[NEWDEV] Fix a truncated text on device driver name
[reactos.git] / dll / win32 / newdev / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/newdev/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2008-06-26
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
10 CAPTION "Instalace zařízení"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Vítejte", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 16
14 LTEXT "Tento průvodce nainstaluje ovladač nového zařízení pro:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
15 LTEXT "Pokračujte kliknutím na Další.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 16
16 LTEXT "NEZNÁMÉ ZAŘÍZENÍ", IDC_DEVICE, 148, 36, 147, 17
17 LTEXT "POZOR! INSTALACE VLASTNÍHO ZAŘÍZENÍ MŮŽE ZASEKNOUT POČÍTAČ NEBO ZNEMOŽNIT START OPERAČNÍHO SYSTÉMU!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
18 CONTROL "Nainstalovat ovladač automaticky", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 195, 12
19 CONTROL "Nainstalovat ovladač ze specifického umístění", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
20 END
21
22 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Instalace zařízení"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Instalace selhala", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
28 LTEXT "Zařízení nemohlo být nainstalováno, protože ovladač nebyl nalezen.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
29 LTEXT "Klikněte na Zpět, pokud máte disk s ovladačem nebo znáte cestu k ovladači.", IDC_STATIC, 120, 98, 195, 16
30 CONTROL "Tento dialog příště nezobrazovat", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 195, 12
31 END
32
33 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
34 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
35 CAPTION "Instalace zařízení"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 LTEXT "Instalace selhala", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
39 LTEXT "Zařízení nemohlo být nainstalováno, protože se vyskytla neočekávaná chyba.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
40 LTEXT "UNKNOWN DEVICE", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 17
41 END
42
43 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
44 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
45 CAPTION "Instalace zařízení"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 CONTROL "Hledat v těchto umístěních", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 12
49 CONTROL "Vybrat ovladač ručně", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
50 CONTROL "Hledat na výměnných discích", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 12
51 CONTROL "Zahrnout tuto cestu", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 12
52 PUSHBUTTON "Procházet", IDC_BROWSE, 248, 70, 50, 14
53 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
54 END
55
56 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Instalace zařízení"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 LTEXT "UNKNOWN DEVICE", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
62 END
63
64 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
66 CAPTION "Instalace zařízení"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg"
68 BEGIN
69 LTEXT "UNKNOWN DEVICE", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
70 END
71
72 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Instalace zařízení"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 LTEXT "Instalace je kompletní", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 12
78 LTEXT "Bude potřeba restartovat systém, aby mohla být dokončena instalace:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
79 LTEXT "Kliknutím na Dokončit zavřete průvodce.", IDC_STATIC, 120, 174, 195, 12
80 LTEXT "NEZNÁMÉ ZAŘÍZENÍ", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 17
81 END
82
83 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Instalace zařízení"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "Instalace je kompletní", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 12
89 LTEXT "Průvodce dokončil instalaci ovladače pro:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
90 LTEXT "Kliknutím na Dokončit zavřete průvodce.", IDC_STATIC, 120, 174, 195, 12
91 LTEXT "NEZNÁMÉ ZAŘÍZENÍ", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 17
92 END
93
94 STRINGTABLE
95 BEGIN
96 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "Průvodce novým harwarem"
97 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Průvodce aktualizací ovladače"
98 IDS_CHSOURCE_TITLE "Zvolte možnosti vyhledávání a instalace"
99 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Hledání..."
100 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Instalace..."
101 END