[SYSSETUP][INF] Add lockout setup to the security profile
[reactos.git] / dll / win32 / setupapi / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/setupapi/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * THANKS TO: David Kredba
4 * UPDATED: 2010-01-07
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 COPYFILEDLGORD DIALOGEX 20, 20, 208, 105
10 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
11 CAPTION "Kopíruji soubory..."
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 79, 84, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
15 LTEXT "Zdroj:", -1, 7, 7, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
16 LTEXT "", SOURCESTRORD, 7, 18, 194, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
17 LTEXT "Cíl:", -1, 7, 30, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
18 LTEXT "", DESTSTRORD, 7, 41, 194, 22, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
19 CONTROL "", PROGRESSORD, "setupx_progress", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 63, 194, 13
20 END
21
22 IDPROMPTFORDISK DIALOG 0, 0, 260, 120
23 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Chybějící soubory"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Vložte instalační disk výrobce a ujistěte se,\n že je níže zvolena správná jednotka.", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
28 LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
29 LTEXT "Kopírovat soubory výrobce z:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
30 CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
31 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 10, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
32 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
33 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
34 END
35
36 STRINGTABLE
37 BEGIN
38 IDS_PROMPTDISK "Je požadován soubor '%1' na %2"
39 IDS_UNKNOWN "Neznámý"
40 IDS_COPYFROM "Kopírovat soubory z:"
41 IDS_INFO "Zadejte cestu k souboru a klikněte na OK."
42 END
43
44 STRINGTABLE
45 BEGIN
46 IDS_QUERY_REBOOT_TEXT "Aby mohla být instalace dokončena, musí být počítač restartován. Pokračovat?"
47 IDS_QUERY_REBOOT_CAPTION "Restartovat"
48 IDS_INF_FILE "Instalační informace"
49 END