28bb92004f01101d8ab3dabc8d9852f6abcb32d2
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / ro-RO.rc
1 /* Translator: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 MENU_001 MENUEX
6 BEGIN
7 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
8 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
9 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
10 MENUITEM "&Detalii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
11 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
12 POPUP "&Ordonare după", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
13 BEGIN
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 MENUITEM "Criteriu &automat", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
16 END
17 END
18
19 /* shellview background menu */
20 MENU_002 MENUEX
21 BEGIN
22 POPUP ""
23 BEGIN
24 POPUP "&Afișare", FCIDM_SHVIEW_VIEW
25 BEGIN
26 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
27 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
28 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
29 MENUITEM "&Detailii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
30 END
31 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
32 POPUP "&Ordonare după", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
33 BEGIN
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 MENUITEM "Criteriu &automat", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "Aranjea&ză în grilă", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "Împ&rospătează", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "&Lipește", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "Lipește ca sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 END
44 END
45
46 /* menubar EDIT menu */
47 MENU_003 MENU
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Anulează\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Decupează\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
52 MENUITEM "&Copie\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
53 MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
54 MENUITEM "Lipește sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Copi&ere în dosarul…", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
57 MENUITEM "&Mutare în dosarul…", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Selectează t&ot\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
60 MENUITEM "Inversea&ză selecția", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
61 END
62
63 /* shellview item menu */
64 MENU_SHV_FILE MENU
65 BEGIN
66 POPUP ""
67 BEGIN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Decupează", IDM_CUT
70 MENUITEM "&Copiază", IDM_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Crează sc&urtătură", IDM_CREATELINK
73 MENUITEM "Șt&erge", IDM_DELETE
74 MENUITEM "&Redenumește", IDM_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "&Proprietăți", IDM_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDM_DRAGFILE MENU
81 BEGIN
82 POPUP ""
83 BEGIN
84 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
85 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
86 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
87 MENUITEM SEPARATOR
88 MENUITEM "Cancel", 0
89 END
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Specificare dosar"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
101 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
102 END
103
104 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "Specificare dosar"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
110 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
111 LTEXT "Dosar:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
112 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
113 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Crează dosar nou", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 END
118
119 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
120 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
121 CAPTION "Mesaj"
122 FONT 8, "MS Shell Dlg"
123 BEGIN
124 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
127 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
128 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
129 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
130 END
131
132 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Despre %s"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
139 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
140 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 68, 65, 27, 10
141 LTEXT " (", IDC_STATIC, 95, 65, 5, 10
142 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 100, 65, 58, 10
143 LTEXT ")", IDC_STATIC, 158, 65, 5, 10
144 LTEXT "Drept de autor 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 68, 10
145 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 103, 75, 17, 10
146 LTEXT " Echipa ReactOS\0", IDC_STATIC, 120, 75, 53, 10
147 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
148 LTEXT "Versiune înregistrată pentru:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
149 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
150 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
151 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
152 LTEXT "Memorie fizică instalată:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
153 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
154 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 220, 178, 50, 14
155 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
156 END
157
158 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
159 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 LTEXT "ReactOS vă este oferit de:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
163 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
164 END
165
166 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Executare"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
172 LTEXT "Tastați numele unui program, dosar, document, sau a unei resurse de Internet, în vederea deschiderii în ReactOS.", 12289, 36, 4, 182, 26
173 LTEXT "&Deschide:", 12305, 7, 39, 33, 10
174 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 41, 37, 179, 100
175 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 36, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
176 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 98, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
177 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 12288, 160, 70, 59, 14, WS_TABSTOP
178 END
179
180 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
181 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
182 CAPTION "Scurtătură"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
184 BEGIN
185 ICON "", IDC_SHORTCUT_ICON, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
186 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TEXT, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
187 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
188 LTEXT "Tipul destinației:", IDC_SHORTCUT_TYPE, 8, 38, 68, 10
189 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TYPE_EDIT, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
190 LTEXT "Locația destinației:", IDC_SHORTCUT_LOCATION, 8, 55, 68, 10
191 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION_EDIT, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "D&estinația:", IDC_SHORTCUT_TARGET, 8, 71, 68, 10
193 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_TARGET_TEXT, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
194 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
195 LTEXT "C&alea de lansare:", IDC_SHORTCUT_START_IN, 8, 98, 68, 10
196 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_START_IN_EDIT, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
197 LTEXT "Taste &rapide:", IDC_SHORTCUT_KEY, 8, 117, 68, 10
198 CONTROL "", IDC_SHORTCUT_KEY_HOTKEY, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
199 LTEXT "E&xecuție:", IDC_SHORTCUT_RUN, 8, 136, 68, 10
200 COMBOBOX IDC_SHORTCUT_RUN_COMBO, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
201 LTEXT "&Comentariu:", IDC_SHORTCUT_COMMENT, 8, 154, 68, 10
202 EDITTEXT IDC_SHORTCUT_COMMENT_EDIT, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
203 PUSHBUTTON "&Locul țintei", IDC_SHORTCUT_FIND, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
204 PUSHBUTTON "&Pictogramă…", IDC_SHORTCUT_CHANGE_ICON, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
205 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_SHORTCUT_ADVANCED, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
206 END
207
208 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
209 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
210 CAPTION "Proprietăți avansate"
211 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
212 BEGIN
213 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
214 LTEXT "Specificați proprietăți avansate pentru această scurtătură.", -1, 5, 30, 210, 10
215 CHECKBOX "Execută sub o i&dentitate explicită", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
216 LTEXT "Această opțiune vă permite execuția scurtăturii sub autoritatea unui alt utilizator sau continuarea folosirii scurtăturii în mod securizat, protejând astfel calculatorul de activități neautorizate.", -1, 50, 60, 175, 40
217 CHECKBOX "Execută în sp&ațiu de memorie separat", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
218 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
219 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
220 END
221
222 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
223 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
224 CAPTION "Generale"
225 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
226 BEGIN
227 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
228 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
229 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 40, 55, 10
230 CONTROL "Dosar", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
231 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 56, 55, 10
233 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
234 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 72, 55, 10
235 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
236 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140101, 8, 88, 55, 10
237 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
238 LTEXT "Conține:", 14026, 8, 104, 55, 10
239 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
240 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
241 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 128, 55, 10
242 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
243 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
244 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
245 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 58, 151, 70, 10
246 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 126, 151, 70, 10
247 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 181, 151, 70, 10
248 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
249 END
250
251 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
252 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
253 CAPTION "Generale"
254 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
255 BEGIN
256 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
257 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
258 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
259 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 35, 50, 10
260 CONTROL "Fișier", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
261 LTEXT "Va fi deschis cu:", 14006, 8, 53, 50, 10
262 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
263 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
264 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
266 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 75, 45, 10
267 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 91, 45, 10
269 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140112, 8, 107, 55, 10
271 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
273 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 131, 45, 10
274 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "Modificat:", 14016, 8, 147, 45, 10
276 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "Accesat:", 14018, 8, 163, 45, 10
278 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
279 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
280 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
281 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 58, 188, 67, 10
282 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 126, 188, 50, 10
283 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 181, 188, 49, 10
284 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
285 END
286
287 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
288 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
289 CAPTION "Versiune"
290 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
291 BEGIN
292 LTEXT "Versiune fișier: ", 14000, 10, 10, 55, 10
293 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
294 LTEXT "Descriere: ", 14002, 10, 27, 45, 10
295 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
296 LTEXT "Drept de autor: ", 14004, 10, 46, 66, 10
297 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
298 GROUPBOX "Alte informații", 14006, 6, 70, 222, 115
299 LTEXT "Nume element: ", 14007, 13, 82, 50, 10
300 LTEXT "Valoare: ", 14008, 112, 82, 45, 10
301 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
302 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
303 END
304
305 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
306 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
307 CAPTION "Generale"
308 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
309 BEGIN
310 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
311 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
312 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
313 LTEXT "Tip:", -1, 8, 38, 95, 10
314 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 LTEXT "Sistem de fișiere:", -1, 8, 51, 95, 10
316 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
317 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
318 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
319 LTEXT "Spațiu folosit:", -1, 25, 69, 80, 10
320 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
322 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
323 LTEXT "Spațiu liber:", -1, 25, 82, 80, 10
324 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
325 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
326 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
327 LTEXT "Capacitate:", -1, 25, 103, 80, 10
328 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
329 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
330 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
331 LTEXT "Partiție %c", 14009, 100, 150, 70, 10
332 PUSHBUTTON "Curățare &disc…", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
333 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
334 CHECKBOX "&Comprimă volumul pentru a economisi spațiu", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
335 CHECKBOX "Permite „Serviciu de inde&xare” pentru accelerarea căutărilor", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
336 END
337
338 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
339 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
340 CAPTION "Instrumente"
341 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
342 BEGIN
343 GROUPBOX "Verificarea erorilor", -1, 5, 5, 230, 60
344 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
345 LTEXT "Această opțiune va verifica acest volum pentru eventuale erori în sistemul de fișiere.", -1, 40, 25, 180, 20
346 PUSHBUTTON "&Verificare…", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
347 GROUPBOX "&Defragmentare", -1, 5, 65, 230, 60
348 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
349 LTEXT "Această opțiune presupune ordonarea fragmentelor de fișiere pentru a îmbunătăți viteza de citire.", -1, 40, 85, 180, 20
350 PUSHBUTTON "Defragmentare…", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
351 GROUPBOX "Copie de rezervă", -1, 5, 130, 230, 60
352 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
353 LTEXT "Această opțiune va crea o copie de siguranță a fișierelor de pe această partiție.", -1, 40, 150, 180, 20
354 PUSHBUTTON "&Creare rezervă…", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
355 END
356
357 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
358 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
359 CAPTION "Componente fizice"
360 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
361 BEGIN
362 END
363
364 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
365 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
366 CAPTION "Executare ca"
367 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
368 BEGIN
369 LTEXT "Ce cont de utilizator este folosit pentru a executa?", -1, 10, 20, 220, 20
370 CHECKBOX "Utilizator curent: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
371 LTEXT "Protejare calculator de activiăți neautorizate", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
372 CHECKBOX "Această opțiune vă poate proteja calculatorul de activități care pot fi dăunătoare dar poate de asemenea duce la funcționarea incorectă a programului.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
373 CHECKBOX "Următorul utilizator:", 14002, 10, 100, 90, 10
374 LTEXT "Nume utilizator:", -1, 20, 118, 54, 10
375 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
376 PUSHBUTTON "…", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
377 LTEXT "Parolă:", -1, 20, 143, 53, 10
378 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
379 PUSHBUTTON "…", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
380 PUSHBUTTON "Con&firmă", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
381 PUSHBUTTON "A&nulează", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
382 END
383
384 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
385 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
386 CAPTION "Generale"
387 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
388 BEGIN
389 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
390 GROUPBOX "Preferințe pentru locația aleasă", -1, 10, 72, 220, 70
391 RADIOBUTTON "&Dimensiune specificată:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
392 EDITTEXT 14002, 110, 90, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
393 LTEXT "Dimensiune maximă (Mo):", -1, 20, 105, 70, 10
394 RADIOBUTTON "N&u arunca fișierele în Coșul de gunoi, elimină-le direct.", 14003, 20, 117, 200, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
395 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză dialog de confirmare pentru ștergeri", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
396 END
397
398 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
399 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
400 CAPTION "Deschidere cu"
401 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
402 BEGIN
403 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
404 LTEXT "Specificați programul folosit pentru deschiderea acestui fișier:", -1, 44, 12, 211, 10
405 LTEXT "Fișier: ", 14001, 44, 25, 188, 20
406 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
407 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
408 AUTOCHECKBOX "&Utilizează întotdeauna această aplicație", 14003, 20, 198, 225, 10
409 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14004, 198, 207, 50, 14
410 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 150, 236, 50, 14
411 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
412 END
413
414 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
415 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
416 CAPTION "Generale"
417 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
418 BEGIN
419 GROUPBOX "Activități", -1, 7, 10, 249, 45
420 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
421 AUTORADIOBUTTON "Incl&ude în ferestrele dosarelor și activiățile comune", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Prefer aspectul &clasic pentru dosare", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 200, 10
423 GROUPBOX "Parcurgere dosare", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
424 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
425 AUTORADIOBUTTON "&Parcurge dosarele în aceiași fereastră", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "D&eschide fiecare dosar în fereastră proprie", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 200, 10
427 GROUPBOX "Interacțiune elemente", -1, 7, 110, 249, 60
428 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
429 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune si&mplă (selecare prin indicare)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &dublă (selectare prin una simplă)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 200, 10
431 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile la fel ca adresele &web", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
432 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile doar la pre&zența indicatorului", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
433 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", IDC_FOLDER_OPTIONS_RESTORE, 167, 175, 90, 14, WS_TABSTOP
434 END
435
436 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
437 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
438 CAPTION "Afișare"
439 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
440 BEGIN
441 GROUPBOX "Afișare dosare", -1, 7, 10, 249, 60
442 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
443 LTEXT "Puteți aplica afișarea curentă (ce include Detalii sau Pictograme mari) pentru toate dosarele.", -1, 60, 20, 190, 20
444 PUSHBUTTON "Apli&că pentru toate", IDC_VIEW_APPLY_TO_ALL, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
445 PUSHBUTTON "Restabilește t&oate", IDC_VIEW_RESET_ALL, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
446 LTEXT "Opțiuni avansate:", -1, 7, 80, 100, 10
447 CONTROL "", IDC_VIEW_TREEVIEW, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
448 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", IDC_VIEW_RESTORE_DEFAULTS, 130, 215, 126, 14, WS_TABSTOP
449 END
450
451 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
452 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
453 CAPTION "Tipuri de fișier"
454 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
455 BEGIN
456 LTEXT "Tipurile de fișier înregistrate:", -1, 7, 10, 120, 10
457 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
458 PUSHBUTTON "N&ou…", IDC_FILETYPES_NEW, 140, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
459 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_FILETYPES_DELETE, 200, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
460 GROUPBOX "Detalii pentru extensia „%s”", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
461 LTEXT "Va fi deschis cu:", -1, 22, 140, 50, 10
462 CONTROL "", IDC_FILETYPES_ICON, "STATIC", SS_BITMAP | SS_REALSIZEIMAGE, 85, 140, 10, 10
463 LTEXT "Nume aplicație", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 80, 10
464 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_FILETYPES_CHANGE, 190, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
465 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 22, 155, 160, 35
466 PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 190, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
467 END
468
469 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
470 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
471 CAPTION "Confirmare înlocuire fișier"
472 FONT 8, "MS Shell Dlg"
473 BEGIN
474 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 20, 122, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", 12807, 85, 122, 60, 14
476 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 150, 122, 60, 14
477 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
478 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier cu numele „%2”.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier nemodificabil cu numele „%2”.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
481 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier de sistem cu numele „%2”.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
482 LTEXT "Doriți să înlocuiți acest fișier?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
484 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
485 LTEXT "cu acesta?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
487 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 END
489
490 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
491 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
492 CAPTION "Deautentificare"
493 FONT 8, "MS Shell Dlg"
494 BEGIN
495 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
496 LTEXT "Sigur doriți să vă deautentificați?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
497 DEFPUSHBUTTON "&Deautentifică", IDOK, 41, 39, 50, 14
498 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
499 END
500
501 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
502 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
503 CAPTION "Deconectare"
504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
505 BEGIN
506 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
507 LTEXT "Sigur doriți să vă deconectați?", -1, 49, 15, 131, 8
508 DEFPUSHBUTTON "&Deconectează", IDOK, 47, 38, 47, 14
509 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
510 END
511
512 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
513 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
514 CAPTION "Autolansare"
515 FONT 8, "MS Shell Dlg"
516 BEGIN
517 LTEXT "&Alegeți un tip de conținut și acțiunea executată automat în cazul tipului respectiv utilizat în acest dispozitiv:", 1000, 7, 7, 215, 20
518 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
519 GROUPBOX "Acțiuni", -1, 7, 45, 212, 146
520 AUTORADIOBUTTON "Înt&otdeauna o anume acțiune bine specificată:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
521 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
522 AUTORADIOBUTTON "&Doresc să fiu consultat la moment în vederea acțiunilor întreprinse", 1006, 14, 177, 202, 10
523 PUSHBUTTON "&Restabilește implicite", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
524 END
525
526 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
527 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
528 CAPTION "Conținut mixt"
529 FONT 8, "MS Shell Dlg"
530 BEGIN
531 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
532 LTEXT "Acest disc sau dispozitiv conține mai mult de un singur tip de conținut.", 1001, 32, 7, 191, 20
533 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 188, 8
534 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
535 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 186, 60, 14
536 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
537 END
538
539 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
540 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
541 CAPTION "Conținut mixt"
542 FONT 8, "MS Shell Dlg"
543 BEGIN
544 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
545 LTEXT "Specificați acțiunea ce va fi executată de fiecare dată la introducerea unui disc sau conectarea unui dispozitiv cu acest conținut:", 1001, 30, 7, 193, 20
546 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
547 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
548 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 41, 190, 8
549 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
550 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeși acțiune", 1004, 32, 171, 190, 10
551 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 185, 60, 14
552 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
553 END
554
555 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
556 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
557 CAPTION "Autolansare"
558 FONT 8, "MS Shell Dlg"
559 BEGIN
560 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
561 LTEXT "Puteți specifica o acțiune pentru a fi executată de fiecare dată când conectați acest dispozitiv.", 1001, 32, 7, 190, 22
562 LTEXT "&Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 190, 8
563 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
564 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeași acțiune", 1004, 32, 143, 190, 8
565 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 94, 160, 60, 14
566 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
567 END
568
569 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
570 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
571 CAPTION "Închidere ReactOS"
572 FONT 8, "MS Shell Dlg"
573 BEGIN
574 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
575 LTEXT "Ce doriți să se întâmple?", -1, 39, 7, 167, 10
576 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
577 LTEXT "Aceasta va menține sesiunea de lucru, păstrând calculatorul pe consum redus, cu toate datele în memorie. Calculatorul își va reveni când veți apăsa o tastă sau veți acționa dispozitivul de indicare.", 8225, 39, 40, 167, 37
578 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
579 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
580 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 144, 82, 60, 14
581 END
582
583 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
584 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
585 CAPTION "Formatare unitate de stocare"
586 FONT 8, "MS Shell Dlg"
587 BEGIN
588 DEFPUSHBUTTON "&Formatează", IDOK, 53, 198, 60, 14
589 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
590 LTEXT "&Capacitate:", -1, 7, 6, 169, 9
591 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
592 LTEXT "Sist&em de fișiere", -1, 7, 35, 170, 9
593 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
594 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
595 LTEXT "&Dimensiunea unității de alocare", -1, 7, 64, 170, 9
596 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
597 LTEXT "N&ume volum", -1, 7, 93, 170, 9
598 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
599 GROUPBOX "Opțiuni formatare", 4610, 7, 121, 170, 49
600 AUTOCHECKBOX "Formatare &rapidă", 28674, 16, 135, 155, 10
601 AUTOCHECKBOX "Co&mpresie", 28675, 16, 152, 155, 10
602 END
603
604 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
605 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
606 CAPTION "Verificare unitate de stocare"
607 FONT 8, "MS Shell Dlg"
608 BEGIN
609 DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 63, 95, 60, 14
610 GROUPBOX "Opțiuni de verificare", -1, 7, 6, 179, 40
611 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
612 AUTOCHECKBOX "&Repară erorile în mod automat", 14000, 12, 15, 155, 10
613 AUTOCHECKBOX "&Analizează și repară înregistrările eronate", 14001, 16, 30, 165, 10
614 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
615 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
616 END
617
618 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
619 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
620 CAPTION "Schimbare pictogramă"
621 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
622 BEGIN
623 LTEXT "Caută pictograme în fișierul:", -1, 7, 7, 179, 10
624 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
625 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
626 LTEXT "Selectați o pictogramă din lista de mai jos:", -1, 7, 36, 179, 10
627 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
628 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 81, 179, 50, 14
629 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
630 END
631
632 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
633 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
634 CAPTION "Atenție"
635 FONT 8, "MS Shell Dlg"
636 BEGIN
637 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
638 LTEXT "Acest fișier ar putea să fie folosit fie de către sistemul de\n\
639 operare sau de o oarecare aplicație. Modificând acest fișier\n\
640 riscați să cauzați daune în sistem.\n\n\
641 Sigur doriți să deschideți acest fișier?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
642 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 125, 55, 50, 14
643 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 180, 55, 50, 14
644 END
645
646 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
647 CAPTION "Create New Extension"
648 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
649 FONT 8, "MS Shell Dlg"
650 BEGIN
651 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
652 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
653 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
654 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
655 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
656 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
657 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
658 END
659
660 IDD_EDITTYPE DIALOG 0, 0, 225, 190
661 CAPTION "Edit File Type"
662 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
663 FONT 8, "MS Shell Dlg"
664 BEGIN
665 ICON "", IDC_EDITTYPE_ICON, 5, 8, 20, 20
666 EDITTEXT IDC_EDITTYPE_TEXT, 30, 10, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
667 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_EDITTYPE_CHANGE_ICON, 150, 10, 70, 14
668 LTEXT "&Actions:", -1, 5, 37, 70, 10
669 LISTBOX IDC_EDITTYPE_LISTBOX, 5, 50, 140, 60, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_HASSTRINGS | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
670 PUSHBUTTON "&New...", IDC_EDITTYPE_NEW, 150, 50, 70, 14
671 PUSHBUTTON "&Edit...", IDC_EDITTYPE_EDIT_BUTTON, 150, 65, 70, 14
672 PUSHBUTTON "&Remove", IDC_EDITTYPE_REMOVE, 150, 80, 70, 14
673 PUSHBUTTON "&Set Default", IDC_EDITTYPE_SET_DEFAULT, 150, 95, 70, 14
674 AUTOCHECKBOX "Confirm &open after download", IDC_EDITTYPE_CONFIRM_OPEN, 5, 115, 150, 14
675 AUTOCHECKBOX "Al&ways show extension", IDC_EDITTYPE_SHOW_EXT, 5, 130, 150, 14
676 AUTOCHECKBOX "&Browse in same window", IDC_EDITTYPE_SAME_WINDOW, 5, 145, 150, 14
677 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 95, 170, 60, 14
678 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 170, 60, 14
679 END
680
681 IDD_ACTION DIALOG 0, 0, 225, 95
682 CAPTION "New Action"
683 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
684 FONT 8, "MS Shell Dlg"
685 BEGIN
686 LTEXT "&Action:", -1, 5, 7, 150, 10
687 EDITTEXT IDC_ACTION_ACTION, 5, 20, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
688 LTEXT "App&lication used to perform action:", -1, 5, 42, 150, 10
689 EDITTEXT IDC_ACTION_APP, 5, 55, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
690 PUSHBUTTON "B&rowse...", IDC_ACTION_BROWSE, 160, 60, 60, 14
691 AUTOCHECKBOX "&Use DDE", IDC_ACTION_USE_DDE, 10, 75, 103, 14
692 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 160, 20, 60, 14
693 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 160, 40, 60, 14
694 END
695
696 IDD_FOLDER_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 240, 250
697 CAPTION "Customize"
698 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
699 FONT 8, "MS Shell Dlg"
700 BEGIN
701 GROUPBOX "What kind of folder do you want?", IDC_STATIC, 5, 5, 230, 65, WS_TABSTOP
702 LTEXT "Use this &folder type as a template:", IDC_STATIC, 15, 20, 210, 12
703 COMBOBOX IDC_FOLDERCUST_COMBOBOX, 15, 35, 210, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
704 AUTOCHECKBOX "Also apply this template to all &subfolders", IDC_FOLDERCUST_CHECKBOX, 15, 50, 210, 15
705 GROUPBOX "Folder pictures", IDC_STATIC, 5, 75, 230, 90, WS_TABSTOP
706 LTEXT "For Thumbnails view, you can put a picture on this folder to remind you of the contents.", IDC_STATIC, 15, 87, 115, 33
707 PUSHBUTTON "Choose &Picture...", IDC_FOLDERCUST_CHOOSE_PIC, 15, 125, 115, 15
708 PUSHBUTTON "&Restore Default", IDC_FOLDERCUST_RESTORE_DEFAULTS, 15, 144, 115, 15
709 LTEXT "Preview:", IDC_STATIC, 139, 85, 81, 11
710 CONTROL "", IDC_FOLDERCUST_PREVIEW_BITMAP, "STATIC", SS_BITMAP | WS_GROUP, 150, 100, 60, 60
711 GROUPBOX "Folder icons", IDC_STATIC, 5, 170, 230, 65, WS_TABSTOP
712 LTEXT "For all views except Thumbnails, you can change the standard ""folder"" icon to another icon.", IDC_STATIC, 15, 180, 210, 25
713 ICON 0, IDC_FOLDERCUST_ICON, 175, 210, 32, 30
714 PUSHBUTTON "Change &Icon...", IDC_FOLDERCUST_CHANGE_ICON, 15, 210, 75, 15, BS_MULTILINE
715 END
716
717 STRINGTABLE
718 BEGIN
719 /* columns in the shellview */
720 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Nume"
721 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Dimensiune"
722 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Tip obiect"
723 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Dată modificare"
724 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atribute"
725 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Capacitate"
726 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Disponibil"
727 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Posesor"
728 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Grup"
729 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Nume fișier"
730 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Categorie"
731 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Locație originală"
732 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data ștergerii"
733 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Tip font"
734 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grup de lucru"
735 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Locație rețea"
736 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Documente"
737 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stare"
738 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comentarii"
739 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Locație"
740 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
741
742 /* special folders */
743 IDS_DESKTOP "Birou"
744 IDS_MYCOMPUTER "Calculatorul meu"
745 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Coșul de gunoi"
746 IDS_CONTROLPANEL "Panoul de control"
747 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Instrumente administrative"
748
749 /* special folders descriptions */
750 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configurarea administrativă a calculatorului."
751 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Particularizarea afișării de fișiere și dosare și definirea asocierilor tipurilor de fișiere."
752 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Adăugarea, modificarea, și gestiunea fonturilor din calculator."
753 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Prezentarea imprimantelor și faxurilor, precum și asistență la instalarea unora noi."
754
755 /* context menus */
756 IDS_VIEW_LARGE "D&ale"
757 IDS_VIEW_SMALL "&Pictograme"
758 IDS_VIEW_LIST "&Listă"
759 IDS_VIEW_DETAILS "&Detalii"
760 IDS_SELECT "Selectea&ză"
761 IDS_OPEN "&Deschide"
762 IDS_CREATELINK "Creează sc&urtătură"
763 IDS_COPY "&Copiază"
764 IDS_DELETE "Șt&erge"
765 IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
766 IDS_CUT "&Decupează"
767 IDS_RESTORE "&Restabilește"
768 IDS_FORMATDRIVE "F&ormatare…"
769 IDS_RENAME "Rede&numește"
770 IDS_PASTE "&Lipește"
771 IDS_EJECT "Eject"
772 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
773
774 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nu poate fi creat un dosar cu numele „%1”"
775 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Nu poate fi creat dosar"
776 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Confirmarea ștergerii fișierului"
777 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Confirmarea ștergerii dosarului"
778 IDS_DELETEITEM_TEXT "Sigur doriți să ștergeți „%1”?"
779 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să ștergeți aceste %1 elemente?"
780 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Sigur doriți să ștergeți acest(e) element(e) selectat(e)?"
781 IDS_TRASHITEM_TEXT "Sigur doriți să aruncați „%1” în Coșul de gunoi?"
782 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Sigur doriți să aruncați dosarul „%1” cu tot conținutul său la Coșul de gunoi?"
783 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să aruncați aceste %1 elemente la Coșul de gunoi?"
784 IDS_CANTTRASH_TEXT "Elementul „%1” nu poate fi aruncat la gunoi. Doriți să-l ștergeți definitiv?"
785 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Acest dosar deja conține un fișier numit „%1”.\n\nDoriți să îl înlocuiți"
786 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Confirmarea înlocuirii fișierului"
787 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Acest dosar deja conține un sub-dosar cu numele „%1”.\n\nDacă fișierele din dosarul de destinație au același nume ca cele din\ndosarul selectat, ele vor fi înlocuite. Sigur doriți să copiați sau\nsă mutați dosarul?"
788
789 IDS_FILEOOP_COPYING "În curs de copiere…"
790 IDS_FILEOOP_MOVING "În curs de mutare…"
791 IDS_FILEOOP_DELETING "În curs de eliminare…"
792 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Din %1 în %2"
793 IDS_FILEOOP_FROM "Din %1"
794 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "În curs de verificare…"
795
796 /* message box strings */
797 IDS_RESTART_TITLE "Repornire"
798 IDS_RESTART_PROMPT "Doriți să reporniți sistemul?"
799 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Închidere"
800 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doriți să închideți calculatorul?"
801
802 /* Run File dialog */
803 IDS_RUNDLG_ERROR "„Executare fișier” nu a putut fi deschis (eroare internă)"
804 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "„Specificare fișiere” nu a putut fi deschisă (eroare internă)"
805 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Specificare fișiere"
806 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
807
808 /* shell folder path default values */
809 IDS_PROGRAMS "Meniul Pornire\\Programe"
810 IDS_PERSONAL "Documentele mele"
811 IDS_FAVORITES "Favorite"
812 IDS_STARTUP "Meniul Pornire\\Programe\\Autolansate"
813 IDS_RECENT "Recente"
814 IDS_SENDTO "Trimitere"
815 IDS_STARTMENU "Meniul Pornire"
816 IDS_MYMUSIC "Audio"
817 IDS_MYVIDEO "Video"
818 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Birou"
819 IDS_NETHOOD "Rețele"
820 IDS_TEMPLATES "Șabloane"
821 IDS_APPDATA "Date de aplicație"
822 IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
823 IDS_LOCAL_APPDATA "Preferințe locale\\Date de aplicație"
824 IDS_INTERNET_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
825 IDS_COOKIES "Cookies"
826 IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
827 IDS_PROGRAM_FILES "Fișiere de program"
828 IDS_MYPICTURES "Imagini"
829 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fișiere de program\\Fișiere comune"
830 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documentele mele"
831 IDS_ADMINTOOLS "Meniul Pornire\\Programe\\Administrative"
832 IDS_COMMON_MUSIC "Documentele mele\\Audio"
833 IDS_COMMON_PICTURES "Documentele mele\\Imagini"
834 IDS_COMMON_VIDEO "Documentele mele\\Video"
835 IDS_CDBURN_AREA "Preferințe locale\\Date de aplicație\\Microsoft\\Inscripționare CD"
836 IDS_NETWORKPLACE "Locații în rețea"
837
838 IDS_NEWFOLDER "Dosar nou"
839
840 IDS_DRIVE_FIXED "Disc local"
841 IDS_DRIVE_CDROM "Unitate CD"
842 IDS_DRIVE_NETWORK "Disc din rețea"
843 IDS_DRIVE_FLOPPY "Dischetă de 3.5"
844 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Disc detașabil"
845 IDS_FS_UNKNOWN "Nespecificat"
846
847 /* Open With */
848 IDS_OPEN_WITH "Deschidere cu…"
849 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Alegere program…"
850 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe recomandate:"
851 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Alte programe:"
852
853 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
854 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Înap&oi"
855 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Crează"
856 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosar"
857 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Sc&urtătură"
858 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opțiuni dosare"
859 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Locația pentru Coșul de gunoi"
860 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Spațiul disponibil"
861 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Golește Coșul de gunoi"
862 IDS_PICK_ICON_TITLE "Alegerea pictogramei"
863 IDS_PICK_ICON_FILTER "Fișiere pictogramă (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
864 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
865
866 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
867 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
868 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
869 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
870 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
871
872 /* Friendly File Type Names */
873 IDS_DIRECTORY "Dosar"
874 IDS_BAT_FILE "Fișier de comenzi ReactOS"
875 IDS_CMD_FILE "Script de comenzi ReactOS"
876 IDS_COM_FILE "Executabil DOS"
877 IDS_CPL_FILE "Element din Panoul de control"
878 IDS_CUR_FILE "Indicator"
879 IDS_DB__FILE "Database File"
880 IDS_DLL_FILE "Bibliotecă aplicație"
881 IDS_DRV_FILE "Modúl-pilot de dispozitiv"
882 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
883 IDS_EXE_FILE "Executabil"
884 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
885 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
886 IDS_TLB_FILE "Type Library"
887 IDS_FON_FILE "Font"
888 IDS_TTF_FILE "Font TrueType"
889 IDS_OTF_FILE "Font OpenType"
890 IDS_HLP_FILE "Manual de utilizare"
891 IDS_ICO_FILE "Pictogramă"
892 IDS_INI_FILE "Fișier de inițializare"
893 IDS_LNK_FILE "Scurtătură"
894 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
895 IDS_PIF_FILE "Fișier de informații program NT VDM"
896 IDS_SCR_FILE "Animație regim de inactivitate"
897 IDS_SYS_FILE "Fișier de sistem"
898 IDS_VXD_FILE "Pilot dispozitiv virtual"
899 IDS_ANY_FILE "Fișier-%s"
900
901 IDS_OPEN_VERB "Deschide"
902 IDS_EXPLORE_VERB "Explorează"
903 IDS_RUNAS_VERB "Executare ca…"
904 IDS_EDIT_VERB "Editează"
905 IDS_FIND_VERB "Caută"
906 IDS_PRINT_VERB "Imprimă"
907
908 IDS_FILE_FOLDER "%u fișiere, %u dosare"
909 IDS_PRINTERS "Imprimante"
910 IDS_FONTS "Fonturi"
911 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalare font nou…"
912
913 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Dimensiune de alocare implicită"
914 IDS_COPY_OF "Copie pentru"
915
916 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nu există nici un program configurat pentru a deschide acest tip de fișier."
917
918 IDS_FILE_DETAILS "Detalii pentru extensia „%s”"
919 IDS_FILE_DETAILSADV "Fișierele cu extensia „%s” sunt de tipul „%s”. Pentru a modifica opțiunile care vor afecta toate fișierele „%s”, apăsați „Avansate”."
920 IDS_FILE_TYPES "Tipuri"
921 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensii"
922
923 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
924 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
925 IDS_FILE_EXT_TYPE "Fișier %s"
926
927 IDS_BYTES_FORMAT "octeți"
928 IDS_UNKNOWN_APP "Aplicație nespecificată"
929 IDS_EXE_DESCRIPTION "Descriere:"
930
931 IDS_MENU_EMPTY "(Gol)"
932 IDS_OBJECTS "%d Obiecte"
933 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Obiecte selectate"
934
935 IDS_ADVANCED_FOLDER "Fișiere și Dosare"
936 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Caută automat în rețea dosare și imprimante"
937 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Afișează dimensiunea fișierulor la indicii de dosar"
938 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Permite afișare simplă de dosare pentru lista dosarelor în Explorator"
939 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Afișează conținutul dosarelor de sistem"
940 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Afișează cale completă în bara de adrese"
941 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Afișează cale completă în bara de titlu"
942 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Nu prememora miniaturi"
943 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Fișiere și dosare ascunse"
944 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Nu afișa fișierele și dosarele ascunse"
945 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Afișează fișierele și dosarele ascunse"
946 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Ascunde extensiile pentru tipurile cunoscute de fișiere"
947 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Ascunde fișierele protejate ale sistemului de operare (este recomandat)"
948 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Lansează ferestrele de dosar în procese separate"
949 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Păstrează particularitățile fiecărei afișări de dosar"
950 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Redeschide la autentificare dosarele precedente"
951 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Afișează Panoul de control în Calculatorul meu"
952 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Afișează în culori fișierele NTFS criptate sau comprimate"
953 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Permite descriere prin indicii pentru dosare și elemente de birou"
954
955 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
956 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
957 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
958 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
959 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
960 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
961
962 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
963 IDS_SPECIFY_ACTION "You must specify an action."
964 IDS_INVALID_PROGRAM "The specified program could not be found. Make sure the file name and path are correct."
965 IDS_REMOVE_ACTION "Are you sure you want to remove this action?"
966 IDS_ACTION_EXISTS "The action '%s' is already registered for this file type. Please enter a different name and try again."
967 IDS_EXE_FILTER "Programs\0*.exe\0All Files\0*.*\0"
968 IDS_EDITING_ACTION "Editing action for type: "
969 IDS_NO_ICONS "The file '%s' contains no icons.\n\nChoose an icon from the list or specify a different file."
970 IDS_FILE_NOT_FOUND "The file '%s' was not found."
971 END