0d2ce4267780f4bd402bf031b6d39e0f2e236b75
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "ReactOS installasjon"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Velkommen til ReactOS installasjon veiviser.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Denne veiviseren installerer ReactOS på din datamaskin. Veiviseren må samle sammen nødvendig informasjon om deg og din datamaskin for å sette opp ReactOS skikkelig.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette installasjonen.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "ReactOS installasjon"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "ReactOS utviklerene anerkjenner de følgende åpen kildekode prosjektene, (deler av) som ble brukt til å skape ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "ReactOS er lisensert under GPL, så hvis du vil bruke eller gi ut (deler av) ReactOS, må du respektere GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
21 PUSHBUTTON "&Vis GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette installasjonen.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "ReactOS installasjon"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Skriv inn ditt fulle navn og navnet på din bedrift eller organisasjon.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "Na&vn:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Organisasjon:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "ReactOS installasjon"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Skriv inn et navn for din datamaskin som er 15 karakterer eller mindre. Hvis du er på et nettverk, så må ditt datamaskin navn være unikt.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Datamaskin navn:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Installasjonen vil lage en brukerkonto som blir kalt Administrator. Du kan bruke denne kontoen hvis du trenger full adgang til din datamaskin.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "Skriv inn et Administrator passord som er 127 karakterer eller mindre.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Administrator passord:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "B&ekreft passord:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "ReactOS installasjon"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Systemets språk og region burde samsvare med språket på programmene du vil bruke. Innstillingene for språk og region kontrollerer hvordan tall, valutaer, og dato vises.", IDC_STATIC, 55, 7, 259, 24
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 18
64 LTEXT "For å forandre systemets språk og region instilling, Trykk på Tilpass.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
65 PUSHBUTTON "&Tilpass...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
66 LTEXT "Tastatur oppsettet kontrollerer karakterene som kommer opp når du trykker.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "For å forandre tastatur oppsettet, trykk på Tilpass.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "T&ilpass...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "ReactOS installasjon"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Dato og tid", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Tidssone", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Juster klokken automatisk for &sommertid", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "ReactOS Setup"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
92 END
93
94 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "ReactOS installasjon"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
100 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
101 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
102 END
103
104 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "Fullfører ReactOS installasjonen"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "Fullfører ReactOS installasjons veiviser", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
110 LTEXT "Installasjonen av ReactOS er fullført.\n\nNår du trykker på fullfør, vil datamaskinen bli startet på nytt.", IDC_STATIC, 115, 40, 205, 100
111 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
112 LTEXT "Fjern en eventuell CD-ROM fra stasjonen. Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
113 END
114
115 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "GNU General Public License"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
122 END
123
124 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
125 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
126 CAPTION "Vennligst vent..."
127 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
128 BEGIN
129 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
130 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
131 END
132
133 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
134 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
135 CAPTION "Advanced Settings"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
139 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
140 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
141 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
142 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
143 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
144 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
145 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
146 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
147 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
148 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
149 END
150
151 STRINGTABLE
152 BEGIN
153 IDS_ACKTITLE "Annerkjennelser"
154 IDS_ACKSUBTITLE "Skuldrene ReactOS står på og lisens informasjon"
155 IDS_OWNERTITLE "Personaliserer dine programmer"
156 IDS_OWNERSUBTITLE "Installasjonen bruker denne informasjonen om deg selv for å personalisere ReactOS."
157 IDS_COMPUTERTITLE "Datamaskin navn og Administrator passord"
158 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Du må angi et navn og et administrator passord for din datamaskin."
159 IDS_LOCALETITLE "Regionale innstillinger"
160 IDS_LOCALESUBTITLE "Du kan stille inn ReactOS for andre regioner og språk."
161 IDS_DATETIMETITLE "Dato og tid"
162 IDS_DATETIMESUBTITLE "Still inn dato og tid for din datamaskin."
163 IDS_PROCESSTITLE "Bearbeid side tittel"
164 IDS_PROCESSSUBTITLE "Bearbeider side undertittel"
165 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
166 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer."
167 END
168
169 STRINGTABLE
170 BEGIN
171 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS installasjon"
172 IDS_UNKNOWN_ERROR "Ukjent feil"
173 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registrerer komponenter..."
174 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary feilet: "
175 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr feilet: "
176 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer feilet: "
177 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall feilet: "
178 IDS_TIMEOUT "Tidsavbrudd under registrering"
179 IDS_REASON_UNKNOWN ""
180 /*
181 * ATTENTION:
182 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
183 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
184 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
185 */
186 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
187 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Eier"
188 END
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_WZD_NAME "Installasjonen kan ikke fortsette uten ditt navn."
193 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Installasjonen klarte ikke sette datamaskinnavnet."
194 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Installasjonen kan ikke fortsette før du taster inn navn for datamaskinen."
195 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Du må taste et passord!"
196 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Passordene du tastet er ikke like. Vennligst tast inn på nytt."
197 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Passordet du tastet inneholder ugyldige tegn. Vennligst tast inn et annet."
198 IDS_WZD_LOCALTIME "Installasjonen klarte ikke å sette lokal tid."
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Installerer enheter..."
204 END
205
206 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Programfiler"
210 IDS_COMMONFILES "Common Files"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
216 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
217 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
218 END
219
220 STRINGTABLE
221 BEGIN
222 IDS_CLASSIC "Classic"
223 IDS_LAUTUS "Lautus"
224 END