[DLL][WIN32][NEWDEV] Wrong character in the Romanian translation removed (#259)
[reactos.git] / dll / win32 / newdev / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: New device installer (newdev.dll)
3 * FILE: dll/win32/newdev/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for new device installer
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
13 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
14 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Bun venit!", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 16
18 LTEXT "Acest asistent va instala module-pilot pentru dispozitivul:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
19 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 16
20 LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 148, 36, 147, 12
21 LTEXT "AVERTISMENT: INSTALAREA UNUI DISPOZITIV NEOBIȘNUIT VĂ POATE SCOATE DIN FUNCȚIUNE CALCULATORUL!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
22 CONTROL "Instalează modulele-pilot a&utomat", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 195, 12
23 CONTROL "Instalează modulele-pilot din lo&cație specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
24 END
25
26 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
28 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 LTEXT "Instalarea a eșuat", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
32 LTEXT "Dispozitivul nu a putut fi instalat pentru că modulele-pilot nu au fost găsite.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
33 LTEXT "Apăsați „Înapoi” dacă dețineți un disc sau cunoașteți calea către modulele-pilot.", IDC_STATIC, 120, 98, 195, 16
34 CONTROL "N&u doresc recurența acestui dialog", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 195, 12
35 END
36
37 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
38 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
39 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 LTEXT "Instalarea a eșuat", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
43 LTEXT "Dispozitivul nu a fost instalat din cauza unei erori neașteptate.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
44 LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
45 END
46
47 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 CONTROL "Specific locații de căutare", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 12
53 CONTROL "Specific manual modulele-pilot", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
54 CONTROL "Caută pe unitățile detașabile", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 12
55 CONTROL "Caută acest dosar", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 12
56 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BROWSE, 248, 70, 60, 14
57 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
58 END
59
60 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
61 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
62 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
63 FONT 8, "MS Shell Dlg"
64 BEGIN
65 LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
66 END
67
68 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
69 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
70 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
71 FONT 8, "MS Shell Dlg"
72 BEGIN
73 LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
74 END
75
76 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 LTEXT "Instalare completă", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 12
82 LTEXT "Este necesară repornirea sistemului pentru a încheia instalarea:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
83 LTEXT "Apăsați „Sfârșit” pentru a închide asistentul.", IDC_STATIC, 120, 174, 195, 12
84 LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
85 END
86
87 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 LTEXT "Instalare completă", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 12
93 LTEXT "Asistentul a încheiat instalarea dispozitivului:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
94 LTEXT "Apăsați „Sfârșit” pentru a încheia instalarea.", IDC_STATIC, 120, 174, 195, 12
95 LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
96 END
97
98 STRINGTABLE
99 BEGIN
100 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "Asistent pentru un nou dispozitiv"
101 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Asistent pentru actualizare modúl-pilot"
102 IDS_CHSOURCE_TITLE "Alegere opțiuni de căutare și instalare"
103 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Căutare…"
104 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Instalare…"
105 END