[TRANSLATION] Polish translation update (#3233)
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Witamy w Kreatorze instalacji systemu ReactOS", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Ten Kreator przeprowadzi instalację systemu ReactOS. W tym celu konieczne będzie zebranie informacji o twoim komputerze, by prawidłowo skonfigurować system operacyjny.", IDC_STATIC, 115, 40, 168, 100
10 LTEXT "Kliknij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 115, 169, 160, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 145
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "Twórcy systemu ReactOS chcieliby podziękować następującym projektom Open Source, których to fragmenty zostały wykorzystane do stworzenia systemu ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "System ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła systemu ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 230, 28
21 PUSHBUTTON "Pokaż &GPL..", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Kliknij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 135, 195, 17
23 END
24
25 IDD_PRODUCT DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
27 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION | WS_VISIBLE
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON "", IDC_PRODUCT_ICON, 5, 5, 20, 20
31 LTEXT "Wybierz opcję produktu:", IDC_STATIC, 35, 7, 230, 12
32 LTEXT "&Opcje produktu:", IDC_STATIC, 5, 32, 85, 10
33 COMBOBOX IDC_PRODUCT_OPTIONS, 95, 30, 170, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 GROUPBOX "Informacje o produkcie", IDC_STATIC, 5, 50, 305, 85
35 LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 20, 65, 70, 10
36 EDITTEXT IDC_PRODUCT_DESCRIPTION, 95, 65, 205, 60, ES_READONLY | ES_AUTOVSCROLL | ES_MULTILINE | WS_VSCROLL
37 END
38
39 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
45 LTEXT "Podaj swoje imię i nazwisko, a także nazwę Twojej firmy lub organizacji.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
46 LTEXT "Na&zwa:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
47 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
48 LTEXT "&Organizacja:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
49 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
50 END
51
52 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
53 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
54 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg"
56 BEGIN
57 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
58 LTEXT "Podaj nazwę komputera, nie dłuższą niż 15 znaków. Jeśli chcesz pracować w sieci, nazwa musi pozostać unikalna.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
59 LTEXT "&Nazwa komputera:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
60 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
61 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
62 LTEXT "Instalator utworzy konto o nazwie Administrator. Używaj tego konta, jeżeli potrzebujesz pełnego dostępu do komputera.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
63 LTEXT "Wprowadź hasło administratora. Hasło nie może być dłuższe niż 127 znaków.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
64 LTEXT "&Hasło administratora:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
65 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
66 LTEXT "&Potwierdź hasło:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
67 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
68 END
69
70 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
71 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
72 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
73 FONT 8, "MS Shell Dlg"
74 BEGIN
75 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
76 LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 28
77 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 16
78 LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, kliknij przycisk Dostosuj.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
79 PUSHBUTTON "&Dostosuj..", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
80 LTEXT "Układ klawiatury decyduje o przyporządkowaniu znaków pod klawisze.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
81 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
82 LTEXT "Aby zmienić układ klawiatury, kliknij przycisk Dostosuj.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
83 PUSHBUTTON "Do&stosuj...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
84 END
85
86 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
92 LTEXT "Data i godzina", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
93 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
94 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
95 LTEXT "Strefa czasowa", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
96 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
97 AUTOCHECKBOX "Automatycznie ustaw zegar przy &zmianie czasu (DST)", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
98 END
99
100 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
106 END
107
108 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
109 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
110 CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg"
112 BEGIN
113 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
114 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
115 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
116 END
117
118 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
119 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
120 CAPTION "Kończenie instalacji systemu ReactOS"
121 FONT 8, "MS Shell Dlg"
122 BEGIN
123 LTEXT "Kończenie pracy Kreatora instalacji systemu ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
124 LTEXT "Instalacja systemu ReactOS została pomyślnie zakończona.\n\nKliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
125 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
126 LTEXT "Upewnij się, że w napędach CD/DVD nie pozostał żaden dysk. Jeśli tak, to wyjmij go przed ponownym uruchomieniem komputera.", IDC_STATIC, 115, 165, 196, 24
127 END
128
129 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
130 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Powszechna Licencja Publiczna GNU"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
135 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
136 END
137
138 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
139 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
140 CAPTION "Proszę czekać..."
141 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
142 BEGIN
143 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
144 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
145 END
146
147 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
148 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
149 CAPTION "Ustawienia zaawansowane"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 GROUPBOX "", IDC_PS2STATIC, 5, 20, 242, 110
153 RTEXT "C&zęstotliwość próbkowania:", -1, 27, 35, 90, 8
154 LTEXT "raportów na sekundę", -1, 169, 35, 76, 8
155 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
156 RTEXT "Wy&krywanie kółka:", -1, 27, 55, 90, 8
157 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
158 RTEXT "Dł&ugość buforu wejściowego:", -1, 17, 75, 100, 8
159 LTEXT "pakietów", -1, 169, 75, 30, 8
160 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
161 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
162 AUTOCHECKBOX "Szybka i&nicjalizacja", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
163 PUSHBUTTON "&Domyślne", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
164 END
165
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_ACKTITLE "Podziękowania"
169 IDS_ACKSUBTITLE "Wszyscy, bez których system ReactOS nie byłby możliwy, a także informacje o licencji projektu"
170 IDS_OWNERTITLE "Personalizacja systemu"
171 IDS_OWNERSUBTITLE "Instalator wykorzysta te informacje, aby spersonalizować system."
172 IDS_COMPUTERTITLE "Nazwa komputera i hasło administratora"
173 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Należy podać nazwę dla tego komputera oraz hasło administratora."
174 IDS_LOCALETITLE "Opcje regionalne i językowe"
175 IDS_LOCALESUBTITLE "System ReactOS można dostosować pod kątem języka i sposobu wyświetlania danych."
176 IDS_DATETIMETITLE "Data i godzina"
177 IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i godzinę."
178 IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
179 IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
180 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Wygląd"
181 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Wybierz motyw, który preferujesz."
182 END
183
184 STRINGTABLE
185 BEGIN
186 IDS_REACTOS_SETUP "Instalator systemu ReactOS"
187 IDS_UNKNOWN_ERROR "Nieznany błąd"
188 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Rejestracja składników..."
189 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Funkcja LoadLibrary napotkała problem: "
190 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Funkcja GetProcAddr napotkała problem: "
191 IDS_REGSVR_FAILED "Funkcja DllRegisterServer napotkała problem: "
192 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Funkcja DllInstall napotkała problem: "
193 IDS_TIMEOUT "Upłynął limit czasu rejestracji"
194 IDS_REASON_UNKNOWN ""
195 /*
196 * ATTENTION:
197 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
198 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
199 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
200 */
201 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
202 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Właściciel"
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_WZD_NAME "Instalator nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz swojego imienia i nazwiska."
208 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Instalator nie mógł zastosować nowej nazwy komputera."
209 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Instalator nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz nazwy komputera."
210 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musisz wprowadzić hasło!"
211 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Wpisane hasła różnią się. Wpisz jeszcze raz żądane hasło."
212 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Wprowadzone hasło zawiera nieodpowiednie znaki. Wprowadź hasło niezawierające tych znaków."
213 IDS_WZD_LOCALTIME "Instalator nie mógł ustawić czasu lokalnego."
214 END
215
216 STRINGTABLE
217 BEGIN
218 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instalacja urządzeń..."
219 END
220
221 /* ATTENTION: Synchronize these strings with dll/win32/shell32/lang */
222 STRINGTABLE
223 BEGIN
224 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
225 IDS_COMMONFILES "Common Files"
226 END
227
228 STRINGTABLE
229 BEGIN
230 IDS_DETECTIONDISABLED "Wykrywanie wyłączone"
231 IDS_LOOKFORWHEEL "Szukaj kółka"
232 IDS_ASSUMEPRESENT "Przyjmij obecność kółka"
233 END
234
235 STRINGTABLE
236 BEGIN
237 IDS_CLASSIC "Klasyczny"
238 IDS_LAUTUS "Lautus"
239 IDS_LUNAR "Lunar"
240 IDS_MIZU "Mizu"
241 END
242
243 STRINGTABLE
244 BEGIN
245 IDS_PRODUCTTITLE "Opcje produktu"
246 IDS_PRODUCTSUBTITLE "Możesz wybrać opcję produktu, która wpłynie na sposób działania systemu."
247 IDS_PRODUCTSERVERNAME "ReactOS Server"
248 IDS_PRODUCTWORKSTATIONNAME "ReactOS Workstation"
249 IDS_PRODUCTSERVERINFO "System będzie rozpoznawany jako serwer. Foldery prywatne ""Moje obrazy"", ""Moje wideo"" i ""Moja muzyka"" są niezależne od folderu ""Moje dokumenty""."
250 IDS_PRODUCTWORKSTATIONINFO "System będzie rozpoznawany jako stacja robocza. Foldery prywatne ""Moje obrazy"", ""Moje wideo"" i ""Moja muzyka"" są w folderze ""Moje dokumenty""."
251 IDS_DEFAULT "(Domyślnie)"
252 END