[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2014-04-21
4 * THANKS TO: Filip Navara and Kamil Hornicek, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "ReactOS Instalátor"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Vítejte v průvodci instalace systému ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 9, 189, 31
15 LTEXT "Tento průvodce nainstaluje systém ReactOS na Váš počítač. Průvodce potřebuje získat některé informace o Vás a Vašem počítači, aby mohl systém správně nastavit.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
16 LTEXT "Kliknutím na Další pokračujte v instalaci.", IDC_STATIC, 115, 160, 189, 31
17 END
18
19 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
21 CAPTION "ReactOS Instalátor"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
23 BEGIN
24 LTEXT "Vývojáři systému ReactOS by rádi zmínili následující Open Source projekty. Tyto projekty (nebo jejich části) byly použity při vývoji systému ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
25 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
26 LTEXT "ReactOS je licencován pod GPL. Pokud chcete systém (nebo jeho části) použít nebo redistribuovat, musíte respektovat GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
27 PUSHBUTTON "&Zobrazit GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
28 LTEXT "Kliknutím na Další pokračujte v instalaci.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
29 END
30
31 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
32 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
33 CAPTION "ReactOS Instalátor"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
37 LTEXT "Napište celé své jméno a jméno firmy nebo organizace.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
38 LTEXT "J&méno:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
39 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
40 LTEXT "&Organizace:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
41 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
42 END
43
44 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "ReactOS Instalátor"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Napište jméno Vašeho počítače o délce 15 znaků nebo méně. Pokud je počítač připojen k síti, musí být jeho jméno unikátní.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
51 LTEXT "&Jméno počítače:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
52 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
53 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
54 LTEXT "Instalátor vytvoří uživatelský účet nazvaný Administrator. Můžete tento účet použít, pokud budete potřebovat úplný přístup k Vašemu počítači.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
55 LTEXT "Zadejte heslo účtu Administrator o délce 127 znaků nebo méně.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
56 LTEXT "&Heslo:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
57 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
58 LTEXT "&Potvrdit heslo:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
59 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
60 END
61
62 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
64 CAPTION "ReactOS Instalátor"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
68 LTEXT "Lokalizace systému by měla souhlasit s jazykem aplikací, které chcete používat. Localizace určí, jak budou zobrazena čísla, měny a kalendářní data.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
69 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
70 LTEXT "Pro změnu lokalizace systému klikněte na Změnit.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
71 PUSHBUTTON "&Změnit...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
72 LTEXT "Rozložení kláves určí znaky, které se zobrazí, když píšete.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
73 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
74 LTEXT "Pro změnu rozložení kláves, klikněte na Změnit.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
75 PUSHBUTTON "Z&měnit...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
76 END
77
78 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "ReactOS Instalátor"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
84 LTEXT "Datum a čas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
85 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
86 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
87 LTEXT "Časové pásmo", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
88 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 AUTOCHECKBOX "Automaticky nastavit hodiny při přechodu na &letní čas a zpět", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
90 END
91
92 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "ReactOS Setup"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
98 END
99
100 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 CAPTION "ReactOS Instalátor"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
106 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
107 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
108 END
109
110 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Dokončení instalace systému ReactOS"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "Dokončení průvodce instalací systému ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 9, 195, 37
116 LTEXT "Průvodce instalací systému ReactOS byl úspěšně dokončen.\n\nPo kliknutí na Dokončit bude počítač restartován.", IDC_STATIC, 115, 58, 195, 100
117 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
118 LTEXT "Pokud je v mechanice instalační CD, vyjměte jej. Poté kliknutím na Dokončit restartujte počítač.", IDC_STATIC, 115, 160, 195, 31
119 END
120
121 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "GNU General Public License"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
127 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
128 END
129
130 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
131 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
132 CAPTION "Prosím čekejte..."
133 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
134 BEGIN
135 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
136 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
137 END
138
139 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
140 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
141 CAPTION "Advanced Settings"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
145 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
146 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
147 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
148 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
149 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
150 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
151 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
152 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
153 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
154 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
155 END
156
157 STRINGTABLE
158 BEGIN
159 IDS_ACKTITLE "Poděkování"
160 IDS_ACKSUBTITLE "O systému ReactOS a licenční informace"
161 IDS_OWNERTITLE "Přizpůsobte si software"
162 IDS_OWNERSUBTITLE "Instalátor použije tyto informace pro přizpůsobení systému ReactOS."
163 IDS_COMPUTERTITLE "Název počítače a heslo účtu Administrator."
164 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Zadejte jméno a heslo pro účet Administrator."
165 IDS_LOCALETITLE "Regionální nastavení"
166 IDS_LOCALESUBTITLE "Systém ReactOS můžete přizpůsobit různým regionům a jazykům."
167 IDS_DATETIMETITLE "Datum a čas"
168 IDS_DATETIMESUBTITLE "Nastavte správný čas pro Váš počítač."
169 IDS_PROCESSTITLE "Registrace součástí"
170 IDS_PROCESSSUBTITLE "Prosím čekejte..."
171 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
172 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer."
173 END
174
175 STRINGTABLE
176 BEGIN
177 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Instalátor"
178 IDS_UNKNOWN_ERROR "Neznámá chyba"
179 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registruji součásti..."
180 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary selhalo: "
181 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr selhalo: "
182 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer selhalo: "
183 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall selhalo: "
184 IDS_TIMEOUT "Vypršel časový limit registrace"
185 IDS_REASON_UNKNOWN ""
186 /*
187 * ATTENTION:
188 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
189 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
190 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
191 */
192 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
193 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Vlastník"
194 END
195
196 STRINGTABLE
197 BEGIN
198 IDS_WZD_NAME "Instalace nemůže pokračovat, dokud nezadáte své jméno."
199 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Instalátor nedokázal nastavit jméno počítače."
200 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Instalace nemůže pokračovat, dokud nezadáte jméno počítače."
201 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musíte zadat heslo!"
202 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Zadaná hesla nesouhlasí. Zadejte požadované heslo znovu."
203 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Zadané heslo obsahuje nepovolené znaky. Zadejte upravené heslo."
204 IDS_WZD_LOCALTIME "Instalátor nedokázal nastavit čas."
205 END
206
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instaluji zařízení..."
210 END
211
212 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
216 IDS_COMMONFILES "Common Files"
217 END
218
219 STRINGTABLE
220 BEGIN
221 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
222 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
223 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
224 END
225
226 STRINGTABLE
227 BEGIN
228 IDS_CLASSIC "Classic"
229 IDS_LAUTUS "Lautus"
230 IDS_LUNAR "Lunar"
231 END