[SHELL32] Add icons to the 'File Types' listview (#557)
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / et-EE.rc
1 /*
2 * PROJECT: shell32 for ReactOS
3 * LICENSE: GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
4 * PURPOSE: Estonian Language resource file
5 * TRANSLATOR: Joann Mõndresku (joannmondresku at gmail dot com)
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
9
10 MENU_001 MENUEX
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Suured ikoonid", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
13 MENUITEM "&Väikesed ikoonid", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
14 MENUITEM "&Loetle", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
15 MENUITEM "&Üksikasjad", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
16 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
17 POPUP "K&orralda ikoonid", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
18 BEGIN
19 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
20 MENUITEM "&Automaatkorralda", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
21 END
22 END
23
24 /* shellview background menu */
25 MENU_002 MENUEX
26 BEGIN
27 POPUP ""
28 BEGIN
29 POPUP "&Vaade", FCIDM_SHVIEW_VIEW
30 BEGIN
31 MENUITEM "&Suured ikoonid", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
32 MENUITEM "&Väikesed ikoonid", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
33 MENUITEM "&Loetle", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
34 MENUITEM "&Üksikasjad", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
35 END
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 POPUP "K&orralda ikoonid", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
38 BEGIN
39 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
40 MENUITEM "&Automaatkorralda", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
41 END
42 MENUITEM "Joonda koordinaatvõrguga", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
43 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
44 MENUITEM "Värskenda", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
45 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
46 MENUITEM "Kleebi", FCIDM_SHVIEW_INSERT
47 MENUITEM "Kleebi otseteena", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
48 END
49 END
50
51 /* menubar EDIT menu */
52 MENU_003 MENU
53 BEGIN
54 MENUITEM "&Võta tagasi\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "&Lõika\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
57 MENUITEM "&Kopeeri\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
58 MENUITEM "Klee&bi\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
59 MENUITEM "Kleebi &otseteena", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Ko&peeri kausta...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
62 MENUITEM "L&iiguta kausta...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
63 MENUITEM SEPARATOR
64 MENUITEM "Vali k&õik\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
65 MENUITEM "Inverteeri valik", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
66 END
67
68 /* shellview item menu */
69 MENU_SHV_FILE MENU
70 BEGIN
71 POPUP ""
72 BEGIN
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "&Lõika", IDM_CUT
75 MENUITEM "&Kopeeri", IDM_COPY
76 MENUITEM "Kleebi", IDM_INSERT
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "Koo&sta link", IDM_CREATELINK
79 MENUITEM "Kus&tuta", IDM_DELETE
80 MENUITEM "Nimeta &ümber", IDM_RENAME
81 MENUITEM SEPARATOR
82 MENUITEM "&Atribuudid", IDM_PROPERTIES
83 END
84 END
85
86 IDM_DRAGFILE MENU
87 BEGIN
88 POPUP ""
89 BEGIN
90 MENUITEM "&Kopeeri siia", IDM_COPYHERE
91 MENUITEM "&Liiguta siia", IDM_MOVEHERE
92 MENUITEM "Loo &otsetee siia", IDM_LINKHERE
93 MENUITEM SEPARATOR
94 MENUITEM "Loobu", 0
95 END
96 END
97
98 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 CAPTION "Vali kaust"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Loobu", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
106 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
107 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
108 END
109
110 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Vali kaust"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
116 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
117 LTEXT "Kaust:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
118 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
119 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "&Loo uus kaust", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 END
124
125 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
127 CAPTION "Sõnum"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 DEFPUSHBUTTON "&Jah", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
131 PUSHBUTTON "Jah &kõigele", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
132 PUSHBUTTON "&Ei", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
133 PUSHBUTTON "&Loobu", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
134 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
135 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
136 END
137
138 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
139 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
140 CAPTION "%s kohta"
141 FONT 8, "MS Shell Dlg"
142 BEGIN
143 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
144 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
145 LTEXT "Versioon ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
146 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
147 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
148 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
149 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
150 LTEXT "Autoriõigus 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
151 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
152 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
154 LTEXT "See ReactOS versioon on registreeritud järgmisele:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
155 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
156 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
157 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
158 LTEXT "Paigaldatud füüsiline mälu:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
159 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
160 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
161 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
162 END
163
164 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
165 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
166 FONT 8, "MS Shell Dlg"
167 BEGIN
168 LTEXT "ReactOSi on teile toonud:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
169 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
170 END
171
172 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
173 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
174 CAPTION "Käivitus"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg"
176 BEGIN
177 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
178 LTEXT "Kirjuta programmi, kausta, dokumendi või Interneti-ressursi nimi ja ReactOS avab selle.", 12289, 36, 11, 182, 18
179 LTEXT "&Ava:", 12305, 7, 39, 24, 10
180 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
181 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
182 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
183 PUSHBUTTON "&Sirvi...", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
184 END
185
186 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
187 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
188 CAPTION "Otsetee"
189 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
190 BEGIN
191 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
192 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
193 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
194 LTEXT "Sihiüksuse t&üüp:", 14004, 8, 38, 68, 10
195 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
196 LTEXT "Sihtüksuse &asukoht:", 14006, 8, 55, 68, 10
197 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
198 LTEXT "&Sihtüksus:", 14008, 8, 71, 68, 10
199 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
200 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
201 LTEXT "Käi&vituskoht:", 14010, 8, 98, 68, 10
202 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
203 LTEXT "Kiirkla&hv:", 14014, 8, 117, 68, 10
204 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
205 LTEXT "&Käivita:", 14016, 8, 136, 68, 10
206 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
207 LTEXT "K&ommentaar:", 14018, 8, 154, 68, 10
208 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
209 PUSHBUTTON "&Otsi sihtüksus...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
210 PUSHBUTTON "&Muuda ikoon...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
211 PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
212 END
213
214 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
215 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
216 CAPTION "Laiendatud atribuudid"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
218 BEGIN
219 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
220 LTEXT "Vali selle otsetee jaoks soovitud täpsemad atribuudid.", -1, 5, 30, 210, 10
221 CHECKBOX "Käivita teistsuguse mandaadiga", 14000, 25, 50, 150, 10
222 LTEXT "Selle suvandi abil saad käivitada otsetee teise või enda kasutajanime all, kaitstes samal ajal oma arvutit ja andmeid volitamata programmitegevuse eest.", -1, 50, 60, 175, 40
223 CHECKBOX "Käivita eraldi mäluruumis", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
224 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
225 PUSHBUTTON "Loobu", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
226 END
227
228 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
229 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
230 CAPTION "Üldist"
231 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
232 BEGIN
233 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
234 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
235 LTEXT "Faili tüüp:", 14004, 8, 40, 55, 10
236 CONTROL "Kaust", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
237 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
238 LTEXT "Asukoht:", 14008, 8, 56, 55, 10
239 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
240 LTEXT "Maht:", 14010, 8, 72, 55, 10
241 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
242 LTEXT "Maht kettal:", 140101, 8, 88, 55, 10
243 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
244 LTEXT "Sisaldab:", 14026, 8, 104, 55, 10
245 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
246 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Loodud:", 14014, 8, 128, 55, 10
248 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
249 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Atribuudid:", 14020, 8, 152, 46, 10
251 AUTOCHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", 14021, 58, 151, 70, 10
252 AUTOCHECKBOX "&Peidetud", 14022, 126, 151, 70, 10
253 AUTOCHECKBOX "&Arhiveeri", 14023, 181, 151, 70, 10
254 PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
255 END
256
257 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
259 CAPTION "Üldist"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
263 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
264 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
265 LTEXT "Faili tüüp:", 14004, 8, 35, 50, 10
266 CONTROL "Fail", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
267 LTEXT "Ava programmiga:", 14006, 8, 53, 50, 10
268 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
269 PUSHBUTTON "&Muuda...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
270 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
272 LTEXT "Asukoht:", 14008, 8, 75, 45, 10
273 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
274 LTEXT "Maht:", 14010, 8, 91, 45, 10
275 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
276 LTEXT "Maht kettal:", 140112, 8, 107, 55, 10
277 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
278 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
279 LTEXT "Loodud:", 14014, 8, 131, 45, 10
280 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
281 LTEXT "Muudetud:", 14016, 8, 147, 45, 10
282 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
283 LTEXT "Ligipääsetud:", 14018, 8, 163, 45, 10
284 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
285 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
286 LTEXT "Atribuudid:", 14020, 8, 189, 45, 10
287 AUTOCHECKBOX "&Kirjutuskaitstud", 14021, 58, 188, 67, 10
288 AUTOCHECKBOX "&Peidetud", 14022, 126, 188, 50, 10
289 AUTOCHECKBOX "&Arhiveeri", 14023, 181, 188, 49, 10
290 PUSHBUTTON "&Täpsemalt...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
291 END
292
293 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
294 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
295 CAPTION "Versioon"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 BEGIN
298 LTEXT "Faili versioon: ", 14000, 10, 10, 55, 10
299 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
300 LTEXT "Kirjeldus: ", 14002, 10, 27, 45, 10
301 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
302 LTEXT "Autoriõigus: ", 14004, 10, 46, 66, 10
303 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
304 GROUPBOX "Teiste versioonide informatsioon: ", 14006, 6, 70, 222, 115
305 LTEXT "Üksikasja nimi: ", 14007, 13, 82, 50, 10
306 LTEXT "Väärtus: ", 14008, 112, 82, 45, 10
307 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
308 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
309 END
310
311 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
312 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
313 CAPTION "Üldist"
314 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
315 BEGIN
316 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
317 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
318 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
319 LTEXT "Tüüp:", -1, 8, 38, 95, 10
320 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 LTEXT "Failisüsteem:", -1, 8, 51, 95, 10
322 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
323 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
324 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
325 LTEXT "Kasutatud ruumi:", -1, 25, 69, 80, 10
326 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
327 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
329 LTEXT "Vaba ruumi:", -1, 25, 82, 80, 10
330 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
331 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
332 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
333 LTEXT "Maht:", -1, 25, 103, 80, 10
334 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
335 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
336 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
337 LTEXT "Draiv %c", 14009, 100, 150, 70, 10
338 PUSHBUTTON "&Kettapuhastus", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
339 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
340 CHECKBOX "Tihenda draiv kettaruumi säästmiseks", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
341 CHECKBOX "Luba indekseerimisteenusel ketas failiotsinguks indekseerida", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
342 END
343
344 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
345 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
346 CAPTION "Tööriistad"
347 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
348 BEGIN
349 GROUPBOX "Tõrkekontroll", -1, 5, 5, 230, 60
350 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
351 LTEXT "See funktsioon otsib draivist tõrkeid.", -1, 40, 25, 160, 20
352 PUSHBUTTON "Kontrolli kohe...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
353 GROUPBOX "Defragmentimine", -1, 5, 65, 230, 60
354 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
355 LTEXT "See funktsioon defragmendib draivi faile.", -1, 40, 85, 160, 20
356 PUSHBUTTON "Defragmendi kohe...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
357 GROUPBOX "Varundus", -1, 5, 130, 230, 60
358 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
359 LTEXT "See funktsioon varundab draivi faile.", -1, 40, 150, 160, 20
360 PUSHBUTTON "Varunda kohe...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
361 END
362
363 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
364 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
365 CAPTION "Riistvara"
366 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
367 BEGIN
368 END
369
370 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
371 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
372 CAPTION "Käivita teise kasutajana"
373 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
374 BEGIN
375 LTEXT "Millise kasutajakonto abil soovite selle programmi käivitada?", -1, 10, 20, 220, 20
376 CHECKBOX "Praegune kasutaja %s", 14000, 10, 45, 150, 10
377 LTEXT "Kaitse minu arvutit ja andmeid volitamata programmitegevuse eest", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
378 CHECKBOX "See suvand võib takistada arvutiviirusi Sinu arvutit või andmeid kahjustamast, kuid selle valimine võib põhjustada programmi valesti töötamist.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
379 CHECKBOX "Järgmine kasutaja:", 14002, 10, 100, 90, 10
380 LTEXT "Kasutajanimi:", -1, 20, 118, 54, 10
381 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
382 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
383 LTEXT "Parool:", -1, 20, 143, 53, 10
384 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
385 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
386 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
387 PUSHBUTTON "Loobu", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
388 END
389
390 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
391 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
392 CAPTION "Prügikasti atribuudid"
393 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
394 BEGIN
395 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
396 GROUPBOX "Seaded valitud asukohale", -1, 10, 72, 220, 70
397 RADIOBUTTON "&Kohandatud maht:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
398 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
399 LTEXT "M&aksimaalne maht(MB):", -1, 20, 105, 80, 10
400 RADIOBUTTON "Ära teiselda faile prügikasti. Eemalda failid kohe kustutamisel", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
401 AUTOCHECKBOX "&Kuva kustutuskinnituse dialoogiboks", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
402 END
403
404 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
405 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
406 CAPTION "Programmiga avamine"
407 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
408 BEGIN
409 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
410 LTEXT "Vali programm, mille abil soovid selle faili avada:", -1, 44, 12, 211, 10
411 LTEXT "Fail: ", 14001, 44, 25, 188, 20
412 GROUPBOX "&Programmid", -1, 7, 42, 249, 187
413 CONTROL "Programmid", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
414 AUTOCHECKBOX "&Ava seda tüüpi fail alati valitud programmiga", 14003, 20, 193, 225, 10
415 PUSHBUTTON "&Sirvi...", 14004, 198, 207, 50, 14
416 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
417 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
418 END
419
420 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
421 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
422 CAPTION "Üldist"
423 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
424 BEGIN
425 GROUPBOX "Toimingud", -1, 7, 10, 249, 45
426 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
427 AUTORADIOBUTTON "Näita kaustades tavalisi &toiminguid", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "Kasuta ReactOSi klassikalisi &kaustu", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
429 GROUPBOX "Kaustade sirvimine", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
430 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
431 AUTORADIOBUTTON "Ava iga kaust &samas aknas", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
432 AUTORADIOBUTTON "Ava iga kaust &eraldi aknas", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
433 GROUPBOX "Üksuste klõpsamine", -1, 7, 110, 249, 60
434 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
435 AUTORADIOBUTTON "Kl&õps avab üksuse (osutamine valib)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
436 AUTORADIOBUTTON "Kriipsuta ikoonitiitlid &brauseri eeskujul alla", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
437 AUTORADIOBUTTON "Kriipsuta ikoonitiitlid alla ainult neile &osutamisel", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
438 AUTORADIOBUTTON "Topeltklõps avab &üksuse (klõps valib)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
439 PUSHBUTTON "&Taasta vaikesätted", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
440 END
441
442 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
443 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
444 CAPTION "Vaade"
445 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
446 BEGIN
447 GROUPBOX "Kaustavaated", -1, 7, 10, 249, 60
448 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
449 LTEXT "Selle kausta puhul kasutatud vaadet (nt Üksikasjad\nvõi Paanid) võid rakendada kõigile kaustadele.", -1, 60, 20, 180, 20
450 PUSHBUTTON "&Rakenda kõigile kaustadele", 14001, 60, 50, 90, 14, WS_TABSTOP
451 PUSHBUTTON "&Lähtesta kõik kaustad", 14002, 160, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
452 LTEXT "Täpsemad sätted:", -1, 7, 80, 100, 10
453 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
454 PUSHBUTTON "&Taasta vaikesätted", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
455 END
456
457 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
458 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
459 CAPTION "Failitüübid"
460 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
461 BEGIN
462 LTEXT "Registreeritud faili&tüübid:", -1, 7, 10, 70, 10
463 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
464 PUSHBUTTON "&Uus", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
465 PUSHBUTTON "&Kustuta", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
466 GROUPBOX "Failitüübi '%s' üksikasjad", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
467 LTEXT "Avamisprogramm:", -1, 12, 140, 60, 10
468 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
469 LTEXT "Appname", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
470 PUSHBUTTON "&Muuda...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
471 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 30
472 PUSHBUTTON "&Täpsemalt", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
473 END
474
475 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
476 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
477 CAPTION "Failiasenduse kinnitamine"
478 FONT 8, "MS Shell Dlg"
479 BEGIN
480 DEFPUSHBUTTON "&Jah", IDYES, 20, 122, 60, 14
481 PUSHBUTTON "Jah &kõigele", 12807, 85, 122, 60, 14
482 PUSHBUTTON "&Ei", IDNO, 150, 122, 60, 14
483 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
484 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
485 LTEXT "See kaust sisaldab juba faili nimega '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "See kaust sisaldab juba kirjutuskaitstud faili nimega '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
487 LTEXT "See kaust sisaldab juba süsteemi faili nimega '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
488 LTEXT "Kas soovid asendada olemasoleva faili", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
489 LTEXT "(tundmatu kuupäev ja maht)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
490 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
491 LTEXT "sellega?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
492 LTEXT "(tundmatu kuupäev ja maht)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
493 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
494 END
495
496 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
497 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
498 CAPTION "Logi ReactOS'ist välja"
499 FONT 8, "MS Shell Dlg"
500 BEGIN
501 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
502 LTEXT "Kas soovid kindlasti välja logida?", -1, 49, 15, 131, 8
503 DEFPUSHBUTTON "&Logi välja", IDOK, 49, 38, 43, 14
504 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 99, 38, 43, 14
505 END
506
507 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
508 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
509 CAPTION "Ühenda ReactOS lahti"
510 FONT 8, "MS Shell Dlg"
511 BEGIN
512 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
513 LTEXT "Kas soovid kindlasti lahti ühendada?", -1, 49, 15, 131, 8
514 DEFPUSHBUTTON "&Ühenda lahti", IDOK, 47, 38, 47, 14
515 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
516 END
517
518 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
519 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
520 CAPTION "Automaatesitus"
521 FONT 8, "MS Shell Dlg"
522 BEGIN
523 LTEXT "&Valige sisutüüp. Seejärel valige toiming, mille ReactOS automaatselt sooritab, kui selles seadmes kasutatakse seda tüüpi:", 1000, 7, 7, 215, 20
524 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
525 GROUPBOX "Toimingud", -1, 7, 45, 212, 146
526 AUTORADIOBUTTON "Valige sooritatav &toiming:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
527 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
528 AUTORADIOBUTTON "&Küsi alati toimingu valimise kohta", 1006, 14, 177, 202, 10
529 PUSHBUTTON "&Taasta vaikeolekud", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
530 END
531
532 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
533 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
534 CAPTION "Segasisu"
535 FONT 8, "MS Shell Dlg"
536 BEGIN
537 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
538 LTEXT "See plaat või seaded sisladab rohkem kui üht tüüpi faile.", 1001, 32, 7, 191, 20
539 LTEXT "Mida soovite ReactOSil teha lasta?", 1002, 32, 31, 188, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
541 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
542 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
543 END
544
545 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
546 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
547 CAPTION "Segasisu"
548 FONT 8, "MS Shell Dlg"
549 BEGIN
550 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
551 LTEXT "ReactOS saab sooritada sama toinigut, kui selles seadmes kasutatakse seda tüüpi:", 1001, 30, 7, 193, 20
552 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
553 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
554 LTEXT "Mida soovite ReactOSil teha lasta?", 1002, 32, 41, 190, 8
555 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
556 AUTOCHECKBOX "Valige sooritav toiming.", 1004, 32, 171, 190, 10
557 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
558 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
559 END
560
561 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
562 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
563 CAPTION "Automaatesitus"
564 FONT 8, "MS Shell Dlg"
565 BEGIN
566 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
567 LTEXT "ReactOS saab automaatselt sooritada sama toimingut iga kord kui ühendate seda seadet.", 1001, 32, 7, 190, 22
568 LTEXT "&Mida soovite ReactOSil teha lasta?", 1002, 32, 31, 190, 8
569 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
570 AUTOCHECKBOX "&Valige toiming", 1004, 32, 143, 190, 8
571 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
572 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
573 END
574
575 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
576 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
577 CAPTION "Sulge ReactOS"
578 FONT 8, "MS Shell Dlg"
579 BEGIN
580 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
581 LTEXT "Mida tahad arvutil teha lasta?", -1, 39, 7, 167, 10
582 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
583 LTEXT "Säilitab Sinu sessiooni hoides arvuti vähese mäluga koos andmetega üleval. Arvuti ärkab klahvivajutusele või hiire liigutusele üles.", 8225, 39, 40, 167, 37
584 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
585 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
586 PUSHBUTTON "&Abi", IDHELP, 144, 82, 60, 14
587 END
588
589 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
590 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
591 CAPTION "Vormindamine"
592 FONT 8, "MS Shell Dlg"
593 BEGIN
594 DEFPUSHBUTTON "&Alusta", IDOK, 53, 198, 60, 14
595 PUSHBUTTON "S&ule", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
596 LTEXT "&Maht:", -1, 7, 6, 169, 9
597 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
598 LTEXT "&Failisüsteem", -1, 7, 35, 170, 9
599 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
600 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
601 LTEXT "&Jaotusühiku maht", -1, 7, 64, 170, 9
602 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
603 LTEXT "Draivi &silt", -1, 7, 93, 170, 9
604 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
605 GROUPBOX "&Vormindussuvandid", 4610, 7, 121, 170, 49
606 AUTOCHECKBOX "Kii&rvorminuds", 28674, 16, 135, 155, 10
607 AUTOCHECKBOX "L&uba tihendamine", 28675, 16, 152, 155, 10
608 END
609
610 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
611 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
612 CAPTION "Kontrolli ketast"
613 FONT 8, "MS Shell Dlg"
614 BEGIN
615 DEFPUSHBUTTON "Alusta", IDOK, 63, 95, 60, 14
616 GROUPBOX "Ketta kontrollimise suvandid", -1, 7, 6, 179, 40
617 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
618 AUTOCHECKBOX "Paranda failisüsteemi rikked &automaatselt", 14000, 12, 15, 155, 10
619 AUTOCHECKBOX "&Otsi vigased sektorid ja proovi need taastada", 14001, 12, 30, 165, 10
620 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
621 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
622 END
623
624 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
625 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
626 CAPTION "Muuda ikooni"
627 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
628 BEGIN
629 LTEXT "Otsi ikoone sellest failist:", -1, 7, 7, 179, 10
630 PUSHBUTTON "Sirvi...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
631 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
632 LTEXT "Vali ikoon alltoodud loendist:", -1, 7, 36, 179, 10
633 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
634 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
635 PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
636 END
637
638 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
639 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
640 CAPTION "Ettevaatust!"
641 FONT 8, "MS Shell Dlg"
642 BEGIN
643 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
644 LTEXT "Seda faili kasutavad operatsioonisüsteem ja paljud\n\
645 programmid. Selle redigeerimine või muutmine võib Sinu\n\
646 süsteemi kahjustada..\n\n\
647 Kas oled kindel et soovid seda faili avada?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
648 DEFPUSHBUTTON "Jah", IDYES, 125, 55, 50, 14
649 PUSHBUTTON "Ei", IDNO, 180, 55, 50, 14
650 END
651
652 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
653 CAPTION "Create New Extension"
654 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
655 FONT 8, "MS Shell Dlg"
656 BEGIN
657 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
658 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
659 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
660 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
661 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
662 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
663 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
664 END
665
666 STRINGTABLE
667 BEGIN
668 /* columns in the shellview */
669 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nimi"
670 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Maht"
671 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tüüp"
672 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Muutmiskuupäev"
673 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribuudid"
674 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Kogumaht"
675 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Vaba ruumi"
676 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Omanik"
677 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grupp"
678 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Failinimi"
679 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategooria"
680 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Algne asukoht"
681 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Kustutamise kuupäev"
682 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Fonditüüp"
683 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Töögrupp"
684 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Võrguasukoht"
685 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumendid"
686 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Olek"
687 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Kommentaarid"
688 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Asukoht"
689 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Mudel"
690
691 /* special folders */
692 IDS_DESKTOP "Töölaud"
693 IDS_MYCOMPUTER "Minu arvuti"
694 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Prügikast"
695 IDS_CONTROLPANEL "Juhtpaneel"
696 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Haldusriistad"
697
698 /* special folders descriptions */
699 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Saad konfigureerida oma arvuti haldussätted."
700 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Saad kohandada failide ja kaustada kuvamisviisi, muuta failiseoseid."
701 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Saad lisada, muuta ja hallata oma arvutis fonte."
702 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Kuvab installitud printerid ja faksprinterid ja aitab teil uusi lisada."
703
704 /* context menus */
705 IDS_VIEW_LARGE "&Suured ikoonid"
706 IDS_VIEW_SMALL "&Väikesed ikoonid"
707 IDS_VIEW_LIST "&Loend"
708 IDS_VIEW_DETAILS "&Üksikasjad"
709 IDS_SELECT "Vali"
710 IDS_OPEN "Ava"
711 IDS_CREATELINK "Loo &otsetee"
712 IDS_COPY "&Kopeeri"
713 IDS_DELETE "Kustuta"
714 IDS_PROPERTIES "Atribuudid"
715 IDS_CUT "&Lõika"
716 IDS_RESTORE "Taasta"
717 IDS_FORMATDRIVE "Vorminda..."
718 IDS_RENAME "Nimeta ümber"
719 IDS_PASTE "Kleebi"
720 IDS_EJECT "Väljuta"
721 IDS_DISCONNECT "Ühenda lahti"
722
723 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Ei saa luua kausta '%1'"
724 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Ei saa kausta luua"
725 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Kinnita faili kustutamine"
726 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Kinnita kausta kustutamine"
727 IDS_DELETEITEM_TEXT "Kas kindlasti soovid kustutada üksust '%1'?"
728 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Kas kindlasti soovid kustutada need %1 üksust?"
729 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Kas kindlasti soovid kustutada need valitud üksused?"
730 IDS_TRASHITEM_TEXT "Kas kindlasti soovid saata üksuse '%1' prügikasti?"
731 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Kas kindlasti soovid eemaldada kausta '%1' ja teiseldada kogu selle sisu prügikasti?"
732 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Kas kindlasti soovid saata need %1 üksust prügikasti?"
733 IDS_CANTTRASH_TEXT "Üksust '%1' ei saa teiseldada prügikasti. Kas soovid need kustutada?"
734 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "See kaust sisaldab juba faili nimega '%1'.\n\nKas soovid asendada olemasoleva faili?"
735 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Kinnita faili ülekirjutamine"
736 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "See kaust sisaldab juba kausta nimega '%1'.\n\nKui olemasoleva kausta failidel on sama nimi nagu teiseldatava või kopeeritava kausta failidel, siis need asendatakse. Kas soovid kausta ikkagi teiseldada või kopeerida?"
737
738 IDS_FILEOOP_COPYING "Kopeerimine..."
739 IDS_FILEOOP_MOVING "Liigutamine..."
740 IDS_FILEOOP_DELETING "Kustutamine..."
741 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Asukohast %1 asukohta %2"
742 IDS_FILEOOP_FROM "Asukohast %1"
743 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
744
745 /* message box strings */
746 IDS_RESTART_TITLE "Taaskäivita"
747 IDS_RESTART_PROMPT "Kas soovid taaskäivitada süsteemi?"
748 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Lülita välja"
749 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Kas soovid arvuti välja lülitada?"
750
751 /* Run File dialog */
752 IDS_RUNDLG_ERROR "Ei saanud kuvada Run faili dialoogiboksi (sisemine viga)"
753 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Ei saanud kuvada Sirvi dialoogiboksi (sisemine viga)"
754 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Sirvi"
755 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Rakendatavad failid (*.exe)\0*.exe\0Kõik failid (*.*)\0*.*\0"
756
757 /* shell folder path default values */
758 IDS_PROGRAMS "Start Menu\\Programs"
759 IDS_PERSONAL "Minu dokumendid"
760 IDS_FAVORITES "Lemmikud"
761 IDS_STARTUP "Start Menu\\Programs\\StartUp"
762 IDS_RECENT "Hiljutised"
763 IDS_SENDTO "SendTo"
764 IDS_STARTMENU "Start Menüü"
765 IDS_MYMUSIC "Minu muusika"
766 IDS_MYVIDEO "Minu videod"
767 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Töölaud"
768 IDS_NETHOOD "NetHood"
769 IDS_TEMPLATES "Mallid"
770 IDS_APPDATA "Rakenduste Andmed"
771 IDS_PRINTHOOD "PrintHood"
772 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
773 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
774 IDS_COOKIES "Küpsised"
775 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
776 IDS_PROGRAM_FILES "Programmifailid"
777 IDS_MYPICTURES "Minu pildid"
778 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
779 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documents"
780 IDS_ADMINTOOLS "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
781 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\My Music"
782 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\My Pictures"
783 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\My Videos"
784 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
785 IDS_NETWORKPLACE "Minu võrgukohad"
786
787 IDS_NEWFOLDER "Uus kaust"
788
789 IDS_DRIVE_FIXED "Kohalik ketas"
790 IDS_DRIVE_CDROM "CD-draiv"
791 IDS_DRIVE_NETWORK "Võrgudraiv"
792 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppi"
793 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Irdmäluga seade"
794 IDS_FS_UNKNOWN "Tundmatu"
795
796 /* Open With */
797 IDS_OPEN_WITH "Ava programmiga..."
798 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Vali programm..."
799 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Soovitatavad programmid"
800 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Muud programmid:"
801
802 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autorid"
803 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Tagasi"
804 FCIDM_SHVIEW_NEW "Uus"
805 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Uus &kaust"
806 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Uus &otsetee"
807 IDS_FOLDER_OPTIONS "Kaustasuvandid"
808 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Prügikasti asukoht"
809 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Vaba ruumi"
810 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Tühjenda prügikast"
811 IDS_PICK_ICON_TITLE "Vali ikoon"
812 IDS_PICK_ICON_FILTER "Ikoonifailid (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Kõik failid (*.*)\0*.*\0"
813 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Rakendatavad failid (*.exe)\0*.exe\0Kõik failid (*.*)\0*.*\0"
814
815 IDS_CANTLOCKVOLUME "Ei saa ketast lukustada (Veateade: %lu)."
816 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Ei saa ketast väljutada (Veateade: %lu)."
817 IDS_CANTEJECTMEDIA "Ei saa meediumit väljutada (Veateade: %lu)."
818 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Ei saa atribuute näidata (Veateade: %lu)."
819 IDS_CANTDISCONNECT "Ei saa lahti ühendada (Veateade: %lu)."
820
821 /* Friendly File Type Names */
822 IDS_DIRECTORY "Kaust"
823 IDS_BAT_FILE "ReactOS Batch Fail"
824 IDS_CMD_FILE "ReactOS Command Skript"
825 IDS_COM_FILE "DOS Rakendus"
826 IDS_CPL_FILE "Juhtpaneeli üksus"
827 IDS_CUR_FILE "Kursor"
828 IDS_DB__FILE "Database File"
829 IDS_DLL_FILE "Rakenduse laiendus"
830 IDS_DRV_FILE "Seadme draiver"
831 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
832 IDS_EXE_FILE "Rakendus"
833 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
834 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
835 IDS_TLB_FILE "Type Library"
836 IDS_FON_FILE "Fondi fail"
837 IDS_TTF_FILE "TrueType Fondi fail"
838 IDS_OTF_FILE "OpenType Fondi fail"
839 IDS_HLP_FILE "Abifail"
840 IDS_ICO_FILE "Ikoon"
841 IDS_INI_FILE "Konfiguratsiooni seaded"
842 IDS_LNK_FILE "Otsetee"
843 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
844 IDS_PIF_FILE "NT VDM programmi informatsiooni fail"
845 IDS_SCR_FILE "Ekraanisäästja"
846 IDS_SYS_FILE "Süsteemi fail"
847 IDS_VXD_FILE "Virtuaalseadme draiver"
848 IDS_ANY_FILE "%s-fail"
849
850 IDS_OPEN_VERB "Ava"
851 IDS_EXPLORE_VERB "Uuri"
852 IDS_RUNAS_VERB "Käivita kasutajana..."
853 IDS_EDIT_VERB "Muuda"
854 IDS_FIND_VERB "Leia"
855 IDS_PRINT_VERB "Prindi"
856
857 IDS_FILE_FOLDER "%u Faili, %u Kausta"
858 IDS_PRINTERS "Printerid"
859 IDS_FONTS "Fondid"
860 IDS_INSTALLNEWFONT "Paigalda uus font..."
861
862 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Vaikimisi jaotusühik"
863 IDS_COPY_OF "Koopia üksusest"
864
865 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Ühtegi ReactOSi programmi ei ole seadistatud seda tüüpi failide avamiseks."
866
867 IDS_FILE_DETAILS "Üksikasjad '%s' laienduse kohta"
868 IDS_FILE_DETAILSADV "Faili, mille laiend on '%s', on tüübiga '%s'. Kõiki '%s'-tüüpi faile mõjutavate sätete muutmiseks klõpsa nuppu Täpsemalt."
869 IDS_FILE_TYPES "Failitüübid"
870 IDS_COLUMN_EXTENSION "Laiendused"
871
872 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
873 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
874 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s Fail"
875
876 IDS_BYTES_FORMAT "baiti"
877 IDS_UNKNOWN_APP "Tundmatu rakendus"
878 IDS_EXE_DESCRIPTION "Kirjeldus:"
879
880 IDS_MENU_EMPTY "(Tühi)"
881 IDS_OBJECTS "%d objekti"
882 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d objekti valitud"
883
884 IDS_ADVANCED_FOLDER "Failid ja kaustad"
885 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Otsi automaatselt võrgukaustu ja -printereid"
886 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Kuva kausta kohtspikrites teave failimahu kohta"
887 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Kuva Exploreri kaustaloendis lihtkaustavaade"
888 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Kuva süsteemikaustade sisu"
889 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Kuva aadressiribal täistee"
890 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Kuba tiitliribal täistee"
891 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Ära talleta pisipilte vahemällu"
892 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Peitfailid ja -kaustad"
893 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Ära näita peitfaile ja -kaustu"
894 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Näita peitfaile ja -kaustu"
895 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Peida tuntud failitüüpide laiendid"
896 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Peida kaitstud operatsioonisüsteemifailid (soovitav)"
897 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Käivita kaustaaknad eraldi protsessina"
898 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Pea iga kauta vaatesätted meeles"
899 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Taasta sisselogimisel eelmised kaustaaknad"
900 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Näita juhtpaneeli kaustas Minu aruvti"
901 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Näita krüptitud või tihendatud NTFS-faile värvilisena"
902 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Näita kausta- ja töölauaüksuste hüpikkirjeldusi"
903
904 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
905 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
906 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
907 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
908 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
909 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
910
911 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
912 END