[SYSDM] Addendum CORE-17429
[reactos.git] / dll / win32 / setupapi / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 COPYFILEDLGORD DIALOGEX 20, 20, 208, 105
4 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
5 CAPTION "Kopierer filer . . ."
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 79, 84, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
9 LTEXT "Kilde:", -1, 7, 7, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
10 LTEXT "", SOURCESTRORD, 7, 18, 194, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
11 LTEXT "Mål:", -1, 7, 30, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
12 LTEXT "", DESTSTRORD, 7, 41, 194, 22, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
13 CONTROL "", PROGRESSORD, "setupx_progress", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 63, 194, 13
14 END
15
16 IDPROMPTFORDISK DIALOG 0, 0, 260, 120
17 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
18 CAPTION "Files Needed"
19 FONT 8, "MS Shell Dlg"
20 BEGIN
21 LTEXT "Insert the manufacturer's installation disk, and then\nmake sure the correct drive is selected below", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
22 LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
23 LTEXT "Copy manufacturer's files from:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
24 CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
25 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 10, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
26 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
27 PUSHBUTTON "Browse...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
28 END
29
30 STRINGTABLE
31 BEGIN
32 IDS_PROMPTDISK "The file '%1' on %2 is needed"
33 IDS_UNKNOWN "Unknown"
34 IDS_COPYFROM "Copy files from:"
35 IDS_INFO "Type the path where the file is located, and then click OK."
36 END
37
38 STRINGTABLE
39 BEGIN
40 IDS_QUERY_REBOOT_TEXT "Din datamaskin trenger å startes på nytt for å fullføre installasjonen. Vil du starte på nytt?"
41 IDS_QUERY_REBOOT_CAPTION "Start på nytt"
42 IDS_INF_FILE "Installerings informasjon"
43 END