[SETUPAPI] Fix broken control definition.
[reactos.git] / dll / win32 / setupapi / lang / ro-RO.rc
1 /* Translator: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 COPYFILEDLGORD DIALOGEX 20, 20, 208, 105
6 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
7 CAPTION "Copiere fișiere"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 79, 84, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
11 LTEXT "Sursa:", -1, 7, 7, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
12 LTEXT "", SOURCESTRORD, 7, 18, 194, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
13 LTEXT "Destinația:", -1, 7, 30, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
14 LTEXT "", DESTSTRORD, 7, 41, 194, 22, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
15 CONTROL "", PROGRESSORD, "setupx_progress", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 63, 194, 13
16 END
17
18 IDPROMPTFORDISK DIALOG 0, 0, 260, 120
19 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
20 CAPTION "Fișiere necesare"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg"
22 BEGIN
23 LTEXT "Introduceți discul de instalare al producătorului apoi\nverificați că mai jos e selectată unitatea corectă", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
24 LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
25 LTEXT "Fișierele producătorului vor fi copiate din:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
26 CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
27 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 195, 10, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
28 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
29 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
30 END
31
32 STRINGTABLE
33 BEGIN
34 IDS_PROMPTDISK "Este necesar fișierul «%1» din %2"
35 IDS_UNKNOWN "Nespecificat"
36 IDS_COPYFROM "Copie fișiere din:"
37 IDS_INFO "Tastați calea unde sunt amplasate fișierele, apoi confirmați."
38 END
39
40 STRINGTABLE
41 BEGIN
42 IDS_QUERY_REBOOT_TEXT "Este necesară repornirea calculatorului pentru a finaliza instalarea. Continuați?"
43 IDS_QUERY_REBOOT_CAPTION "Repornire"
44 IDS_INF_FILE "Informație de instalare"
45 END