[MOUNTMGR] Fix enumerating drive letter for creating new mountpoint
[reactos.git] / dll / win32 / syssetup / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 09-02-2008
3 * LAST CHANGE: 15-12-2009
4 * THANKS TO : Filip Navara and Kamil Hornicek and all good people ;-)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Vitajte v sprievodcovi inštalácie systému ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 9, 189, 31
15 LTEXT "Tento sprievodca nainštaluje systém ReactOS na Váš počítač. Sprievodca potrebuje získať niektoré informácie o Vás a Vašom počítači aby mohol systém ReactOS správne nastaviť.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
16 LTEXT "Kliknutím na Ďalej pokračujte v inštalácii.", IDC_STATIC, 115, 160, 189, 31
17 END
18
19 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
21 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
23 BEGIN
24 LTEXT "Vývojári systému ReactOS by sa chceli poďakovať nasledujúcim Open Source projektom, ktoré (alebo časti ktorých) boli použité pri vývoji systému ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
25 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
26 LTEXT "Systém ReactOS je vydaný pod licenciou GPL. Pokiaľ chcete systém (alebo jeho časti) použiť alebo redistribuovať, musíte rešpektovať GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 228, 22
27 PUSHBUTTON "&Zobraziť GPL...", IDC_VIEWGPL, 245, 110, 56, 19
28 LTEXT "Kliknutím na Ďalej pokračujte v inštalácii.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
29 END
30
31 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
32 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
33 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
37 LTEXT "Napíšte Vaše celé meno a názov Vašej firmy alebo organizácie.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
38 LTEXT "&Meno:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
39 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
40 LTEXT "&Organizácia:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
41 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
42 END
43
44 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Napíšte názov Vášho počítača v dĺžke 15 znakov alebo menej. Ak je počítač pripojený k sieti, musí býť jeho názov unikátny.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
51 LTEXT "&Názov počítača:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
52 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
53 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
54 LTEXT "Inštalátor vytvorí na počítači používateľský účet nazvaný Administrator. Tento účet môžete použiť, keď budete potrebovať plný prístup k Vášmu počítaču.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
55 LTEXT "Zadajte heslo účtu Administrator v dĺžke 127 znakov alebo menej.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
56 LTEXT "&Heslo:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
57 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
58 LTEXT "&Potvrdiť heslo:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
59 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
60 END
61
62 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
64 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
68 LTEXT "Lokalizácia systému by mala súhlasiť s jazykom aplikácií, ktoré chcete používať. Lokalizácia určí ako budú zobrazené čísla, meny a údaje kalendára.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
69 LTEXT "<text lokality>", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
70 LTEXT "Pre zmenu lokalizácie systému kliknite na Zmeniť.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
71 PUSHBUTTON "&Zmeniť...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
72 LTEXT "Rozloženie kláves určí znaky, ktoré sa zobrazia, keď píšete.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
73 LTEXT "<text rozloženia>", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
74 LTEXT "Pre zmenu rozloženia kláves, kliknite na Zmeniť.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
75 PUSHBUTTON "Z&meniť...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
76 END
77
78 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
84 LTEXT "Dátum a čas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
85 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
86 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
87 LTEXT "Časové pásmo", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
88 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 AUTOCHECKBOX "Automaticky posunúť hodiny pri prechode na &letný čas a späť", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 220, 10
90 END
91
92 IDD_THEMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "ReactOS Setup"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 CONTROL "", IDC_THEMEPICKER, "SysListView32", LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_ALIGNLEFT | WS_TABSTOP, 18, 8, 288, 130
98 END
99
100 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 CAPTION "Inštalátor systému ReactOS"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
106 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
107 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
108 END
109
110 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Dokončenie inštalácie systému ReactOS"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 LTEXT "Dokončenie sprievodcu inštaláciou systému ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 9, 195, 37
116 LTEXT "Sprievodca inštaláciou systému ReactOS bol úspešne dokončený.\n\nPo kliknutí na Dokončiť sa počítač reštartuje.", IDC_STATIC, 115, 58, 195, 100
117 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
118 LTEXT "Ak je v mechanike inštalačné médium, vyberte ho. Potom kliknutím na Dokončiť reštartujte počítač.", IDC_STATIC, 115, 160, 195, 31
119 END
120
121 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "GNU General Public License"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
127 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
128 END
129
130 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 37
131 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
132 CAPTION "Počkajte, prosím ..."
133 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
134 BEGIN
135 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
136 CONTROL "Progress1", IDC_STATUSPROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_MARQUEE, 7, 21, 261, 10
137 END
138
139 IDD_PS2MOUSEPROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 252, 218
140 STYLE WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
141 CAPTION "Advanced Settings"
142 FONT 8, "MS Shell Dlg"
143 BEGIN
144 RTEXT "&Sample Rate:", -1, 27, 35, 90, 8
145 LTEXT "reports per second", -1, 169, 35, 76, 8
146 COMBOBOX IDC_PS2MOUSESAMPLERATE, 124, 33, 42, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
147 RTEXT "&Wheel Detection:", -1, 27, 55, 90, 8
148 COMBOBOX IDC_PS2MOUSEWHEEL, 124, 53, 95, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
149 RTEXT "&Input buffer length:", -1, 27, 75, 90, 8
150 LTEXT "packets", -1, 169, 75, 26, 8
151 EDITTEXT IDC_PS2MOUSEINPUTLEN, 124, 72, 40, 14, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | ES_NUMBER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_BORDER
152 CONTROL "", IDC_PS2MOUSEINPUTUPDN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 168, 70, 10, 14
153 AUTOCHECKBOX "&Fast Initialization", IDC_PS2MOUSEFASTINIT, 124, 97, 90, 10
154 PUSHBUTTON "&Defaults", IDC_PS2MOUSEDEFAULTS, 195, 188, 50, 14
155 END
156
157 STRINGTABLE
158 BEGIN
159 IDS_ACKTITLE "Poďakovanie"
160 IDS_ACKSUBTITLE "Čo je systém ReactOS a informácie o licencii"
161 IDS_OWNERTITLE "Prispôsobte si softvér"
162 IDS_OWNERSUBTITLE "Inštalátor použije tieto informácie pre prispôsobenie systému ReactOS."
163 IDS_COMPUTERTITLE "Názov počítača a heslo účtu Administrator."
164 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Zadajte meno a heslo pre účet Administrator."
165 IDS_LOCALETITLE "Regionálne nastavenia"
166 IDS_LOCALESUBTITLE "Systém ReactOS môžete prispôsobiť rôznym regiónom a jazykom."
167 IDS_DATETIMETITLE "Dátum a čas"
168 IDS_DATETIMESUBTITLE "Nastavte správny čas pre Váš počítač."
169 IDS_PROCESSTITLE "Registrácia súčastí"
170 IDS_PROCESSSUBTITLE "Počkajte, prosím ..."
171 IDS_THEMESELECTIONTITLE "Appearance"
172 IDS_THEMESELECTIONSUBTITLE "Select the theme you prefer."
173 END
174
175 STRINGTABLE
176 BEGIN
177 IDS_REACTOS_SETUP "Inštalátor systému ReactOS"
178 IDS_UNKNOWN_ERROR "Neznáma chyba"
179 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registrujem súčasti..."
180 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary zlyhal: "
181 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr zlyhal: "
182 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer zlyhal: "
183 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall zlyhal: "
184 IDS_TIMEOUT "Vypršal časový limit registrácie"
185 IDS_REASON_UNKNOWN ""
186 /*
187 * ATTENTION:
188 * If you translate the administrator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
189 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
190 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
191 */
192 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
193 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Vlastník"
194 END
195
196 STRINGTABLE
197 BEGIN
198 IDS_WZD_NAME "Inštalácia nemôže pokračovať, kým nezadáte svoje meno."
199 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Inštalátor nedokázal nastaviť názov počítača."
200 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Inštalácia nemôže pokračovať, kým nezadáte názov počítača."
201 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musíte zadať heslo!"
202 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Zadané heslá nesúhlasia. Zadajte požadované heslo znovu."
203 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Zadané heslo obsahuje nepovolené znaky. Zadajte upravené heslo."
204 IDS_WZD_LOCALTIME "Inštalátor nedokázal nastaviť čas."
205 END
206
207 STRINGTABLE
208 BEGIN
209 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Inštalujem zariadenia..."
210 END
211
212 /* ATTENTION: Synchronize the translation of these strings with shell32 */
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Program Files"
216 IDS_COMMONFILES "Common Files"
217 END
218
219 STRINGTABLE
220 BEGIN
221 IDS_DETECTIONDISABLED "Detection disabled"
222 IDS_LOOKFORWHEEL "Look for wheel"
223 IDS_ASSUMEPRESENT "Assume wheel is present"
224 END
225
226 STRINGTABLE
227 BEGIN
228 IDS_CLASSIC "Classic"
229 IDS_LAUTUS "Lautus"
230 IDS_LUNAR "Lunar"
231 IDS_MIZU "Mizu"
232 END