[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / et-EE.rc
1 LANGUAGE LANG_ESTONIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Tere tulemast ReactOS'i häälestusviisardisse.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Selle viisardi abil paigaldatakse ReactOS Teie arvutisse. Selleks peab esmalt koguma natuke andmeid Teie ja Te arvuti kohta.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Vajuta Edasi paigaldamise jätkamiseks.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "ReactOS'i arendajad sooviksid tunnustada järgmisi avatud lähtekoodiga projekte, mida kasutati ReactOS'i loomisel:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "ReactOS'i litsentsiks on GPL, seega kui soovite ReactOS'i (või selle osasid) kasutada või levitada, peab see toimuma GPL litsentsiga kooskõlas.", IDC_STATIC, 15, 110, 220, 24
21 PUSHBUTTON "&Vaata GPL litsentsi...", IDC_VIEWGPL, 230, 110, 71, 19
22 LTEXT "Vajuta Edasi paigaldamise jätkamiseks.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Sisestage enda täisnimi ja oma firma või asutuse nimi.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "Ni&mi:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Ettevõtte:", IDC_STATIC, 54, 57, 47, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Andke oma arvutile nimi. See ei tohi olla pikem kui 15 tähemärki. Arvuti nimi peab võrgus olema unikaalne.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Arvuti nimi:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Arvuti täielikuks haldamiseks luuakse administraatori konto (Administrator). ", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "Sisestage administraatori parool, mille pikkus on maksimaalselt 127 tähemärki.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "A&dministraatori parool:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "&Kinnita parool:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Süsteemi lokaat peaks olema ühtiv nende programmide keelega, mida soovid kasutada. Kasutaja lokaat määrab, kuidas näidatakse numbreid, valuutat ja kuupäeva.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 24
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 31, 250, 16
64 LTEXT "Süsteemi või kasutaja lokaadi muutmiseks vajutage Täpsusta.", IDC_STATIC, 53, 60, 196, 8
65 PUSHBUTTON "Tä&psusta...", IDC_CUSTOMLOCALE, 250, 57, 50, 14
66 LTEXT "Klaviatuuriasetus määrab tähemärgid, mis klaviatuuril kirjutades ilmuvad.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "Klaviatuuriasetuse muutmiseks vajuta Täp&susta.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "Täp&susta...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 250, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Kuupäev ja kellaaeg:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Ajavöönd:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Säti &suveajale üleminekul kellaaeg automaatselt", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
92 END
93
94 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "ReactOS'i paigaldus"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
100 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
101 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
102 END
103
104 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "ReactOS'i paigalduse lõpetamine"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "ReactOS'i paigalduse lõpetamine", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
110 LTEXT "ReactOS on edukalt paigaldatud.\n\nPärast Lõpeta vajutamist taaskäivitatakse arvuti.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
111 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
112 LTEXT "Kui CD on veel draivis, siis eemaldage see. Seejärel vajuta taaskäivitamiseks Lõpeta.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
113 END
114
115 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "GNU üldine avalik litsents"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
121 DEFPUSHBUTTON "Olgu", IDOK, 141, 209, 50, 14
122 END
123
124 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
125 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
126 CAPTION "Palun oota..."
127 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
128 BEGIN
129 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
130 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
131 END
132
133 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
134 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
135 CAPTION "Täpsemad suvandid"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 RTEXT "&Diskreetimissagedus:", -1, 27, 35, 90, 8
139 LTEXT "raporti sekundis", -1, 169, 35, 76, 8
140 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
141 RTEXT "&Rulliku tuvastamine:", -1, 27, 55, 90, 8
142 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
143 RTEXT "&Sisendi puhvri pikkus:", -1, 27, 75, 90, 8
144 LTEXT "paketid", -1, 169, 75, 26, 8
145 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
146 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
147 AUTOCHECKBOX "&Kiire lähtestamine", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
148 PUSHBUTTON "&Vaikesätted", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
149 END
150
151 STRINGTABLE
152 BEGIN
153 IDS_ACKTITLE "Tänusõnad"
154 IDS_ACKSUBTITLE "Kellele ReactOS toetub ja informatsioon litsentsi kohta"
155 IDS_OWNERTITLE "Tee tarkvara isikupäraseks"
156 IDS_OWNERSUBTITLE "Seda informatsiooni kasutatakse ReactOS'i isikupäraseks tegemiseks."
157 IDS_COMPUTERTITLE "Arvuti nimi ja administraatori parool"
158 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Arvutile tuleb anda nimi ja administraatori parool."
159 IDS_LOCALETITLE "Regionaalsed seaded"
160 IDS_LOCALESUBTITLE "ReactOS'i saab kohandada erinevatele regioonidele ja keeltele vastavaks."
161 IDS_DATETIMETITLE "Kuupäev ja kellaaeg"
162 IDS_DATETIMESUBTITLE "Sisesta õige kellaaeg ja kuupäev."
163 IDS_PROCESSTITLE "Komponentide registreerimine"
164 IDS_PROCESSSUBTITLE "Palun oota..."
165 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Välimus"
166 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Vali endale eelistatav teema."
167 END
168
169 STRINGTABLE
170 BEGIN
171 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS'i paigaldus"
172 IDS_UNKNOWN_ERROR "Tundmatu viga"
173 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Komponentide registreerimine..."
174 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary ebaõnnestus: "
175 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr ebaõnnestus: "
176 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer ebaõnnestus: "
177 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall ebaõnnestus: "
178 IDS_TIMEOUT "Aeg sai registreerimise käigus otsa"
179 IDS_REASON_UNKNOWN ""
180 /*
181 * ATTENTION:
182 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
183 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
184 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
185 */
186 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
187 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Owner"
188 END
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_WZD_NAME "Paigaldus ei saa jätkuda enne kui on sisestatud nimi."
193 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Arvuti nime ei õnnestunud seadistada."
194 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Paigaldus ei saa jätkuda enne kui on sisestatud arvuti nimi."
195 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Sa pead parooli sisestama!"
196 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Paroolid ei klapi. Proovi paroolid uuesti sisestada."
197 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Paroolis on vigased tähemärgid. Proovi teistsugust parooli."
198 IDS_WZD_LOCALTIME "Kohalikku aega ei õnnestunud seadistada."
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Seadmete paigaldamine..."
204 END
205
206 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Programmifailid"
210 IDS_COMMONFILES "Common Files"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_DETECTIONDISABLED "Tuvastamine keelatud"
216 IDS_LOOKFORWHEEL "Otsi rullikut"
217 IDS_ASSUMEPRESENT "Eelda rullik on olemas"
218 END
219
220 STRINGTABLE
221 BEGIN
222 IDS_CLASSIC "Classic"
223 IDS_LAUTUS "Lautus"
224 IDS_LUNAR "Lunar"
225 END