8f3cf50f2f1eaef80963aa88f4e9d74bd0f0bd9c
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Instalator ReactOS"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Witamy w programie instalacyjnym ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Ten program pomoże w instalacji systemu ReactOS. W tym celu konieczne będzie zebranie informacji o twoim komputerze, by prawidłowo skonfigurować system operacyjny.", IDC_STATIC, 115, 40, 168, 100
10 LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Instalator ReactOS"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "Twórcy ReactOS chcieliby podziękować następującym projektom Open Source, których to fragmenty zostały wykorzystane do stworzenia ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 247, 19
21 PUSHBUTTON "Pokaż &GPL..", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Instalator ReactOS"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Podaj swoje imię i nazwisko, a także nazwę Twojej firmy lub organizacji.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "Na&zwa:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Organizacja:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Instalator ReactOS"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Podaj nazwę komputera, nie dłuższą niż 15 znaków. Jeśli chcesz pracować w sieci, nazwa musi pozostać unikalna.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Nazwa komputera:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Program konfiguracyjny stworzy konto Administrator. Dzięki niemu uzyskasz, w razie potrzeby, pełny dostęp do systemu.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "Podaj hasło administratora, nie dłuższe niż 127 znaków.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Hasło administratora:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "&Potwierdzenie hasła:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Instalator ReactOS"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 25
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
64 LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
65 PUSHBUTTON "&Ustaw...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
66 LTEXT "Układ klawiatury decyduje o przyporządkowaniu znaków pod klawisze.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "Aby zmienić układ klawiatury, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "U&staw...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Instalator ReactOS"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Data i czas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Strefa czasowa", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Automatycznie ustaw zegar przy &zmianie czasu (DST)", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Instalator ReactOS"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 PUSHBUTTON "Lautus", IDC_THEMEDSTYLE, 18,12, 130,120, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
92 PUSHBUTTON "Klasyczny", IDC_CLASSICSTYLE, 175,12, 130,120, BS_AUTORADIOBUTTON|BS_PUSHLIKE
93 END
94
95 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Instalator ReactOS"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
101 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
102 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
103 END
104
105 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Zakończenie instalacji ReactOS"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LTEXT "Konfiguracja ReactOS ukończona.", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
111 LTEXT "To już koniec ustawień ReactOS.\n\nTeraz naciśnij Koniec, by ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
112 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
113 LTEXT "Upewnij się, czy w napędach CD/DVD nie pozostał żaden nośnik. Jeśli tak, to wyjmij go przed naciśnięciem przycisku Koniec.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
114 END
115
116 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Powszechna Licencja Publiczna GNU"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
122 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
123 END
124
125 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
126 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
127 CAPTION "Proszę czekać..."
128 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
129 BEGIN
130 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
131 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
132 END
133
134 STRINGTABLE
135 BEGIN
136 IDS_ACKTITLE "Podziękowania"
137 IDS_ACKSUBTITLE "Wszyscy, bez których nie byłoby ReactOS, a także informacje o Licencji "
138 IDS_OWNERTITLE "Personalizacja systemu"
139 IDS_OWNERSUBTITLE "Program konfiguracyjny wykorzysta te informacje, aby spersonalizować system."
140 IDS_COMPUTERTITLE "Nazwa komputera i hasło administratora"
141 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Musisz podać nazwę swojego komputera a także hasło administratora."
142 IDS_LOCALETITLE "Opcje regionalne i językowe"
143 IDS_LOCALESUBTITLE "Możesz ustawić ReactOS pod kątem języka i sposobu wyświetlania danych."
144 IDS_DATETIMETITLE "Data i czas"
145 IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i czas."
146 IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
147 IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
148 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Wygląd"
149 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Wybierz motyw, który preferujesz"
150 END
151
152 STRINGTABLE
153 BEGIN
154 IDS_REACTOS_SETUP "Ustawienia ReactOS"
155 IDS_UNKNOWN_ERROR "Nieznany błąd"
156 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Rejestracja składników..."
157 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Nieudane LoadLibrary : "
158 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Nieudane GetProcAddr : "
159 IDS_REGSVR_FAILED "Nieudane DllRegisterServer: "
160 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Nieudane DllInstall: "
161 IDS_TIMEOUT "Upłynął czas rejestracji"
162 IDS_REASON_UNKNOWN ""
163 /*
164 * ATTENTION:
165 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
166 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
167 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
168 */
169 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
170 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Właściciel"
171 END
172
173 STRINGTABLE
174 BEGIN
175 IDS_WZD_NAME "Program instalacyjny nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz swojego imienia i nazwiska."
176 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Program instalacyjny nie zdołał ustawić nowej nazwy komputera."
177 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Program instalacyjny nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz nazwy komputera."
178 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musisz wprowadzić hasło!"
179 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Oba wprowadzone hasła nie są identyczne. Musisz wpisać to samo hasło dwa razy."
180 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Wprowadzone hasło zawiera nieodpowiednie znaki. Proszę wprowadzić hasło bez ich udziału."
181 IDS_WZD_LOCALTIME "Program instalacyjny nie zdołał ustawić czasu lokalnego."
182 END
183
184 STRINGTABLE
185 BEGIN
186 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instalacja urządzeń..."
187 END
188
189 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
193 IDS_COMMONFILES "Common Files"
194 END