Sync with trunk.
[reactos.git] / dll / win32 / newdev / lang / nl-NL.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS New device installer
3 * COPYRIGHT: See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/newdev/lang/nl-NL.rc
5 * TRANSLATOR: Maurus Cuelenaere
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDD_WELCOMEPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
11 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
12 WS_SYSMENU
13 CAPTION "Installatie apparaat"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Welkom",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
17 LTEXT "Deze wizard installeert een nieuwe driver voor:",
18 IDC_STATIC,120,21,195,16
19 LTEXT "Klik op Volgende om verder te gaan.",IDC_STATIC,120,169,195,17
20 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,36,164,11
21 LTEXT "WAARSCHUWING! EEN ONBEKEND APPARAAT INSTALLEREN KAN UW COMPUTER LATEN VASTLOPEN OF ONOPSTARTBAAR MAKEN!",IDC_STATIC,120,59,195,16
22 CONTROL "Installeer de driver automatisch",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
23 BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
24 CONTROL "Installeer de driver van een bepaalde locatie",IDC_RADIO_MANUAL,
25 "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,164,14
26 END
27
28 IDD_NODRIVER DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
29 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
30 WS_SYSMENU
31 CAPTION "Installatie apparaat"
32 FONT 8, "MS Shell Dlg"
33 BEGIN
34 LTEXT "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
35 LTEXT "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat de driver niet gevonden kon worden.",
36 IDC_STATIC,120,40,195,19
37 LTEXT "Klik op Vorige indien u het pad weet naar de driver.",
38 IDC_STATIC,120,98,181,24
39 CONTROL "Toon dit dialoogvenster niet meer",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
40 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
41 END
42
43 IDD_INSTALLFAILED DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
44 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
45 WS_SYSMENU
46 CAPTION "Installatie apparaat"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 LTEXT "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
50 LTEXT "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat er een onverwachte fout optrad.",
51 IDC_STATIC,120,40,195,19
52 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,55,164,11
53 END
54
55 IDD_CHSOURCE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
56 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
57 CAPTION "Installatie apparaat"
58 FONT 8, "MS Shell Dlg"
59 BEGIN
60 CONTROL "Zoek in deze locaties",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
61 BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
62 CONTROL "Kies de driver handmatig",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
63 BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
64 CONTROL "Zoek in verwijderbare media",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
65 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
66 CONTROL "Sluit dit pad in",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
67 WS_TABSTOP,47,54,162,10
68 PUSHBUTTON "Bladeren",IDC_BROWSE,248,69,50,14
69 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT |
70 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
71 END
72
73 IDD_SEARCHDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
74 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
75 CAPTION "Installatie apparaat"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 BEGIN
78 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
79 END
80
81 IDD_INSTALLDRV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
82 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Installatie apparaat"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
87 END
88
89 IDD_NEEDREBOOT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
90 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
91 WS_SYSMENU
92 CAPTION "Installatie apparaat"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 LTEXT "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
96 LTEXT "U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien van:",
97 IDC_STATIC,120,32,195,19
98 LTEXT "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
99 179,11
100 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
101 END
102
103 IDD_FINISHPAGE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
104 STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
105 WS_SYSMENU
106 CAPTION "Installatie apparaat"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
110 LTEXT "De wizard is voltooid met het installeren van de driver voor:",
111 IDC_STATIC,120,32,195,19
112 LTEXT "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
113 179,11
114 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
115 END