143 LTEXT "", IDC_LOCATION, 14, 100, 183, 10, SS_ENDELLIPSIS
144 LTEXT "", IDC_STATUS, 14, 112, 183, 30
145 PUSHBUTTON "&Усунення несправностей...", IDC_TROUBLESHOOT, 85, 140, 54, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
146 PUSHBUTTON "&Властивості", IDC_PROPERTIES, 146, 140, 50, 14
147 END
148
149 IDD_DEVICEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
151 CAPTION "Загальні"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
155 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
156 LTEXT "Тип пристрою:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
157 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
158 LTEXT "Виробник:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
159 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
160 LTEXT "Розміщення:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
161 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
162 GROUPBOX "Стан пристрою", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
163 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
164 PUSHBUTTON "&Усунення несправностей...", IDC_DEVPROBLEM, 146, 163, 94, 15
165 LTEXT "&Використання пристрою:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
166 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
167 END
168
169 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
170 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
171 CAPTION "Драйвер"
172 FONT 8, "MS Shell Dlg"
173 BEGIN
174 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
175 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
176 LTEXT "Постачальник драйвера:", -1, 4, 39, 85, 8, SS_NOPREFIX
177 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
178 LTEXT "Дата драйвера:", -1, 4, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
179 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
180 LTEXT "Версія драйвера:", -1, 4, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
181 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
182 LTEXT "Цифровий підпис:", -1, 4, 81, 65, 8, SS_NOPREFIX
183 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
184 PUSHBUTTON "&Відомості...", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
185 LTEXT "Перегляд відомостей про файли драйвера.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
186 PUSHBUTTON "&Update Driver...", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 134, 75, 15
187 LTEXT "Update the device driver.", -1, 91, 138, 154, 17, SS_NOPREFIX
188 PUSHBUTTON "&Roll Back Driver", IDC_ROLLBACKDRIVER, 7, 162, 75, 15
189 LTEXT "If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.", -1, 91, 162, 154, 25, SS_NOPREFIX
190 PUSHBUTTON "&Uninstall", IDC_UNINSTALLDRIVER, 7, 190, 75, 15
191 LTEXT "To uninstall the driver (Advanced).", -1, 91, 194, 154, 17, SS_NOPREFIX
192 END
193
194 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
195 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
196 CAPTION "Відомості про файли драйвера"
197 FONT 8, "MS Shell Dlg"
198 BEGIN
199 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
200 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
201 LTEXT "&Файли драйвера:", -1, 7, 36, 204, 8
202 CONTROL "", IDC_DRIVERFILES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
203 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
204 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 209, 80
205 LTEXT "Постачальник:", -1, 4, 134, 50, 8
206 EDITTEXT IDC_FILEPROVIDER, 66, 134, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
207 LTEXT "Версія файлу:", -1, 4, 150, 50, 8
208 EDITTEXT IDC_FILEVERSION, 66, 150, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
209 LTEXT "Авторські права:", -1, 4, 166, 65, 8
210 EDITTEXT IDC_FILECOPYRIGHT, 66, 166, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
211 LTEXT "Цифровий підпис:", -1, 4, 182, 65, 8
212 EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 66, 182, 155, 8, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
213 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 167, 208, 50, 14
214 END
215
216 IDD_DEVICEDETAILS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
217 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
218 CAPTION "Відомості"
219 FONT 8, "MS Shell Dlg"
220 BEGIN
221 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
222 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
223 COMBOBOX IDC_DETAILSPROPNAME, 7, 36, 238, 165, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
224 CONTROL "", IDC_DETAILSPROPVALUE, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
225 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
226 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 58, 238, 155
227 END
228
229 IDD_DEVICERESOURCES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
230 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
231 CAPTION "Resources"
232 FONT 8, "MS Shell Dlg"
233 BEGIN
234 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
235 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
236 LTEXT "Resource settings:", -1, 7, 36, 204, 8
237 CONTROL "", IDC_DRIVERRESOURCES, "SysListView32", LVS_REPORT |
238 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SORTASCENDING |
239 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 46, 238, 80
240 END
241
242 IDD_DEVICEPOWER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
243 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
244 CAPTION "Живлення"
245 FONT 8, "MS Shell Dlg"
246 BEGIN
247 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
248 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
249 END
250
251
252
253 /*
254 This code relates to the device manager GUI
255 */
256
257 IDR_MAINMENU MENU
258 BEGIN
259 POPUP "&File"
260 BEGIN
261 MENUITEM "E&xit", IDC_EXIT
262 END
263 MENUITEM "Action", IDC_ACTIONMENU
264 POPUP "View"
265 BEGIN
266 MENUITEM "Devices by type", IDC_DEVBYTYPE
267 MENUITEM "Devices by connection", IDC_DEVBYCONN
268 MENUITEM "Resources by type", IDC_RESBYTYPE, GRAYED
269 MENUITEM "Resources by connection", IDC_RESBYCONN, GRAYED
270 MENUITEM SEPARATOR
271 MENUITEM "Show hidden devices", IDC_SHOWHIDDEN
272 END
273 POPUP "Help"
274 BEGIN
275 MENUITEM "About", IDC_ABOUT
276 END
277 END
278
279
280 STRINGTABLE DISCARDABLE
281 BEGIN
282 IDS_APPNAME "ReactOS Device Manager"
283 IDS_CONFIRM_DISABLE "Disabling this device will cause it to stop functioning.\r\nDo you really want to disable it?"
284 IDS_CONFIRM_UNINSTALL "Warning: You are about to uninstall this device from your system.\r\nDo you want to continue?"
285 END
286 STRINGTABLE DISCARDABLE
287 BEGIN
288 IDS_MENU_UPDATE "Update driver software..."
289 IDS_MENU_ENABLE "Enable"
290 IDS_MENU_DISABLE "Disable"
291 IDS_MENU_UNINSTALL "Uninstall"
292 IDS_MENU_SCAN "Scan for hardware changes"
293 IDS_MENU_ADD "Add hardware"
294 IDS_MENU_PROPERTIES "Properties"
295 END
296
297 STRINGTABLE DISCARDABLE
298 BEGIN
299 IDS_TOOLTIP_PROPERTIES "Properties"
300 IDS_TOOLTIP_SCAN "Scan for hardware changes"
301 IDS_TOOLTIP_ENABLE "Enable"
302 IDS_TOOLTIP_DISABLE "Disable"
303 IDS_TOOLTIP_UPDATE "Update Driver Software"
304 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Uninstall"
305 END
306
307 /* Hints */
308 STRINGTABLE DISCARDABLE
309 BEGIN
310 IDS_HINT_BLANK " "
311 IDS_HINT_PROPERTIES " Open property dialog for the current selection."
312 IDS_HINT_SCAN " Scan for changed or new plug and play devices."
313 IDS_HINT_ENABLE " Enables the selected device."
314 IDS_HINT_DISABLE " Disables the selected device."
315 IDS_HINT_UPDATE " Launches the Update Driver Software wizard for the selected device."
316 IDS_HINT_UNINSTALL " Uninstalls the driver for the selected device."
317 IDS_HINT_ADD " Adds a legacy (non-Plug and Play) device to the computer."
318 IDS_HINT_ABOUT " About ReactOS Device Manager."
319 IDS_HINT_EXIT " Exits the program."
320
321 IDS_HINT_DEV_BY_TYPE " Displays devices by hardware type."
322 IDS_HINT_DEV_BY_CONN " Displays devices by connection."
323 IDS_HINT_RES_BY_TYPE " Displays resources by type."
324 IDS_HINT_RES_BY_CONN " Displays resources by connection type."
325 IDS_HINT_SHOW_HIDDEN " Displays legacy devices and devices that are no longer installed."
326
327 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Restores this window to normal size."
328 IDS_HINT_SYS_MOVE " Moves this window."
329 IDS_HINT_SYS_SIZE " Resizes this window."
330 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Collapses this window to an icon."
331 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands this window to fill this screen."
332 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Closes this window."
333 END
334