Sync with trunk r58151 to bring the latest changes from Amine and Timo.
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2011-03-31
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENU DISCARDABLE
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENU DISCARDABLE
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "Z&obrazit"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM SEPARATOR
30 POPUP "Seřadit &ikony"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Podle &Názvu", 0x30 /* column 0 */
33 MENUITEM "Podle &Typu", 0x32 /* column 2 */
34 MENUITEM "Podle &Velikosti", 0x31 /* ... */
35 MENUITEM "Podle &Data", 0x33
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
47 END
48 END
49
50 /* shellview item menu */
51 MENU_SHV_FILE MENU DISCARDABLE
52 BEGIN
53 POPUP ""
54 BEGIN
55 MENUITEM "P&rozkoumat", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
56 MENUITEM "O&tevřít", FCIDM_SHVIEW_OPEN
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Vyj&mout", FCIDM_SHVIEW_CUT
59 MENUITEM "&Kopírovat", FCIDM_SHVIEW_COPY
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
62 MENUITEM "O&dstranit", FCIDM_SHVIEW_DELETE
63 MENUITEM "&Přejmenovat", FCIDM_SHVIEW_RENAME
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
66 END
67 END
68
69 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 188, 192
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Procházet..."
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
75 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
76 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
77 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
78 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
79 END
80
81 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 218, 196
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Procházet pro složku"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
88 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
90 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
93 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
94 END
95
96 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Zpráva"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
106 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
107 END
108
109 IDD_ABOUT DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 275, 198
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "O aplikaci %s"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
115 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
116 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
117 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
118 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
119 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
120 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
121 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
122 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
123 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
125 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
127 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
128 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
129 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
131 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
132
133 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
134 END
135
136 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX MOVEABLE DISCARDABLE 35, 90, 235, 85
137 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
138 FONT 8, "MS Shell Dlg"
139 BEGIN
140 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
141 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
142 END
143
144 IDD_RUN DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 227, 95
145 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Run"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
150 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
151 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
152 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
153 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
154 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
155 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
156 END
157
158 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
159 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
160 CAPTION "Zástupce"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
162 BEGIN
163 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
164 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
167 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
169 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
170 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
171 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
172 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
173 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
174 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
176 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
177 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
178 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
179 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
180 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
181 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
182 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
183 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
184 END
185
186 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
187 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
188 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
189 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
190 BEGIN
191 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
192 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
193 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
194 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
195 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
196 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
197 END
198
199 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
200 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
201 CAPTION "Obecné"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
203 BEGIN
204 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
205 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
206 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
207 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
208 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
209 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
210 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
211 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
212 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
214 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
215 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
216 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
217 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
218 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
219 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
220 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
221 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
222 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
223 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
224 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
225 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
226 END
227
228 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
229 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
230 CAPTION "Obecné"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
234 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
237 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
238 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
239 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
240 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
241 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
244 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
246 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
248 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
249 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
250 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
251 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
252 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
253 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
254 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
256 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
257 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
258 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
259 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
260 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
261 END
262
263 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
264 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
265 CAPTION "Verze"
266 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
267 BEGIN
268 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
269 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
270 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
271 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
272 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
273 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
274 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
275 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
276 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
277 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
278 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
279 END
280
281 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
282 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
283 CAPTION "Obecné"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
285 BEGIN
286 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
287 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
288 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
289
290 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
291 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
292 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
293 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
294 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
295
296 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
297 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
298 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
301 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
302 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
303 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
304 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305
306 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
307 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
308 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
310 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
311 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
312 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
313
314 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
315 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
316 END
317
318 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
319 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
320 CAPTION "Nástroje"
321 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
322 BEGIN
323 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
324 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
325 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
326 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
327 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku", -1, 40, 85, 160, 20
328 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
329 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
330 LTEXT "Tímto nástrojem zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
331 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
332 END
333
334 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
335 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
336 CAPTION "Hardware"
337 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
338 BEGIN
339 END
340
341 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
343 CAPTION "Spustit jako"
344 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
345 BEGIN
346 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
347 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
348 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
349 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
350 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
351 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
352 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
353
354 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
355 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
356 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
357 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
358 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
359 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
360 END
361
362 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
363 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
364 CAPTION "Vlastnosti Koše"
365 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
366 BEGIN
367 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
368 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
369 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
370 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
371 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
372 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
373 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
374 END
375
376 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
377 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
378 CAPTION "Otevřít v..."
379 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
380 BEGIN
381 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
382 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
383 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 10
384 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
385 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
386 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
387 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
388 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
389 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
390 END
391
392 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
393 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
394 CAPTION "Copying..."
395 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
396 BEGIN
397 PUSHBUTTON "Cancel", 14002, 195, 14, 60, 16
398 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
399 LTEXT "File", 14001, 8, 6, 169, 10
400 END
401
402 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
403 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
404 CAPTION "Obecné"
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
408 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
409 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
411 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
412 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
413 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
416 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
417 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
422 END
423
424 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
425 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
426 CAPTION "Zobrazení"
427 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
428 BEGIN
429 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
430 //ICON
431 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
432 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
433 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
434 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
435 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
436 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
437 END
438
439 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
441 CAPTION "Typy souborů"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
443 BEGIN
444 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
445 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
446 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
447 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
448 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
449 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
450 //ICON
451 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
452 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
453 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
454 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
455 END
456
457 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
458 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
459 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
460 FONT 8, "MS Shell Dlg"
461 BEGIN
462 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
463 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
464 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
466 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
467 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
468 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
469 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
472 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
475 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
476 END
477
478 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 43, 11, 140, 22
485 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
491 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
495 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 12, 137, 23
496 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 57, 40, 60, 14
497 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
498 END
499
500 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
501 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
502 CAPTION "Autopřehrávání"
503 FONT 8, "MS Shell Dlg"
504 BEGIN
505 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
506 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
507 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
508 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
509 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
510 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
511 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
512 END
513
514 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
515 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
516 CAPTION "Smíšený obsah"
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
520 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
521 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
522 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
523 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
524 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
525 END
526
527 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
528 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
529 CAPTION "Smíšený obsah"
530 FONT 8, "MS Shell Dlg"
531 BEGIN
532 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
533 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
534 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
535 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
536 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
537 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
538 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
539 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
540 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
541 END
542
543 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
544 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
545 CAPTION "Autopřehrávání"
546 FONT 8, "MS Shell Dlg"
547 BEGIN
548 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
549 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
550 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
551 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
552 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
553 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
554 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
555 END
556
557 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
558 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
559 CAPTION "Vypnout ReactOS"
560 FONT 8, "MS Shell Dlg"
561 BEGIN
562 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
563 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
564 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
565 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
566 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
567 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
568 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
569 END
570
571 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
572 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
573 CAPTION "Formátování"
574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
575 BEGIN
576 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
577 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
578 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
579 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
580 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
581 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
583 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
584 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
585 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
586 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
587 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
588 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
589 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
590 END
591
592 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
593 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
594 CAPTION "Zkontrolovat disk"
595 FONT 8, "MS Shell Dlg"
596 BEGIN
597 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
598 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
599 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
600 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby souborového systému", 14000, 16, 15, 155, 10
601 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
602 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
603 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
604 END
605
606 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
607 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
608 CAPTION "Změnit ikonu"
609 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
610 BEGIN
611 LTEXT "Název souboru:", -1, 7, 14, 208, 10
612 PUSHBUTTON "Procházet...",IDC_BUTTON_PATH, 148, 24,67,14
613 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
614 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
615 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST,7,57,208,119,LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP,WS_EX_STATICEDGE
616 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK, 107, 181,50, 14
617 PUSHBUTTON "Storno",IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
618 END
619
620 STRINGTABLE DISCARDABLE
621 BEGIN
622 /* columns in the shellview */
623 IDS_SHV_COLUMN1 "Název"
624 IDS_SHV_COLUMN2 "Velikost"
625 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
626 IDS_SHV_COLUMN4 "Změněno"
627 IDS_SHV_COLUMN5 "Atributy"
628 IDS_SHV_COLUMN6 "Velikost"
629 IDS_SHV_COLUMN7 "Volné místo"
630 IDS_SHV_COLUMN8 "Jméno"
631 IDS_SHV_COLUMN9 "Komentář"
632 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
633 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
634 IDS_SHV_COLUMN12 "Název souboru"
635 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategorie"
636 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
637 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
638 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
639 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
640 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Síťové umístění"
641 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
642 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
643 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
644 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
645 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
646
647 /* special folders */
648 IDS_DESKTOP "Plocha"
649 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
650 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
651 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
652 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje správy"
653
654 /* context menus */
655 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
656 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
657 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
658 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
659 IDS_SELECT "Vybrat"
660 IDS_OPEN "Otevřít"
661 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
662 IDS_COPY "&Kopírovat"
663 IDS_DELETE "O&dstranit"
664 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
665 IDS_CUT "Vyj&mout"
666 IDS_RESTORE "Obnovit"
667 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
668 IDS_RENAME "Přejmenovat"
669 IDS_INSERT "Vložit"
670
671 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nelze vytvořit novou složku, protože přístup byl odepřen."
672 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba při pokusu vytvořit nový adresář"
673 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
674 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění adresáře"
675 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
676 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
677 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
678 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
679 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
680 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
681 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
682 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
683 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
684 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
685
686 /* message box strings */
687 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
688 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
689 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
690 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
691 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásit se"
692 IDS_LOGOFF_PROMPT "Opravdu se chcete odhlásit?"
693
694 /* Run File dialog */
695 IDS_RUNDLG_ERROR "Unable to display Run File dialog box (internal error)"
696 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
697 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Browse"
698 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Executable Files (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
699
700 /* shell folder path default values */
701 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
702 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
703 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
704 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
705 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
706 IDS_SENDTO "SendTo"
707 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
708 IDS_MYMUSIC "Hudba"
709 IDS_MYVIDEO "Filmy"
710 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
711 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
712 IDS_TEMPLATES "Šablony"
713 IDS_APPDATA "Data aplikací"
714 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
715 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
716 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
717 IDS_COOKIES "Cookies"
718 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
719 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
720 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
721 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
722 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
723 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
724 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
725 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
726 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
727 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
728 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
729
730 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
731
732 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
733 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
734 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový Disk"
735
736 /* Open With */
737 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
738 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
739 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
740 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
741
742 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
743 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
744 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
745 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
746 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
747 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
748 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
749 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
750 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
751 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
752 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
753 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
754 IDS_DIRECTORY "Složka"
755 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Virtuální ovladač zařízení"
756 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
757 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
758 IDS_COM_FILE "DOSová aplikace"
759 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
760 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
761 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
762 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
763 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
764 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
765 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
766 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
767 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
768 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
769 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
770
771 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
772 IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
773 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako "
774 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
775 IDS_FIND_VERB "Najít"
776 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
777
778 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
779 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
780 IDS_FONTS "Písma"
781 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
782
783 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
784 IDS_COPY_OF "Kopie "
785
786 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
787
788 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
789 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
790 IDS_FILE_TYPES "FileTypes"
791 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensions"
792 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
793 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
794 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
795 END