[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Witamy w Kreatorze instalacji systemu ReactOS", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Ten Kreator przeprowadzi instalację systemu ReactOS. W tym celu konieczne będzie zebranie informacji o twoim komputerze, by prawidłowo skonfigurować system operacyjny.", IDC_STATIC, 115, 40, 168, 100
10 LTEXT "Kliknij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 115, 169, 160, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "Twórcy systemu ReactOS chcieliby podziękować następującym projektom Open Source, których to fragmenty zostały wykorzystane do stworzenia systemu ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "System ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła systemu ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 230, 28
21 PUSHBUTTON "Pokaż &GPL..", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Kliknij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 135, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Podaj swoje imię i nazwisko, a także nazwę Twojej firmy lub organizacji.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "Na&zwa:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Organizacja:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Podaj nazwę komputera, nie dłuższą niż 15 znaków. Jeśli chcesz pracować w sieci, nazwa musi pozostać unikalna.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Nazwa komputera:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Instalator utworzy konto o nazwie Administrator. Używaj tego konta, jeżeli potrzebujesz pełnego dostępu do komputera.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "Wprowadź hasło administratora. Hasło nie może być dłuższe niż 127 znaków.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Hasło administratora:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "&Potwierdź hasło:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 28
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 16
64 LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, kliknij przycisk Dostosuj.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
65 PUSHBUTTON "&Dostosuj..", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
66 LTEXT "Układ klawiatury decyduje o przyporządkowaniu znaków pod klawisze.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "Aby zmienić układ klawiatury, kliknij przycisk Dostosuj.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "Do&stosuj...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Data i godzina", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Strefa czasowa", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Automatycznie ustaw zegar przy &zmianie czasu (DST)", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
92 END
93
94 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
100 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
101 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
102 END
103
104 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
105 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
106 CAPTION "Kończenie instalacji systemu ReactOS"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LTEXT "Kończenie pracy Kreatora instalacji systemu ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
110 LTEXT "Instalacja systemu ReactOS została pomyślnie zakończona.\n\nKliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
111 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
112 LTEXT "Upewnij się, że w napędach CD/DVD nie pozostał żaden dysk. Jeśli tak, to wyjmij go przed ponownym uruchomieniem komputera.", IDC_STATIC, 115, 165, 196, 24
113 END
114
115 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Powszechna Licencja Publiczna GNU"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
121 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
122 END
123
124 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
125 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
126 CAPTION "Proszę czekać..."
127 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
128 BEGIN
129 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
130 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
131 END
132
133 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
134 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
135 CAPTION "Ustawienia zaawansowane"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 RTEXT "C&zęstotliwość próbkowania:", -1, 27, 35, 90, 8
139 LTEXT "raportów na sekundę", -1, 169, 35, 76, 8
140 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
141 RTEXT "Wy&krywanie kółka:", -1, 27, 55, 90, 8
142 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
143 RTEXT "Dł&ugość buforu wejściowego:", -1, 17, 75, 100, 8
144 LTEXT "pakietów", -1, 169, 75, 30, 8
145 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
146 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
147 AUTOCHECKBOX "Szybka i&nicjalizacja", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
148 PUSHBUTTON "&Domyślne", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
149 END
150
151 STRINGTABLE
152 BEGIN
153 IDS_ACKTITLE "Podziękowania"
154 IDS_ACKSUBTITLE "Wszyscy, bez których system ReactOS nie byłby możliwy, a także informacje o licencji projektu"
155 IDS_OWNERTITLE "Personalizacja systemu"
156 IDS_OWNERSUBTITLE "Instalator wykorzysta te informacje, aby spersonalizować system."
157 IDS_COMPUTERTITLE "Nazwa komputera i hasło administratora"
158 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Należy podać nazwę dla tego komputera oraz hasło administratora."
159 IDS_LOCALETITLE "Opcje regionalne i językowe"
160 IDS_LOCALESUBTITLE "System ReactOS można dostosować pod kątem języka i sposobu wyświetlania danych."
161 IDS_DATETIMETITLE "Data i godzina"
162 IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i godzinę."
163 IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
164 IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
165 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Wygląd"
166 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Wybierz motyw, który preferujesz."
167 END
168
169 STRINGTABLE
170 BEGIN
171 IDS_REACTOS_SETUP "Instalator systemu ReactOS"
172 IDS_UNKNOWN_ERROR "Nieznany błąd"
173 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Rejestracja składników..."
174 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Funkcja LoadLibrary napotkała problem: "
175 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Funkcja GetProcAddr napotkała problem: "
176 IDS_REGSVR_FAILED "Funkcja DllRegisterServer napotkała problem: "
177 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Funkcja DllInstall napotkała problem: "
178 IDS_TIMEOUT "Upłynął limit czasu rejestracji"
179 IDS_REASON_UNKNOWN ""
180 /*
181 * ATTENTION:
182 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
183 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
184 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
185 */
186 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
187 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Właściciel"
188 END
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_WZD_NAME "Instalator nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz swojego imienia i nazwiska."
193 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Instalator nie mógł zastosować nowej nazwy komputera."
194 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Instalator nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz nazwy komputera."
195 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musisz wprowadzić hasło!"
196 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Wpisane hasła różnią się. Wpisz jeszcze raz żądane hasło."
197 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Wprowadzone hasło zawiera nieodpowiednie znaki. Wprowadź hasło niezawierające tych znaków."
198 IDS_WZD_LOCALTIME "Instalator nie mógł ustawić czasu lokalnego."
199 END
200
201 STRINGTABLE
202 BEGIN
203 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instalacja urządzeń..."
204 END
205
206 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
210 IDS_COMMONFILES "Common Files"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_DETECTIONDISABLED "Wykrywanie wyłączone"
216 IDS_LOOKFORWHEEL "Szukaj kółka"
217 IDS_ASSUMEPRESENT "Przyjmij obecność kółka"
218 END
219
220 STRINGTABLE
221 BEGIN
222 IDS_CLASSIC "Classic"
223 IDS_LAUTUS "Lautus"
224 IDS_LUNAR "Lunar"
225 END