[SYSSETUP] Add Lunar theme option to 2nd setup stage
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS system setup
3 * FILE: dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for system setup
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
13 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
14 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Bun venit la etapa secundă de instalare ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
18 LTEXT "Acest asistent va finaliza instalarea ReactOS. În cele ce urmează asistentul va culege niște informații despre calculator pentru a instala ReactOS corect.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
19 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
20 END
21
22 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
26 BEGIN
27 LTEXT "Echipa ReactOS aduce mulțumiri următoarelor proiecte FOSS ce au fost utilizate la crearea ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
28 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
29 LTEXT "ReactOS este oferit sub licența GPL, astfel reutilizarea sau redistribuția sa (sau a părților sale componente), cere respectarea licenței GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 234, 19
30 PUSHBUTTON "Afișează &GPL", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
31 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
32 END
33
34 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
40 LTEXT "Scrieți-vă numele complet și compania sau organizația din care faceți parte.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
41 LTEXT "N&ume complet:", IDC_STATIC, 54, 37, 70, 8
42 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
43 LTEXT "O&rganizație:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
44 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
45 END
46
47 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
53 LTEXT "Scrieți un nume pentru calculator de maxim 15 de caractere. Dacă sunteți într-o rețea, numele calculatorului trebuie să fie unic în acea rețea.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
54 LTEXT "N&ume calculator:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
55 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
56 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
57 LTEXT "Asistentul va crea un cont de utilizator cu numele Administrator. Îl puteți folosi când veți avea nevoie de control complet asupra calculatorului.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
58 LTEXT "Introduceți o parolă pentru contul Administrator de maxim 127 caractere.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
59 LTEXT "&Parolă Administrator:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
60 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
61 LTEXT "&Confirmare parolă:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
62 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
63 END
64
65 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
67 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
71 LTEXT "Localizarea regională trebuie să se potrivească cu limba aplicațiilor utilizate. De ea depinde cum vor apărea numerele, valutele și data.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
72 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
73 LTEXT "Modificați configurația de localizare a sistemului.", IDC_STATIC, 53, 60, 186, 8
74 PUSHBUTTON "&Configurare…", IDC_CUSTOMLOCALE, 230, 57, 70, 14
75 LTEXT "Configurări și localizări pentru tastatură, aranjamente ale caracterelor asociate tastelor la dactilografiere, și alte servicii de text.", IDC_STATIC, 53, 82, 253, 20
76 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
77 LTEXT "Configurați aranjamentele de tastatură.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
78 PUSHBUTTON "Config&urare…", IDC_CUSTOMLAYOUT, 230, 122, 70, 14
79 END
80
81 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
87 LTEXT "Dată și oră:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
88 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
89 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
90 LTEXT "Fus orar:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
91 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
92 AUTOCHECKBOX "Aj&ustează ora automat la schimbarea fusului orar", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
93 END
94
95 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
101 END
102
103 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
109 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
110 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
111 END
112
113 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 LTEXT "Sfârșit de instalare ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
119 LTEXT "Instalarea ReactOS a fost finalizată cu succes.\nDupă apasarea butonului „Sfârșit”, calculatorul va reporni.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
120 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
121 LTEXT "Dacă aveți vreun CD introdus în calculator, scoateți-l. Pentru a reporni calculatorul, apăsați „Sfârșit”.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
122 END
123
124 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Licența publică generală GNU"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
130 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 141, 209, 50, 14
131 END
132
133 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
134 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
135 CAPTION "Așteptați…"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
137 BEGIN
138 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
139 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
140 END
141
142 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
143 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
144 CAPTION "Opțiuni avansate"
145 FONT 8, "MS Shell Dlg"
146 BEGIN
147 RTEXT "Rata de &eșantionare:", -1, 27, 35, 90, 8
148 LTEXT "semnale pe secundă", -1, 169, 35, 76, 8
149 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
150 RTEXT "&Detecție rotiță:", -1, 27, 55, 90, 8
151 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
152 RTEXT "&Lungime memorie de intrare:", -1, 27, 75, 90, 8
153 LTEXT "pachete", -1, 169, 75, 26, 8
154 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
155 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
156 AUTOCHECKBOX "Inițiere &rapidă", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
157 PUSHBUTTON "I&mplicite", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
158 END
159
160 STRINGTABLE
161 BEGIN
162 IDS_ACKTITLE "Conștientizări"
163 IDS_ACKSUBTITLE "Contribuții aduse și informații despre licență"
164 IDS_OWNERTITLE "Personalizare sistem"
165 IDS_OWNERSUBTITLE "Prelevare informații pentru a personaliza sistemul de operare"
166 IDS_COMPUTERTITLE "Nume calculator și parolă pentru contul Administrator"
167 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Furnizare nume pentru calculator și parolă pentru contul Administrator"
168 IDS_LOCALETITLE "Particularizări regionale"
169 IDS_LOCALESUBTITLE "Particularizare sistem pentru anumite regiuni sau limbi"
170 IDS_DATETIMETITLE "Dată și oră"
171 IDS_DATETIMESUBTITLE "Stabilire dată și oră corectă pentru calculator"
172 IDS_PROCESSTITLE "Înregistrare componente"
173 IDS_PROCESSSUBTITLE "Așteptați…"
174 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Aspect"
175 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Selectați tema preferată"
176 END
177
178 STRINGTABLE
179 BEGIN
180 IDS_REACTOS_SETUP "Asistent de instalare ReactOS"
181 IDS_UNKNOWN_ERROR "Eroare necunoscută"
182 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Componente în curs de înregistrare…"
183 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary a eșuat: "
184 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr a eșuat: "
185 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer a eșuat: "
186 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall a eșuat: "
187 IDS_TIMEOUT "Timp expirat în timpul înregistrării"
188 IDS_REASON_UNKNOWN ""
189 /*
190 * ATTENTION:
191 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
192 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
193 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
194 */
195 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
196 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Posesor"
197 END
198
199 STRINGTABLE
200 BEGIN
201 IDS_WZD_NAME "Continuarea nu este posibilă fără un nume."
202 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Eșec în instituirea numelui de calculator."
203 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Continuarea nu este posibilă fără un nume de calculator."
204 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Trebuie să introduceți o parolă!"
205 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Mostrele pentru parolă nu se potrivesc. Încercați să reintroduceți parolele."
206 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Parola introdusă de dumneavoastră conține caractere invalide. încercați rescrierea parolei."
207 IDS_WZD_LOCALTIME "Eșec la instituirea orei locale."
208 END
209
210 STRINGTABLE
211 BEGIN
212 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Dispozitive în curs de instalare…"
213 END
214
215 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
216 STRINGTABLE
217 BEGIN
218 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Fișiere de program"
219 IDS_COMMONFILES "Fișiere comune"
220 END
221
222 STRINGTABLE
223 BEGIN
224 IDS_DETECTIONDISABLED "Detecție dezactivată"
225 IDS_LOOKFORWHEEL "Caută rotiță"
226 IDS_ASSUMEPRESENT "Consideră roatiță prezentă"
227 END
228
229 STRINGTABLE
230 BEGIN
231 IDS_CLASSIC "Classic"
232 IDS_LAUTUS "Lautus"
233 IDS_LUNAR "Lunar"
234 END