[SETUPAPI] Fix broken control definition.
[reactos.git] / dll / win32 / setupapi / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATORS: 2006 Fatih Aşıcı, 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 COPYFILEDLGORD DIALOGEX 20, 20, 208, 105
6 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
7 CAPTION "Kütükler Çoğaltılıyor..."
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 79, 84, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
11 LTEXT "Kaynak:", -1, 7, 7, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
12 LTEXT "", SOURCESTRORD, 7, 18, 194, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
13 LTEXT "Varış:", -1, 7, 30, 77, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
14 LTEXT "", DESTSTRORD, 7, 41, 194, 22, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
15 CONTROL "", PROGRESSORD, "setupx_progress", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 63, 194, 13
16 END
17
18 IDPROMPTFORDISK DIALOG 0, 0, 260, 120
19 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
20 CAPTION "Gerekli Kütükler"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg"
22 BEGIN
23 LTEXT "Üreticinin kurulum diskini takınız, sonra aşağıda\ndoğru sürücünün seçildiğinden emin olunuz.", IDC_FILENEEDED, 10, 10, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
24 LTEXT "", IDC_INFO, 10, 50, 175, 38, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
25 LTEXT "Üreticinin kütüklerini şuradan çoğalt:", IDC_COPYFROM, 10, 90, 175, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
26 CONTROL "", IDC_PATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 10, 100, 175, 14
27 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 195, 10, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
28 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 195, 30, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
29 PUSHBUTTON "Göz At...", IDC_RUNDLG_BROWSE, 195, 100, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
30 END
31
32 STRINGTABLE
33 BEGIN
34 IDS_PROMPTDISK "%2 üzerinde ""%1"" kütüğü gerekli."
35 IDS_UNKNOWN "Bilinmeyen"
36 IDS_COPYFROM "Kütükleri şuradan çoğalt:"
37 IDS_INFO "Kütüğün bulunduğu yolu yazınız, sonra Tamam'a tıklayınız."
38 END
39
40 STRINGTABLE
41 BEGIN
42 IDS_QUERY_REBOOT_TEXT "Bilgisayarınız, kurulumu bitirmek için yeniden başlatılmaya gerek duyuyor. Sürdürmek istiyor musunuz?"
43 IDS_QUERY_REBOOT_CAPTION "Yeniden Başlat"
44 IDS_INF_FILE "Kurulum Bilgisi"
45 END