Polish translation update (#29)
[reactos.git] / dll / win32 / rasdlg / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 102 DIALOGEX 0, 0, 255, 265
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
13 CAPTION "Dodatkowe Numery Telefoniczne"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Podaj dodatkowe numery telefoniczne, których chcesz używać w tym połączeniu.", 1018, 7, 5, 243, 16
17 LTEXT "&Numery telefoniczne:", 1019, 7, 27, 238, 8
18 CONTROL "", 1012, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000848D, 7, 38, 217, 144
19 PUSHBUTTON "W &górę", 1017, 230, 40, 18, 16, BS_ICON
20 PUSHBUTTON "W &dół", 1015, 230, 61, 18, 16, BS_ICON
21 PUSHBUTTON "D&odaj", 1013, 7, 187, 70, 14
22 PUSHBUTTON "&Edytuj", 1016, 81, 187, 70, 14
23 PUSHBUTTON "&Usuń", 1014, 154, 187, 70, 14
24 AUTOCHECKBOX "&Jeżeli numer nie działa, użyj kolejego", 1011, 8, 210, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
25 AUTOCHECKBOX "&Przenieś sprawdzony numer na początek listy", 1010, 8, 228, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
26 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 122, 245, 60, 14
27 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 188, 245, 60, 14
28 END
29
30 103 DIALOGEX 6, 18, 250, 170
31 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
32 CAPTION "Połączenia Sieciowe"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 LTEXT "", 1029, 5, 5, 241, 35, NOT WS_GROUP
36 LTEXT "&Połączenia:", -1, 5, 46, 238, 10
37 CONTROL "List1", 1677, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 5, 57, 240, 57
38 AUTOCHECKBOX "&Nie pytaj mnie ponownie, do czasu kolejnego logowania", 1022, 8, 125, 235, 10
39 PUSHBUTTON "&Ustawienia", 1026, 7, 149, 60, 14
40 DEFPUSHBUTTON "P&ołącz...", 1024, 117, 149, 60, 14
41 PUSHBUTTON "Anuluj", 1025, 183, 149, 60, 14
42 END
43
44 104 DIALOGEX 6, 18, 269, 263
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
46 CAPTION "Błędy grupowania linii"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON 32516, 1031, 7, 7, 20, 20
50 LTEXT "Jedna lub więcej dodatkowych linii nie została połączona. ", 1033, 37, 8, 216, 20
51 CONTROL "", 1032, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00008401, 37, 83, 224, 136
52 AUTOCHECKBOX "&Nie używaj tej/tych linii w przyszłości", 1030, 38, 226, 222, 10
53 DEFPUSHBUTTON "&Akceptuj", 1, 135, 242, 60, 14
54 PUSHBUTTON "&Rozłącz", 2, 201, 242, 60, 14
55 LTEXT "Jeśli łączy się tylko jedna linia, serwer może nie być skonfigurowany do obsługi połączenia wieloliniowego. Zaznacz opcję 'Nie używaj tej/tych linii' by uniknąć niepotrzebnych opład za połączenie.", -1, 37, 36, 224, 44
56 END
57
58 105 DIALOGEX 0, 0, 261, 253
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
60 CAPTION "Zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 GROUPBOX "Bezpieczeństwo logowania", 1547, 7, 33, 246, 191
64 LTEXT "&Szyfrowanie danych:", 1546, 7, 5, 247, 10
65 COMBOBOX 1495, 7, 17, 247, 76, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
66 AUTORADIOBUTTON "Użyj protokołu &EAP", 1544, 17, 47, 226, 8, WS_GROUP
67 LTEXT "Rodzaj protokołu EAP", -1, 18, 64, 35, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
68 COMBOBOX 1034, 53, 62, 191, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1035, 184, 77, 60, 14
70 AUTORADIOBUTTON "Zezwól na poniższe &protokoły", 1545, 17, 92, 224, 10
71 AUTOCHECKBOX "&Nieszyfrowane hasło (PAP)", 1491, 28, 105, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
72 AUTOCHECKBOX "Shiva &PAP (SPAP)", 1496, 28, 119, 214, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
73 AUTOCHECKBOX "&Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)", 1494, 28, 133, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
74 AUTOCHECKBOX "&MS CHAP (MS-CHAP)", 1493, 28, 148, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
75 AUTOCHECKBOX "Zezwól na starszą wersję MS-CHAP dla serwerów &Win 95", 200, 46, 162, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
76 AUTOCHECKBOX "M&icrosoft CHAP Wersja 2 (MS-CHAP v2)", 1492, 28, 176, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
77 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 28, 189, 208, 1
78 AUTOCHECKBOX "&Dla protokołów z rodziny MS-CHAP, automatycznie użyj mojej nazwy użytkownika i hasła z systemu ReactOS (także domeny jeśli występuje)", 1549, 28, 195, 213, 24, BS_TOP | BS_MULTILINE
79 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 127, 232, 60, 14
80 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 192, 232, 60, 14
81 END
82
83 106 DIALOGEX 6, 18, 255, 109
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
85 CAPTION "Połączenie aktywne"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 97, 91, 60, 14
89 ICON 563, 1046, 7, 7, 20, 20
90 LTEXT "Połączenie aktywne.", 1047, 40, 7, 212, 16
91 LTEXT "Aby sprawdzić stan tego połączenia, albo je odłączyć, kliknij prawym przyciskiem myszki na jego ikonę w katalogu Połączenia Sieciowe, or albo kliknij na ikonę w zasobniku systemowym.", -1, 40, 30, 212, 34
92 AUTOCHECKBOX "&Nie wyświetlaj więcej tej wiadomości", 1045, 40, 69, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
93 END
94
95 107 DIALOGEX 0, 0, 258, 167
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 GROUPBOX "Numer telefoniczny", 1053, 7, 5, 243, 92
100 LTEXT "&Numer kierunkowy:", 1055, 18, 17, 54, 8
101 COMBOBOX 1049, 17, 30, 55, 129, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
102 LTEXT "&Numer telefoniczny", 1057, 77, 17, 166, 8, NOT WS_GROUP
103 EDITTEXT 1051, 77, 30, 163, 14, ES_AUTOHSCROLL
104 LTEXT "K&od krajowy:", 1056, 18, 48, 221, 8, NOT WS_GROUP
105 COMBOBOX 1054, 17, 61, 224, 93, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
106 AUTOCHECKBOX "&Użyj reguł wybierania", 1048, 20, 81, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
107 GROUPBOX "Ko&mentarz", 1052, 7, 102, 243, 36
108 EDITTEXT 1050, 17, 115, 224, 14, ES_AUTOHSCROLL
109 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 127, 147, 60, 14
110 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 191, 147, 60, 14
111 END
112
113 108 DIALOGEX 6, 18, 222, 104
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
115 CAPTION "Zmiana hasła"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 LTEXT "Ważność twojego hasła w zdalnej sieci wygasła. Wprowadź nowe hasło i naciśnij OK.", 1062, 7, 5, 210, 24
119 LTEXT "&Nowe hasło:", 1064, 8, 43, 108, 8
120 EDITTEXT 1060, 118, 38, 98, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
121 LTEXT "&Potwierdź nowe hasło:", 1061, 8, 61, 102, 8
122 EDITTEXT 1058, 118, 57, 98, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
123 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 90, 84, 60, 14, WS_GROUP
124 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 154, 84, 60, 14
125 END
126
127 109 DIALOGEX 6, 18, 223, 122
128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
129 CAPTION "Zmiana hasła"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 LTEXT "Ważność twojego hasła w zdalnej sieci wygasła. Wprowadź nowe hasło i naciśnij OK.", 1062, 7, 5, 212, 29
133 LTEXT "&Stare hasło:", 1063, 7, 42, 108, 8
134 EDITTEXT 1059, 116, 38, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
135 LTEXT "&Nowe hasło:", 1064, 7, 60, 108, 8
136 EDITTEXT 1060, 116, 56, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
137 LTEXT "&Potwierdź nowe hasło:", 1061, 7, 78, 108, 8
138 EDITTEXT 1058, 116, 74, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
139 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 92, 101, 60, 14, WS_GROUP
140 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 156, 101, 60, 14
141 END
142
143 110 DIALOGEX 12, 16, 230, 105
144 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
145 CAPTION "Oddzwanianie"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 LTEXT "Masz ustawiony przywilej oddzwaniania na serwerze. Naciśnij OK by serwer oddzwonił na twój, podany poniżej numer. Naciśnij Anuluj by pominąć oddzwanianie.", 1066, 5, 5, 221, 39, SS_NOPREFIX
149 LTEXT "&Wprowadź numer telefoniczny modemu:", 1067, 5, 46, 222, 8, NOT WS_GROUP
150 EDITTEXT 1065, 5, 57, 221, 14, ES_AUTOHSCROLL
151 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 100, 85, 60, 14, WS_GROUP
152 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 164, 85, 60, 14
153 END
154
155 111 DIALOGEX 6, 19, 265, 135
156 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
157 CAPTION "Błąd połączenia z %1"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 ICON 32515, 1068, 7, 7, 20, 20, WS_GROUP
161 LTEXT "", 1070, 34, 7, 226, 105
162 DEFPUSHBUTTON "Nie wybieraj=88", 1, 4, 117, 128, 14, WS_GROUP
163 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 136, 117, 60, 14
164 PUSHBUTTON "&Więcej informacji", 1069, 200, 117, 60, 14
165 END
166
167 112 DIALOGEX 6, 18, 263, 219
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
169 CAPTION "Automatyczne wybieranie i zawieszanie połączeń"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 BEGIN
172 LTEXT "ReactOS może automatycznie wybierać i zawieszać połączenie, w zależności od tego ile danych jest wysyłane i odbierane.", 1085, 9, 7, 253, 30
173 GROUPBOX "Wybieranie automatyczne", -1, 6, 38, 249, 71
174 LTEXT "Użyj dodatkowej linii, kiedy to połączenie spełnia oba poniższe kryteria:", 1083, 16, 51, 237, 16, NOT WS_GROUP
175 LTEXT "Aktywność co &najmniej:", -1, 16, 73, 100, 8
176 COMBOBOX 1079, 117, 70, 60, 100, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
177 LTEXT "&Czas trwania co najmniej:", 1084, 16, 92, 99, 8, NOT WS_GROUP
178 COMBOBOX 1080, 117, 89, 90, 162, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
179 GROUPBOX "Automatyczne zawieszanie", -1, 6, 113, 248, 81
180 LTEXT "Zawieś połączenie z tym urządzeniem:", 1086, 16, 127, 230, 18, NOT WS_GROUP
181 LTEXT "Aktywność nie więcej &niż:", -1, 16, 150, 92, 8
182 COMBOBOX 1081, 115, 146, 60, 100, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
183 LTEXT "Czas &trwania co najmniej:", 1087, 16, 168, 92, 8, NOT WS_GROUP
184 COMBOBOX 1082, 115, 166, 90, 151, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
185 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 131, 199, 60, 14, WS_GROUP
186 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 194, 199, 60, 14
187 END
188
189 113 DIALOGEX 21, 46, 225, 65
190 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
191 CAPTION "Połączenie z %1..."
192 FONT 8, "MS Shell Dlg"
193 BEGIN
194 ICON 563, 1417, 7, 7, 20, 20
195 LTEXT "", 1097, 36, 7, 185, 35, SS_NOPREFIX
196 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 83, 47, 60, 14
197 END
198
199 114 DIALOGEX 6, 18, 225, 60
200 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
201 CAPTION "Połączenie Dial-Up"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg"
203 BEGIN
204 ICON 563, 1098, 7, 6, 20, 20, WS_GROUP
205 LTEXT "Próba połączenia automatycznego zakończona niepowodzeniem. Czy chcesz wyłączyć automatyczne połączenia z tej lokalizacji?", 1099, 40, 6, 181, 34, NOT WS_GROUP
206 PUSHBUTTON "&Tak", 1, 60, 42, 50, 14
207 DEFPUSHBUTTON "&Nie", 2, 115, 42, 50, 14
208 END
209
210 115 DIALOGEX 0, 0, 263, 124
211 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
212 CAPTION "Połączenie z %1"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg"
214 BEGIN
215 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 263, 50
216 LTEXT "&Wybierz numer:", 1412, 9, 60, 68, 8
217 COMBOBOX 1416, 88, 56, 165, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
218 LTEXT "Wy&bieranie z:", 1415, 9, 77, 71, 8
219 COMBOBOX 1414, 88, 75, 89, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
220 PUSHBUTTON "&Reguły wybierania", 1108, 181, 75, 72, 14
221 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 96, 245, 1
222 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 8, 103, 61, 14
223 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 70, 103, 60, 14
224 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1107, 132, 103, 60, 14
225 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 194, 103, 60, 14
226 END
227
228 116 DIALOGEX 0, 0, 265, 176
229 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
230 CAPTION "Połączenie z %1"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg"
232 BEGIN
233 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
234 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 8, 60, 88, 8
235 EDITTEXT 1104, 103, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
236 LTEXT "&Hasło:", 1112, 8, 79, 88, 8
237 EDITTEXT 1103, 103, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
238 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 8, 97, 248, 1
239 AUTOCHECKBOX "&Zapisz tą nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników:", 1101, 14, 105, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
240 AUTORADIOBUTTON "Tylko &ja", 1622, 26, 120, 226, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
241 AUTORADIOBUTTON "&Każdy kto używa tego komputera", 1623, 26, 134, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
242 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 149, 248, 1
243 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 8, 156, 60, 14, WS_GROUP
244 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 156, 60, 14
245 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1107, 133, 156, 60, 14
246 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 195, 156, 60, 14
247 END
248
249 117 DIALOGEX 0, 0, 263, 192
250 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
251 CAPTION "Połączenie z %1"
252 FONT 8, "MS Shell Dlg"
253 BEGIN
254 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
255 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 9, 61, 92, 8
256 EDITTEXT 1104, 102, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
257 LTEXT "&Hasło:", 1112, 9, 80, 92, 8
258 EDITTEXT 1103, 102, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
259 LTEXT "&Domena:", 1110, 9, 99, 91, 8
260 EDITTEXT 1102, 102, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
261 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 9, 116, 247, 1
262 AUTOCHECKBOX "&Zapisz tą nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników:", 1101, 12, 123, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
263 AUTORADIOBUTTON "Tylko &ja", 1622, 25, 137, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
264 AUTORADIOBUTTON "&Każdy kto używa tego komputera", 1623, 25, 151, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
265 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 167, 247, 1
266 DEFPUSHBUTTON "Dz&woń", 1590, 8, 173, 60, 14, WS_GROUP
267 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 173, 60, 14
268 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1107, 133, 173, 60, 14
269 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 195, 173, 60, 14
270 END
271
272 118 DIALOGEX 0, 0, 265, 220
273 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
274 CAPTION "Połączenie z %1"
275 FONT 8, "MS Shell Dlg"
276 BEGIN
277 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
278 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 10, 61, 92, 8
279 EDITTEXT 1104, 104, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
280 LTEXT "&Hasło:", 1112, 10, 80, 92, 8
281 EDITTEXT 1103, 104, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
282 LTEXT "&Domena:", 1110, 10, 100, 92, 8
283 EDITTEXT 1102, 104, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
284 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 11, 116, 247, 1
285 AUTOCHECKBOX "&Zapisz tą nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników:", 1101, 16, 124, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
286 AUTORADIOBUTTON "Tylko &ja", 1622, 29, 139, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
287 AUTORADIOBUTTON "&Każdy kto używa tego komputera", 1623, 29, 152, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
288 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 167, 247, 1
289 LTEXT "P&ołączenie:", 1412, 10, 177, 90, 8
290 COMBOBOX 1416, 102, 173, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
291 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 192, 247, 1
292 DEFPUSHBUTTON "Dz&woń", 1590, 10, 199, 60, 14, WS_GROUP
293 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 72, 199, 60, 14
294 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1107, 134, 199, 60, 14
295 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 196, 199, 60, 14
296 END
297
298 119 DIALOGEX 0, 0, 265, 200
299 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
300 CAPTION "Połączenie z %1"
301 FONT 8, "MS Shell Dlg"
302 BEGIN
303 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
304 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 10, 62, 91, 8
305 EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
306 LTEXT "&Hasło:", 1112, 10, 81, 92, 8
307 EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
308 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 97, 247, 1
309 AUTOCHECKBOX "&Zapisz tą nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników:", 1101, 12, 103, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
310 AUTORADIOBUTTON "Tylko &ja", 1622, 24, 117, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
311 AUTORADIOBUTTON "&Każdy kto używa tego komputera", 1623, 24, 132, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
312 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 147, 247, 1
313 LTEXT "P&ołączenie:", 1412, 13, 157, 88, 8
314 COMBOBOX 1416, 103, 154, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
315 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 173, 247, 1
316 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 10, 180, 60, 14, WS_GROUP
317 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 72, 180, 60, 14
318 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1107, 134, 180, 60, 14
319 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 197, 180, 60, 14
320 END
321
322 121 DIALOGEX 6, 18, 230, 131
323 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
324 CAPTION "Konfiguracja ISDN"
325 FONT 8, "MS Shell Dlg"
326 BEGIN
327 LTEXT "&Typ linii:", 1155, 9, 9, 65, 8
328 COMBOBOX 1153, 76, 7, 148, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
329 AUTOCHECKBOX "&Negocjacja typu linii", 1150, 23, 26, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
330 GROUPBOX " ", 1152, 8, 48, 214, 51, WS_GROUP
331 AUTOCHECKBOX "&Użyj starego, zastrzeżonego protokołu", 1149, 17, 48, 102, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
332 LTEXT "Użyj &kanałów:", 1154, 16, 65, 100, 8, NOT WS_GROUP
333 EDITTEXT 1151, 119, 61, 94, 14, ES_AUTOHSCROLL
334 AUTOCHECKBOX "&Włącz kompresję sprzętową", 1148, 16, 82, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
335 PUSHBUTTON "OK", 1, 99, 109, 60, 14, WS_GROUP
336 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 163, 109, 60, 14
337 END
338
339 122 DIALOGEX 6, 18, 220, 68
340 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
341 CAPTION "Konfiguracja ISDN"
342 FONT 8, "MS Shell Dlg"
343 BEGIN
344 LTEXT "&Konfiguracja ISDN:", 1155, 9, 11, 55, 8
345 COMBOBOX 1153, 67, 7, 148, 43, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
346 AUTOCHECKBOX "&Negocjacja typu linii", 1150, 21, 28, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
347 PUSHBUTTON "OK", 1, 90, 49, 60, 14, WS_GROUP
348 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 154, 49, 60, 14
349 END
350
351 123 DIALOGEX 11, 20, 350, 275
352 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
353 FONT 8, "MS Shell Dlg"
354 BEGIN
355 EDITTEXT 1161, 5, 5, 338, 236, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP
356 LTEXT "Adres &IP:", 1163, 7, 253, 68, 8
357 CONTROL "", 1160, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 76, 250, 117, 14
358 DEFPUSHBUTTON "", 1162, 197, 252, 16, 13, NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
359 PUSHBUTTON "&OK", 1, 219, 252, 60, 14, WS_GROUP
360 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 283, 252, 60, 14
361 END
362
363 124 DIALOGEX 6, 17, 350, 266
364 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
365 FONT 8, "MS Shell Dlg"
366 BEGIN
367 EDITTEXT 1161, 5, 4, 340, 236, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP
368 DEFPUSHBUTTON "", 1162, 7, 247, 50, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
369 PUSHBUTTON "&OK", 1, 222, 247, 60, 14, WS_GROUP
370 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 286, 247, 60, 14
371 END
372
373 125 DIALOGEX 12, 16, 261, 190
374 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
375 CAPTION "Konfiguracja Modemu"
376 FONT 8, "MS Shell Dlg"
377 BEGIN
378 ICON 15102, 1238, 7, 7, 20, 20
379 LTEXT "Modem", -1, 25, 27, 24, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
380 EDITTEXT 1235, 40, 7, 214, 16, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
381 LTEXT "&Prędkośc transmisji (bps):", 1243, 7, 36, 110, 8
382 COMBOBOX 1239, 119, 34, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
383 LTEXT "Protokół &Modemu", 1244, 7, 52, 111, 8
384 COMBOBOX 1245, 119, 50, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
385 GROUPBOX "Właściwości sprzętu", 1237, 6, 70, 248, 61, WS_GROUP
386 AUTOCHECKBOX "Włą&cz sprzętową kontrolę przepływu", 1232, 19, 82, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
387 AUTOCHECKBOX "Włąc&z sprzętową kontrolę błędów", 1231, 19, 98, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
388 AUTOCHECKBOX "Włącz komp&resję sprzętową", 1229, 19, 115, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
389 AUTOCHECKBOX "Po&każ okno terminala", 1234, 8, 136, 246, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
390 AUTOCHECKBOX "Włącz &głośnik modemu", 1230, 8, 151, 247, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
391 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 129, 171, 60, 14, WS_GROUP
392 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 194, 171, 60, 14
393 END
394
395 126 DIALOGEX 0, 0, 270, 117
396 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
397 CAPTION "Wybór składników sieci"
398 FONT 8, "MS Shell Dlg"
399 BEGIN
400 LTEXT "Kliknij na rodzaj składnika sieci, który chcesz zainstalować:", -1, 8, 7, 258, 8
401 CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 8, 20, 188, 58
402 GROUPBOX "", -1, 8, 81, 188, 30
403 LTEXT "", 1250, 12, 90, 177, 17
404 DEFPUSHBUTTON "&Dodaj", 1252, 205, 20, 60, 14
405 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 205, 38, 60, 14
406 END
407
408 127 DIALOGEX 16, 20, 260, 135
409 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
410 CAPTION "Połączenia z NetWare albo kompatybilne"
411 FONT 8, "MS Shell Dlg"
412 BEGIN
413 ICON 32515, 1278, 7, 7, 21, 20, WS_GROUP
414 LTEXT "Masz aktywne połączenie z siecią kompatybilną z NetWare. Te połączenia zostaną zamknięte, przy ustanawianiu połączenia PPP IPX.", 1279, 42, 7, 215, 37
415 LTEXT "Przed połączeniem, aby uniknąć utraty danch, albo zamknij wszystkie pliki, które korzystają z tych połączeń albo odznacz IPX z listy Protokołów Sieciowych tego połączenia.", 1280, 42, 46, 215, 38, NOT WS_GROUP
416 AUTOCHECKBOX "&Nie wyświetlaj więcej tej wiadomości", 1277, 42, 86, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
417 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 65, 112, 60, 14, WS_GROUP
418 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 134, 112, 60, 14
419 END
420
421 128 DIALOGEX 7, 22, 236, 90
422 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
423 CAPTION "Ręczne wybieranie"
424 FONT 8, "MS Shell Dlg"
425 BEGIN
426 LTEXT "Podnieś słuchawkę i wybierz numer (albo poproś operatora o wybranie). Po zakończeniu wybierania, naciśnij OK. Poczekaj, aż słuchawka ucichnie i wtedy się rozłącz.", 1281, 8, 8, 219, 32
427 LTEXT "Numer:", 1282, 8, 46, 91, 8
428 LTEXT "", 1283, 103, 46, 126, 8, NOT WS_GROUP
429 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 104, 70, 60, 14, WS_GROUP
430 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 168, 70, 60, 14
431 END
432
433 129 DIALOGEX 6, 20, 260, 85
434 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
435 CAPTION "Efekt połączenia Protokołu Sieciowego"
436 FONT 8, "MS Shell Dlg"
437 BEGIN
438 ICON 32516, 1328, 7, 7, 21, 20, WS_GROUP
439 LTEXT "", 1329, 38, 7, 216, 24, NOT WS_GROUP
440 AUTOCHECKBOX "&Nie korzystaj następnym razem z niedziałających protokołów", 1327, 40, 44, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
441 PUSHBUTTON "&Akceptuj", 1, 129, 64, 60, 14
442 PUSHBUTTON "&Rozłącz się", 2, 193, 64, 60, 14
443 END
444
445 133 DIALOGEX 6, 18, 231, 211
446 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
447 CAPTION "Ustawienia logowania X.25"
448 FONT 8, "MS Shell Dlg"
449 BEGIN
450 LTEXT "Wybierz swojego providera sieci X.25 i wprowadź adres serwera zdalnego X.121:", 1408, 7, 4, 220, 27
451 LTEXT "&Sieć:", 1410, 9, 35, 213, 8, NOT WS_GROUP
452 COMBOBOX 1406, 9, 46, 215, 125, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
453 LTEXT "&Adres X.121:", 1407, 9, 66, 213, 8, NOT WS_GROUP
454 EDITTEXT 1402, 8, 77, 215, 14, ES_AUTOHSCROLL
455 GROUPBOX "Opcjonalne", 1405, 8, 95, 215, 79
456 LTEXT "&Dane użytkownika:", 1411, 19, 109, 182, 8, NOT WS_GROUP
457 EDITTEXT 1404, 19, 120, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
458 LTEXT "&Udogodnienia:", 1409, 19, 138, 182, 8, NOT WS_GROUP
459 EDITTEXT 1403, 19, 149, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
460 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 100, 189, 60, 14
461 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 164, 189, 60, 14
462 END
463
464 146 DIALOGEX 6, 18, 230, 210
465 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
466 CAPTION "Autowybieranie"
467 FONT 8, "MS Shell Dlg"
468 BEGIN
469 LTEXT "Jeżeli zostaniesz rozłączony z sieci, Autowybieranie spróbuje podłączyć się ponownie, w chwili gdy będziesz potrzebować dostępu do danej sieci.", -1, 7, 4, 219, 32
470 LTEXT "&Włącz Autowybieranie:", 1006, 8, 42, 213, 8
471 CONTROL "", 1004, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000C401, 7, 53, 216, 109
472 AUTOCHECKBOX "&Zawsze pytaj mnie przed próbą Autowybierania", 1496, 8, 170, 218, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
473 AUTOCHECKBOX "&Wyłącz Autowybieranie, gdy jestem zalogowany", 1550, 8, 185, 217, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
474 END
475
476 147 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
477 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
478 CAPTION "Wybieranie"
479 FONT 8, "MS Shell Dlg"
480 BEGIN
481 LTEXT "Te ustawienia odnoszą się do 'Zaloguj przy pomocy sieci Dial-Up' po nacisnięciu Ctrl-Alt-Del podczas logowania. Tylko Administratorzy mają dostęp do tych ustawień.", 1007, 7, 4, 221, 40, NOT WS_GROUP
482 LTEXT "&Ilość prób połączenia:", 1005, 7, 55, 154, 8
483 EDITTEXT 1001, 164, 52, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
484 LTEXT "&Sekund przerwy pomiędzy próbami połączenia:", 1009, 7, 73, 156, 8, NOT WS_GROUP
485 EDITTEXT 1003, 164, 70, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
486 LTEXT "Sekund &bezczynności przed rozłączeniem:", 1008, 7, 91, 154, 8, NOT WS_GROUP
487 EDITTEXT 1002, 164, 88, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
488 END
489
490 148 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
491 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
492 CAPTION "Oddzwanianie"
493 FONT 8, "MS Shell Dlg"
494 BEGIN
495 LTEXT "Niektóre serwery oferują możliwość oddzwonienia do ciebie, w celu redukcji twoich opłat za połączenie. Określ czy chcesz skorzystać z Oddzwaniania. (Oddzwanianie nie działa w przypadku połączeń z Wirtualnymi Sieciami Prywatnymi (VPN).)", 1043, 8, 4, 219, 43
496 AUTORADIOBUTTON "&Bez Oddzwaniania", 1041, 7, 48, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
497 AUTORADIOBUTTON "&Pytaj mnie podczas próby połączenia, gdy serwer oferuje odddzwanianie", 1040, 7, 61, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
498 AUTORADIOBUTTON "&Oddzwanianie zawsze włączone, w przypadku połączeń z numerami z listy:", 1042, 7, 74, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
499 CONTROL "", 1037, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00008401, 16, 88, 204, 94
500 PUSHBUTTON "&Edytuj", 1039, 96, 190, 60, 14
501 PUSHBUTTON "&Usuń..", 1038, 159, 190, 60, 14
502 END
503
504 149 DIALOGEX 6, 18, 317, 142
505 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 LTEXT "Musisz ustawić dane użytkownika, których będą używaź routery zdalne, podczas łączenia się z tym interface. Konto użytkownika zostanie utworzone na routerze zdalnym, z informacją o twoim połączeniu.", 1094, 8, 5, 307, 35
509 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1078, 8, 47, 124, 8, NOT WS_GROUP
510 EDITTEXT 1074, 135, 45, 175, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
511 LTEXT "&Hasło:", 1077, 8, 68, 124, 8, NOT WS_GROUP
512 EDITTEXT 1073, 135, 66, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
513 LTEXT "&Potwierdzenie hasła:", 1075, 8, 90, 124, 8, NOT WS_GROUP
514 EDITTEXT 1071, 135, 87, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
515 END
516
517 150 DIALOGEX 6, 18, 321, 144
518 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 LTEXT "Musisz ustawić dane użytkownika, których będą używaź routery zdalne, podczas łączenia się z tym interface. Konto użytkownika zostanie utworzone na routerze zdalnym, z informacją o twoim połączeniu.", 1094, 8, 5, 308, 33
522 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1096, 8, 43, 130, 8, NOT WS_GROUP
523 EDITTEXT 1091, 140, 40, 175, 12, ES_AUTOHSCROLL
524 LTEXT "&Domena:", 1093, 8, 63, 130, 8, NOT WS_GROUP
525 EDITTEXT 1089, 140, 60, 175, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
526 LTEXT "&Hasło:", 1095, 8, 81, 130, 8, NOT WS_GROUP
527 EDITTEXT 1090, 140, 78, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
528 LTEXT "&Potwierdzenie hasła:", 1092, 8, 99, 130, 8, NOT WS_GROUP
529 EDITTEXT 1088, 140, 96, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
530 END
531
532 153 DIALOGEX 0, 0, 315, 140
533 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
534 FONT 8, "MS Shell Dlg"
535 BEGIN
536 LTEXT "Wprowadź nazwę dla tego połączenia:", -1, 8, 4, 190, 8
537 EDITTEXT 1114, 8, 17, 190, 12, ES_AUTOHSCROLL
538 LTEXT "Naciśnij Zakończ by zapisać je w katalogu Połączenia Sieciowe.", -1, 8, 38, 193, 8
539 LTEXT "Aby wyedytować później to połączenie, zaznacz je, kliknij na menu Plik, a następnie na Właściwości.", -1, 8, 58, 193, 16
540 END
541
542 155 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
543 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
544 CAPTION "Ogólne"
545 FONT 8, "MS Shell Dlg"
546 BEGIN
547 LTEXT "P&ołącz za pomocą:", 1124, 7, 5, 219, 8
548 CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 198, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
549 PUSHBUTTON "&Góra", 1132, 210, 18, 16, 14, BS_ICON
550 PUSHBUTTON "&Dół", 1131, 210, 36, 16, 14, BS_ICON
551 AUTOCHECKBOX "&Wszystkie urządzenia wybierają te same numery", 1119, 9, 66, 133, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
552 PUSHBUTTON "&Konfiguruj", 1130, 144, 66, 60, 14
553 GROUPBOX "Przykład", 1125, 8, 84, 215, 100, WS_GROUP
554 LTEXT "&Numer kierunkowy:", 1133, 17, 102, 52, 8
555 COMBOBOX 1122, 17, 112, 52, 110, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
556 LTEXT "Nu&mer telefoniczny:", 1135, 71, 102, 139, 8
557 EDITTEXT 1123, 73, 112, 79, 14, ES_AUTOHSCROLL
558 PUSHBUTTON "&Inne", 1129, 154, 112, 60, 14
559 LTEXT "Num&er międzynarodowy:", 1134, 17, 132, 197, 8
560 COMBOBOX 1126, 17, 143, 193, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
561 AUTOCHECKBOX "&Użyj reguł wybierania", 1121, 17, 163, 132, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
562 PUSHBUTTON "&Reguły wybierania", 1136, 151, 161, 60, 14
563 AUTOCHECKBOX "P&okaż ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 1120, 10, 192, 214, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
564 END
565
566 156 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
567 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
568 CAPTION "Ogólne"
569 FONT 8, "MS Shell Dlg"
570 BEGIN
571 PUSHBUTTON "K&onfiguruj", 1130, 164, 38, 60, 14
572 GROUPBOX "Przykład", 1125, 8, 55, 217, 100, WS_GROUP
573 LTEXT "&Numer kierunkowy:", 1133, 17, 72, 48, 8
574 COMBOBOX 1122, 17, 83, 48, 119, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
575 LTEXT "Nu&mer telefoniczny:", 1135, 71, 72, 146, 8
576 EDITTEXT 1123, 71, 83, 81, 14, ES_AUTOHSCROLL
577 PUSHBUTTON "&Inne", 1129, 155, 83, 63, 14
578 LTEXT "Num&er międzynarodowy:", 1134, 17, 103, 193, 8
579 COMBOBOX 1126, 17, 114, 201, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
580 AUTOCHECKBOX "&Użyj reguł wybierania", 1121, 19, 134, 136, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
581 PUSHBUTTON "&Reguły wybierania", 1136, 157, 132, 60, 14
582 AUTOCHECKBOX "P&okaż ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 1120, 12, 164, 209, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
583 LTEXT "Połącz za pomocą:", 1124, 8, 5, 217, 8
584 CONTROL "", 1127, "SYSLISTVIEW32", WS_DISABLED | WS_BORDER | 0x0000EC0D, 7, 18, 217, 15
585 END
586
587 157 DIALOGEX 6, 18, 235, 160
588 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
589 CAPTION "Widok"
590 FONT 8, "MS Shell Dlg"
591 BEGIN
592 AUTOCHECKBOX "&Pokaż numer telefoniczny przed wybieraniem", 1142, 8, 10, 224, 10, WS_GROUP
593 AUTOCHECKBOX "Pokaż ustawienia &lokalizacji przed wybieraniem", 1139, 8, 27, 224, 10
594 AUTOCHECKBOX "&Zezwól na edycję lokalizacji podczas logowania", 1140, 21, 43, 212, 10
595 AUTOCHECKBOX "Pokaż p&ostęp połączenia podczas wybierania", 1143, 8, 59, 224, 10
596 AUTOCHECKBOX "Z&amknij po wybraniu numeru", 1137, 8, 76, 224, 10
597 AUTOCHECKBOX "Zez&wól na edycję książki telefonicznej podczas logowania", 1141, 8, 94, 224, 10
598 AUTOCHECKBOX "&Użyj kreatora konfiguracji do tworzenia nowych wpisów do książki telefonicznej", 1144, 22, 111, 210, 10
599 END
600
601 158 DIALOGEX 6, 18, 235, 160
602 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
603 CAPTION "Widok"
604 FONT 8, "MS Shell Dlg"
605 BEGIN
606 AUTOCHECKBOX "&Pokaż numer telefoniczny przed wybieraniem", 1142, 8, 10, 223, 10, WS_GROUP
607 AUTOCHECKBOX "Pokaż ustawienia &lokalizacji przed wybieraniem", 1139, 8, 27, 206, 10
608 AUTOCHECKBOX "Uruchom &monitor połączeń dial-up przed wybieraniem", 1138, 8, 44, 226, 10
609 AUTOCHECKBOX "Pokaż p&ostęp połączenia podczas wybierania", 1143, 8, 61, 224, 10
610 AUTOCHECKBOX "Z&amknij po wybraniu numeru", 1137, 8, 79, 220, 10
611 AUTOCHECKBOX "&Użyj kreatora konfiguracji do tworzenia nowych wpisów do książki telefonicznej", 1144, 8, 97, 220, 10
612 AUTOCHECKBOX "Zawsze pytaj przed automatycznym &wybieraniem", 1136, 8, 114, 220, 10
613 END
614
615 160 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
616 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
617 FONT 8, "MS Shell Dlg"
618 BEGIN
619 LTEXT "Wybierz nazwę dla tego interface połączeń typu dial-up. Zwykle wybiera się nazwę sieci lub routera z którymi będzie się łączyć.", 1158, 7, 5, 309, 29
620 LTEXT "&Nazwa Interface:", 1159, 17, 41, 285, 8, NOT WS_GROUP
621 EDITTEXT 1157, 17, 53, 284, 12, ES_AUTOHSCROLL
622 AUTOCHECKBOX "Znam się na interface połączeń typu dial-up i chcę samodzielnie ustawić właściwości", 1156, 24, 100, 258, 31, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
623 END
624
625 162 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
626 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
627 CAPTION "Bezpieczeństwo"
628 FONT 8, "MS Shell Dlg"
629 BEGIN
630 GROUPBOX "Ustawienia bezpieczeństwa", 1580, 8, 3, 215, 139
631 AUTORADIOBUTTON "&Typowe (ustawienia zalecane)", 1540, 14, 16, 201, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
632 AUTORADIOBUTTON "&Zaawansowane (ustawienia własne)", 1541, 14, 102, 198, 8, BS_NOTIFY
633 LTEXT "&Uwiarygodnij moją tożsamość za pomocą:", 1537, 26, 29, 187, 8, NOT WS_GROUP
634 COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
635 AUTOCHECKBOX "&Automagicznie użyj mojej nazwy użytkownika i hasła z ReactOS (domeny też o ile istniej)", 1174, 26, 58, 184, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
636 AUTOCHECKBOX "&Wymagaj szyfrowania danych (rozłącz się w razie braku)", 1169, 26, 82, 183, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
637 LTEXT "Zmiana tych ustawień wymaga wiedzy o protokołach bezpieczeństwa.", 1539, 15, 114, 134, 20
638 PUSHBUTTON "&Ustawienia", 1180, 151, 115, 60, 14
639 GROUPBOX "Skrypty i logowanie interaktywne", 1177, 8, 146, 215, 62, WS_GROUP
640 AUTOCHECKBOX "&Pokaż okno terminala", 1173, 14, 159, 198, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE
641 AUTOCHECKBOX "Uruchom &skrypt:", 1172, 14, 172, 57, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
642 COMBOBOX 1179, 72, 171, 140, 104, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
643 PUSHBUTTON "&Edytuj....", 1182, 87, 187, 60, 14
644 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", 1181, 151, 187, 60, 14
645 END
646
647 163 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
648 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
649 FONT 8, "MS Shell Dlg"
650 BEGIN
651 LTEXT "Masz więcej niż jedno urządzenie dial-up na tym komputerze.", -1, 6, 3, 307, 13
652 LTEXT "&Wybierz urządzenie którym chcesz się połączyć:", -1, 6, 15, 307, 11
653 CONTROL "", 1228, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C415, 7, 28, 304, 77
654 END
655
656 165 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
657 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
658 CAPTION "Sieci"
659 FONT 8, "MS Shell Dlg"
660 BEGIN
661 LTEXT "&Rodzaj serwera dial-up do którego się łączę:", 1583, 7, 4, 219, 8
662 COMBOBOX 1418, 7, 17, 215, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
663 PUSHBUTTON "&Ustawienia", 1419, 160, 35, 60, 14
664 LTEXT "To &połączenie korzysta z następujących składników:", 1684, 8, 64, 219, 10
665 CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C40D, 7, 75, 216, 53
666 PUSHBUTTON "&Instaluj..", 1252, 7, 133, 67, 14
667 PUSHBUTTON "&Odinstaluj", 1254, 80, 133, 67, 14
668 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1253, 153, 133, 67, 14
669 GROUPBOX "Opis", 1585, 9, 158, 213, 43
670 LTEXT "", 1250, 18, 167, 195, 25
671 END
672
673 166 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
674 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
675 FONT 8, "MS Shell Dlg"
676 BEGIN
677 LTEXT "Wprowadź adres IP serwera DNS lub WINS w sieci zdalnej, albo pozostaw 0.0.0.0 jeśli oczekujesz, że router ustawi go za ciebie, bądź jeśli nie go znasz.", 1275, 7, 2, 311, 25
678 LTEXT "Serwer &DNS:", 1274, 7, 29, 160, 8, NOT WS_GROUP
679 CONTROL "", 1272, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 41, 85, 12
680 LTEXT "Serwer &WINS:", 1276, 7, 65, 166, 8, NOT WS_GROUP
681 CONTROL "", 1273, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 77, 85, 12
682 END
683
684 167 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
685 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
686 CAPTION "Opcje"
687 FONT 8, "MS Shell Dlg"
688 BEGIN
689 GROUPBOX "Opcje wybierania", 1289, 7, 2, 213, 64
690 AUTOCHECKBOX "&Wyświetlaj przebieg połączenia", 1284, 16, 14, 201, 10
691 AUTOCHECKBOX "&Zapytaj o nazwę użytkownika, hasło, certyfikat itd.", 1554, 16, 27, 201, 10
692 AUTOCHECKBOX "Dołącz domenę logowania z &ReactOS", 1555, 16, 39, 201, 10
693 AUTOCHECKBOX "Zapytaj o &numer telefoniczny", 1285, 16, 52, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
694 GROUPBOX "Wybieranie ponowne", 1290, 6, 72, 213, 79
695 LTEXT "&Ilość prób wybierania:", 1300, 16, 87, 123, 8
696 EDITTEXT 1287, 141, 84, 69, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
697 LTEXT "&Sekund pomiędzy próbami wybierania:", 1301, 16, 103, 123, 8
698 COMBOBOX 1292, 141, 101, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
699 LTEXT "Sekund &bezczynności przed zawieszeniem połączenia:", 1299, 16, 120, 123, 8
700 COMBOBOX 1291, 141, 116, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
701 AUTOCHECKBOX "Wybieraj &ponownie przy zerwaniu połączenia", 1286, 16, 136, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
702 GROUPBOX "Wiele urządzeń", 1288, 7, 156, 213, 32
703 COMBOBOX 1551, 16, 169, 128, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
704 PUSHBUTTON "&Konfiguruj", 1293, 150, 168, 60, 14
705 PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 7, 194, 50, 14
706 PUSHBUTTON "P&ołączenie wirtualne ""tunel""", 1294, 62, 194, 120, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
707 END
708
709 168 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
710 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
711 CAPTION "Kreator konfiguracji połaczenia"
712 FONT 8, "MS Shell Dlg"
713 BEGIN
714 LTEXT "Wpisz numer telefoniczny poniżej. ", -1, 7, 4, 306, 14
715 LTEXT "&Numer telefoniczny:", 1308, 7, 19, 130, 8
716 EDITTEXT 1304, 7, 30, 304, 14, ES_AUTOHSCROLL
717 LTEXT "Prawdopodobnie będzie trzeba użyć cyfry ""1"", numeru kierunkowego, albo obydwu. Jeśli nie jesteś pewien, wypróbuj żądany numer na swoim telefonie. Jeśli usłyszysz sygnał modemu, numer jest poprawny.", -1, 20, 50, 291, 53
718 END
719
720 169 DIALOGEX 6, 18, 235, 135
721 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
722 CAPTION "Książka telefoniczna"
723 FONT 8, "MS Shell Dlg"
724 BEGIN
725 LTEXT "Użyj poniższej ksiązki telefonicznej:", 1326, 8, 8, 222, 8
726 AUTORADIOBUTTON "&Systemowa książka telefoniczna", 1325, 14, 22, 216, 10, WS_GROUP
727 AUTORADIOBUTTON "&Osobista ksiązka telefoniczna", 1324, 14, 34, 216, 10
728 AUTORADIOBUTTON "&Wybrana książka telefoniczna:", 1323, 14, 46, 217, 10
729 COMBOBOX 1321, 26, 61, 201, 77, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
730 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", 1322, 167, 81, 60, 14
731 END
732
733 170 DIALOGEX 6, 18, 235, 135
734 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
735 CAPTION "Książka telefoniczna"
736 FONT 8, "MS Shell Dlg"
737 BEGIN
738 LTEXT "Użyj poniższej ksiązki telefonicznej:", 1326, 8, 8, 223, 8
739 AUTORADIOBUTTON "&Systemowa książka telefoniczna", 1325, 14, 22, 217, 10, WS_GROUP
740 AUTORADIOBUTTON "&Wybrana książka telefoniczna:", 1323, 14, 36, 216, 10
741 COMBOBOX 1321, 26, 51, 203, 77, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
742 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", 1322, 169, 69, 60, 14
743 END
744
745 171 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
746 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
747 FONT 8, "MS Shell Dlg"
748 BEGIN
749 LTEXT "Wprowadź swój adres IP w sieci zdalnej, albo zostaw 0.0.0.0 jeśli oczekujesz, że router zdalny ustawi to automagicznie. Zwykle routery operatora ustawiają ten adres automagicznie.", 1331, 5, 4, 308, 35
750 LTEXT "Mój adres &IP:", 1332, 4, 51, 100, 8, NOT WS_GROUP
751 CONTROL "", 1330, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 62, 104, 12
752 LTEXT "Uwaga: Jeśli masz zainstalowany także adapter sieciowy, musisz wybrać inny adres IP niż adres adaptera.", 1333, 5, 94, 306, 36, NOT WS_GROUP
753 END
754
755 172 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
756 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
757 FONT 8, "MS Shell Dlg"
758 BEGIN
759 LTEXT "Niektóre serwery i routery dial-up wymagają logowania interaktywnego po połączeniu. Możesz użyć skryptu by odpowiadał za ciebie automagicznie.", 1339, 5, 3, 309, 27
760 AUTOCHECKBOX "Pokaż okno &terminala", 1462, 15, 31, 162, 10
761 AUTOCHECKBOX "Uruchom &skrypt:", 1463, 15, 45, 58, 10
762 COMBOBOX 1334, 30, 60, 275, 88, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
763 PUSHBUTTON "&Edytuj....", 1335, 180, 77, 60, 14
764 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", 1465, 244, 77, 60, 14
765 END
766
767 173 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
768 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
769 CAPTION "Wybieranie"
770 FONT 8, "MS Shell Dlg"
771 BEGIN
772 GROUPBOX "Ustawienia wybierania", 1344, 9, 4, 213, 53, WS_GROUP
773 LTEXT "&Ilość prób wybierania:", 1349, 16, 22, 140, 8, NOT WS_GROUP
774 EDITTEXT 1340, 158, 19, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
775 LTEXT "&Sekund pomiędzy próbami wybierania:", 1351, 16, 38, 140, 8, NOT WS_GROUP
776 EDITTEXT 1342, 158, 36, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
777 GROUPBOX "Rodzaj połączenia", 1343, 9, 63, 213, 56, WS_GROUP
778 LTEXT "Sekund &bezczynności przed zawieszeniem połączenia:", 1350, 28, 88, 124, 8, NOT WS_GROUP
779 AUTORADIOBUTTON "&Połączenie Demand Dial", 1347, 16, 78, 135, 10, WS_GROUP
780 AUTORADIOBUTTON "Połączenie tr&wałe", 1348, 16, 103, 199, 10, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_TRANSPARENT
781 EDITTEXT 1341, 159, 85, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
782 PUSHBUTTON "&Oddzwanianie...", 1345, 150, 125, 70, 14, WS_GROUP
783 PUSHBUTTON "Wie&le linii...", 1346, 74, 125, 70, 14
784 END
785
786 174 DIALOGEX 0, 0, 215, 226
787 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
788 CAPTION "Router"
789 FONT 8, "MS Shell Dlg"
790 BEGIN
791 CTEXT "NYI...need spec from KCrocker", -1, 57, 86, 106, 28
792 END
793
794 175 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
795 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
796 FONT 8, "MS Shell Dlg"
797 BEGIN
798 LTEXT "Zakańczanie kreatora konfiguracji interface dial-up.", 1352, 122, 5, 192, 32
799 LTEXT "Aby utworzyć ten interface i uruchomić go, naciśnij Finish.", 1354, 122, 41, 192, 26, NOT WS_GROUP
800 LTEXT "Aby zmienić ten interface, w Menedżerze Routingu i Dostępu Zdalnego, wybierz go w Interface'y Routingu i naciśnij Właściwości .", 1355, 122, 68, 190, 39, NOT WS_GROUP
801 END
802
803 179 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
804 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
805 FONT 8, "MS Shell Dlg"
806 BEGIN
807 LTEXT "Wybierz &modem lub adapter, jaki ma ten interface używać.", 1356, 7, 4, 306, 11
808 CONTROL "", 1355, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C415, 6, 15, 305, 80
809 LTEXT "Lista pokazuje urządzenia ustawione do routingu.", 1357, 15, 98, 288, 37, NOT WS_GROUP
810 END
811
812 180 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
813 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
814 FONT 8, "MS Shell Dlg"
815 BEGIN
816 LTEXT "Wprowadź numer telefoniczny serwera dial-up albo routera z którym się łączysz. Inne numery telefocznicze, jeśli istnieją, są wybierane automagicznie, kiedy podstawowy numer jest zajęty.", 1360, 7, 4, 305, 42
817 LTEXT "&Numer telefoniczny lub adres:", 1361, 7, 50, 275, 8, NOT WS_GROUP
818 EDITTEXT 1358, 7, 62, 304, 14, ES_AUTOHSCROLL
819 PUSHBUTTON "Inne...", 1359, 250, 80, 60, 14
820 END
821
822 181 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
823 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
824 CAPTION "Bezpieczeństwo"
825 FONT 8, "MS Shell Dlg"
826 BEGIN
827 GROUPBOX "Ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania", 1367, 6, 8, 216, 103, WS_GROUP
828 AUTORADIOBUTTON "&Akceptuj każdą metodę uwierzytelniania (także otwartym tekstem)", 1370, 16, 20, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
829 AUTORADIOBUTTON "A&kceptuj tylko uwierzytelnianie szyfrowane", 1373, 16, 36, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
830 AUTORADIOBUTTON "Ak&ceptuj tylko uwierzytelnianie szyfrowane Microsoftu", 1374, 16, 52, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
831 AUTOCHECKBOX "&Wymagaj szyfrowania danych", 1363, 27, 65, 184, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
832 AUTOCHECKBOX "Wymagaj &mocnego szyfrowania danych", 1364, 41, 80, 172, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
833 AUTOCHECKBOX "&Używaj uwierzytelniania dwustronnego", 1362, 17, 95, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
834 PUSHBUTTON "&Nie zapisuj hasła", 1369, 59, 117, 80, 14, WS_GROUP
835 PUSHBUTTON "&Zaawansowane", 1368, 142, 117, 80, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
836 AUTOCHECKBOX "Wyk&ryj udostępnianie plików i drukarek przed wybieraniem", 1365, 7, 198, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
837 END
838
839 182 DIALOGEX 6, 18, 248, 148
840 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
841 CAPTION "Bezpieczeństwo"
842 FONT 8, "MS Shell Dlg"
843 BEGIN
844 GROUPBOX "Ustawienia uwierzytelniania i szyfrowania", 1367, 7, 8, 200, 98, WS_GROUP
845 AUTORADIOBUTTON "&Akceptuj każdą metodę uwierzytelniania (także otwartym tekstem)", 1370, 14, 24, 183, 10
846 AUTORADIOBUTTON "A&kceptuj tylko uwierzytelnianie szyfrowane", 1373, 14, 39, 183, 10
847 AUTORADIOBUTTON "Ak&ceptuj tylko uwierzytelnianie szyfrowane Microsoftu", 1374, 14, 53, 184, 10
848 AUTOCHECKBOX "&Wymagaj szyfrowania danych", 1363, 33, 67, 165, 10, WS_GROUP
849 AUTOCHECKBOX "Wymagaj &mocnego szyfrowania danych", 1364, 48, 79, 152, 10
850 AUTOCHECKBOX "&Użyj obecnej nazwy użytkownika i hasła ", 1366, 31, 91, 165, 10
851 PUSHBUTTON "Nie zapisuj hasła", 1369, 6, 114, 100, 14, WS_GROUP
852 PUSHBUTTON "&Zaawansowane", 1368, 109, 114, 60, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
853 AUTOCHECKBOX "Wyk&ryj udostępnianie plików i drukarek przed wybieraniem", 1365, 14, 134, 193, 10, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
854 END
855
856 183 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
857 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
858 FONT 8, "MS Shell Dlg"
859 BEGIN
860 LTEXT "Zaznacz odpowiednie opcje:", 1388, 7, 4, 296, 9
861 AUTOCHECKBOX "Routuj pakiety &IP na tym interface.", 1386, 20, 19, 285, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
862 AUTOCHECKBOX "Routuj pakiety IP&X na tym interface.", 1387, 20, 35, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
863 AUTOCHECKBOX "&Dodaj konto użytkownika by umożliwić dostęp zdalny.", 1382, 20, 52, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
864 AUTOCHECKBOX "Wysyłaj hasło &otwartym tekstem jeśli nie ma innej metody.", 1385, 20, 70, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
865 AUTOCHECKBOX "&Użyj skryptów do połączenia się z routerem zdalnym.", 1384, 20, 87, 289, 22, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
866 END
867
868 184 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
869 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED
870 FONT 8, "MS Shell Dlg"
871 BEGIN
872 END
873
874 186 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
875 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
876 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
877 FONT 8, "MS Shell Dlg"
878 BEGIN
879 LTEXT "Połączenie, stworzone tylko dla ciebie, jest zapisane w twoim osobistym katalogu i jest dostępne wyłącznie dla twojego konta.", -1, 7, 4, 306, 23
880 LTEXT "Utwórz to połączenie dla:", -1, 14, 27, 288, 12
881 AUTORADIOBUTTON "&Każdego użytkownika", 1400, 26, 40, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
882 AUTORADIOBUTTON "&Tylko dla mnie", 1401, 26, 55, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
883 END
884
885 498 DIALOGEX 12, 16, 215, 126
886 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
887 CAPTION "Połącz z %1"
888 FONT 8, "MS Shell Dlg"
889 BEGIN
890 LTEXT "ReactOS nie mógł połączyć się z siecią za pomocą podanej nazwy użytkownika i hasła. Proszę ponownie wprowadziź nazwę użytkownika i hasło.", 1396, 7, 6, 206, 36
891 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1399, 8, 51, 49, 8
892 EDITTEXT 1394, 66, 46, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
893 LTEXT "&Hasło:", 1397, 8, 70, 49, 8, NOT WS_GROUP
894 EDITTEXT 1393, 66, 64, 143, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
895 AUTOCHECKBOX "&Zapisz hasło", 1391, 66, 84, 143, 10
896 CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 98, 200, 1
897 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 81, 104, 60, 14, WS_GROUP
898 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 145, 104, 60, 14
899 END
900
901 500 DIALOGEX 12, 16, 215, 173
902 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
903 CAPTION "Połącz z %1"
904 FONT 8, "MS Shell Dlg"
905 BEGIN
906 LTEXT "ReactOS nie mógł połączyć się z siecią za pomocą podanej nazwy użytkownika i hasła. Proszę ponownie wprowadziź nazwę użytkownika i hasło.", 1396, 7, 6, 209, 26
907 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1399, 7, 72, 44, 8
908 EDITTEXT 1394, 97, 69, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
909 LTEXT "&Hasło:", 1397, 7, 90, 45, 8, NOT WS_GROUP
910 EDITTEXT 1393, 97, 87, 115, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
911 LTEXT "&Domena:", 1395, 7, 108, 53, 8, NOT WS_GROUP
912 EDITTEXT 1392, 97, 105, 115, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
913 AUTOCHECKBOX "&&Zapisz nazwę użytkownika i hasło", 1391, 85, 125, 123, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
914 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 87, 146, 60, 14, WS_GROUP
915 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 151, 146, 60, 14
916 CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 140, 205, 1
917 LTEXT "Możesz wprowadzić nazwę domeny albo pozostawić to pole puste.\n(Nazwa domeny nie jest konieczna w przypadku łączenia z Internetem)", -1, 8, 38, 209, 26
918 END
919
920 502 DIALOGEX 20, 60, 215, 73
921 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
922 CAPTION "Ustawienia PPP"
923 FONT 8, "MS Shell Dlg"
924 BEGIN
925 AUTOCHECKBOX "&Włącz rozszerzenia LCP", 1423, 9, 7, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
926 AUTOCHECKBOX "Włą&cz kompresję programową", 1424, 9, 22, 201, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
927 AUTOCHECKBOX "Ustalaj połączenie &multi-link dla połączeń pojedynczych", 1557, 9, 37, 202, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
928 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 82, 53, 60, 14
929 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 148, 53, 60, 14
930 END
931
932 509 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
933 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
934 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
935 FONT 8, "MS Shell Dlg"
936 BEGIN
937 LTEXT "Wybierz rolę dla tego komputera:", -1, 10, 5, 275, 9
938 AUTORADIOBUTTON "&Host", 1483, 31, 20, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
939 AUTORADIOBUTTON "&Gość", 1484, 31, 44, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
940 LTEXT "Ten komputer zawiera informacje po które inne komputery się łączą.", -1, 45, 31, 253, 13, NOT WS_GROUP | WS_TABSTOP
941 LTEXT "Ten komputer jest używany do pobierania informacji z komputera hosta.", -1, 43, 56, 253, 23, NOT WS_GROUP
942 END
943
944 511 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
945 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
946 FONT 8, "MS Shell Dlg"
947 BEGIN
948 LTEXT "&Wybierz urządzenie:", -1, 8, 5, 261, 8
949 COMBOBOX 1485, 9, 18, 302, 62, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
950 END
951
952 528 DIALOGEX 0, 0, 227, 215
953 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
954 CAPTION "Połączenia"
955 FONT 8, "MS Shell Dlg"
956 BEGIN
957 GROUPBOX "Przywileje logowania", 1582, 8, 10, 213, 63
958 LTEXT "Nie-Administratorzy mogą uzyskać pozwolenie na tworzenie i modyfikowanie połączeń przed logowaniem .", 1581, 16, 21, 194, 30
959 AUTOCHECKBOX "&Zezwól na tworzenie i modyfikację połączeń przed logowaniem", 1497, 16, 56, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
960 END
961
962 532 DIALOGEX 0, 0, 263, 263
963 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
964 CAPTION "Oddzwanianie z routera"
965 FONT 8, "MS Shell Dlg"
966 BEGIN
967 LTEXT "Niektóre routery oferują opcję oddzwaniania, co może zmniejszyć twój rachunek telefoniczny a także zwiększyć bezpieczeństwo. Zadecyduj czy chcesz korzystać z tej opcji.", 1043, 7, 5, 253, 24
968 AUTORADIOBUTTON "&Bez oddzwaniania", 1501, 9, 36, 252, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
969 AUTORADIOBUTTON "&Zawsze oddzwaniaj na numery z listy poniżej:", 1502, 9, 48, 252, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE, WS_EX_TRANSPARENT
970 CONTROL "", 1503, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00008401, 15, 63, 240, 143
971 PUSHBUTTON "&Edytuj", 1504, 131, 213, 60, 14
972 PUSHBUTTON "&Skasuj", 1505, 194, 213, 60, 14
973 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
974 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14
975 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 196, 242, 60, 14
976 END
977
978 534 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
979 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
980 CAPTION "Opcje"
981 FONT 8, "MS Shell Dlg"
982 BEGIN
983 GROUPBOX "Rodzaj połączenia", 1289, 7, 7, 215, 55
984 AUTORADIOBUTTON "&Łączenie automatyczne", 1506, 16, 20, 199, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
985 LTEXT "&Czas bezczynności przed rozłączeniem:", 1299, 27, 33, 99, 8, NOT WS_GROUP
986 COMBOBOX 1291, 144, 30, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
987 AUTORADIOBUTTON "&Połączenie trwałe", 1507, 16, 47, 197, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
988 GROUPBOX "Ustawienia połączeń", 1290, 7, 66, 215, 48
989 LTEXT "P&rób łączenia:", 1300, 14, 79, 123, 8
990 EDITTEXT 1287, 143, 76, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
991 LTEXT "Średnie przer&wy pomiędzy połączeniami:", 1301, 14, 96, 123, 8
992 COMBOBOX 1292, 143, 94, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
993 GROUPBOX "Kilka modemów", 1288, 7, 116, 215, 35
994 COMBOBOX 1551, 16, 130, 128, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
995 PUSHBUTTON "&Konfiguruj...", 1293, 150, 129, 65, 14
996 PUSHBUTTON "&Oddzwanianie", 1302, 8, 195, 60, 14
997 PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 73, 195, 50, 14
998 END
999
1000 539 DIALOGEX 0, 0, 265, 110
1001 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1002 CAPTION "Połącz z %1"
1003 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1004 BEGIN
1005 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1006 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 14, 64, 84, 8
1007 EDITTEXT 1104, 102, 62, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1008 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 82, 247, 1
1009 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 8, 89, 60, 14
1010 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 89, 60, 14
1011 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 133, 89, 60, 14
1012 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 195, 89, 60, 14
1013 END
1014
1015 540 DIALOGEX 0, 0, 265, 133
1016 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1017 CAPTION "Połącz z %1"
1018 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1019 BEGIN
1020 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1021 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 10, 64, 90, 8
1022 EDITTEXT 1104, 105, 60, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1023 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 80, 252, 1
1024 LTEXT "Łą&czenie:", 1412, 10, 91, 92, 10
1025 COMBOBOX 1416, 105, 88, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1026 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 107, 251, 1
1027 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 8, 113, 60, 14
1028 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 113, 60, 14
1029 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 134, 113, 60, 14
1030 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 197, 113, 60, 14
1031 END
1032
1033 541 DIALOGEX 0, 0, 265, 157
1034 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1035 CAPTION "Połącz z %1"
1036 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1037 BEGIN
1038 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1039 LTEXT "N&azwa użytkownika:", 1413, 12, 67, 87, 8
1040 EDITTEXT 1104, 103, 63, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1041 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 84, 248, 1
1042 LTEXT "Łą&czenie:", 1412, 11, 96, 48, 8
1043 COMBOBOX 1416, 103, 92, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1044 LTEXT "Łącze&nie za pomocą:", 1415, 10, 114, 46, 8
1045 COMBOBOX 1414, 102, 110, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1046 PUSHBUTTON "&Ustawienia połączeń", 1108, 193, 110, 64, 14
1047 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 130, 250, 1
1048 DEFPUSHBUTTON "Łąc&z", 1590, 6, 136, 60, 14
1049 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 69, 136, 60, 14
1050 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 132, 136, 60, 14
1051 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 196, 136, 60, 14
1052 END
1053
1054 544 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1055 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1056 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1057 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1058 BEGIN
1059 LTEXT "Współdzielenie Łącza Internetowego umożliwia innym komputerom w twojej sieci lokalnej na korzystanie z zasobów zdalnych za pomocą tego połączenia.", -1, 10, 5, 300, 22
1060 AUTOCHECKBOX "&Włącz Współdzielenie Łącza Internetowego dla tego połączenia", 1512, 21, 31, 272, 10
1061 LTEXT "Aby automatycznie nawiązać połączenie, gdy komputer w twojej sieci lokalnej spróbuje uzyskać dostęp do zasobów zdalnych, zaznacz opcję Połączenia Automatyczne.", 1514, 10, 56, 294, 22
1062 AUTOCHECKBOX "Włą&cz Połączenia Automatyczne", 1513, 21, 86, 260, 10
1063 END
1064
1065 545 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1066 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1067 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1068 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1069 BEGIN
1070 LTEXT "Dostęp Współdzielony umożliwia komputerom w twojej sieci lokalnej na korzystanie z zasobów zdalnych za pomocą tego połączenia dial-up. Możesz włączyć Dostęp Współdzielony dla jednego połączenia i jednej sieci w tym samym czasie.", -1, 10, 5, 300, 25
1071 LTEXT "&Wybierz sieć lokalną, która uzyska dostęp do zasobów zdalnych za pomocą tego połączenia:", -1, 21, 35, 285, 8
1072 COMBOBOX 1522, 21, 48, 231, 56, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1073 END
1074
1075 546 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1076 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1077 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1078 BEGIN
1079 LTEXT "Możesz skonfigurować to połączenie tak, by korzystało ze smart card przy logowaniu do sieci zdalnej. Wybierz czy chcesz korzystać ze smart card z tym połączeniem.", -1, 10, 5, 303, 22
1080 AUTORADIOBUTTON "&Użyj smart card ", 1524, 26, 29, 264, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
1081 AUTORADIOBUTTON "&Nie używaj smart card ", 1525, 26, 44, 261, 16, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1082 END
1083
1084 547 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1085 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1086 CAPTION "Kreator Połączeń Automatycznych"
1087 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1088 BEGIN
1089 LTEXT "Witamy w Kreatorze Połączeń Automatycznych.", 1530, 122, 8, 192, 32
1090 LTEXT "Za pomocą tego Kreatora możesz stworzyć interface Połączeń Automatycznych, w celu połączenia tego routera z innymi.", 1531, 122, 43, 192, 37
1091 LTEXT "Naciśnij Dalej aby kontynuować.", 1532, 122, 85, 191, 29
1092 END
1093
1094 548 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1095 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1096 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1097 BEGIN
1098 AUTORADIOBUTTON "Połącz za pomocą &modemu, adaptera ISDN, lub innego urządzenia.", 1531, 21, 17, 290, 15, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
1099 AUTORADIOBUTTON "Połącz za pomocą &Wirtualnych Sieci Prywatnych (VPN)", 1532, 21, 38, 291, 15, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1100 AUTORADIOBUTTON "Połącz za pomocą PPP over Ethernet (PPPoE)", 1688, 21, 58, 290, 12, NOT WS_TABSTOP
1101 END
1102
1103 550 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
1105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1106 BEGIN
1107 LTEXT "Wprowadź nazwę albo adres IP routera, z którym się chcesz połączyć.", 1535, 10, 8, 289, 18
1108 LTEXT "&Nazwa hosta albo adres IP (na przykład: reactos.org albo 145.52.0.1):", 1537, 21, 35, 285, 8
1109 EDITTEXT 1536, 21, 47, 285, 14, ES_AUTOHSCROLL
1110 END
1111
1112 551 DIALOGEX 0, 0, 265, 127
1113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1114 CAPTION "Połącz z %1"
1115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1116 BEGIN
1117 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1118 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 12, 62, 89, 8
1119 EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1120 LTEXT "&Domena:", 1110, 12, 82, 90, 8
1121 EDITTEXT 1102, 104, 79, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1122 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 99, 248, 1
1123 DEFPUSHBUTTON "D&zwoń", 1590, 9, 106, 61, 14
1124 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 72, 106, 60, 14
1125 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 135, 106, 60, 14
1126 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 198, 106, 60, 14
1127 END
1128
1129 552 DIALOGEX 0, 0, 265, 159
1130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1131 CAPTION "Połącz z %1"
1132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1133 BEGIN
1134 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1135 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 10, 67, 91, 10
1136 EDITTEXT 1104, 104, 64, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1137 LTEXT "&Domena:", 1110, 11, 86, 91, 8
1138 EDITTEXT 1102, 104, 83, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1139 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 103, 248, 1
1140 LTEXT "P&ołączenie", 1412, 10, 115, 91, 8
1141 COMBOBOX 1416, 104, 111, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1142 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 132, 248, 1
1143 DEFPUSHBUTTON "D&zwoń", 1590, 8, 139, 60, 14
1144 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 139, 60, 14
1145 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 134, 139, 60, 14
1146 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 198, 139, 60, 14
1147 END
1148
1149 553 DIALOGEX 0, 0, 265, 183
1150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1151 CAPTION "Połącz z %1"
1152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1153 BEGIN
1154 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1155 LTEXT "N&azwa użytkownika:", 1413, 10, 68, 92, 10
1156 EDITTEXT 1104, 104, 65, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1157 LTEXT "&Domena:", 1110, 10, 90, 91, 8
1158 EDITTEXT 1102, 104, 86, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1159 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 106, 248, 1
1160 LTEXT "P&ołączenie:", 1412, 10, 118, 92, 8
1161 COMBOBOX 1416, 104, 114, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1162 LTEXT "Łącze&nie za pomocą:", 1415, 10, 137, 91, 8
1163 COMBOBOX 1414, 104, 134, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1164 PUSHBUTTON "&Ustawienia połączeń", 1108, 194, 134, 65, 14
1165 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 154, 248, 1
1166 DEFPUSHBUTTON "Łą&cz", 1590, 8, 162, 60, 14
1167 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 162, 60, 14
1168 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 134, 162, 60, 14
1169 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 198, 162, 60, 14
1170 END
1171
1172 554 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1173 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1174 CAPTION "Ogólne"
1175 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1176 BEGIN
1177 LTEXT "&Połącz za pomocą:", 1124, 7, 4, 193, 8
1178 CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 195, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
1179 PUSHBUTTON "&Góra", 1132, 208, 18, 16, 14, BS_ICON
1180 PUSHBUTTON "&Dół", 1131, 208, 36, 16, 14, BS_ICON
1181 AUTOCHECKBOX "&Wszystkie urządzenia wybierają te same numery", 1119, 7, 65, 131, 21, BS_TOP | BS_MULTILINE
1182 PUSHBUTTON "&Konfiguruj", 1130, 140, 66, 60, 14
1183 GROUPBOX "Przykład", 1125, 7, 87, 213, 56, WS_GROUP
1184 LTEXT "&Numer telefonu:", 1135, 19, 102, 191, 8
1185 EDITTEXT 1123, 17, 112, 138, 14, ES_AUTOHSCROLL
1186 PUSHBUTTON "P&ozostałe", 1129, 161, 112, 50, 14
1187 AUTOCHECKBOX "Po&każ ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 1120, 11, 194, 212, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
1188 END
1189
1190 555 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1191 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1192 CAPTION "Ogólne"
1193 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1194 BEGIN
1195 PUSHBUTTON "&Konfiguruj", 1130, 160, 38, 60, 14
1196 LTEXT "&Numer telefonu:", 1135, 8, 72, 194, 8
1197 EDITTEXT 1123, 8, 83, 148, 14, ES_AUTOHSCROLL
1198 PUSHBUTTON "P&ozostałe", 1129, 160, 83, 60, 14
1199 AUTOCHECKBOX "Po&każ ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 1120, 11, 194, 213, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1200 LTEXT "&Połącz za pomocą:", 1124, 8, 5, 214, 8
1201 CONTROL "", 1127, "SYSLISTVIEW32", WS_DISABLED | WS_BORDER | 0x0000EC0D, 7, 18, 214, 15
1202 END
1203
1204 556 DIALOGEX 0, 0, 220, 165
1205 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1206 CAPTION "Ustawienia Aplikacji"
1207 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1208 BEGIN
1209 LTEXT "&Opis aplikacji działającej w twojej sieci lokalnej:", -1, 7, 5, 203, 8
1210 EDITTEXT 1565, 7, 17, 206, 14, ES_AUTOHSCROLL
1211 LTEXT "&Numer portu serwera:", -1, 7, 35, 202, 8
1212 EDITTEXT 1566, 7, 47, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1213 AUTORADIOBUTTON "&TCP", 1548, 128, 49, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
1214 AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1567, 166, 49, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
1215 LTEXT "&Nasłuchuj na odpowiedzi serwera na porcie lub przedziale portów:\n(na przykład: 1024-1209, 1300-1310, 1450)", -1, 7, 70, 207, 22
1216 LTEXT "T&CP:", -1, 7, 100, 28, 8
1217 EDITTEXT 1569, 50, 97, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
1218 LTEXT "UD&P:", -1, 7, 121, 30, 8
1219 EDITTEXT 1551, 51, 117, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
1220 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 90, 144, 60, 14
1221 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 154, 144, 60, 14
1222 END
1223
1224 557 DIALOGEX 0, 0, 217, 164
1225 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1226 CAPTION "Ustawienia Usług"
1227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1228 BEGIN
1229 LTEXT "&Opis usługi:", -1, 7, 5, 203, 8
1230 EDITTEXT 1552, 7, 18, 205, 14, ES_AUTOHSCROLL
1231 LTEXT "&Nazwa hosta albo adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera, na którym usługa jest uruchomiona:", -1, 7, 37, 208, 16
1232 EDITTEXT 1556, 7, 57, 203, 14, ES_AUTOHSCROLL
1233 LTEXT "&Numer portu przydzielony tej usłudze:", -1, 7, 85, 203, 8
1234 EDITTEXT 1553, 7, 97, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1235 AUTORADIOBUTTON "&TCP", 1554, 128, 99, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
1236 AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1555, 166, 99, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
1237 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 86, 143, 60, 14
1238 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 150, 143, 60, 14
1239 END
1240
1241 558 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1242 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1243 CAPTION "Programy"
1244 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1245 BEGIN
1246 LTEXT "Połączenie internetowe na tym komputerze zostało ustawione tak, by umożliwić następującym programom dostęp do sieci:", -1, 7, 7, 218, 28
1247 CONTROL "List1", 1558, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000441D, 7, 37, 215, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
1248 PUSHBUTTON "&Dodaj", 1538, 7, 197, 67, 14
1249 PUSHBUTTON "&Edytuj", 1559, 80, 197, 67, 14
1250 PUSHBUTTON "&Skasuj", 1568, 153, 197, 67, 14
1251 END
1252
1253 559 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1254 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1255 CAPTION "Usługi"
1256 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1257 BEGIN
1258 LTEXT "&Wybierz usługi, działające w twojej sieci, które chcesz udostępnić użytkownikom przez Internet.", -1, 7, 5, 216, 22
1259 LTEXT "Usługi:", -1, 7, 27, 143, 8
1260 CONTROL "List1", 1560, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000441D, 7, 37, 215, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
1261 PUSHBUTTON "&Dodaj", 1561, 7, 197, 67, 14
1262 PUSHBUTTON "&Edytuj", 1563, 80, 197, 67, 14
1263 PUSHBUTTON "&Skasuj", 1562, 153, 197, 67, 14
1264 END
1265
1266 560 DIALOGEX 6, 18, 240, 88
1267 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1268 CAPTION "Połączenie wstępne"
1269 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1270 BEGIN
1271 DEFPUSHBUTTON "&Tak", 6, 68, 68, 50, 14
1272 PUSHBUTTON "&Nie", 7, 125, 68, 50, 14
1273 ICON 32516, 1575, 7, 7, 20, 20
1274 LTEXT "", 1576, 40, 7, 190, 33
1275 AUTOCHECKBOX "Nie &wyświetlaj więcej tego komunikatu", 1579, 40, 48, 192, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE
1276 END
1277
1278 567 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1279 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1280 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1281 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1282 BEGIN
1283 LTEXT "Wprowadź nazwę usługi w pole poniżej. Jeśli zostawisz je puste, ReactOS automagicznie wykryje i skonfiguruje tą usługę podczas łączenia.", -1, 10, 7, 301, 25
1284 LTEXT "&Nazwa Usługi (opcjonalnie):", -1, 22, 32, 229, 8
1285 EDITTEXT 1593, 22, 44, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
1286 END
1287
1288 568 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1289 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1290 CAPTION "Ogólne"
1291 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1292 BEGIN
1293 LTEXT "Nazwa &Usługi:", 1686, 7, 5, 217, 10
1294 EDITTEXT 1594, 7, 17, 217, 14, ES_AUTOHSCROLL
1295 AUTOCHECKBOX "Pok&aż ikonę w obszarze powiadamiania podczas połączenia", 1120, 9, 196, 215, 8
1296 END
1297
1298 569 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1299 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
1300 CAPTION "Bezpieczeństwo"
1301 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1302 BEGIN
1303 GROUPBOX "Ustawienia bezpieczeństwa", 1580, 8, 4, 213, 151
1304 AUTORADIOBUTTON "&Typowe (ustawienia zalecane)", 1540, 14, 16, 197, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
1305 AUTORADIOBUTTON "&Zaawansowane (ustawienia własne)", 1541, 14, 100, 197, 8, BS_NOTIFY
1306 LTEXT "&Uwiarygodnij moją tożsamość za pomocą:", 1537, 26, 29, 183, 8, NOT WS_GROUP
1307 COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1308 AUTOCHECKBOX "&Automagicznie użyj mojej nazwy użytkownika i hasła z ReactOS (domeny też o ile istniej)", 1174, 26, 59, 182, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
1309 AUTOCHECKBOX "&Wymagaj szyfrowania danych (rozłącz się w razie braku)", 1169, 26, 83, 182, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1310 LTEXT "Zmiana tych ustawień wymaga wiedzy o protokołach bezpieczeństwa.", 1539, 26, 111, 136, 20
1311 PUSHBUTTON "&Ustawienia", 1180, 151, 134, 60, 14
1312 PUSHBUTTON "Ustawienia &IPSec", 1598, 126, 163, 85, 14
1313 END
1314
1315 570 DIALOGEX 0, 0, 265, 126
1316 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1317 CAPTION "Ustawienia IPSec"
1318 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1319 BEGIN
1320 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 151, 104, 50, 14
1321 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 207, 104, 50, 14
1322 AUTOCHECKBOX "&Użyj klucza pre-shared do uwierzytelniania", 1604, 21, 15, 217, 10
1323 LTEXT "&Klucz:", 1602, 20, 31, 44, 12
1324 EDITTEXT 1605, 66, 30, 172, 12, ES_AUTOHSCROLL
1325 AUTOCHECKBOX "Zezwól na certyfikaty z mojego magazynu użytkownika oprócz certifikatów systemowych", 1606, 20, 50, 242, 13, WS_DISABLED
1326 AUTOCHECKBOX "Użyj wybranego certyfikatu", 1607, 20, 67, 239, 10, WS_DISABLED
1327 PUSHBUTTON "Wybierz", 1608, 31, 84, 50, 14, WS_DISABLED
1328 COMBOBOX 1610, 91, 84, 135, 30, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_DISABLED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1329 END
1330
1331 571 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1332 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1333 CAPTION "Logowanie komunikatów bezpieczeństwa"
1334 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1335 BEGIN
1336 GROUPBOX "Opcje logowania:", -1, 6, 8, 216, 47
1337 AUTOCHECKBOX "Loguj &nieudane próby połączeń przychodzących", 1642, 14, 22, 201, 10
1338 AUTOCHECKBOX "Loguj &udane połączenia wychodzące", 1641, 14, 37, 200, 10
1339 GROUPBOX "Opcje pliku logów:", -1, 7, 64, 215, 91
1340 LTEXT "&Nazwa:", -1, 14, 78, 199, 8
1341 EDITTEXT 1674, 14, 90, 199, 14, ES_READONLY
1342 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", 1639, 153, 108, 60, 14
1343 LTEXT "&Limit wielkości:", -1, 14, 133, 67, 8
1344 EDITTEXT 1640, 86, 130, 50, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1345 LTEXT "KB", -1, 140, 133, 20, 8
1346 PUSHBUTTON "&Ustawienia Domyślne", 1643, 135, 197, 85, 14
1347 END
1348
1349 572 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1350 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1351 CAPTION "ICMP"
1352 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1353 BEGIN
1354 LTEXT "&Internet Control Message Protocol (ICMP) pozwala komputerom w sieci na przesyłanie informacji o błędach i o stanie własnym. Wybierz zapytania ICMP na które ten komputer będzie mógł odpowiedzieć:", -1, 7, 5, 215, 37
1355 CONTROL "IList1", 1644, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 45, 215, 100, WS_EX_CLIENTEDGE
1356 GROUPBOX "Opis:", -1, 7, 153, 215, 55
1357 LTEXT "", 1645, 14, 171, 199, 32
1358 END
1359
1360 574 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1361 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1362 CAPTION "Zaawansowane"
1363 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1364 BEGIN
1365 LTEXT "", 575, 7, 60, 213, 100
1366 END
1367
1368 577 DIALOGEX 0, 0, 312, 144
1369 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1370 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1371 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1372 BEGIN
1373 LTEXT "Wpisz nazwę ISP w pole poniżej.", 1681, 10, 3, 296, 11
1374 LTEXT "N&azwa:", 1690, 18, 20, 127, 10
1375 EDITTEXT 1680, 17, 32, 222, 14, ES_AUTOHSCROLL
1376 LTEXT "Nazwa wpisana tutaj będzie domyślną nazwą utworzonego połączenia internetowego.", 1683, 17, 52, 282, 42
1377 END
1378
1379 580 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1380 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
1381 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1382 BEGIN
1383 AUTORADIOBUTTON "&Wybór automatyczny", 1534, 21, 20, 288, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
1384 AUTORADIOBUTTON "&Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)", 1532, 21, 39, 290, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1385 AUTORADIOBUTTON "&Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)", 1533, 21, 56, 286, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1386 END
1387
1388 1420 DIALOGEX 0, 0, 265, 108
1389 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1390 CAPTION "Połącz z %1"
1391 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1392 BEGIN
1393 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1394 LTEXT "Łą&czenie:", 1412, 14, 63, 86, 8
1395 COMBOBOX 1416, 104, 60, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1396 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 80, 248, 1
1397 DEFPUSHBUTTON "P&ołącz", 1590, 9, 87, 60, 14
1398 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 72, 87, 60, 14
1399 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 135, 87, 60, 14
1400 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 198, 87, 60, 14
1401 END
1402
1403 1421 DIALOGEX 0, 0, 265, 223
1404 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1405 CAPTION "Połącz z %1"
1406 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1407 BEGIN
1408 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1409 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 10, 61, 90, 8
1410 EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1411 LTEXT "&Hasło:", 1112, 11, 81, 90, 8
1412 EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1413 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 98, 248, 1
1414 AUTOCHECKBOX "&Zapisz tą nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników:", 1101, 14, 105, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1415 AUTORADIOBUTTON "Tylko &ja", 1622, 26, 119, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1416 AUTORADIOBUTTON "&Każdy kto używa tego komputera", 1623, 26, 133, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1417 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 149, 248, 1
1418 LTEXT "P&ołączenie:", 1412, 14, 161, 87, 8
1419 COMBOBOX 1416, 104, 157, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1420 LTEXT "Wy&bieranie z:", 1415, 14, 178, 88, 8
1421 COMBOBOX 1414, 104, 175, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1422 PUSHBUTTON "&Reguły wybierania", 1108, 193, 175, 65, 14
1423 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 196, 248, 1
1424 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 9, 202, 60, 14, WS_GROUP
1425 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 72, 202, 60, 14
1426 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 135, 202, 60, 14
1427 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 198, 202, 60, 14
1428 END
1429
1430 1422 DIALOGEX 0, 0, 265, 242
1431 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1432 CAPTION "Połącz z %1"
1433 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1434 BEGIN
1435 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1436 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", 1413, 10, 67, 91, 8
1437 EDITTEXT 1104, 104, 63, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1438 LTEXT "&Hasło:", 1112, 10, 85, 92, 8
1439 EDITTEXT 1103, 104, 82, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1440 LTEXT "&Domena:", 1110, 10, 104, 92, 8
1441 EDITTEXT 1102, 104, 101, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1442 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 121, 248, 1
1443 AUTOCHECKBOX "&Zapisz tą nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników:", 1101, 12, 127, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1444 AUTORADIOBUTTON "Tylko &ja", 1622, 24, 141, 227, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1445 AUTORADIOBUTTON "&Każdy kto używa tego komputera", 1623, 24, 155, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1446 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 170, 248, 1
1447 LTEXT "P&ołączenie:", 1412, 14, 182, 87, 8
1448 COMBOBOX 1416, 104, 178, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1449 LTEXT "Wy&bieranie z:", 1415, 14, 198, 87, 8
1450 COMBOBOX 1414, 104, 195, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1451 PUSHBUTTON "&Reguły wybierania", 1108, 193, 195, 65, 14
1452 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 215, 248, 1
1453 DEFPUSHBUTTON "&Dzwoń", 1590, 8, 221, 60, 14, WS_GROUP
1454 PUSHBUTTON "Anuluj", 1591, 71, 221, 60, 14
1455 PUSHBUTTON "&Właściwości", 1107, 134, 221, 60, 14
1456 PUSHBUTTON "&Pomoc", 1592, 198, 221, 60, 14
1457 END
1458
1459 1425 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1460 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1461 CAPTION "Ogólne"
1462 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1463 BEGIN
1464 LTEXT "Wprowadź &nazwę hosta albo adres IP celu (na przykład reactos.org albo 145.52.0.1):", 1430, 7, 5, 217, 18
1465 EDITTEXT 1427, 7, 25, 215, 14, ES_AUTOHSCROLL
1466 GROUPBOX "Połączenie wstępne", 1431, 9, 48, 213, 78
1467 LTEXT "ReactOS może wpierw połączyć się z siecią publiczną, np z Internetem, przed próbą ustanowienia tego połączenia z VPN.", 1432, 17, 63, 199, 24
1468 AUTOCHECKBOX "&Wybierz najpierw inne połączenie:", 1428, 19, 89, 183, 10
1469 COMBOBOX 1429, 29, 103, 182, 87, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1470 AUTOCHECKBOX "Po&każ ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 1120, 10, 192, 213, 13
1471 END
1472
1473 1426 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1474 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
1475 CAPTION "Opcje"
1476 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1477 BEGIN
1478 GROUPBOX "Opcje wybierania", 1289, 8, 7, 214, 56
1479 AUTOCHECKBOX "&Wyświetlaj przebieg połączenia", 1284, 16, 17, 199, 10
1480 AUTOCHECKBOX "&Zapytaj o nazwę użytkownika, hasło, certyfikat itd.", 1554, 16, 32, 199, 10
1481 AUTOCHECKBOX "Dołącz domenę logowania z &ReactOS", 1555, 16, 47, 178, 10
1482 GROUPBOX "Wybieranie ponowne", 1290, 8, 68, 214, 89
1483 LTEXT "&Ilość prób wybierania:", 1300, 16, 81, 121, 8
1484 EDITTEXT 1287, 140, 77, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1485 LTEXT "&Czas pomiędzy próbami wybierania:", 1301, 16, 99, 121, 8
1486 COMBOBOX 1292, 141, 95, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1487 LTEXT "Czas &bezczynności przed zawieszeniem połączenia:", 1299, 16, 117, 121, 8
1488 COMBOBOX 1291, 141, 113, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1489 AUTOCHECKBOX "Wybieraj &ponownie przy zerwaniu połączenia", 1286, 16, 138, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1490 END
1491
1492 1427 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1493 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1494 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1495 BEGIN
1496 LTEXT "Wprowadź nazwę hosta albo adres IP komputera z którym chcesz się połączyć.", -1, 10, 6, 275, 16
1497 LTEXT "&Nazwa hosta albo adres IP (na przykład, reactos.org or 145.52.0.1 ):", -1, 21, 28, 277, 11
1498 EDITTEXT 1433, 21, 42, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
1499 END
1500
1501 1428 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1502 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1503 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1505 BEGIN
1506 LTEXT "ReactOS może wpierw połączyć się z siecią publiczną, np z Internetem, przed próbą ustanowienia tego połączenia z VPN.", -1, 10, 6, 275, 24
1507 AUTORADIOBUTTON "&Nie wykonuj połączenia wstępnego.", 1509, 32, 31, 271, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1508 AUTORADIOBUTTON "&Automagicznie wykonaj połączenie wstępne:", 1510, 32, 45, 269, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1509 COMBOBOX 1435, 43, 62, 253, 87, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1510 END
1511
1512 1436 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1513 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1514 CAPTION "Ogólne"
1515 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1516 BEGIN
1517 LTEXT "&Wybierz urządzenie:", 1597, 8, 5, 213, 8
1518 COMBOBOX 1437, 7, 17, 217, 166, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1519 AUTOCHECKBOX "P&okaż ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 1120, 11, 195, 213, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1520 PUSHBUTTON "&Konfiguruj", 1130, 160, 34, 60, 14
1521 END
1522
1523 1448 DIALOGEX 10, 20, 265, 71
1524 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1525 CAPTION "Połączenia sieciowe"
1526 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1527 BEGIN
1528 LTEXT "&Wybierz połączenie sieciowe:", 1456, 7, 7, 251, 10
1529 COMBOBOX 1457, 8, 18, 250, 140, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1530 DEFPUSHBUTTON "&Połącz...", 1449, 7, 50, 60, 14
1531 PUSHBUTTON "Anuluj", 1455, 70, 50, 60, 14
1532 PUSHBUTTON "&Nowe...", 1459, 134, 50, 60, 14
1533 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 1460, 198, 50, 60, 14
1534 END
1535
1536 1466 DIALOGEX 6, 18, 265, 262
1537 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1538 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1539 BEGIN
1540 LTEXT "Przykładowy tekst", 1469, 7, 7, 251, 8
1541 EDITTEXT 1470, 7, 17, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
1542 PUSHBUTTON "&Dodaj", 1471, 77, 36, 60, 14
1543 PUSHBUTTON "&Zamień", 1472, 141, 36, 60, 14
1544 LTEXT "Przykładowy tekst", 1473, 7, 57, 193, 8
1545 LISTBOX 1474, 7, 68, 193, 145, WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
1546 PUSHBUTTON "", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
1547 PUSHBUTTON "&Dół", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
1548 PUSHBUTTON "&Skasuj", 1477, 141, 215, 60, 14
1549 CONTROL "", 1479, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
1550 PUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
1551 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 196, 242, 60, 14
1552 END
1553
1554 1467 DIALOGEX 6, 18, 263, 263
1555 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1556 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1557 BEGIN
1558 LTEXT "Przykładowy tekst", 1469, 7, 7, 197, 8
1559 EDITTEXT 1470, 7, 17, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
1560 PUSHBUTTON "&Dodaj", 1471, 76, 36, 60, 14
1561 PUSHBUTTON "&Zamień", 1472, 141, 36, 60, 14
1562 LTEXT "Przykładowy tekst", 1473, 7, 57, 193, 8
1563 LISTBOX 1474, 7, 68, 193, 135, WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
1564 PUSHBUTTON "&Góra", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
1565 PUSHBUTTON "&Dół", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
1566 PUSHBUTTON "&Skasuj", 1477, 141, 204, 60, 14
1567 AUTOCHECKBOX "Przykładowy tekst", 1478, 7, 225, 249, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1568 PUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
1569 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 196, 242, 60, 14
1570 END
1571
1572 1468 DIALOGEX 6, 18, 263, 263
1573 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1575 BEGIN
1576 LTEXT "Przykładowy tekst", 1469, 7, 5, 249, 8
1577 EDITTEXT 1470, 7, 17, 249, 14, ES_AUTOHSCROLL
1578 PUSHBUTTON "&Dodaj", 1471, 132, 36, 60, 14
1579 PUSHBUTTON "&Zamień", 1472, 196, 36, 60, 14
1580 LTEXT "Przykładowy tekst", 1473, 7, 55, 251, 8
1581 LISTBOX 1474, 7, 68, 249, 140, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
1582 PUSHBUTTON "&Skasuj", 1477, 196, 214, 60, 14, WS_GROUP
1583 CONTROL "", 1479, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
1584 PUSHBUTTON "OK", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
1585 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 196, 242, 60, 14
1586 END
1587
1588 1469 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1589 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1590 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1591 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1592 BEGIN
1593 AUTORADIOBUTTON "Połączenie &Dial-up do sieci prywatnej.", 1488, 24, 9, 116, 10, NOT WS_TABSTOP
1594 AUTORADIOBUTTON "Połącz się z siecią prywatną za pośrednictwem &Internetu.", 1489, 24, 34, 206, 10, NOT WS_TABSTOP
1595 AUTORADIOBUTTON "&Bezpośrednie połączenie z innym komputerem.", 1490, 24, 59, 157, 10, NOT WS_TABSTOP
1596 AUTORADIOBUTTON "Połączenie z siecią poprzez łącze &stałe", 1491, 24, 83, 273, 10, NOT WS_TABSTOP
1597 LTEXT "Połącz za pomocą linii telefonicznej (modem albo ISDN).", -1, 45, 21, 156, 8
1598 LTEXT "Stwórz połączenie VPN albo połączenie tunelowe poprzez internet.", -1, 45, 46, 266, 8
1599 LTEXT "Połącz za pomocą portu szeregowego, równoległego albo podczerwieni.", -1, 45, 71, 266, 8
1600 LTEXT "Połącz za pomocą łącza szerokopasmowego.", -1, 45, 95, 266, 8
1601 END
1602
1603 1480 DIALOGEX 0, 0, 230, 61
1604 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1605 CAPTION "Edytor numerów telefonicznych"
1606 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1607 BEGIN
1608 LTEXT "&Proszę wprowadzić nowy numer:", 1481, 7, 7, 218, 8
1609 EDITTEXT 1482, 7, 17, 217, 15, ES_AUTOHSCROLL
1610 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 99, 40, 60, 14
1611 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 163, 40, 60, 14
1612 END
1613
1614 1481 DIALOGEX 0, 0, 321, 157
1615 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1616 CAPTION "Kreator konfiguracji połączenia"
1617 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1618 BEGIN
1619 LTEXT "Wprowadź nazwę konta i hasło u ISP, następnie zapisz te informacje i przechowaj w bezpiecznym miejscu. (Jeżeli mimo to zapomniałeś nazwy konta albo hasła, skontaktuj się ze swoim ISP.)", 1689, 10, 4, 308, 25
1620 LTEXT "&Nazwa konta:", 1636, 23, 35, 89, 15
1621 EDITTEXT 1614, 115, 34, 190, 15, ES_AUTOHSCROLL
1622 LTEXT "&Hasło:", 1637, 23, 55, 90, 13
1623 EDITTEXT 1615, 115, 54, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1624 LTEXT "&Potwierdź hasło:", 1638, 23, 74, 88, 13
1625 EDITTEXT 1616, 115, 73, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1626 AUTOCHECKBOX "Uż&yj tej nazwy konta i hasła gdy którykolwiek użytkownik będzie łączył się z Internetem, z tego komputera", 1596, 23, 91, 291, 17, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1627 AUTOCHECKBOX "&Ustaw to połączenie sieciowe jako domyślne", 1595, 23, 112, 288, 14
1628 AUTOCHECKBOX "&Włącz Firewall Systemowy dla tego połączenia", 1682, 23, 133, 290, 14
1629 END
1630
1631 1660 DIALOGEX 0, 0, 258, 78
1632 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1633 CAPTION "Zapora połączenia internetowego"
1634 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1635 BEGIN
1636 ICON 32515, -1, 7, 7, 20, 20
1637 LTEXT "Wyłączenie Firewalla Systemowego może narazić twój komputer na nieautoryzowane wtargnięcie z Internetu. Czy na pewno chcesz go wyłączyć?", -1, 44, 5, 212, 24
1638 AUTOCHECKBOX "&Nie pokazuj więcej tej wiadomości", 1662, 42, 40, 210, 10
1639 DEFPUSHBUTTON "&Tak", 6, 74, 60, 50, 14
1640 PUSHBUTTON "&Nie", 7, 128, 60, 50, 14
1641 END
1642
1643 7000 DIALOGEX 0, 0, 215, 103
1644 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1645 CAPTION "Ogólne"
1646 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1647 BEGIN
1648 LTEXT "&Nazwa użytkownika:", -1, 7, 8, 90, 12, SS_CENTERIMAGE
1649 EDITTEXT 7001, 101, 7, 108, 14, ES_AUTOHSCROLL
1650 LTEXT "&Imie i nazwisko:", -1, 7, 26, 90, 12
1651 EDITTEXT 7002, 101, 25, 108, 14, ES_AUTOHSCROLL
1652 LTEXT "&Hasło:", -1, 7, 44, 90, 12
1653 EDITTEXT 7003, 101, 43, 108, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1654 LTEXT "&Potwierdź hasło:", -1, 7, 62, 91, 12
1655 EDITTEXT 7004, 101, 61, 108, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1656 PUSHBUTTON "OK", 1, 84, 82, 60, 14
1657 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 149, 82, 60, 14
1658 END
1659
1660 7005 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1661 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
1662 CAPTION "Oddzwanianie"
1663 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1664 BEGIN
1665 AUTORADIOBUTTON "&Nie zezwalaj na oddzwanianie", 7009, 9, 7, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1666 AUTORADIOBUTTON "&Zezwól na wybór numeru przez oddzwaniającego", 7006, 9, 20, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1667 AUTORADIOBUTTON "&Używaj wyłącznie podanych numerów do oddzwaniania:", 7007, 9, 34, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1668 EDITTEXT 7008, 19, 49, 204, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
1669 END
1670
1671 7010 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1672 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
1673 CAPTION "Ogólne"
1674 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1675 BEGIN
1676 GROUPBOX "Połączenia przychodzące", -1, 7, 4, 214, 110, WS_GROUP
1677 LTEXT "Zezwalaj na połączenia przychodzące do tych urządzeń.", -1, 17, 17, 195, 8
1678 LTEXT "&Urządzenia:", -1, 17, 29, 29, 8
1679 CONTROL "", 7011, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00004405, 17, 41, 193, 47, WS_EX_CLIENTEDGE
1680 AUTOCHECKBOX "&Włącz multipołączenia", 7012, 17, 96, 121, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1681 PUSHBUTTON "Wł&aściwości", 7013, 145, 94, 65, 14, WS_GROUP
1682 GROUPBOX "Wirtualne sieci prywatne", -1, 6, 122, 214, 49, WS_GROUP
1683 AUTOCHECKBOX "&Zezwól innym na ustanawianie połączeń z moim komputerem poprzez tunelowanie przez Internet lub inną sieć", 7014, 17, 137, 195, 27, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1684 AUTOCHECKBOX "&Pokaż ikonę w zasobniku systemowym podczas trwania połączenia", 7015, 12, 184, 209, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1685 END
1686
1687 7016 DIALOGEX 0, 0, 265, 190
1688 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1689 CAPTION "Właściwości przychodzących połączeń TCP/IP"
1690 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1691 BEGIN
1692 GROUPBOX "Dostęp sieciowy", -1, 6, 5, 252, 32
1693 AUTOCHECKBOX "&Zezwól dzwoniącym na dostęp do mojej sieci lokalnej", 7017, 20, 20, 228, 9, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1694 GROUPBOX "Przydział adresów TCP/IP", -1, 6, 42, 250, 122
1695 AUTORADIOBUTTON "&Przydziel adresy TCP/IP automagicznie, za pomocą DHCP", 7019, 20, 54, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1696 AUTORADIOBUTTON "&Wyznacz adresy TCP/IP", 7020, 20, 71, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1697 LTEXT "&Od:", -1, 29, 88, 53, 8
1698 CONTROL "", 7018, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 85, 103, 13
1699 LTEXT "&Do:", -1, 29, 105, 53, 8
1700 CONTROL "", 7021, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 102, 103, 13
1701 LTEXT "Ogólnie:", -1, 29, 124, 53, 10
1702 LTEXT "", 7024, 90, 121, 150, 14, 0, WS_EX_STATICEDGE
1703 AUTOCHECKBOX "Zezwól dz&woniącym komputerom na ustawienie własnych adresów IP", 7022, 20, 144, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1704 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 133, 169, 60, 14, WS_GROUP
1705 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 197, 169, 60, 14
1706 END
1707
1708 7025 DIALOGEX 0, 0, 250, 157
1709 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1710 CAPTION "Właściwości przychodzących połączeń IPX"
1711 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1712 BEGIN
1713 GROUPBOX "Dostęp sieciowy", -1, 8, 6, 234, 32
1714 AUTOCHECKBOX "A&Zezwól dzwoniącym na dostęp do mojej sieci lokalnej", 7032, 18, 19, 194, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1715 GROUPBOX "Przydział adresów sieciowych", -1, 8, 43, 234, 87
1716 AUTOCHECKBOX "&Przydziel ten sam adres sieciowy wszystkim komputerom", 7028, 17, 56, 203, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1717 AUTORADIOBUTTON "P&rzydziel adres sieciowy automagicznie", 7026, 28, 68, 191, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1718 AUTORADIOBUTTON "&Wyznacz adresy sieciowe:", 7027, 28, 81, 189, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1719 EDITTEXT 7029, 40, 92, 154, 14, ES_UPPERCASE | WS_GROUP
1720 AUTOCHECKBOX "Zezwól &dzwoniącym na ustawienie własnych numerów węzła", 7031, 17, 113, 208, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1721 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 116, 136, 60, 14, WS_GROUP
1722 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 181, 136, 60, 14
1723 END
1724
1725 7033 DIALOGEX 0, 0, 220, 50
1726 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1727 CAPTION "Właściwości protokołu przychodzącego"
1728 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1729 BEGIN
1730 AUTOCHECKBOX "&Zezwól dzwoniącym na dostęp do mojej sieci lokalnej", 7034, 7, 7, 208, 18, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1731 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 86, 30, 60, 14
1732 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 151, 30, 60, 14
1733 END
1734
1735 7035 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1736 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1737 CAPTION "Sieć"
1738 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1739 BEGIN
1740 LTEXT "&Składniki sieci:", -1, 7, 7, 217, 9
1741 CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 17, 215, 89, WS_EX_CLIENTEDGE
1742 PUSHBUTTON "&Instaluj..", 7037, 9, 110, 67, 14, WS_GROUP
1743 PUSHBUTTON "&Odinstaluj", 7038, 80, 110, 67, 14, WS_GROUP
1744 PUSHBUTTON "&Właściwości", 7039, 153, 110, 67, 14, WS_GROUP
1745 GROUPBOX "Opis", -1, 7, 138, 213, 69
1746 LTEXT "<opis protokołu>", 7040, 17, 150, 193, 48
1747 END
1748
1749 7042 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1750 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
1751 CAPTION "Użytkownicy"
1752 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1753 BEGIN
1754 LTEXT "&Użytkownicy którzy mogą się połączyć:", -1, 7, 5, 213, 8
1755 CONTROL "", 7043, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 19, 214, 83, WS_EX_CLIENTEDGE
1756 PUSHBUTTON "&Nowy.....", 7044, 7, 107, 67, 14, WS_GROUP
1757 PUSHBUTTON "&Usuń.....", 7045, 80, 107, 67, 14, WS_GROUP
1758 PUSHBUTTON "&Właściwości", 7046, 153, 107, 67, 14, WS_GROUP
1759 AUTOCHECKBOX "Wy&magaj zabezpieczenia danych i haseł od wszystkich użytkowników.", 7048, 8, 151, 217, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
1760 AUTOCHECKBOX "&Zawsze zezwalaj urządzeniom bezpośrednio połączonym z komputerem do połączenia się bez podawania hasła.", 7049, 8, 169, 217, 23, BS_TOP | BS_MULTILINE
1761 LTEXT "Zauważ że inne ustawienia, takie jak wyłączone konto użytkownika, mogą mieć wpływ na możliwość połączenia się użytkownika.", -1, 9, 126, 212, 23
1762 END
1763
1764 7049 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1765 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1766 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1767 BEGIN
1768 LTEXT "Wybierz użytkowników, którym chcesz zezwolić na łączenie się z tym komputerem. Note that other factors, such as a disabled user account, may affect a user's ability to connect.", -1, 10, 1, 275, 27
1769 LTEXT "&Użytkownicy, którzy mogą się połączyć:", -1, 10, 28, 275, 8
1770 CONTROL "", 7043, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 42, 275, 73
1771 PUSHBUTTON "&Dodaj", 7044, 10, 122, 65, 14, WS_GROUP
1772 PUSHBUTTON "&Usuń", 7045, 79, 122, 65, 14, WS_GROUP
1773 PUSHBUTTON "&Właściwości", 7046, 147, 122, 65, 14, WS_GROUP
1774 END
1775
1776 7050 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1777 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1778 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1779 BEGIN
1780 LTEXT "Wybierz urządzenie, które chcesz użyć do odbierania połączeń przychodzących.", -1, 10, 4, 299, 10
1781 LTEXT "&Urządzenia:", -1, 10, 16, 275, 8
1782 CONTROL "", 7011, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 26, 297, 87
1783 PUSHBUTTON "&Właściwości", 7013, 243, 120, 65, 14, WS_GROUP
1784 END
1785
1786 7051 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1787 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1788 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1789 BEGIN
1790 LTEXT "Wybierz usługi sieciowe, które mają być użyte do obsługi połączeń przychodzących.", -1, 10, 1, 288, 20
1791 LTEXT "&Usługi sieciowe:", -1, 10, 24, 274, 8
1792 CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 34, 286, 33
1793 PUSHBUTTON "&Instaluj...", 7037, 108, 71, 60, 14, WS_GROUP
1794 PUSHBUTTON "&Odinstaluj", 7038, 172, 71, 60, 14, WS_GROUP
1795 PUSHBUTTON "&Właściwości", 7039, 236, 71, 60, 14, WS_GROUP
1796 LTEXT "<protocol description>", 7040, 21, 105, 273, 38
1797 LTEXT "Opis:", -1, 21, 95, 275, 8
1798 END
1799
1800 7052 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1801 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1802 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1803 BEGIN
1804 LTEXT "Wirtualne Połączenia Prywatne do twojego komputera poprzez Internet są możliwe wyłącznie gdy komputer ogłasza swoją nazwę albo adres IP.", -1, 10, 4, 290, 20
1805 AUTORADIOBUTTON "&Zezwalaj na Wirtualne Połączenia Prywatne", 7053, 29, 63, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1806 AUTORADIOBUTTON "&Nie zezwalaj na Wirtualne Połączenia Prywatne", 7054, 29, 78, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1807 LTEXT "Czy chcesz zezwolić na Wirtualne Połączenia Prywatne z tym komputerem?", -1, 17, 49, 275, 8
1808 LTEXT " Jeśli tak, ReactOS zmodyfikuje Firewall Systemowy aby przepuszczał on pakiety VPN.", -1, 10, 25, 293, 25
1809 END
1810
1811 7055 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1812 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1813 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1814 BEGIN
1815 LTEXT "&Urządzenie dla tego połąćzenia:", -1, 23, 24, 275, 8
1816 COMBOBOX 7056, 22, 36, 275, 125, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1817 LTEXT "Urządzenia inne niż wybrane nie zostaną zajęte i będą mogły być wykorzystane do innych celów.", -1, 10, 4, 275, 17
1818 PUSHBUTTON "&Właściwości", 7061, 232, 53, 65, 14, WS_GROUP
1819 END
1820
1821 7379 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1822 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1823 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1824 BEGIN
1825 END
1826
1827 19900 DIALOGEX 0, 0, 156, 44
1828 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
1829 CAPTION "Połączenia Dial-Up"
1830 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1831 BEGIN
1832 ICON 563, 19901, 10, 10, 18, 20
1833 LTEXT "Oczekiwanie na start usługi...", 19902, 34, 16, 120, 8
1834 END
1835
1836 STRINGTABLE
1837 BEGIN
1838 187 "&Nie wybieraj\0"
1839 188 "Użytkownik (lub program) zarządał informacji z %1. Którego połączenia chcesz użyć?\0"
1840 189 "Dodaj kolejne numery telefoniczne\0"
1841 190 "Wybieraj tylko na pierwszym dostępnym urządzeniu\0"
1842 191 "Wybieraj na wszystkich urządzeniach\0"
1843 192 "Wybieraj na urządzeniach według potrzeb\0"
1844 193 "Wprowadź nazwę użytkownika i hasło z dostępem do zdalnej domeny sieciowej.\0"
1845 194 "Translacja Adresów w Sieci (NAT) jest obecnie zainstalowana jako protokół routujący,\ni musi zostać usunięta przed włączeniem Udostępniania Połączenia Internetowego.\nAby usunąć NAT, otwórz Menedżera Routingu i Dostępu Zdalnego\nsnapin i rozwiń opcje routera w panelu po lewej.\nSkasuj protokół Translacji Adresów w Sieci z listy\nprotokołów routingu IP.\0"
1846 195 "Numer kierunkowy może zawierać jedynie cyfry od 0 do 9.\0"
1847 196 "Wprowadzona nazwa musi zawierać co najmniej jeden znak różny od spacji i nie może zaczynać się od kropki. Proszę wybrać inną nazwę.\0"
1848 197 "Musisz wybrać wartość od %1 do %2 dla tego pola.\0"
1849 198 "Biblioteka DLL konfiugracji własnego uwierzytelniania nie została załadowana. Upewnij się, że pakiet własnego uwierzytelniania się został poprawnie zainstalowany.\0"
1850 199 "Wybrane połączenie zostało utworzone przez router wieloprotokołowy.\nProszę użyć narzędzia 'Routing i Admin RAS' do zawieszenia tego połączenia.\0"
1851 200 "Komentarz\0"
1852 201 "Konfiguracja pakietu własnego uwierzytelniania zakończone niepowodzeniem.\0"
1853 202 "TCP/IP nie został zainstalowanay albo jest wyłączony dla Routingu i Dostępu Zdalnego. W Panelu Sterowania, wybierz Sieci, przejdź na Usługi, wybierz Właściwości usługi 'Routing i Dostęp Zdalny', i naciśnij przycisk Sieć.\0"
1854 203 "IPX nie został zainstalowanay albo jest wyłączony dla Routingu i Dostępu Zdalnego. Możesz zainstalować/włączyć IPX przeglądając Właściwości dowolnego połączenia.\0"
1855 204 "Czy usunąć wybrane urządzenia z listy?\0"
1856 205 "Skasować %1 z Książki Telefonicznej?\0"
1857 206 "Rozłączyć się z %1?\0"
1858 207 "Plik o nazwie %1 już istnieje. Czy chcesz go nadpisać?\0"
1859 208 "W skrypcie znajdują się błędy składni. Czy chcesz przejrzeć komunikaty o błędach?\0"
1860 209 "'%1' jest teraz połączony. \0"
1861 210 "Naciśnij prawy przycisk myszki na Monitorze Sieci Dial-Up w zasobniku systemowym, aby rozłączyć się lub sprawdzić stan twojego połączenia.\0"
1862 212 "Połączenie udane.\0"
1863 213 "Wybrana metoda uwierzytelniania własnego musi zostać uaktywniona we Właściwościach.\0"
1864 214 "lnk\0"
1865 215 "Skrót połączenia Dial-up(*.rnk)\0"
1866 216 "*.rnk\0"
1867 217 "Utwórz skrót połączenia Dial-Up\0"
1868 218 "Połączenie z %1 nieudane. Ponowne połączenie w toku...\0"
1869 219 "Nie można uzyskać informacji o ramce.\0"
1870 220 "Nie można uzyskać informacji o.\0"
1871 221 "Cannot retrieve projection information.\0"
1872 222 "Nie można załądować listy połączeń.\0"
1873 223 "Klienci:\0"
1874 224 "Szczegóły\0"
1875 225 "Urządzenia:\0"
1876 226 "Sieć:\0"
1877 227 "(niepołączony)\0"
1878 228 "&Połącz...\0"
1879 229 "Zawieś &połączenie\0"
1880 230 "Połączenie Dial-up\0"
1881 231 "Konfiguracja Modemu ustawiona na domyślne\0"
1882 232 "COM1\0"
1883 233 "Router Zdalny\0"
1884 234 "Modem albo urządzenie\0"
1885 235 "Proszę wprowadzić nazwę użytkownika dla konta tego interface na routerze zdalnym.\0"
1886 236 "Nazwa %1 już istnieje. Proszę wprowadzić inną nazwę.\0"
1887 237 "Możesz zezwolić na wysyłanie twojego hasła bez szyfrowania.\0"
1888 238 "Szyfrowanie Hasła\0"
1889 239 "Kreator konfiguracji może już utworzyć połączenie.\0"
1890 240 "Gotowe\0"
1891 241 "Numer &telefoniczny:\0"
1892 242 "Oddzwoń na numer\0"
1893 243 "Edycja dodatkowych numerów \0"
1894 244 "Jako, że to połączenie jest obecnie aktywne, niektóre ustawienia zostaną uwzględnione dopiero po rozłączeniu.\0"
1895 245 "Nie ma żadnych połączeń dostępnych dla dowolnego użytkownika. Musisz zalogować się przed połączeniem.\0"
1896 246 "Książka telefoniczna jest pusta.\n\nNaciśnij OK by dodać nową pozycję.\0"
1897 247 "Ze względu na ograniczenia w imporcie/eksporcie, szyfrowanie danych nie jest dostępne w tej wersji ReactOS.\0"
1898 248 "Proszę wprowadzić adres X.25 na następnym ekranie.\0"
1899 249 "Błąd %1: %2\0"
1900 250 "%1\n\nBłąd %2: %3\0"
1901 251 "%1\n\nBłąd %2: %3\nDiagnostyka: %4\0"
1902 252 "%1\n\nBłąd %2: %3\nKod błędu: %4\0"
1903 253 "%1\n\nBłąd %2: %3\n\nNaciśnij F1 aby zobaczyć więcej informacji.\0"
1904 254 "%1\n\nBłąd %2: %3\nNazwa: %4\0"
1905 255 "%1\n\n%4\0"
1906 256 "%1\n\nBłąd %2: %3\nOdpowiedź: %4\0"
1907 257 "Kod błędu: 0x%1\n\0"
1908 258 "Nazwa: %1\n\0"
1909 259 "%1 CP zgłosił błąd %2: %3\n\0"
1910 260 "%1 CP połączył się.\n\0"
1911 261 "Możesz wybrać protokół dial-up którego chcesz używać.\0"
1912 262 "Wybierz protokół Dial-up\0"
1913 263 "Naciśnij Zakończ by zapisać '%1'.\0"
1914 264 "netcfg.hlp\0"
1915 265 "&Przenieś działający numer na początek listy przy połączeniu\0"
1916 266 "&Nowy numer telefoniczny:\0"
1917 267 "N&umery telefoniczne:\0"
1918 268 "Numery telefoniczne\0"
1919 269 "Możesz wprowadzić stały adres IP.\0"
1920 270 "Adres IP\0"
1921 271 "Protokół TCP/IP, nie został zainstalowanay albo jest wyłączony dla Dostępu Zdalnego. W Panelu Sterowania, wybierz Sieci, przejdź na Usługi, wybierz Właściwości usługi 'Dostęp Zdalny', i naciśnij przycisk Sieć.\0"
1922 272 "TCP/IP\0"
1923 273 "IPSec, ustawienia domyślne\0"
1924 274 "IPX/SPX lub kompatybilne\0"
1925 275 " (obecna lokalizacja)\0"
1926 276 "ISDN\0"
1927 277 "Wszystkie dostępne linie ISDN połączone\0"
1928 278 "64K Cyfrowy\0"
1929 279 "56K Cyfrowy\0"
1930 280 "56K Analogowy\0"
1931 281 "Możesz potrzebować specjalnej procedury przed połączeniem.\0"
1932 282 "Wybierz Opcje Logowania\0"
1933 283 "%d%%\0"
1934 284 "Numer telefoniczny dla %s\0"
1935 285 "&Nowa lokalizacja:\0"
1936 286 "&Lokalizacje:\0"
1937 287 "Lokalizacje\0"
1938 288 "To urządzenie będzie użyte do nawiązania połączenia.\0"
1939 289 "Wybierz urządzenie\0"
1940 290 "Wielowiersze nie mogą być uwzględnione, chyba że dzwonisz na serwer PPP.\0"
1941 291 "Modem\0"
1942 292 "Modem nie jest zainstalowany.\0"
1943 293 "Szyfrowanie MS Point-to-Point, 128 bit RSA/RC4\0"
1944 294 "Szyfrowanie MS Point-to-Point, 40 bit RSA/RC4\0"
1945 295 "Wielowiersze\0"
1946 296 "(Naciśnij Konfiguruj aby ustawić)\0"
1947 297 "Możesz wprowadzić stałe adresy serwerów DNS i WINS.\0"
1948 298 "Adres DNS\0"
1949 299 "Down-level RAS\0"
1950 300 "PPP\0"
1951 301 "PPP multi-link\0"
1952 302 "SLIP\0"
1953 303 "NetBEUI\0"
1954 304 "Osobista Książka Telefoniczna została stworzona i uzupełniona zawartością Systemowej Książki Telefonicznej.\0"
1955 305 "Brak Dodatkowej Książki Telefonicznej.\0"
1956 306 "To urządzenie nie może być skonfigurowane dynamicznie.\0"
1957 307 "Ten wpis nie może zostać skasowany podczas trwania połączenia.\0"
1958 308 "Nie wybrano żadnego wpisu. Naciśnij przycisk Nowy aby utworzyć wpis.\0"
1959 309 "Niezerowy adres IP musi zostać podany, gdy zaznaczona jest opcja 'wyznacz adres IP'.\0"
1960 310 "Aby używać interface sieciowego X.25 dial-up albo urządzenia X.25, wymagany jest Adres X.25.\0"
1961 311 "(brak)\0"
1962 312 "'%1' jest już na liście.\0"
1963 313 "Zaszyfruj moje hasło i dane\0"
1964 314 "Protokół %1 nie może zostać wybrany, gdyż nie jest zainstalowany albo jest wyłączony dla Dostępu Zdalnego. Aby to zmienić, wPanelu Sterowania, wybierz Sieci, przejdź na Usługi, wybierz Właściwości usługi 'Dostęp Zdalny', i naciśnij przycisk Sieć.\0"
1965 315 "Nie można zapisać hasła.\0"
1966 316 "Nie można wyświetlić danych.\0"
1967 317 "Nie można pobrać informacji o autowybieraniu.\0"
1968 318 "Nie można załadować dialogu.\0"
1969 319 "Nie można wyłączyć dostępu współdzielonego.\0"
1970 320 "Nie można załadować właściwości.\0"
1971 321 "Nie można załadować Książki Telefonicznej.\0"
1972 322 "Nie można załadować informacji o porcie z RAS Managera.\0"
1973 323 "Nie można odczytać ustawień z rejestru.\0"
1974 324 "Nie można załadować informacji o skrypcie.\0"
1975 325 "Nie można obejrzeć script.log za pomocą notepad.exe\0"
1976 326 "Nie można edytować switch.inf za pomocą notepad.exe\0"
1977 327 "Nie można załadować informacji TAPI.\0"
1978 328 "Nie można załadować informacji o X.25.\0"
1979 329 "Nie można utworzyć nowej Książki Telefonicznej.\0"
1980 330 "Nie można włączyć dostępu współdzielonego.\0"
1981 331 "Nie można połączyć się z numerem pod tym wpisie w Ksiązce Telefonicznej.\0"
1982 332 "Nie można otworzyć bufora odbierania/wysyłania.\0"
1983 333 "Nie można uzyskać informacji o stanie z portu.\0"
1984 334 "Nie można uzyskać informacji o protokole.\0"
1985 335 "Nie można otworzyć bufora w urządzeniu.\0"
1986 336 "Nie można wysłać danych do bufora w urządzeniu.\0"
1987 337 "Nie można odebrać danych.\0"
1988 338 "Nie można zapisać informacji TAPI.\0"
1989 339 "Nie można zapisać danych.\0"
1990 340 "Skrypt został zatrzymany.\0"
1991 341 "Skrypt został zatrzymany z powodu błędu. Czy chcesz przejrzeć logi z błędami?\0"
1992 342 "Nie można ustawić danych do autowybierania.\0"
1993 343 "Nie można skasować zapisanego hasła.\0"
1994 344 "Nie można zapisać Książki Telefonicznej.\0"
1995 345 "Zapisywanie ustawień do rejestru\0"
1996 346 "Nie można zapisać skrótu.\0"
1997 347 "OK\0"
1998 348 "Jaki jest numer telefoniczny twojego ISP?\0"
1999 349 "Numer telefoniczny do wybierania\0"
2000 350 "Pola Hasło i Potwierdź hasło nie zgadzają się ze sobą.\0"
2001 351 "Pola Nowe Hasło i Potwierdź Nowe hasło nie zgadzają się ze sobą.\0"
2002 352 "pbk\0"
2003 353 "Pliki Książki Telefonicznej (*.pbk)\0"
2004 354 "*.pbk\0"
2005 355 "Otwórz Książkę Telefoniczną\0"
2006 356 "Skopiuj Wpis w Książce Telefonicznej\0"
2007 357 "Edytuj Wpis w Książce Telefonicznej\0"
2008 358 "Nowy Wpis w Książce Telefonicznej\0"
2009 359 "Numer Telefoniczny\0"
2010 360 "Numery Telefoniczne\0"
2011 361 "Połączenia sieciowe\0"
2012 362 "Musisz wybrać przynajmniej jeden protokół sieciowy.\0"
2013 363 "Zanim połączysz się z którymś z serwerów PPP musisz zainstalować protokół sieciowy za pomocą apletu Control Network.\0"
2014 364 "&Nowy prefiks:\0"
2015 365 "&Prefiksy:\0"
2016 366 "Prefiksy Numeru Telefonicznego\0"
2017 367 "Jeden lub więcej wymaganych protokołów nie ustanowiło prawidłowego połączenia.\n\n\0"
2018 368 "Naciśnij Akceptuj aby użyć połączenia w obecnym stanie, albo Zawieś aby się rozłączyć.\0"
2019 369 "Protokół Point-to-point (PPP) ustawiony do użycia gdy %1 zainicjuje połączenie dial-up na interface %2:\0"
2020 370 "[Aby zmienić zapisane hasło, naciśnij tutaj]\0"
2021 405 "Protokół NetBEUI jest wymagany do połączenia ze starszymi serwerami RAS.\0"
2022 406 "Zanim będziesz w stanie połączyć się ze starszymi serwerami RAS, musisz zainstalować protokół NetBEUI. NetBEUI z apletu Sieci w Panelu Sterowania.\0"
2023 407 "&Ponowne Wybieranie\0"
2024 408 "Zdecydowałeś się na wyłączenie jednego lub więcej transportów. Wymaga to usunięcia menedżerów i protokołów routowania wyłączonych transportów z tego interface demand-dial.\nNaciśnij Tak jeśli chcesz konty \n \n\n\n\n\n\nnuować, lub Nie, jeśli chcesz ponownie włączyć te transporty.\0"
2025 409 "Współdzielenie Łącza Internetowego\0"
2026 410 "Konto dial-in interface Demand-dial.\0"
2027 411 "Musisz teraz ustawić informacje dial-out które interface '%1' wykorzysta w połączeniu z routerem zdalnym. Te dane muszą zgadzać się z informacjami które zostały wprowadzone do routera zdalnego. Podczas połączenia z \n \n\n\n\n\n\n routerem Win NT4/2000 nazwa użytkownika musi rownież zgadzać się z nazwą interface routera zdalnego.\0"
2028 412 "mpradmin.hlp\0"
2029 413 "&Podczas próby połączeia, przenieś działający numer lub adres na początek listy\0"
2030 414 "&Nowe numery telefoniczne albo adresy:\0"
2031 415 "&Numery telefoniczne lub adresy:\0"
2032 416 "Numery i Adresy\0"
2033 417 "PPP: Win 95/98/NT4/2000, Internet\0"
2034 418 "Brak\0"
2035 419 "SLIP: Połączenie z Unix \0"
2036 420 "Wszystkie urządzenia podłączone.\0"
2037 421 "Odbiór rezultatu rejestracji...\0"
2038 422 "Przesyłanie informacji o oddzwanianiu...\0"
2039 423 "Wysyłanie nowego hasła...\0"
2040 424 "Szacowanie przepustowości łącza...\0"
2041 425 "Sprawdzanie stanu uwierzytelniania...\0"
2042 426 "Rejestrowanie twojego komputera w sieci..\0"
2043 427 "Powtarzanie uwierzytelniania...\0"
2044 428 "Weryfikacja nazwy użytkownika i hasła...\0"
2045 429 "Uwierzytelniono.\0"
2046 430 "Łączenie za pomocą %1...\0"
2047 431 "Wybieranie...\0"
2048 432 "Połączenie modemów...\0"
2049 433 "Połączenie poprzez kabel...\0"
2050 434 "Wybieranie %1...\0"
2051 435 "Połączenie przez X.25 do %1...\0"
2052 436 "Postłączenie przez %1...\0"
2053 437 "Prełączenie przez %1...\0"
2054 438 "Połączono.\0"
2055 439 "Urządzenie podłączone.\0"
2056 440 "Rozłączono.\0"
2057 441 "Modem połączony.\0"
2058 442 "Kabel połączony.\0"
2059 443 "Otwieranie portu...\0"
2060 444 "X.25 połączony.\0"
2061 445 "Port otwarty.\0"
2062 446 "Postłączenie zakończone.\0"
2063 447 "Prełączenie zakończone.\0"
2064 448 "Przygotowywanie oddzwaniania...\0"
2065 449 "Sprawdzanie połączenia protokołów sieciowych...\0"
2066 450 "Weryfikacja nazwy użytkownika i hasła...\0"
2067 451 "Połączono, dodawanie kolejnych linii\0"
2068 452 "Stan nieznany.\0"
2069 453 "Oczekiwanie na oddzwonienie...\0"
2070 454 "Oczekiwanie na reset modemu...\0"
2071 455 "Czy zmienić numer telefoniczny modemu na stałe?\0"
2072 456 "scp\0"
2073 457 "*.scp\0"
2074 458 "Pliku skryptów Dial-up (*.scp)\0"
2075 459 "Przeglądaj skrypty Dial-Up\0"
2076 460 "Musisz zaznaczyć przynajmniej jeden modem lub adapter.\0"
2077 461 "Numer telefoniczny\0"
2078 462 "Protokół TCP/IP jest niezbędny do połączenia z serwerami SLIP.\0"
2079 463 "Przed połączeniem z serwerami SLIP musisz zainstalować protokół TCP/IP, za pomocą apletu Sieci w Panelu Sterowania.\0"
2080 464 "Stan\0"
2081 465 "&Nowy sufiks:\0"
2082 466 "&Sufiksy:\0"
2083 467 "Sufiks numeru telefonicznego\0"
2084 468 "Możesz dostosować ustawienia specjalne, w razie potrzeby.\0"
2085 469 "Ustawienia specjalne\0"
2086 470 "Terminal własnych komend Modemu\0"
2087 471 "Terminal po wybraniu\0"
2088 472 "Terminal przed wybraniem\0"
2089 473 "Terminal logowania do SLIP\0"
2090 474 "10 minut\0"
2091 475 "10 sekund\0"
2092 476 "1 godzina\0"
2093 477 "1 minuta\0"
2094 478 "24 godziny\0"
2095 479 "2 godziny\0"
2096 480 "2 minuty\0"
2097 481 "30 minut\0"
2098 482 "30 sekund\0"
2099 483 "3 sekundy\0"
2100 484 "4 godziny\0"
2101 485 "4 minuty\0"
2102 486 "5 minut\0"
2103 487 "5 sekund\0"
2104 488 "8 godzin\0"
2105 489 "nigdy\0"
2106 490 "Możesz ustawić to połączenia dla wszystkich użytkowników albo tylko dla siebie.\0"
2107 491 "Dostępność połączenia\0"
2108 492 "Odrzucić wielowierszowe ustawienia dla tego wpisu?\0"
2109 493 "Urządzenie niedostępne\0"
2110 494 "Preferencje logowania\0"
2111 495 "Preferencje Dial-up\0"
2112 496 "X.25\0"
2113 497 "X.25 PAD\0"
2114 498 "Możesz zezwolić innym komputerom na dostęp do zasobów poprzez to połączenie dial-up.\0"
2115 499 "Wybór serwera VPN\0"
2116 500 "Nie można włączyć wybierania na żądanie.\0"
2117 501 "Jaka jest nazwa albo adres serwera VPN?\0"
2118 502 "Nie można wyłączyć wybierania na żądanie0"
2119 503 "Sieć publiczna\0"
2120 504 "ReactOS może upewnić się, że najpierw połączono się z siecią publiczną.\0"
2121 505 "VPN1\0"
2122 506 "Wsp\0"
2123 507 "Możesz zezwolić sieci lokalnej na dostęp do zasobów przez to połączenie dial-up.\0"
2124 508 "Gospodarz czy gość?\0"
2125 509 "Współdzielenie Łącza Internetowego było do tej pory ustawione na połączenie '%1'.\n\nBędzie teraz ustawione na połączenie '%2'.\0"
2126 510 "Aby połączyć dwa komputery, twój komputer musi być ustawiony jako host albo jako gość.\0"
2127 511 "Z włączonym Współdzieleniem Łącza Internetowego, twój adapter LAN adapter zostanie ustawiony na adres IP 192.168.0.1. Twój komputer może stracić połączenie z innymi komputerami w sieci lokalnej. Jeśli te komputery mają adresy IP ustawione statycznie, powinieneś je ustawić na otrzymywanie adresów IP automatycznie. Czy na pewno chcesz włączyć Współdzielenie Łącza Internetowego?\0"
2128 512 "Wybierz urządzenie\0"
2129 513 "To urządzenie zostanie użyte do ustanownienia połączenia.\0"
2130 514 "&Połącz\0"
2131 515 "Pozwól by serwer wybrał metodę szyfrowania\0"
2132 516 "Zawsze szyfruj moje dane\0"
2133 517 "Użyj szyfrowania danych MPPE-40\0"
2134 518 "Użyj szyfrowania danychMPPE-128\0"
2135 519 "Bierzące ustawienie szyfrowania wymaga uwierzytelnienia MS-CHAP lub EAP.\0"
2136 520 "Niestandardowy komunikat o autoryzacji\0"
2137 521 "Łączenie z %1...\0"
2138 522 "Nazwa połączenia\0"
2139 523 "Automagicznie\0"
2140 524 "PPTP VPN\0"
2141 525 "L2TP IPSec VPN\0"
2142 526 "Wybierz rodzaj połączenia.\0"
2143 527 "Rodzaj połączenia\0"
2144 528 "hh.exe netcfg.chm::/trouble_all.htm\0"
2145 529 "Wirtualne połączenie prywatne\0"
2146 530 "Użyj dowolnej metody uwierzytelniania włączając otwarty tekst. Nie szyfruj danych.\0"
2147 531 "Użyj dowolnej metody uwierzytelniania, która wymaga szyfrowania hasła. Nie szyfruj danych.\0"
2148 532 "Proszę podać nazwę tego wpisu.\0"
2149 533 "Szyfruj hasło i dane.\0"
2150 534 "Proszę podać numer portu, pomiędzy 1 a 65535.\0"
2151 535 "Ustaw własne uwierzytelnianie i szyfrowanie danych przyciskiem Ustawienia.\0"
2152 536 "Użyj dowolnej metody uwierzytelniania, która wymaga szyfrowania hasła. Nie szyfruj danych.\0"
2153 537 "Szyfruj hasło i dane.\0"
2154 538 "Ustaw własne uwierzytelnianie i szyfrowanie danych przyciskiem Ustawienia.\0"
2155 539 "Ten numer portu jest już zajęty przez inny wpis.\nProszę użyć unikalnego numeru portu.\0"
2156 540 "Proszę wprowadzić jeden lub więcej numerów portu na odpowiedzi przychodzące.\0"
2157 541 "Proszę wybrać wpis do skasowania.\0"
2158 542 "1 sekunda\0"
2159 543 "Proszę wybrać wpis do edycji.\0"
2160 549 "Jak się znazywa komputer z którym się łączysz?\0"
2161 576 "20 minut\0"
2162 579 "Wprowadź nazwę dla połączenia z twoim miejscem pracy.\0"
2163 581 "Ustawienia aplikacji sieciowych\0"
2164 582 "Wpisz nazwę dla tego połączenia w polu poniżej.\0"
2165 583 "Wpisz nazwę drugiego komputera w polu poniżej.\0"
2166 584 "Wpisz nazwę swojego ISP w polu poniżej.\0"
2167 585 "Jak się nazywa usługa za pośrednictwem której łączysz się z Internetem?\0"
2168 586 "Proszę wprowadzić adres IP serwera w sieci prywatnej.\0"
2169 587 "Ustawienia Zaawansowane\0"
2170 588 "Nazwa wpisu zaczyna się od kropki albo zawiera niedozwolone znaku. \nWybierz inną nazwę.\0"
2171 589 "Właściwości\0"
2172 1512 "Port komunikacyjny\0"
2173 1523 " kanał\0"
2174 1526 "Smart Cards\0"
2175 1527 "Możesz użyć swoich smart card z tym połączeniem.\0"
2176 1528 "Połączenie bezpośrednie\0"
2177 1529 "Proszę wybrać urządzenie dla tego połączenia.\0"
2178 1530 "Verdana Bold\0"
2179 1531 "12\0"
2180 1532 "Typ połączenia\0"
2181 1533 "Wybierz typ interface demand dial, który chcesz utworzyć.\0"
2182 1534 "Wybierz urządzenie\0"
2183 1535 "To urządznie będzie użyte w tym połączeniu.\0"
2184 1536 "Numer telefoniczny\0"
2185 1537 "Wprowadź numer telefoniczny serwera zdalnego albo routera z którym się łączysz.\0"
2186 1538 "Rodzaj VPN\0"
2187 1539 "Wybierz rodzaj inferface VPN, który chcesz stworzyć.\0"
2188 1540 "Adres docelowy\0"
2189 1541 "Jaka jest nazwa bądź adres routera zdalnego?\0"
2190 1544 "Adres IP\0"
2191 1545 "Ustaw adres IP routera dla tego interface.\0"
2192 1546 "Adres serwera nazw\0"
2193 1547 "Ustaw adres serwera DNS lub WINS dla tego interface.\0"
2194 1548 "Skrypty Routera\0"
2195 1549 "Możesz ustawić skrypty połączenia z routerem zdalnym.\0"
2196 1550 "Wdzwoń poświadczenia\0"
2197 1551 "Ustaw nazwę użytkownika i hasło które router zdalny wykorzysta podcza połączenia z tym serwerem.\0"
2198 1552 "Wydzwoń poświadczenia\0"
2199 1553 "Ustaw nazwę użytkownika i hasło które będą wykorzystane podczas połączenia z routerem zdalnym.\0"
2200 1554 "Nazwa Interface\0"
2201 1555 "Wybierz nazwę pod którą będzie opisany ten interface.\0"
2202 1556 "Brak dostępnych urządzeń\0"
2203 1557 "Konto użytkownika %1 już istnieje na tym komputerze. Czy interface Demand Dial powinien zostać skonfigurowany tak by je używac?\0"
2204 1558 "Nie ma ustawień protokołów bezpieczeństwa dla połączeń z serwerem SLIP.\0"
2205 1559 "Zezwól na niezabezpieczone hasło\0"
2206 1560 "Wymagaj zabezpieczonego hasła\0"
2207 1561 "Użyj smart card\0"
2208 1562 "Musisz wybrać co najmniej jeden protokół uwierzytelniania hasła.\0"
2209 1563 "Nie używaj szyfrowania (serwer zostanie rozłączony, jeśli będzie wymagał szyforwania)\0"
2210 1564 "Szyfrowanie opcjonalne (połącz także gdy nie ma szyfrowania)\0"
2211 1565 "Wymagaj szyfrowania (rozłącz się jeśli serwer nie zapewnia)\0"
2212 1566 "Wymagaj silnego szyfrowania (rozłącz się jeśli serwer nie zapewnia)\0"
2213 1567 " (szyfrowanie włączone)\0"
2214 1568 "Informacje Konta Internetowego\0"
2215 1569 "Potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła by skorzystać ze swojego Konta Internetowego.\0"
2216 1570 "Wybrany pakiet EAP nie zawiera kluczy szyfrowania. Wybierz pakiet EAP który zawiera klucze szyfrowania albo wyłącz szyfrowanie.\0"
2217 1571 "Wybrana metoda szyfrowania wymaga szyfrowania logowania EAP albo MS-CHAP.\0"
2218 1572 "Protokoły i Bezpieczeństwo\0"
2219 1573 "Wybierz transporty i opcje bezpieczeństwa dla tego połączenia.\0"
2220 1574 "Wybrane przez ciebie protokoły zawierają PAP, SPAP, i/lub CHAP. Jeśli którykolwiek z nich zostanie użyty, połączenie nie będzie szyfrowane. Czy chcesz zachować te ustawienia?\0"
2221 1575 "Aby połączyć się z '%1', najpierw musisz być połączony z '%2'. Czy chcesz się połączyć z '%2' w tej chwili?\0"
2222 1576 "Łączenie poprzez kabel równoległy...\0"
2223 1577 "Łączenie poprzez podczerwień...\0"
2224 1578 "Kabel równoległy podłączony.\0"
2225 1579 "Podczerwień podłączona.\0"
2226 1580 "To połączeni zostało skonfigurowane do użycia szyfrowania danych o sile, która nie jest obsługiwana przez zainstalowane oprogramowanie. Właściwości bezpieczeństwa zostały zmodyfikowanie do obsługiwanych wartości siły szyfrowania.\0"
2227 1581 "R&odzaje VPN:\0"
2228 1582 "Proszę wprowadzzić nazwę użytkownika.\0"
2229 1583 "Ta nazwa użykownika i hasło zostaną zapisane dla twojego użytku. Istnieje już zapisana nazwa użytkownika i hasło dla każdego użytkownika do użycia w tym połączeniu. Czy chcesz skasować nazwę użytkownika i hasło, przeznaczoną dla wszystkich użytkowników?\0"
2230 1584 "Na przykład, mógłbyć podać nazwę twojego miejsca pracy albo nazwę serwera z którym się łączysz.\0"
2231 1585 "Informacje o koncie\0"
2232 1586 "Ustawienia w tym oknie właściwości są niedostępne, jako, że wpierw trzeba zrestartować system zanim będzie można wprowadzić jakiekolwiek zmiany w konfiguracji.\0"
2233 1587 "Ustawienia w tym oknie właściwości są niedostępne, jako, że jedno lub więcej innych okien właściwości Sieci jest już otwarte. Aby zmienić ustawienia, zamknij wszystkie otwarte okna właściwości i ponownie otwórz te.\0"
2234 1588 "Niektóre z ustawień w tym oknie właściwości są niedostępne, gdyż nie masz wystarczających uprawnień na dostęp do nich.\0"
2235 1589 "Otrzymano następującą wiadomość od twojego ISP:\r\n\r\n%1\0"
2236 1590 "Połącz ponownie z %1\0"
2237 1591 "Nazwa usługi\0"
2238 1592 "Jak sie nazywa usługa, dostarczająca twoje łącze internetowe?\0"
2239 1593 "Do zalogowania na twoje konto będziesz potrzebować nazwy konta i hasła\0"
2240 1594 "PPPOE1-0\0"
2241 1595 "Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)\0"
2242 1596 "Rodzaj łącza &szerokopasmowego, które używasz:\0"
2243 1611 "Łącze szerokopasmowe\0"
2244 1612 "Wybrałeś użycie klucza preshared ale nie wprowadziłeś żadnego. \nProszę wprowadzić klucz preshared.\0"
2245 1613 "Nie można wysłać danych do uwierzytelnienia\0"
2246 1634 "Z powodu wyłączenia usługi Instrumentacji Zarządzania Windows (WMI), nie może wyświetlić właściwości tego połączenia albo sieci lokalnej.\n\nAby uzyskać dostęp do właściwości, musisz wpierw uruchomić usługę WMI.\0"
2247 1635 "ReactOS nie może wyświetlić właściwości tego połączenia. Informacja w Instrumentacji Zarządzania Windows (WMI) może być uszkodzona. Aby to poprawić, użyj Odtwarzania Systemu, by odtworzyć ReactOS z wcześniejszego momentu (punktu odtwarzania).\0"
2248 1646 "Zezwól na przychodzące zapytania ECHO\0"
2249 1647 "Zezwól na przychodzące zapytania timestamp\0"
2250 1648 "Zezwól na przychodzące zapytania mask\0"
2251 1649 "Zezwól na przychodzące zapytania o router\0"
2252 1650 "Zezwól na wychodzące destination unreachable\0"
2253 1651 "Zezwól na wychodzące source quench\0"
2254 1652 "Zezwól na wychodzące parameter problem\0"
2255 1653 "Zezwól na wychodzące time exceeded\0"
2256 1654 "Zezwól na przekierowanie\0"
2257 1655 "log\0"
2258 1656 "*.log\0"
2259 1657 "Pliki logów Firewalla (*.log)\0"
2260 1658 "Przeglądaj\0"
2261 1663 "Wybierz połączenie z siecią lokalną\0"
2262 1664 "Aby włączyć Współdzielenie Łącza Internetowego, musisz wybrać połączenie dla sieci lokalnej. Proszę je wybrać z listy dostępnych połączeń.\0"
2263 1665 "Wiadomości wysłane do tego komputera będą jednocześnie odsyłane do nadawców. Jest to zwykle używane do rozwiązywania problemów z połączeniem.\0"
2264 1666 "Dane wysłane do tego komputera mogą być potwierdzane w specjalnej wiadomości, zawierającej czas dostarczenia tych danych.\0"
2265 1667 "Ten komputer będzie nasłuchiwał i odpowiadał na żądania informacji o sieci publicznej, do której jest podłączony.\0"
2266 1668 "Ten komputer będzie odpowiadał na żądania informacji dotyczących znanych mu tras.\0"
2267 1669 "Dane, wysłane przez Internet, które nie dotrą do tego komputera z powodu błędów zostaną odrzucone z odesłaniem komunikatu ""destination unreachable"" o przyczynach błędów.\0"
2268 1670 "Kiedy zdolność tego komputera do przetwarzania napływających danych nie będzie w stanie nadążyć za prędkością transmisji, dane zostaną odrzucone a wysyłający dostanie wiadomość z prośbą o zmniejszenie prędkości.\0"
2269 1671 "Kiedy ten komputer odrzuca otrzymane dane z powodu błędnego nagłówka, wyśle on do nadawcy wiadomość o błędzie ""bad header"".\0"
2270 1672 "Kiedy ten komputer odrzuca niekompletne dane z połączenia, jako, że cała transmisja danych wymagała więcej czasu niż było przeznaczone, wyśle on do nadawcy wiadomość o błędzie ""time expired"".\0"
2271 1673 "Dane wysłane z tego komputera będą przekierowane, gdy zmieni się domyślna trasa.\0"
2272 1675 "Wartość podana jako rozmiar pliku logów. Podaj wartość od 1 and 32767 k.\0"
2273 1685 "Twoje konto użytkownika nie ma dostatecznych uprawnień by używać tego połączenia. Zwykle dzieje sie tak gdy jesteś zalogowany jako Gość.\0"
2274 1686 "Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. (Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła, skontaktuj się z twoim administratorem sieci.)\0"
2275 1687 "&Nazwa komputera\0"
2276 1688 "Nazwa &ISP\0"
2277 1689 "Nazwa &firmy\0"
2278 1690 "Jaki jest numer telefoniczny, za pomocą którego się łączysz?\n\0"
2279 7301 "Właściwości przychodzących połączeń TCP/IP\0"
2280 7302 "Musisz wybrać wartość pomiędzy %1 a %2 dla tego pola.\0"
2281 7306 "Błąd Połączeń Przychodzących\0"
2282 7307 "Ogólny błąd Połączeń Przychodzących\0"
2283 7308 "Połączeń Przychodzących\0"
2284 7309 "Błąd sieciowy Połączeń Przychodzących\0"
2285 7310 "Błąd stanu Multilik Połączeń Przychodzących\0"
2286 7311 "Błąd Połączeń Przychodzących\0"
2287 7312 "Błąd inicjalizacji Połączeń Przychodzących\0"
2288 7313 "Błąd właściwości TCP/IP Połączeń Przychodzących\0"
2289 7314 "Błąd właściwości IPX Połączeń Przychodzących\0"
2290 7315 "Błąd Połączeń Przychodzących\0"
2291 7316 "Domyślne\0"
2292 7317 "Urządzenie\0"
2293 7318 "Pomocnicza baza danych\0"
2294 7319 "Baza danych Użytkowników\0"
2295 7320 "Baza danych Protokołów\0"
2296 7321 "Musisz wprowadzić nazwę logowania nowego użytkownika albo nacisnąć Anuluj.\0"
2297 7322 "Wprowadzone hasło jest zbyt krótkie.\0"
2298 7323 "Oba wprowadzone hasła nie są identyczne. Proszę je poprawić.\0"
2299 7324 "Wystąpił błąd wewnętrzny. \0"
2300 7325 "Listview\0"
2301 7326 "Wystąpił błąd podczas przesyłania wprowadzonych zmian do bazy danych użytkownika lokalnego. \0"
2302 7327 "Nie masz dostatecznych przywilejów by dodać użytkownika do lokalnej systemowej bazy danych. \0"
2303 7328 "Użytkownik, którego chcesz stworzyć, już istnieje w lokalnej bazie danych użytkowników.\0"
2304 7329 "Użytkownik nie został dodany do lokalnej bazy danych użytkowników, dlatego, że jego hasło zostało odrzucone.\0"
2305 7330 "Nie można przeładować systemowej bazy danych użytkowników z powodu błędu wewnętrznego.\0"
2306 7331 "Wystąpił błąd wewnętrzny: Handle lokalnej bazy danych użytkowników jest uszkodzony.\0"
2307 7332 "Nie udało się załadować zasobów, niezbędnych do wyświetlenia zakładki Użytkownicy.\0"
2308 7333 "Wystąpił błąd wewnęytrzny podczas odwracania zmian, uczynionych w lokalnej bazie danych użytkowników. \0"
2309 7334 "Handle bazy danych urządzeń jest uszkodzony.\0"
2310 7335 "Nie udało się załadować zasobów, niezbędnych do wyświetlenia zakładki Ogólne.\0"
2311 7336 "Nastąpił błąd podczas zapisywania zmian jakie dokonane zostały w Urządzeniach/VPN. \0"
2312 7337 "Wystąpił błąd wewnętrzny.\0"
2313 7338 "Wystąpił błąd wewnętrzny: Handle bazy danych komponentów sieci jest uszkodzony.\0"
2314 7339 "Wystąpił błąd wewnętrzny. \0"
2315 7340 "Wystąpił błąd pocdczas zapisywania zmian, uczynionych w komponentach sieci.\0"
2316 7341 "Wystąpił błąd wewnętrzny.\0"
2317 7342 "Nie można zapisać zmian dokonanych w protokole TCP/IP. \0"
2318 7343 "Nie można zapisać zmian dokonanych w protokole IPX. \0"
2319 7344 "Nie można wyświetlić właściwości TCP/IP.\0"
2320 7345 "Nie można wyświetlić właściwości IPX.\0"
2321 7346 "Nie można załadować właściwości TCP/IP. \0"
2322 7347 "Nie można załadować właściwości IPX. \0"
2323 7348 "Połączenia przychodzące zależą od usługi Routingu i Dostępu Zdalnego, której to nie dało się uruchomić. Więcej informacji znajdziesz w logach Zdarzeń Systemowych.\0"
2324 7349 "Nie można zezwolić na edycję komponentów sieci w danej chwili, gdyż właśnie są modyfikowane przez kogoś innego.\0"
2325 7350 "Nowoutworzony użytkownik nie został dodany do lokalnej bazy danych użytkowników dlatego, że jego nazwa albo hasło nie było zgodne z wymaganiami systemu (było zbyt duże, za małe, albo źle sformułowane). \0"
2326 7351 "System nie może usunąć wybranego użytkownika. \0"
2327 7352 "Nie można usunąć wybranego komponentu sieci, ponieważ jest on obecnie używany.\0"
2328 7353 "Ostrzeżenie o połączeniu przychodzącym\0"
2329 7354 "Każdy skasowany użytkownik zostanie trwale usunięty z systemu, nawet jeśli naciśniesz później Anuluj. Czy na pewno chcesz trwale usunąć %s? \0"
2330 7355 "Masz zamiar się przełączyć na konsolę zarządzania systemem. Te okno właściwości Połączeń przychodzących zostanie zamknięte a wszystkie dokonane zmiany - zapisane w systemie. Czy kontynuować?\0"
2331 7356 "Twoja Maska Podsieci uległa zmianie. Po bicie zerowym w Masce mogą nastąpić wyłącznie bity zerowe. Na przykład, Maska, wyrażona w zapisie dziesiętnym jako 255.255.0.0, jest prawidłowa, ale 255.0.255.0 już nie. \n\0"
2332 7357 "Dopuszczenie Użytkowników\0"
2333 7358 "Możesz wyznaczyć użytkowników, którzy będą mogli się połączyć z tym komputerem.\0"
2334 7359 "Urządzenia dla połączeń przychodzących\0"
2335 7360 "Możesz wybrać urządzenia jakich komputer użyje do obsługi połączeń przychodzących.\0"
2336 7361 "Przychodzące połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych (VPN)\0"
2337 7362 "Inny komputer może połączyć się z twoim za pośrednictwem połączenia VPN\0"
2338 7363 "Aplikacje sieciowe\0"
2339 7364 "Aplikacje sieciowe pozwalaą temu komputerowi na odbiór połączeń z innych komputerów.\0"
2340 7365 "Zakańczanie Kreatora konfiguracji połączenia\0"
2341 7366 " \0"
2342 7367 "Połączenia przychodzące\0"
2343 7371 "Nie zainstalowano żadnego urządzenia, zdolnego do odbioru połączeń.\0"
2344 7372 " \0"
2345 7373 "Przydziel &ustalony numer adresu sieciowego:\0"
2346 7374 "Przydziel &numery adresów sieciowych sekwencyjnie od:\0"
2347 7375 "Nowy użytkownik\0"
2348 7376 "Urządzenie sieciowe\0"
2349 7377 "Którego urządzenia chcesz użyć w tym połączeniu?\0"
2350 7378 "Nie ma obecnie żadnych urządzeń zainstalowanych, które byłyby w stanie przyjąć połączenia przychodzące.\0"
2351 7379 "Ostrzeżenie o nowym połączeniu przychodzącym\0"
2352 7380 "Ponieważ ten Serwer Win 2000 należy do, albo kontroluje domenę, musisz użyć konsoli Routingu i Dostępu Zdalnego by skonfigurować tą maszynę tak by akceptowała połączenia przychodzące. Anulować zmiany i włączyć tą konsolę?\n\0"
2353 7381 "Przydziel &numer adresu automagicznie\0"
2354 7382 "Przydziel n&umer adresu automagicznie\0"
2355 7383 "Połączenia przychodzące nie mogą używać adresów IPX o numerach 00000000 lub FFFFFFFF. Proszę zmienić przydzielone numery adresów albo ustawić automagiczne przydzielanie numerów.\0"
2356 7384 "do\0"
2357 7385 "Port Komunikacyjny (%s)\0"
2358 7386 "Połączenia Sieciowe nie wyświetlają niektórych zaawansowanych opcji dla połączeń przychodzących, które można ustawić za pomcą konsol Menedźera Użytkownika Lokalnego albo Zdalnego Dostępu do Ustawień Remote. Aby uzyskać aktualne i szczegółowe informacje o połączeniach przychodzących, będziesz musiał użyć tych konsol.\0"
2359 7387 "Własny tryb oddzwaniania, który wybrałeś, wymaga wprowadzenia właściwego numeru oddzwaniania.\0"
2360 7388 "ReactOS musi zrestartować system by dokończyć konfigurację. Czy można zrestartować w tej cwili?\0"
2361 7389 "Obecnie wybrane urządzenie nie posiada żadnych opcji konfiguracji.\0"
2362 7390 "Nieprawidłowy zasięg\0"
2363 7391 "Chcesz wyłączyć '%1' dla Połączeń Przychodzących.W tym celu musisz wpierw zatrzymać usługę 'Serwer'. Po zatrzymaniu, żaden z udostępnionych katalogów czy drukarek na tym komputerze nie będzie dostępny dla innych komputerów. Czy chcesz wywołać konsolę systemową która pozwoli ci zatrzymać usługę 'Serwer'?\r\n\nW Zarządzanie Komputerem kliknij na Narzędzia Systemowe a następnie na Usługi. W prawym panelu kliknij prawym przyciskiem na usługę 'Serwer' a następnie na 'Zatrzymaj'.\0"
2364 7392 "Ten port szeregowy nie został ustawiony do użycia w bezpośrednim połąćzeniu z innym komputerem. Zostanie on ustawiony za pomocą kreatora konfiguracji. Aby uruchomić kreatora, naciśnij prawym przyciskiem na ikonę połączenia i wybierz Właściwości.\n\0"
2365 7393 "Połączenia Przychodzące\0"
2366 7394 "Wprowadzona pula adresów IP jest nieprawidłowa.\0"
2367 7395 "Podana maska podsieci jest nieprawidłowa.\0"
2368 7396 "Adres startowy wprowadzonej puli TCP/IP jest nieprawidłowy. Musi on znajdować się pomiędzy 1.0.0.0 a 224.0.0.0 i nie może mieć postaci 127.x.x.x.\0"
2369 7397 "Wprowadzona pula adresów TCP/IP jest nieprawidłowa, gdyż jest dokładniejsza niż maska podsieci.\0"
2370 7398 "Adres startowy musi być mniejszy niż końcowy\0"
2371 7399 "Usługa Routingu i Dostępu Zdalnego jest właśnie zatrzymywana. Do czasu jej zatrzymania, Połączenia Przychodzące nie są dostępne. Proszę spróbować ponownie za kilka chwil.\0"
2372 7400 "%s (%s)\0"
2373 7401 "%s (%d kanałów)\0"
2374 7402 "Połączenia Przychodzące VPN (PPTP)\0"
2375 7403 "Połączenia Przychodzące VPN (L2TP)\0"
2376 7404 "Bezpieczeństwo IP(IKE)\0"
2377 7405 "127.0.0.1\0"
2378 7406 "Nie masz wystarczających przywilejów by ustawic Połączenia Przychodzące\0"
2379 29900 "Nie można załadować usługi Menedżera Dostępu Zdalnego.\0"
2380 29901 "Nie można załadować pliku MPRAPI.DLL z katalogu system32.\0"
2381 END