[SYSDM] Addendum CORE-17429
[reactos.git] / dll / win32 / setupapi / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 COPYFILEDLGORD DIALOGEX 20, 20, 208, 105
4 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
5 CAPTION "Kopiowanie plików..."
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 79, 84, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
9 LTEXT "Kopiuj pliki z:", -1, 7, 7, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
10 LTEXT "", SOURCESTRORD, 7, 18, 194, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
11 LTEXT "Kopiuj pliki do:", -1, 7, 30, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
12 LTEXT "", DESTSTRORD, 7, 41, 194, 22, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
13 CONTROL "", PROGRESSORD, "setupx_progress", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 63, 194, 13
14 END
15
16 IDPROMPTFORDISK DIALOG 0, 0, 260, 120
17 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
18 CAPTION "Wymagane pliki"
19 FONT 8, "MS Shell Dlg"
20 BEGIN
21 LTEXT "Włóż dysk instalacyjny od producenta i upewnij się, że\nwybrany jest poprawny dysk poniżej.", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
22 LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
23 LTEXT "Kopiuj pliki producenta z:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
24 CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
25 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 10, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
26 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
27 PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
28 END
29
30 STRINGTABLE
31 BEGIN
32 IDS_PROMPTDISK "Plik '%1' na %2 jest wymagany"
33 IDS_UNKNOWN "Nieznane"
34 IDS_COPYFROM "Kopiuj pliki z:"
35 IDS_INFO "Wpisz ścieżkę, w której plik się znajduje, a następnie kliknij OK."
36 END
37
38 STRINGTABLE
39 BEGIN
40 IDS_QUERY_REBOOT_TEXT "Twój komputer musi zostać zrestartowany, by ukończyć instalację. Czy chcesz kontynuować?"
41 IDS_QUERY_REBOOT_CAPTION "Restart"
42 IDS_INF_FILE "Plik Instalatora"
43 END