1ff6fba8c8a9f6586fd67f1c5d7ef78040d8bdf7
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / uk-UA.rc
1 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENUEX
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
10 POPUP "&Упорядкувати значки", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
11 BEGIN
12 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
13 MENUITEM "&автоматично", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
14 END
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENUEX
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "&Вигляд", FCIDM_SHVIEW_VIEW
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
30 POPUP "&Упорядкувати значки", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
31 BEGIN
32 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
33 MENUITEM "&автоматично", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
34 END
35 MENUITEM "Вирівняти значки", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
36 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
37 MENUITEM "Оновити", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "Вставити", FCIDM_SHVIEW_INSERT
40 MENUITEM "Вставити ярлик", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "&Вирізати", IDM_CUT
68 MENUITEM "&Копіювати", IDM_COPY
69 MENUITEM SEPARATOR
70 MENUITEM "Створити &ярлик", IDM_CREATELINK
71 MENUITEM "В&идалити", IDM_DELETE
72 MENUITEM "Перей&менувати", IDM_RENAME
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "В&ластивості", IDM_PROPERTIES
75 END
76 END
77
78 IDM_DRAGFILE MENU
79 BEGIN
80 POPUP ""
81 BEGIN
82 MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
83 MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
84 MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
85 MENUITEM SEPARATOR
86 MENUITEM "Cancel", 0
87 END
88 END
89
90 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Огляд тек"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
99 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
100 END
101
102 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "Огляд тек"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
108 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
109 LTEXT "Тека:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
110 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
111 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
112 PUSHBUTTON "Створити &теку", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 END
116
117 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
118 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "Повідомлення"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
123 PUSHBUTTON "Так для &всіх", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
124 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 PUSHBUTTON "&Скасувати", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
127 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
128 END
129
130 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Про %s"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
136 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
137 LTEXT "Версія ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
138 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
139 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
140 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
141 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
142 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
143 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
144 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
145 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
146 LTEXT "Ця версія ReactOS зареєстрована на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
147 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
148 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
149 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
150 LTEXT "Доступна фізична пам'ять:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
151 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
152 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
153 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
154 END
155
156 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
157 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 LTEXT "Розробники ReactOS:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
161 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
162 END
163
164 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
165 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
166 CAPTION "Виконати"
167 FONT 8, "MS Shell Dlg"
168 BEGIN
169 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
170 LTEXT "Введіть ім'я програми, теки, документа або ресурсу Інтернету, і ReactOS відкриє їх.", 12289, 36, 11, 182, 18
171 LTEXT "&Відкрити:", 12305, 7, 39, 32, 10
172 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 43, 37, 177, 100
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
174 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
175 PUSHBUTTON "О&гляд...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
176 END
177
178 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
179 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
180 CAPTION "Ярлик"
181 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
182 BEGIN
183 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
184 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
186 LTEXT "Тип об'єкта:", 14004, 8, 38, 68, 10
187 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
188 LTEXT "Розташування:", 14006, 8, 55, 68, 10
189 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
190 LTEXT "О&б'єкт:", 14008, 8, 71, 68, 10
191 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
192 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
193 LTEXT "&Робоча папка:", 14010, 8, 98, 68, 10
194 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
195 LTEXT "&Швидкий виклик:", 14014, 8, 117, 68, 10
196 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
197 LTEXT "&Вікно:", 14016, 8, 136, 68, 10
198 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
199 LTEXT "&Примітка:", 14018, 8, 154, 68, 10
200 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
201 PUSHBUTTON "З&найти об'єкт...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
202 PUSHBUTTON "&Змінити значок...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
203 PUSHBUTTON "&Додатково...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
204 END
205
206 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
207 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
208 CAPTION "Додаткові властивості"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
210 BEGIN
211 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
212 LTEXT "Виберіть потрібні властивості для цього ярлика.", -1, 5, 30, 210, 10
213 CHECKBOX "Запускати з іншими обліковими даними", 14000, 25, 50, 150, 10
214 LTEXT "Цей параметр дозволяє використовувати цей ярлик від імені іншого користувача або продовжувати роботу від свого імені, що захищає комп'ютер й дані від несанкціонованих дій програми.", -1, 50, 60, 175, 40
215 CHECKBOX "Запускати в окремій області пам'яті", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
216 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
217 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
218 END
219
220 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
221 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
222 CAPTION "Загальні"
223 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
224 BEGIN
225 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
226 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
227 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 40, 55, 10
228 CONTROL "Тека", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
229 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
230 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 56, 55, 10
231 EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
232 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 72, 55, 10
233 EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
234 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
235 EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
236 LTEXT "Містить:", 14026, 8, 104, 55, 10
237 EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
238 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
239 LTEXT "Created:", 14014, 8, 128, 55, 10
240 EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
241 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
242 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 152, 46, 10
243 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 58, 151, 70, 10
244 AUTOCHECKBOX "При&хована", 14022, 126, 151, 70, 10
245 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 181, 151, 70, 10
246 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
247 END
248
249 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
250 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
251 CAPTION "Загальні"
252 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
253 BEGIN
254 ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
255 EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
256 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
257 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 35, 50, 10
258 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
259 LTEXT "Додаток:", 14006, 8, 53, 50, 10
260 ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
261 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
262 EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
264 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 75, 50, 10
265 EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 91, 45, 10
267 EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
269 EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
271 LTEXT "Створено:", 14014, 8, 131, 45, 10
272 EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
273 LTEXT "Змінено:", 14016, 8, 147, 45, 10
274 EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
275 LTEXT "Відкрито:", 14018, 8, 163, 45, 10
276 EDITTEXT 14019, 58, 163, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
277 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
278 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 189, 45, 10
279 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 58, 188, 67, 10
280 AUTOCHECKBOX "При&хований", 14022, 126, 188, 50, 10
281 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 181, 188, 49, 10
282 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
283 END
284
285 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
286 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
287 CAPTION "Версія"
288 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
289 BEGIN
290 LTEXT "Версія файлу: ", 14000, 10, 10, 55, 10
291 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
292 LTEXT "Опис: ", 14002, 10, 27, 45, 10
293 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
294 LTEXT "Авторські права: ", 14004, 10, 46, 66, 10
295 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
296 GROUPBOX "Додаткові відомості: ", 14006, 6, 70, 222, 115
297 LTEXT "Ім'я елемента: ", 14007, 13, 82, 50, 10
298 LTEXT "Значення: ", 14008, 112, 82, 45, 10
299 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
300 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
301 END
302
303 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
304 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
305 CAPTION "Загальні"
306 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
307 BEGIN
308 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
309 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
310 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
311 LTEXT "Тип:", -1, 8, 38, 95, 10
312 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 LTEXT "Файлова система:", -1, 8, 51, 95, 10
314 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
315 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
316 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
317 LTEXT "Зайнято:", -1, 25, 69, 80, 10
318 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
321 LTEXT "Доступно:", -1, 25, 82, 80, 10
322 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
323 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
324 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
325 LTEXT "Місткість:", -1, 25, 103, 80, 10
326 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
327 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
328 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
329 LTEXT "Диск %c", 14009, 100, 150, 70, 10
330 PUSHBUTTON "Очищення &диску", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
331 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
332 CHECKBOX "Стискати диск для заощадження місця", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
333 CHECKBOX "Дозволити індексування диску для прискорення пошуку", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
334 END
335
336 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
337 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
338 CAPTION "Сервіс"
339 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
340 BEGIN
341 GROUPBOX "Перевірка диску", -1, 5, 5, 230, 60
342 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
343 LTEXT "Перевірка тому на наявність помилок.", -1, 40, 25, 160, 20
344 PUSHBUTTON "Виконати перевірку...", 14000, 125, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
345 GROUPBOX "Дефрагментація диску", -1, 5, 65, 230, 60
346 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
347 LTEXT "Дефрагментація файлів на цьому томі", -1, 40, 85, 160, 20
348 PUSHBUTTON "Виконати дефрагментацію...", 14001, 125, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
349 GROUPBOX "Архівація", -1, 5, 130, 230, 60
350 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
351 LTEXT "Резервне копіювання файлів на цьому томі.", -1, 40, 150, 160, 20
352 PUSHBUTTON "Виконати архівацію...", 14002, 125, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
353 END
354
355 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
356 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
357 CAPTION "Обладнання"
358 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
359 BEGIN
360 END
361
362 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
363 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
364 CAPTION "Запуск від імені іншого користувача"
365 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
366 BEGIN
367 LTEXT "Чий обліковий запис використовувати для запуску цієї програми?", -1, 10, 20, 220, 20
368 CHECKBOX "Поточний користувач %s", 14000, 10, 45, 150, 10
369 LTEXT "Захистити мій комп'ютер і мої дані від несанкціонованої діяльності програм", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
370 CHECKBOX "Цей режим може захистити ваш комп'ютер і дані від вірусів, але програма може працювати неправильно.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
371 CHECKBOX "Указаний користувач:", 14002, 10, 100, 90, 10
372 LTEXT "Ім'я користувача:", -1, 20, 118, 54, 10
373 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
374 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
375 LTEXT "Пароль:", -1, 20, 143, 53, 10
376 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
377 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
378 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
379 PUSHBUTTON "Скасувати", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
380 END
381
382 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
383 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
384 CAPTION "Властивості Кошика"
385 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
386 BEGIN
387 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
388 GROUPBOX "Налаштування для вибраного розташування", -1, 10, 72, 220, 70
389 RADIOBUTTON "&Особливий розмір:", 14001, 20, 90, 92, 10, WS_TABSTOP
390 EDITTEXT 14002, 120, 100, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
391 LTEXT "&Максимальний розмір(Мб):", -1, 20, 105, 100, 10
392 RADIOBUTTON "Не переміщ&увати файли до кошика, а видаляти їх остаточно відразу", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
393 AUTOCHECKBOX "Пока&зувати діалог підтвердження видалення", 14004, 20, 155, 165, 10, WS_TABSTOP
394 END
395
396 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
397 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
398 CAPTION "Вибір програми"
399 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
400 BEGIN
401 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
402 LTEXT "Виберіть програму, за допомогою якої слід відкрити цей файл.", -1, 44, 12, 234, 10
403 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 20
404 GROUPBOX "&Програми", -1, 7, 42, 249, 187
405 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
406 AUTOCHECKBOX "Завжд&и використовувати цю програму для файлів цього типу", 14003, 20, 193, 225, 10
407 PUSHBUTTON "О&гляд...", 14004, 198, 207, 50, 14
408 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
409 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
410 END
411
412 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
413 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
414 CAPTION "Загальні"
415 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
416 BEGIN
417 GROUPBOX "Завдання", -1, 7, 10, 249, 45
418 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
419 AUTORADIOBUTTON "&Показувати список типових завдань у теках", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Використовувати зви&чайні теки ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 149, 10
421 GROUPBOX "Огляд тек", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
422 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
423 AUTORADIOBUTTON "Відкривати папки в то&му самому вікні", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Відкрива&ти кожну папку в окремому вікні", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 155, 10
425 GROUPBOX "Клацання мишею", -1, 7, 110, 249, 60
426 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
427 AUTORADIOBUTTON "Від&кривати одиночним, виділяти вказівником", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "Підкресл&ювати підписи значків", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
429 AUTORADIOBUTTON "Підкр&еслювати лише при наведенні", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
430 AUTORADIOBUTTON "Відкрив&ати подвійним, виділяти одиночним", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
431 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
432 END
433
434 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
435 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
436 CAPTION "Вигляд"
437 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
438 BEGIN
439 GROUPBOX "Вигляд тек", -1, 7, 10, 249, 60
440 //ICON
441 LTEXT "Можна застосувати вигляд, який використовується для цієї теки (наприклад, ""Таблиця"" або ""Плитка""), до всіх тек.", -1, 60, 20, 180, 23
442 PUSHBUTTON "&Застосувати до всіх тек", 14001, 58, 50, 84, 14, WS_TABSTOP
443 PUSHBUTTON "&Скид для всіх тек", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
444 LTEXT "Додаткові параметри:", -1, 7, 80, 100, 10
445 CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
446 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
447 END
448
449 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
450 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
451 CAPTION "Типи файлів"
452 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
453 BEGIN
454 LTEXT "Зареєстровані &типи файлів:", -1, 7, 10, 70, 10
455 CONTROL "", IDC_FILETYPES_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
456 PUSHBUTTON "&Створити", IDC_FILETYPES_NEW, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
457 PUSHBUTTON "В&идалити", IDC_FILETYPES_DELETE, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
458 GROUPBOX "Подробиці для розширення '%s'", IDC_FILETYPES_DETAILS_GROUPBOX, 7, 130, 249, 70
459 LTEXT "Відкривати у:", -1, 12, 140, 48, 10
460 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
461 LTEXT "Додаток", IDC_FILETYPES_APPNAME, 100, 140, 40, 10
462 PUSHBUTTON "&Змінити...", IDC_FILETYPES_CHANGE, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
463 LTEXT "", IDC_FILETYPES_DESCRIPTION, 12, 155, 160, 40
464 PUSHBUTTON "&Додатково", IDC_FILETYPES_ADVANCED, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
465 END
466
467 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
469 CAPTION "Підтвердження заміни файлу"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 20, 122, 60, 14
473 PUSHBUTTON "Так для &всіх", 12807, 85, 122, 60, 14
474 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 150, 122, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
476 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "Ця папка вже містить доступний лише для читання файл з ім'ям '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
479 LTEXT "Ця папка вже містить системний файл з ім'ям '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "Замінити наявний файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
481 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
482 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
483 LTEXT "на цей файл?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
484 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
485 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
486 END
487
488 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
489 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
490 CAPTION "Вихід із ReactOS"
491 FONT 8, "MS Shell Dlg"
492 BEGIN
493 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
494 LTEXT "Ви дійсно бажаєте вийти із системи?", -1, 49, 15, 131, 8
495 DEFPUSHBUTTON "В&ихід", IDOK, 49, 38, 43, 14
496 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 99, 38, 43, 14
497 END
498
499 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
500 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
501 CAPTION "Вимкнення ReactOS"
502 FONT 8, "MS Shell Dlg"
503 BEGIN
504 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
505 LTEXT "Ви дійсно бажаєте відключитися?", -1, 49, 15, 131, 8
506 DEFPUSHBUTTON "&Вимкнення", IDOK, 47, 38, 47, 14
507 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
508 END
509
510 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
511 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
512 CAPTION "Автозапуск"
513 FONT 8, "MS Shell Dlg"
514 BEGIN
515 LTEXT "Вибері&ть тип вмісту, а потім дію, яка автоматично виконуватиметься в разі використання такого вмісту в цьому пристрої:", 1000, 7, 7, 215, 20
516 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
517 GROUPBOX "Дії", -1, 7, 45, 212, 146
518 AUTORADIOBUTTON "Виберіть виконувану &дію:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
519 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
520 AUTORADIOBUTTON "Кожного ра&зу пропонувати вибір дії", 1006, 14, 177, 202, 10
521 PUSHBUTTON "&Відновити", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
522 END
523
524 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
525 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
526 CAPTION "Мішаний вміст"
527 FONT 8, "MS Shell Dlg"
528 BEGIN
529 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
530 LTEXT "На цьому диску або пристрої зберігається вміст декількох типів.", 1001, 32, 7, 191, 20
531 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 188, 8
532 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
533 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
534 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
535 END
536
537 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
538 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
539 CAPTION "Мішаний вміст"
540 FONT 8, "MS Shell Dlg"
541 BEGIN
542 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
543 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви вставляєте диск або під'єднуєте пристрій із файлами цього типу:", 1001, 30, 7, 193, 20
544 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
545 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
546 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 41, 190, 8
547 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
548 AUTOCHECKBOX "Завжди виконувати вибрану дію.", 1004, 32, 171, 190, 10
549 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
550 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
551 END
552
553 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
554 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
555 CAPTION "Автозапуск"
556 FONT 8, "MS Shell Dlg"
557 BEGIN
558 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
559 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви під'єднуєте цей пристрій.", 1001, 32, 7, 190, 22
560 LTEXT "&Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 190, 8
561 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
562 AUTOCHECKBOX "&Завжди виконувати вибрану дію", 1004, 32, 143, 190, 8
563 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
564 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
565 END
566
567 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
568 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
569 CAPTION "Завершення роботи ReactOS"
570 FONT 8, "MS Shell Dlg"
571 BEGIN
572 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
573 LTEXT "Виберіть одну з таких можливостей?", -1, 39, 7, 167, 10
574 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
575 LTEXT "Збереження сеансу з переведенням комп'ютера до режиму низького енергоспоживання зі збереженням даних у пам'яті. Якщо натиснути будь-яку клавішу або пересунути мишу, комп'ютер повернеться до звичайного режиму.", 8225, 39, 40, 167, 37
576 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
577 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
578 PUSHBUTTON "&Довідка", IDHELP, 144, 82, 60, 14
579 END
580
581 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Форматування"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "&Почати", IDOK, 53, 198, 60, 14
587 PUSHBUTTON "&Закрити", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
588 LTEXT "&Місткість:", -1, 7, 6, 169, 9
589 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
590 LTEXT "&Файлова система", -1, 7, 35, 170, 9
591 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
592 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
593 LTEXT "&Розмір кластера", -1, 7, 64, 170, 9
594 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
595 LTEXT "Мі&тка тому", -1, 7, 93, 170, 9
596 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
597 GROUPBOX "&Способи форматування", 4610, 7, 121, 170, 49
598 AUTOCHECKBOX "&Швидке (очищення змісту)", 28674, 16, 135, 155, 10
599 AUTOCHECKBOX "&Використовувати стискання", 28675, 16, 152, 155, 10
600 END
601
602 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
603 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
604 CAPTION "Перевірка диску"
605 FONT 8, "MS Shell Dlg"
606 BEGIN
607 DEFPUSHBUTTON "Почати", IDOK, 63, 95, 60, 14
608 GROUPBOX "Опції перевірки диску", -1, 7, 6, 179, 40
609 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
610 AUTOCHECKBOX "Виправити помилки файлової системи", 14000, 16, 15, 165, 10
611 AUTOCHECKBOX "&Спробувати відновити погані сектори", 14001, 16, 30, 165, 10
612 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
613 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
614 END
615
616 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
617 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
618 CAPTION "Зміна значка"
619 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
620 BEGIN
621 LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
622 PUSHBUTTON "О&гляд...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
623 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
624 LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
625 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
626 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
627 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
628 END
629
630 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
631 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
632 CAPTION "Caution"
633 FONT 8, "MS Shell Dlg"
634 BEGIN
635 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
636 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
637 another application. Modifying this file might damage your\n\
638 system or make it less functional.\n\n\
639 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
640 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
641 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
642 END
643
644 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
645 CAPTION "Create New Extension"
646 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
647 FONT 8, "MS Shell Dlg"
648 BEGIN
649 LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
650 EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
651 PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
652 LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
653 COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
654 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
655 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
656 END
657
658 STRINGTABLE
659 BEGIN
660 /* columns in the shellview */
661 IDS_SHV_COLUMN_NAME "Ім'я"
662 IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Розмір"
663 IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Тип"
664 IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Змінено"
665 IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Атрибути"
666 IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Розмір"
667 IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Вільний Розмір"
668 IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Власник"
669 IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Група"
670 IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Ім'я файла"
671 IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Категорія"
672 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Вихідне розташування"
673 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата видалення"
674 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Тип шрифту"
675 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Робоча група"
676 IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Мережне розташування"
677 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Документи"
678 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Стан"
679 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Примітки"
680 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Розташування"
681 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модель"
682
683 /* special folders */
684 IDS_DESKTOP "Робочий стіл"
685 IDS_MYCOMPUTER "Мій Комп'ютер"
686 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошик"
687 IDS_CONTROLPANEL "Панель керування"
688 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Адміністрування"
689
690 /* special folders descriptions */
691 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
692 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
693 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
694 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
695
696 /* context menus */
697 IDS_VIEW_LARGE "&Великі значки"
698 IDS_VIEW_SMALL "&Дрібні значки"
699 IDS_VIEW_LIST "Спис&ок"
700 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробиці"
701 IDS_SELECT "Ви&брати"
702 IDS_OPEN "Ві&дкрити"
703 IDS_CREATELINK "Створити &ярлик"
704 IDS_COPY "&Копіювати"
705 IDS_DELETE "В&идалити"
706 IDS_PROPERTIES "В&ластивості"
707 IDS_CUT "&Вирізати"
708 IDS_RESTORE "Відновити"
709 IDS_FORMATDRIVE "Форматувати..."
710 IDS_RENAME "Перейменувати"
711 IDS_PASTE "Вставити"
712 IDS_EJECT "Eject"
713 IDS_DISCONNECT "Disconnect"
714
715 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
716 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
717 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Підтвердження вилучення файлу"
718 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Підтвердження вилучення папки"
719 IDS_DELETEITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити '%1'?"
720 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці %1 об'єкти(ів)?"
721 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці об'єкти?"
722 IDS_TRASHITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' до кошика?"
723 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' і весь її вміст до кошика?"
724 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити ці об'єкти (%1 шт.) до кошика?"
725 IDS_CANTTRASH_TEXT "Об'єкт '%1' не можна перемістити до кошика. Бажаєте видалити його?"
726 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%1'.\n\nБажаєте замінити його?"
727 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Підтвердження Перезапису Файлу"
728 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ця папка вже містить папку з ім'ям '%1'.\n\nЯкщо файли в папці призначення мають ті ж імена, що файли у вибраній папці,\nвони будуть замінені. Ви все ще бажаєте перемістити або\nскопіювати папку?"
729
730 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
731 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
732 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
733 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
734 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
735 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
736
737 /* message box strings */
738 IDS_RESTART_TITLE "Перезавантажити"
739 IDS_RESTART_PROMPT "Ви хочете перезавантажити систему?"
740 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Вимкнути"
741 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Ви хочете вимкнути комп'ютер?"
742
743 /* Run File dialog */
744 IDS_RUNDLG_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Запуску Файлу (внутрішня помилка)"
745 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Огляду (внутрішня помилка)"
746 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Огляд"
747 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Виконувані Файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
748
749 /* shell folder path default values */
750 IDS_PROGRAMS "Start Menu\\Programs"
751 IDS_PERSONAL "Мої документи"
752 IDS_FAVORITES "Обране"
753 IDS_STARTUP "Start Menu\\Programs\\StartUp"
754 IDS_RECENT "Recent"
755 IDS_SENDTO "Надіслати"
756 IDS_STARTMENU "Головне меню"
757 IDS_MYMUSIC "Моя музика"
758 IDS_MYVIDEO "Мої відеозаписи"
759 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Робочий стіл"
760 IDS_NETHOOD "Мережне оточення"
761 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
762 IDS_APPDATA "Application Data"
763 IDS_PRINTHOOD "Принтери"
764 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
765 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
766 IDS_COOKIES "Cookies"
767 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
768 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
769 IDS_MYPICTURES "Мої малюнки"
770 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
771 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Загальні документи"
772 IDS_ADMINTOOLS "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools" // "Головне меню\\Програми\\Службові"
773 IDS_COMMON_MUSIC "Загальні документи\\Моя музика"
774 IDS_COMMON_PICTURES "Загальні документи\\Мої малюнки"
775 IDS_COMMON_VIDEO "Загальні документи\\Мої відеозаписи"
776 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
777 IDS_NETWORKPLACE "Мережне оточення"
778
779 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
780
781 IDS_DRIVE_FIXED "Локальний диск"
782 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
783 IDS_DRIVE_NETWORK "Мережний диск"
784 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
785 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
786 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
787
788 /* Open With */
789 IDS_OPEN_WITH "Відкрити за допомогою"
790 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Вибрати програму..."
791 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
792 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
793
794 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Автори"
795 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
796 FCIDM_SHVIEW_NEW "Створити"
797 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Папку"
798 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Ярлик"
799 IDS_FOLDER_OPTIONS "Властивості теки"
800 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Розташування Кошика"
801 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Доступний простір"
802 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Очистити Кошик"
803 IDS_PICK_ICON_TITLE "Вибрати значок"
804 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файли значків (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
805 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Виконувані файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
806
807 IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
808 IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
809 IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
810 IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
811 IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
812
813 /* Friendly File Type Names */
814 IDS_DIRECTORY "Папка"
815 IDS_BAT_FILE "Пакетний файл ReactOS"
816 IDS_CMD_FILE "Командний скрипт ReactOS"
817 IDS_COM_FILE "Додаток DOS"
818 IDS_CPL_FILE "Елемент панелі керування"
819 IDS_CUR_FILE "Курсор"
820 IDS_DB__FILE "Database File"
821 IDS_DLL_FILE "Розширення додатку"
822 IDS_DRV_FILE "Драйвер пристрою"
823 IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
824 IDS_EXE_FILE "Додаток"
825 IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
826 IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
827 IDS_TLB_FILE "Type Library"
828 IDS_FON_FILE "Файл шрифту"
829 IDS_TTF_FILE "Файл шрифту TrueType"
830 IDS_OTF_FILE "Файл шрифту OpenType"
831 IDS_HLP_FILE "Файл довідки"
832 IDS_ICO_FILE "Icon"
833 IDS_INI_FILE "Файл налаштувань"
834 IDS_LNK_FILE "Ярлик"
835 IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
836 IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
837 IDS_SCR_FILE "Screen Saver"
838 IDS_SYS_FILE "Системний файл"
839 IDS_VXD_FILE "Драйвер віртуального пристрою"
840 IDS_ANY_FILE "%s-file"
841
842 IDS_OPEN_VERB "Відкрити"
843 IDS_EXPLORE_VERB "Відкрити в дереві"
844 IDS_RUNAS_VERB "Запустити як..."
845 IDS_EDIT_VERB "Змінити"
846 IDS_FIND_VERB "Пошук"
847 IDS_PRINT_VERB "Друк"
848
849 IDS_FILE_FOLDER "%u файлів, %u папок"
850 IDS_PRINTERS "Принтери"
851 IDS_FONTS "Шрифти"
852 IDS_INSTALLNEWFONT "Інсталювати новий шрифт..."
853
854 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Розмір кластера за замовчуванням"
855 IDS_COPY_OF "Копія"
856
857 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Немає програми ReactOS, сконфігурованої для відкриття цього типу файлів."
858
859 IDS_FILE_DETAILS "Подробиці для розширення '%s'"
860 IDS_FILE_DETAILSADV "Файли з розширенням '%s' мають тип '%s'. Щоб змінити параметри, які впливатимуть на всі файли '%s', натисніть кнопку 'Додатково'."
861 IDS_FILE_TYPES "Типи Файлів"
862 IDS_COLUMN_EXTENSION "Розширення"
863
864 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
865 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
866 IDS_FILE_EXT_TYPE "%s File"
867
868 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
869 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
870 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
871
872 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
873 IDS_OBJECTS "%d Objects"
874 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
875
876 IDS_ADVANCED_FOLDER "Files and Folders"
877 IDS_ADVANCED_NET_CRAWLER "Automatically search for network folders and printers"
878 IDS_ADVANCED_FOLDER_SIZE_TIP "Display file size information in folder tips"
879 IDS_ADVANCED_FRIENDLY_TREE "Display simple folder view in Explorer's Folders list"
880 IDS_ADVANCED_WEB_VIEW_BARRICADE "Display the contents of system folders"
881 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH_ADDRESS "Display the full path in address bar"
882 IDS_ADVANCED_SHOW_FULL_PATH "Display the full path in the title bar"
883 IDS_ADVANCED_DISABLE_THUMB_CACHE "Do not cache thumbnails"
884 IDS_ADVANCED_HIDDEN "Hidden files and folders"
885 IDS_ADVANCED_DONT_SHOW_HIDDEN "Do not show hidden files and folders"
886 IDS_ADVANCED_SHOW_HIDDEN "Show hidden files and folders"
887 IDS_ADVANCED_HIDE_FILE_EXT "Hide extensions for known file types"
888 IDS_ADVANCED_SUPER_HIDDEN "Hide protected operating system files (Recommended)"
889 IDS_ADVANCED_DESKTOP_PROCESS "Launch folder windows in a separate process"
890 IDS_ADVANCED_CLASSIC_VIEW_STATE "Remember each folder's view settings"
891 IDS_ADVANCED_PERSIST_BROWSERS "Restore previous folder windows at logon"
892 IDS_ADVANCED_CONTROL_PANEL_IN_MY_COMPUTER "Show Control Panel in My Computer"
893 IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Show encrypted or compressed NTFS files in color"
894 IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Show pop-up description for folder and desktop items"
895
896 IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
897 IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
898 IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
899 IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
900 IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
901 IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
902
903 IDS_REMOVE_EXT "If you remove a registered file name extension, you will not be able to open files with this extension by double-clicking their icons.\n\nAre you sure you want to remove this extension?"
904 END